Crystal Enterprise: необхідний комфорт доступу до корпоративних даних

Введення


Ті, хто не з чуток знає про завдання оперативного і комфортного доступу до даних корпоративної інформаційної системи (ІС), той, напевно, знайомий і з системою генерації звітів Crystal Reports фірми Crystal Decisions. А може бути, і з системою формування аналітичних звітів по OLAP-об'єктів Crystal Analysis тієї ж фірми. І хоча отримання необхідних звітів – вирішення головного завдання з ефективного використання ІС (з якою обидва ці пакету досить успішно справляються), але є ще одне завдання – це доставка звіту кінцевому користувачеві.


Навіть якщо ті, хто активно використовує звіти, тобто керівники, ланка менеджерів і бухгалтерія, перебувають в одній локальній мережі підприємства, то все одно виникає безліч питань. Як забезпечити розмежування доступу до даних? Плодити безліч форм звітів? А якщо структура БД змінилася? Або як часто проводити оновлення зберігаються десь готових звітів? А якщо ще і Ваші замовники в іншому місті, а постачальники в іншій країні, але всім їм потрібен доступ до Вашої ІВ? І т.д., і т.п.


Природно, для цього необхідне ефективне рішення: гнучке, масштабується, з наданням кінцевим користувачам інтерактивного доступу до даних ІС і розвиненим адміністративним інтерфейсом. І в цій області вже стало не тільки зручним, але і необхідним організовувати доступ у форматі WEB, тобто у форматі, придатному для інтерактивної роботи в WEB-броузері.


Ці завдання і вирішує система Crystal Enterprise. Сенс її роботи – надати кінцевому користувачеві (надалі просто користувачеві, на відміну від користувача-адміністратора) максимум оперативності, комфорту і "прозорості" до необхідних даних корпоративної ІС, використовуючи попередньо підготовлені в програмі Crystal Reports форми звітів (а якщо є встановлений Crystal Analysis, то й до аналітичних звітів).


Отже, що ж пропонує система Crystal Enterprise для користувача і адміністратора, наскільки вона зручна і разом з тим потужна?


Комфорт для кінцевого користувача


Робота користувача в системі Crystal Enterprise (втім, як і адміністратора) відбувається в WEB-броузері. Зазвичай це Microsoft Internet Explorer. Таким чином, на комп'ютер користувача не потрібно ніякої попередньої установки ПЗ, бібліотек і т.п. Більш того, можливий не тільки внутрішній доступ, в корпоративній мережі (Intranet), а й зовнішній (Ethernet), в тому числі через Internet. Що дозволяє співробітникам, клієнтам, партнерам отримувати оперативний доступ через звіти до корпоративної ІС практично з будь-якого комп'ютера. Всі переваги такого підходу очевидні. При цьому авторизація доступу і захист інформації залишаються на найвищому рівні.


Як же відбувається спілкування користувача з системою Crystal Enterprise, тобто як користувач отримує звіт?


Різноманітність способів доступу до звітів


До необхідної інформації існують різні способи доступу і, відповідно, різні способи отримання і перегляду сформованих звітів.


По-перше, Стандартний доступ через виклик ePortfolio. Вхід здійснюється через стандартну процедуру аутентифікації, з введенням імені, пароля і механізму аутентифікації: через служби Windows NT, через LDAP, або через систему Enterprise.


По-друге, В систему Crystal Enterprise вбудований розвинений механізм автоматичного формування звітів за розкладом (планувальник), який в потрібний час сформує або оновить необхідний звіт, передасть його по локальної мережі, за допомогою FTP або iMail в зручному користувачеві форматі: WEB-сторінки, таблиці Excel і т.п. Користувач отримує готовий звіт, і йому не потрібно буде проходити процедуру авторизації.


По-третє, Система надає можливість звернутися до потрібного звіту за посиланням через броузер, вказавши IP-адреса або ім'я сервера (для локальної мережі), шлях та ім'я звіту. При необхідності на засланні можливе завдання необхідних параметрів: імені та пароля аутентифікації, імені та пароля доступу до БД, типу виводу та ін Наприклад:


http://Servname/MyFolder/Report1.rpt?APSUSER=Administrator&APSPASSWORD=123456&APSAUTHENGINE=Enterprise&USER0=sa&PASSWORD0=MyPass


Потрібно тільки мати на увазі, що в разі завдання ідентифікують даних паролі будуть зберігатися у відкритому вигляді!


Зазвичай для зручності доступу формується html-сторінка з необхідними посиланнями (наприклад, в MS Word). Приклад такої сторінки показаний на рис. 1.

Малюнок 1. Приклад html-сторінки з необхідними посиланнями.


По-четверте, використовуючи компоненту Administration SDK, можна самому розробляти необхідні WEB-додатки для створення (конструювання) звіту, його перегляду та зміни. Компонента отримується окремо.


Користувальницьке середовище ePortfolio


Користувальницьке середовище ePortfolio надає повний інтерфейс з налаштування планувальника, самого середовища ePortfolio, призначених для користувача об'єктів (папок, звітів), а так само по виконанню та перегляду звітів (У тому числі аналітичних) та перегляду історії їх виконання. Слід зауважити, що історія виконання ведеться для планувальника, а попередній перегляд (View) звіту не проводить запис в журнал історії.


Якісь можливості середовища кінцевому користувачеві можуть бути недоступні, в залежності від того, які права надані користувачеві адміністратором системи. Наприклад, попередній перегляд, або зміна папок, або можливості планувальника і т.п.


У загальному випадку зовнішній вигляд вікна ePortfolio виглядає так, як показано на рис. 2.

Малюнок 2. Приклад користувальницького вікна ePortfolio.


Як вже говорилося, система допускає зміну зовнішнього вигляду робочого вікна. Так, наприклад, в меню "Установки" можна поміняти колір фону, прибрати кнопки або написи під ними, поміняти вид відображення списку звітів (мал. 3), та ін

Малюнок 3. Інший вигляд призначеного для користувача вікна ePortfolio.


Можливий і більш нестандартний вид вікон, власного дизайну. Для цього в інсталяційний пакет включена утиліта Crystal Web Wizard, а так само приклади таких вікон (рис. 4).

Малюнок 4. Приклад нестандартного вікна ePortfolio (In-frame Client).


Можливість русифікації користувача середовища


Слід сказати ще кілька слів щодо локалізації системи Crystal Enterprise. Все середовище ePortfolio м.б. русифікована, тому що вікна ePortfolio – це текстові файли формату. csp і. js. Приклад локалізованого вікна якраз і представлений на рис. 2. Для того, щоб використовують Crystal Enterprise було звичніше читати статтю, інші вікна, меню і т.п. показані в англійському варіанті.


Різноманітність режимів перегляду звіту


Система Crystal Enterprise допускає зміну режимів перегляду звіту в WEB-броузері (за замовчуванням DHTML). Тобто можна вибрати, чи відображати звіт:Тобто що для Вас зручніше і / або ефективніше.


Механізм виведення звітів за розкладом (Планувальник)


Планувальник (Schedule) – висновок звітів за розкладом, у заданому форматі, в заданий час, в залежності від певних умов і т.п. Це дуже потужний механізм для отримання звітів, який дозволяє поставити формування звітів "на автомат". Тобто параметри отримання звіту задаються один раз, а потім система Crystal Enterprise сама застосовує задані параметри, умови і т.п. і формує потрібний звіт. Планувальник доступний також і з системи адміністрування (Crystal Management Console). У ньому, крім всіх інших, доступні ще й функції подієвого управління звітами (див. далі).


Які ж можливості надає планувальник користувачеві?


По-перше, Користувач може встановити розклад виконання звіту: відразу, в задані день і час, кожні N годин M хвилин, щодня / щотижня / щомісячно в заданий час, в перший / останній / N-ий день місяця.


По-друге, Для баз даних (БД), захищених паролем, дозволяє ввести ім'я і пароль доступу до БД.


По-третє, Встановити для звіту необхідні фільтри. Наприклад, якщо звіт формує прайс-лист, то вивести тільки зазначені категорії товарів. І т.п. Фільтри задаються у форматі звітів Crystal.


По-четверте, Дозволяє визначити местоназначеніе результуючого звіту: за умовчанням – в установлений за умовчанням в системі Crystal Enterprise робочий каталог (як правило, це c: Program FilesCrystal DecisionsEnterpriseFileStoreOutput), на вказаний комп'ютер / диск / каталог і з можливо заданим ім'ям файлу, відправити поштою як вкладення, відправити по FTP, роздрукувати.


У п'ятих, Дозволяє змінити формат звіту: Crystal Report – за замовчуванням, Excel (повністю або тільки дані), Word і RTF, Acrobat, текстовий (простий, посторінковий, з роздільниками колонок: табуляцією або заданим символом).


Сервіс та міць адміністрування системи


Функції адміністрування системи Crystal Enterprise великі і різноманітні. Щоб докладно розписати всі можливості, визначити порядок дій адміністратора і встановити якісь рекомендації з управління користувачами і звітами, потрібна окрема стаття, і можливо не одна. Для спрощення і прискорення процедури навчання адміністрування системи Crystal Enterprise (і не тільки), автор рекомендує пройти відповідний курс в Навчально-Консультаційному центрі компанії Interface Ltd.


І все ж, щоб Ви мали уявлення про можливості управління системою, нижче перерахуємо основні пункти / об'єкти адміністрування (рис. 5).

Малюнок 5. Головне вікно адміністрування системи.


1. Реєстрація нового користувача або зміна / видалення існуючого.


2. Створення, зміна або видалення групи / підгрупи користувачів.
Зупинимося дещо докладніше на цьому пункті. Для чого потрібні підгрупи? Справа в тому, що управління правами та можливостями в системі Crystal Enterprise відбувається на рівні груп (підгруп). Тим самим Ви Можна призначати певні ролі з відповідними правами, що значно полегшує адміністрування. Ну а так як права можуть бути успадкованими, то для підгруп значно підвищується гнучкість адміністрування і полегшується процес якихось змін у правовій політиці Вашої інформаційної системи.


3. Визначення прав доступу для відповідної групи / підгрупи. На додаток до попереднього пункту слід сказати, що можливий вибір як однієї з декількох стандартних схем прав, так і визначення кожного з пунктів прав: перегляду виконаних звітів, друку, видалення звіту і т.д.


4. Обмеження груп користувачів або окремих користувачів за кількістю виконаних і збережених звітів і / або після закінчення терміну давності звітів. Цей сервіс потрібний як для економії місця на диску, так і для збереження актуальності звітів (архів звітів, якщо він потрібен, краще вести окремо, для адміністратора або якогось "віртуального" користувача через планувальник, на окремому диску / дисках / сервері, в зручному і компактному форматі і т.п.).


5. Адміністрування серверів і груп серверів.


6. Управління авторизацією.


7. Додавання, видалення звітів та / або зміна їх параметрів. А саме, для звіту можна:Фільтри та / або параметри можна використовувати для розмежування різних користувачів до одним шаблоном звіту. Тобто для того, щоб кожен з користувачів мав доступ тільки до своєї інформації. Тим самим значно зменшується кількість використовуваних шаблонів звітів, що полегшує управління доступом до даних ІС. Якщо використовуються фільтри, то шаблон звіту можна не змінювати. Якщо використовуються параметри, то в шаблоні необхідно передбачити умовне приховання / показ потрібних секцій, полів і т.п.


8. Можливість подієвого управління звітами. Події можуть бути:Що не видно користувачеві


Вище були показані основні можливості інтерфейсної частини Crystal Enterprise. Однак "за кадром" залишилися дуже істотні переваги системи. Вони явно не видно користувачеві, однак дуже добре відчувалися б при їх відсутності.


Це, наприклад, автоматична підтримка відмовостійкості, тобто наскільки апаратні та системні збої не будуть заважати Вам працювати.


Це і оптимізація роботи для зменшення часу відповіді:Це і відповідає всім сучасним вимогам система авторизації доступу і захисту інформації.


Тема статті не передбачає висвітлення і такого, істотного для гетерогенних ІС питання, як підтримка системою Crystal Enterprise Unix / Linux-платформ.


У статті я навмисно не торкався технічних аспектів Crystal Enterprise: структури і механізмів роботи, технічних характеристик, тому що метою статті був показ можливостей системи із зовнішнім, користувальницької боку, оскільки майже будь-яка ІВ як раз і розробляється для нього – для користувача. Точніше, для Вас.


Підсумовуючи, можна коротко сказати, що система Crystal Enterprise надає оперативний доступ до критично важливою для прийняття рішення інформації практично для будь-якого користувача: нульового або тонкого, що знаходиться в локальній мережі або за її межами, у різних форматах і режимах, зі зручним для користувача інтерфейсом і розвиненою системою адміністрування.


Докладну інформацію про технічні аспекти системи Crystal Enterprise Ви зможете знайти на сайті виробника – Crystal Decisions (www.crystaldecisions.com) і російською мовою – на сайті компанії Interface Ltd. – Ексклюзивного дистриб'ютора Crystal Decisions.


_________________________

1Є й утиліти: Crystal Configuration Manager, Crystal Publishing Wizard, Crystal Web Wizard. Але вони головним чином призначені для адміністратора. З іншого боку, деякі функції, які вони надають, доступні і при адмініструванні в WEB.
2Для режимів перегляду ActiveX, Java, Java plug-in або Netscape plug-in необхідна установка компоненти Report Viewer на комп'ютер користувача. У разі її відсутності відбувається завантаження в пам'ять необхідного ПЗ з сайту Crystal Decisions.
3ePortfolio – засноване на web-технології застосування, що дозволяє користувачеві переглядати звіти, встановлювати розклад виконання звітів і т.п.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*