Розрахунок собівартості за допомогою BPwin

Програмний продукт компанії Computer Associates допомагає фінансовим спеціалістам


Як відомо, моделі BPwin дають основу для осмислення бізнес-процесів, а також описують взаємодію потоків інформації в організації. Неефективна, високовитратна або надмірна діяльність може бути легко виявлена і, отже, удосконалено, змінена або усунена відповідно до загальних цілей організації. Однак BPwin може зіграти серйозну роль і при вирішенні вузьких фінансових завдань, зокрема при розрахунку собівартості методом функціонально-вартісного аналізу.


Функціонально-вартісний аналіз (ФВА, Activity Based Costing, АВС) – метод визначення вартості та інших характеристик виробів та послуг, що використовує як основи функції та ресурси, задіяні практично у всіх сферах бізнесу.

Функціонально-вартісний аналіз дозволяє виконати різні види робіт. Назвемо основні з них. По-перше, це визначення і проведення загального аналізу собівартості бізнес-процесів на підприємстві (маркетинг, виробництво продукції і надання послуг, збут, менеджмент якості, технічне та гарантійне обслуговування та ін.) Також можливе проведення аналізу, пов'язаного з встановленням і обгрунтуванням виконуваних структурними підрозділами підприємств функцій з метою забезпечення випуску високої якості продукції та надання послуг. Крім того, функціонально-вартісної аналіз допомагає при визначенні та аналізі основних, додаткових і непотрібних функціональних витрат, а також при порівняльному аналізі альтернативних варіантів зниження витрат у виробництві, збуті та управлінні за рахунок впорядкування функцій структурних підрозділів підприємства.

В даний час метод ФВА став всеосяжним інструментом оцінки систем, процесів і концепцій.

Мета створення моделі ФВА для вдосконалення діяльності підприємств – досягти покращень у роботі підприємств за показниками вартості, трудомісткості та продуктивності. Проведення розрахунків з ФВА-моделі дозволяє отримати великий обсяг інформації ФВА для прийняття рішення.

В основі методу ФВА лежать дані, які забезпечують менеджерів інформацією, необхідною для обгрунтування та прийняття управлінських рішень при застосуванні таких методів, як "точно в термін" (Just-in-time, JIT) і KANBAN, глобальне управління якістю (Total Quality Management, TQM), безперервне поліпшення (Kaizen), реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Reengineering, BPR).

Концепція ФВА дозволяє представити управлінську інформацію у вигляді фінансових показників. Використовуючи в якості одиниць виміру фінансових показників просто рублі або американські долари, метод ФВА відображає фінансовий стан компанії краще, ніж це робить традиційний бухгалтерський облік. Це відбувається тому, що метод ФВА фізично відображає функції людей, машин та обладнання.

Інформація ФВА дозволяє приймати усвідомлені і цілеспрямовані рішення про розподіл ресурсів, які спираються на розуміння взаємозв'язків функцій і вартісних об'єктів, вартісних факторів і обсягу робіт. Модель IDEF0 можна представити у вигляді дерева діаграм, де верхня діаграма є найбільш загальною, а самі нижні найбільш деталізовані. При малюванні IDEF0-діаграм використовують наступні основні елементи та угоди.

1. Процес (Activity) зображується прямокутником.

2. Стрілки ліворуч (Input) відображають необхідні для виконання процесу входи.

3. Стрілки праворуч (Output) відображають результати виконання процесу (виходи).

4. Стрілки знизу (Mechanism) відображають необхідні для виконання процесу механізми, тобто ті об'єкти, які власне і виконують даний процес. Наприклад: оператор, робітник, автоматизована система підприємства і т. п.

5. Стрілки зверху (Control) відображають об'єкти, які диктують правила виконання процесу, але безпосередньо для виконання процесу не необхідні. Це можуть бути статті КЗпП і / або інструкція з техніки безпеки для процесу виготовлення деталі робітникам, які працюють на верстаті, або інструкція Банку Росії і / або той же КЗпП для процесу оформлення платежу банківським працівником.

6. Стрілки можуть розгалужуватися і зливатися, тим самим утворюючи ієрархію даних.

7. При декомпозиції процесу всі стрілки, що входять або виходять з нього, повинні бути перенесені на діаграму нижнього рівня і використані при її побудові. При цьому заборонені всякі нові стрілки, що виходять за межі нової діаграми, окрім спеціальних, так званих "тунельних" стрілок.

Всі перераховані угоди в точності реалізовані в продуктах, заснованих на методології IDEF0, і є їх невід'ємною частиною. Вибираючи такий продукт, а в ньому методологію IDEF0, бізнес-аналітик бере на себе зобов'язання виконувати суворі угоди обраної методології. Натомість він отримує всього дві "речі", але такі, важливість яких важко переоцінити. По-перше, перевірену десятиліттями в різних предметних областях методологію моделювання та аналізу діяльності підприємства, і, по-друге, автоматизовану систему, яка вміє "читати" розроблені аналітиком моделі.

Під умінням системи "читати" моделі тут розуміється: а) здатність системи контролювати синтаксис розробки моделі, що підтримує в тому числі угоди 1-7 для методології IDEF0, і б) на підставі цього наявність в системі можливості формувати звіти, що представляють в зрозумілому і зручному для людини вигляді осмислену інформацію, що міститься в моделі, в тому числі завдяки підтримці зазначених вище синтаксичних угод.

Засіб моделювання бізнес-процесів BPwin повністю підтримує методи розрахунку собівартості за обсягом господарської діяльності і оптимізована для аналізу процесів. Розвинені засоби підготовки звітів і двонаправлений інтерфейс із спеціалізованим інструментарієм ABC полегшують реалізацію корпоративної стратегії на основі управління господарською діяльністю.

Так, нова версія інструменту побудови функціональних моделей BPwin 4.0 дозволяє вирішити завдання, перелічені в пунктах 1-4 і, частково, 5. BPwin дозволяє створювати моделі процесів і підтримує три стандарту моделювання – IDEF0, DFD та IDEF3. Кожна з трьох нотацій, підтримуваних в BPwin, дозволяє розглянути різні сторони діяльності підприємства.

Модель IDEF0 призначена для опису бізнес-процесів на підприємстві, вона дозволяє зрозуміти, які об'єкти або інформація служать сировиною для процесів, які результати виробляють роботи, що є керуючими чинниками і які ресурси для цього необхідні. Методологія структурного моделювання передбачає побудову моделі AS-IS (як є), аналіз та виявлення недоліків існуючих бізнес-процесів і побудова моделі TO-BE (як має бути), тобто моделі, яка повинна використовуватися при побудові автоматизованої системи управлінням підприємства.

У матеріалі використані фрагменти статті Павла Сахарова
Rational Rose, BPwin та інші – аспект аналізу бізнес-процесів

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*