BrightStor Enterprise Backup – нове або продовження старого?

Восени минулого року компанія Computer Associates вела класифікацію своїх розробок, ідентифікувавши торговою маркою BrightStor продукти, пов'язані з засобів управління зберіганням даних. В цей же часом на ринку з'явився новий продукт BrightStor Enterprise Backup. Відмінні риси, позиціонування на ринку в порівнянні з раніше випущеним ARCserve – в даній публікації.

Введення


Компанія Computer Associates вже протягом багатьох років просуває на ринку свій пакет ARCscrve (перейменування ARCserve в BrightStor ARCserve пов'язано виключно з введенням нової класифікації продуктів і не додало йому нових властивостей (прим. peд.)), орієнтований передусім на середній і дрібний бізнес. З розвитком бізнесу ростуть і його вимоги до зберігання даних та їх захисту. У великих корпораціях такий захист повинна забезпечуватися в умовах гетерогенного середовища серверів, що містить, у ряді випадків, і мейнфрейми. Підтримання обчислювальної системи в режимі високої доступності (24х7х365) – вимога практично всіх великих, транснаціональних, компаній і компаній, пов'язаних з бізнесом – вимагає і високопродуктивних засобів забезпечення схоронності даних (резервне копіювання, реплікація та ін.) При цьому ці вимоги повинні підтримуватися в умовах постійної масштабованості, пов'язаної з розвитком підприємства і впровадженням нових технологій зберігання даних, таких, як SAN, Serverless SAN backup (Резервне копіювання без використання ресурсів сервера) і ін Прагнення до задоволення цих вимог, властивих, насамперед, великому бізнесу, призвело до появи на ринку нового продукту – BrightStor Enterprise Backup.


У створенні нового продукту брали участь досвідчені розробники СА і компанії Sterling Software, що увійшла до складу СА два роки тому. При розробці BrightStor Enterprise Backup використовувалися перевірені технології таких систем резервного копіювання, як Alexandria (Sterling Software) і ARCserve (СА) Це дозволило об'єднати в одній системі простоту управління і універсальність, притаманну ARCserve, високу продуктивність і підтримку мейнфреймів, властиву Alexandria.


BrightStor Enterprise Backup пропонує ефективність, масштабованість і надійність, необхідну сьогодні для резервного копіювання великих баз даних і файлових систем в локальних обчислювальних мережах і SAN Можливості BrightStor Enterprise Backup дозволяють виконувати завдання резервного копіювання без зниження продуктивності, гарантуючи, таким чином, доступність критичних систем завжди і скрізь.

Рис. 1. Головне вікно BrightStor Enterprise Backup

Рис. 2. Вікно управління резервним копіюванням файлових систем

Рис. 3. Вікно управління пристроями NT сервера

Особливості

Новий пакет – BrightStor Enterprise Backup характеризується такими відмітними особливостями:


Табл. 1. Порівняння особливостей і переваг деяких пакетів з точки зору СА
Переваги та особливості

BrightStor Enterprise Backup

Veritas NetBackup Datacenter 4.0

Legato NetWorker 6.0.2

Tivoli Storage Manager 4.1

CommVault Galaxy 3.1

  Cross-Platform Drive Management

ь

 

ь

ь

ь

EMC Serverless Fastrax Integration

ь

 

Bare Metal Disaster Recovery  

ь

Windows Only

Solaris only

Antivirus Scan and Cure

ь

Cross-Platform Media Sharing  

ь

ь

Cross-Platform Media Sharing  

ь

ь

Virtual Library Support

ь

Media Pool and Bar Code Filtering  

ь

ь

Agent ACL Support   

ь

ь

Database Agent Table Filter

ь

Tape RAID Levels 0,1,5

Windows Only

Scheduled Device Mgmt   

ь

ь

ь

High-Performance Protocol Database Piotection (Virtual Interface)

ь

ь

Exchange Message Level Support   

ь

ь

ь

ACL Backup and Restore Support   

ь

ь

ь

Client/Agent Configurable Port Addresses

ь

ь

ь

Raw Partition Backup  

ь

ь

Multiple NIC Card Support   

ь

ь

ь

Extensive Enterprise Reporting    

ь

ь

ь

ь

Enterprise Scalability   

ь

ь

ь

Cross Platform SAN Support     

ь

ь

ь

ь

ь

Serverless Backup     

ь

ь

ь

ь

ь

EMCTimeFinder Oracle Integration     

ь

ь

ь

ь

ь

EMC Symmetrix Support     

ь

ь

ь

ь

ь

IBM 494 Library Support

ь

ь

ь

ь

Windows Only

StorageTek ACSLS Library Support     

ь

ь

ь

ь

ь

Automated Media Exporting     

ь

ь

ь

ь

ь

Media Spanning     

ь

ь

ь

ь

ь

Vaulting     

ь

ь

ь

ь

ь

Multi Streaming of Oracle Backups     

ь

ь

ь

ь

ь

Oracle Database Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

Informix Database Protection    

ь

ь

ь

ь

Lotus Domino Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

Sybase Database Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

SAP R/ Protection    

ь

ь

ь

ь

SQL Database Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

Multi Streaming of SQL Database Backups

ь

ь

ь

ь

ь

Exchange Database Protecilon     

ь

ь

ь

ь

ь

Catalog Free Restores     

ь

ь

ь

ь

ь

Image Backup    

ь

ь

ь

ь

NAS/NDMP Support     

ь

ь

ь

ь

ь

Staging and Backup to Disk

ь


ь

ь

ь

 

Enterprise Management Integration     

ь

ь

ь

ь

ь

Registry Key Detail Backups  


ь

ь

ь

ь

Command-Line Utilities     

ь

ь

ь

ь

ь

File System Multi-Streaming

ь

ь

ь

ь

ь

  Full 64-Bit Support    

ь

ь

ь

ь

Enterprise Backup містить усі компоненти, необхідні доячи повної зашиті даних підприємства, включаючи "гаряче" резервне копіювання, низьке споживання ресурсів і високу відмовостійкість. Ці компоненти є критичними при підтримці "дуже великих баз даних" (Very Large Databases, VLDB – більше одного терабайта даних), коли безперервність бізнесу грунтується на їх доступності.


Тестування


Незалежна дослідницька компанія Doculabs провела оцінку продуктивності BrightStor Enterprise Backup при роботі з VLDB. Мета тестування полягала у перевірці можливості резервного копіювання 1 Тбайта даних за одну годину на обладнанні HP (основні компоненти: HP 9000 Superdome server; HP Surestore disk array XP48; HP Surestore virtual array 7100; HP Surestore disk array FC60; HP Surestore tape libraries with Ultrium drives, більш детально – табл. 2) за допомогою пакету BrightStor Enterprise Backup.


Виміри проводилися при різній кількості стрічкових накопичувачів. При цьому бралося до уваги те, що подібні системи функціонують в режимі високої доступності (7х24х365), тобто центральний процесор повинен бути завжди доступний для виконання інших програм.


Результати тестування наведені в табл. 3, які показують, що завантаження ЦП зростає практично лінійно зі збільшенням потокових стрічок, залишаючись при цьому вільним для інших додатків.

Табл. 3. Результати тестування

Sustained Throughput GB/Hr

Average Throughput GB/Hr

Data Moved(GB)

CPU Utilization (%)

Number of Tape Drives

315.71

244.33

232.14

10

4

579.00

449.74

472.27

22

8

1011.48

954.75

1002.50

50

16

Максимальна продуктивність становила понад 1 Тбайт / год, при безперервному "гарячому" копіюванні бази даних Microsoft SQL Server 2000. Така висока швидкість резервного копіювання дозволяє зберігати більшу кількість даних протягом встановленого "backup-вікна", що трансформується в зниження загального навантаження на мережу і, в кінцевому рахунку, експлуатаційної вартості.


Висновок


BrightStor Enterprise Backup – це один з небагатьох поки продуктів, який дозволяє централізовано керувати зберіганням даних цілого підприємства – від мейнфреймів до лаптопов – і при цьому володіє високою продуктивністю і простотою управління.


Тестування


Незалежна дослідницька компанія Doculabs провела оцінку продуктивності BrightStor Enterprise Backup при роботі з VLDB. Мета тестування полягала у перевірці можливості резервного копіювання 1 Тбайта даних за одну годину на обладнанні HP (основні компоненти: HP 9000 Superdome server; HP Surestore disk array XP48; HP Surestore virtual 7100; HP Surestore disk array FC60; HP Surestore tape libraries with Ultrium drives, більш детально – табл. 2) за допомогою пакету BrightStor Enterprise Backup.

Табл. 2. Компоненти та конфігурації
Server 

 • Superdome Computer miming HP-UX 11.11·
 • 2 cells – each cell has 8GB RAM, 4 processors miming at 400 MHz
 • A single partition was setup for both cells (2 cells on the same crossbar)
 • 256MB of shared memory
 • PCI Bus for each cell:
 • 4 66MHz slots – 5 30MB/sec – 31.8 GB/min
 • 8 33MHz slots-265 MB/sec-15.9 GB min
Disk Array 

 • Disk arrays are on FC
 • FCHBA™sareA5158A
 • xp 48-8 FC Ports RAID травні 1925% overhead, 8 slots for disk (4 per cell)
 • 11 RAID GROUPS, LDEV = 14GB, 3.2 TB (-2.4 TB for RAID 5)
 • 4GB mirrored cache
 • Limits:

  • 8FCPortsatlOOMB/seceach800MB/sec
  • 318MB/sec max. throughput
  • 2.310 TB capacity. 44 disks active 73GB each, I hot spare

 • Configuration:

  • 21 volume groups
  • 1 volume groups (xp21) at 112.8 GB per group, 8 LUNs per group
  • 15 volume groups (xpl-8 ,10-12 ,14-16) at 113.1 GB per group, 8 LUNs per group
  • 5 volume groups (xp9, 13,17,18,19) at 99.0 GB per group, 7 LUNs per group
  • fc 60 – RAID 0, 4 slots (2 per cell) – 18GB & 9GB drives- tota

 • Limits:

  • 2 FCPorts at I OOMB/sec each 200MB/sec
  • 170MB/sec max. throughput
  • 360 GB capacity. 20 9GB and 10 18GB disks

 • Configuration:

  • 4 volume groups at 88 GB per group, I LUN per group
  • va 7100-2 FC Ports RAID 1 +0 (stripping + mirroring 50% overhead) 4 slots (2 per cell)

 • Limits:

  • 2 FCPorts at I OOMB/sec each 200MB/sec
  • 90MB/sec max. throughput
  • 15×36 GB = (540 GB/2 270GB) 428 GB usable

 • Configuration:

  • 4 volume groups at 58 GB per group, 4 LUNs per group
Tape Subsystem 

 • Tape on SCSI LVDS
 • SCSIHBA”s-A5150A
 • LTO tape drives – using 4 slots (66 MHz) for tape on each cel
 • 1 tape drive can do 15 MB/sec or 52.73 GB/hr uncompressed
 • 0.824 TB/hour for 16 drives uncompressed
VLDB 

 • VLDB Tablespaces
 • xp 1-21
 • va 22-25
 • fc 26-29
 • On xp48 – 21 sources using 11 sources
 • xp2,xp5 85.0 GB
 • xpl,xp2-4,xp5-8,xpl7-19 60.0 GB
 • On fc60 – 4 sources using 4 sources
 • fcl-4 60.0 GB
 • On va7100 – 4 sources using 1 source· cas2 52.0 GB

Виміри проводилися при різній кількості стрічкових накопичувачів. При цьому бралося до уваги те, що подібні системи функціонують в режимі високої доступності (7х24х365), тобто центральний процесор повинен бути завжди доступний для виконання інших програм. Результати тестування наведені в табл. 3, які показують, що завантаження ЦП зростає практично лінійно зі збільшенням потокових стрічок, залишаючись при цьому вільним для інших додатків.

Табл. 3. Результати тестування

Sustained Throughput GB/Hr

Average Throughput GB/Hr

Data Moved(GB)

CPU Utilization (%)

Number of Tape Drives

315.71

244.33

232.14

10

4

579.00

449.74

472.27

22

8

1011.48

954.75

1002.50

50

16

Максимальна продуктивність становила понад 1 Тбайт / год, при безперервному "гарячому" копіюванні бази даних Microsoft SQL Server 2000. Така висока швидкість резервного копіювання дозволяє зберігати більшу кількість даних протягом встановленого "backup-вікна", що трансформується в зниження загального навантаження на мережу і, в кінцевому рахунку, експлуатаційної вартості.


Висновок


BrightStor Enterprise Backup – це один з небагатьох поки продуктів, який дозволяє централізовано керувати зберіганням даних цілого підприємства – від мейнфреймів до лаптопов – і при цьому володіє високою продуктивністю і простотою управління.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*