Нові можливості аналітичних засобів в системі BusinessObjects

Вітчизняний ринок аналітичних систем активно розвивається з середини 90-х років минулого століття. Спочатку системи підтримки прийняття рішень і системи звітності, як вони тоді називалися, впроваджувалися у представництвах західних компаній. Це було пов'язано з тим, що рівень їх інформатизації і кількість накопичених до того моменту даних в електронних форматах вже були достатніми для впровадження засобів бізнес-аналітики (Business Intelligence, BI). Управлінські процеси в цих компаніях також були досить добре формалізовано, хоча і відображали найчастіше західну специфіку. Потім подібного роду системи стали впроваджувати у себе і великі вітчизняні підприємства, однак здебільшого впровадження носили фрагментарний характер і були націлені на вирішення окремих аналітичних завдань. Далі пішов етап впровадження сховищ даних, або інформаційних сховищ. Але повномасштабні впровадження корпоративних інформаційно-аналітичних систем можна перерахувати по пальцях.

Сьогодні, з одного боку, значно зросли темпи розвитку і конкурентність ринків, а з іншого боку – компанії почали розуміти можливості та переваги використання інформації і засобів її обробки для ефективного аналізу діяльності та управління. Інформація стала для багатьох організацій основним стратегічним активом, надання якого людям, які беруть участь у процесі підтримки та безпосереднього прийняття рішень, дозволяє оперативно реагувати на зміни ринку і вибирати більш ефективні рішення. У зв'язку з цим при пошуку постачальника рішень пильну увагу приділяється функціональності засобів BI, а також можливостям їх використання максимально широким колом корпоративних користувачів.

Business Objects – 15 років на ринку


Компанія Business Objects (http://www.businessobjects.com), утворена в 1991 р., стала одним з перших розробників технології семантичного шару. Усвідомивши той факт, що бізнес-користувачі (керівники, аналітики та інші співробітники) не можуть користуватися тими ж самими засобами створення звітності та аналізу інформації, що і співробітники ІТ-відділів, фахівці компанії взялися за розробку ПЗ нового типу. Ця технологія дозволяє абстрагувати бізнес-користувача від технічної складності джерел даних і мови формування запитів SQL за рахунок використання бізнес-термінології при зверненні до даними. У термінах Business Objects словники бізнес-термінів називаються Юніверсом і служать основним засобом доступу користувачів до даних. За рахунок застосування технології семантичного шару в програмних засобах BusinessObjects з'явилася можливість формування запитів до даних, підготовки звітності та аналізу інформації безпосередньо бізнес-користувачами, без залучення ІТ-спеціалістів.

З моменту свого заснування Business Objects фокусувалася на розробці тільки технологій і засобів, призначених для управління організацією та аналізу її діяльності. Компанія намагається не просто відображати останні тенденції розвитку ринку бізнес-аналітики при випуску нових версій свого ПЗ, а й бути свого роду законодавцем моди в цьому секторі. Так, один з наступних етапів розвитку програмних продуктів компанії був пов'язаний з широким розповсюдженням Web-технологій, і його результатом став випуск WebIntelligence – засоби доступу до даних і аналізу інформації через Web, також орієнтованого на роботу бізнес-користувачів. Засоби BusinessObjects і WebIntelligence 5-й і 6-ї версії активно використовуються в різних компаніях та організаціях по всьому світу, в тому числі і в Росії. Саме у зв'язку з широким розповсюдженням цих інструментів традиційно компанія вважалася постачальником програмних засобів для доступу до даних і аналізу інформації (query and reporting tools).

Одним з недавніх придбань Business Objects стала компанія Crystal Decisions і її програмні продукти, серед яких найбільш відомий генератор звітів Crystal Reports. Ці засоби широко поширені, їх використовують тисячі компаній по всьому світу для створення корпоративної і вбудовуваної в додатки звітності. Популярність Crystal Reports не могла не позначитися на планах розвитку об'єднаної лінійки продуктів Business Objects. Користувачів цікавило одне-єдине питання: чи будуть далі розвиватися засоби Crystal Reports і наскільки тісним буде інтеграція двох лінійок продуктів? Відразу ж по завершенні придбання Crystal Decisions компанія оголосила плани інтеграції, результатом якої повинен був стати випуск повністю об'єднаної версії – BusinessObjects XI Release 2 *.

* Перший реліз цього продукту був випущений в січні 2005 р.

BusinessObjects XI Release 2


В кінці 2005 р. компанія Business Objects випустила нову версію інтегрованого набору засобів для побудови корпоративних інформаційно-аналітичних систем, систем звітності та управління ефективністю діяльності на основі моніторингу KPI (рис. 1). До складу BusinessObjects XI Release 2 входять:
Рис. 1. Лінійка продуктів компанії Business Objects.


Платформа BusinessObjects XI Release 2, зберігаючи можливості попередніх версій, спрощує інструменти бізнес-аналітики і робить їх доступними більш широкому діапазону співробітників організацій. Це досягається за рахунок:


"Класичні" кошти Business Objects


Для підготовки стандартної аналітичної та управлінської звітності, формування запитів до даних з використанням бізнес-термінології, а також аналізу інформації, включаючи оперативну аналітичну обробку даних (OLAP), компанія Business Objects пропонує використовувати її традиційні засоби Desktop Intelligence і Web Intelligence, а також новий засіб OLAP Intelligence. Desktop Intelligence – перейменований "Товстий" клієнт, знайомий користувачам попередніх версій під ім'ям BusinessObjects. Це орієнтоване на бізнес-користувачів засіб дозволяє створювати різні звіти і аналізувати дані, включаючи можливості деталізації та узагальнення, а також обертання "мікрокуба" даних, на клієнтській машині. У версії Desktop Intelligence XI Release 2 є кілька режимів роботи, включаючи трирівневий режим, режим клієнт-сервер, а також режим роботи за відсутності з'єднання з сервером.

Основний розвиток програмних засобів компанії йде по шляху нарощування функціональності тонкого клієнта. Тому в новій версії Web Intelligence, засіб роботи через Web, володіє широкими можливостями, не поступаються Desktop Intelligence. Серед них можна відзначити такі, як об'єднання і синхронізація даних з різних джерел у рамках одного звіту (синхронізація дата-провайдерів), побудова підзапитів за запитом, редагування та написання SQL-коду вручну, подання даних у різному вигляді, включаючи розміщення діаграм, таблиць, крос-таблиць і інших об'єктів на одному аркуші звіту. Як і в Desktop Intelligence, в Web Intelligence основним способом доступу до даних служать Юніверс Business Objects (рис. 2). Існує дві основні реалізації цього інструмента – на основі Java і. NET. Для користувачів, які можуть працювати тільки з простим браузером (без завантаження додаткових аплетів), передбачена DHTML-версія Web Intelligence.Рис. 2. Використання Юніверсом для доступу до даних і можливість об'єднання запитів в Web Intelligence.


Окремо хотілося б відзначити що з'явилася можливість побудови Юніверсом по OLAP-серверів, включаючи SAP BW, та побудови звітів Web Intelligence з використанням BAPI. Крім того, для тих категорій користувачів, яким не потрібно створювати власні звіти, але недостатньо просто переглядати вже готові документи, в рамках системи з'явився засіб Web Intelligence Interactive Viewing. Воно забезпечує можливості базової модифікації звіту: додавання стовпців, сортування, створення нових формул, зміна типів подання інформації, діаграм і графіків.

Для того, щоб можна було працювати з багатовимірними серверами БД, використовуючи їх метадані, Business Objects створила новий засіб – OLAP Intelligence. У його основу було покладено засіб Crystal Analysis; елементи роботи з OLAP-серверами були також узяті з класичних засобів Business Objects.

Клієнт до багатовимірних серверів OLAP Intelligence реалізований у декількох версіях: у вигляді настільного додатки, Web-орієнтованого інструмента або надбудови до Excel. Він забезпечує роботу користувачів за допомогою native-інтерфейсів з такими серверами, як Microsoft SQL Server Analysis Services, Hyperion Essbase, IBM DB2 OLAP Server, SAP Business Information Warehouse (BW). Для взаємодії з Oracle OLAP існує спеціалізоване рішення – Oracle OLAP Universe Builder, яке дозволяє будувати Юніверс на основі реляційного представлення Oracle Analytic Workspaces.

Crystal Reports


Business Objects, зберігши марку Crystal Reports, інтегрувала ці програмні засоби у свою лінійку продуктів та активно розвиває їх поряд з іншим ПЗ. У числі основних можливостей Crystal Reports XI слід назвати появу функціональності динамічних і каскадних користувальницьких вводів. Про цю можливість, згідно з опитуваннями, які стосуються покращення програмного продукту, просило абсолютна більшість користувачів. Тепер дерево параметрів для користувача вводів можна задавати динамічно, тобто немає необхідності робити для кожного звіту свої вводи, необхідні різним користувачам. У новій версії також вдалося спростити процес розробки звітів за рахунок:


У частині інтеграції з продуктами Business Objects хотілося б відзначити появу такої функціональності, як доступ до даних з використанням Юніверсом Business Objects. Таким чином, при виборі способу з'єднання з джерелами (яких нараховується більше 35 видів) розробник звітів може вибрати доступні йому Юніверс і далі працювати вже з ними. Ще одна функціональна можливість – так званий браузер репозиторію, який дозволяє проводити відновлення, керування і налаштування безпеки звітів, що зберігаються в репозиторії BusinessObjects Enterprise, безпосередньо з модуля Crystal Reports Designer.

Ще одне нововведення – поява версії Crystal Reports Server, яка представляє собою пакетне рішення для компаній малого і середнього бізнесу. Вона містить засоби як створення звітності, так і їх доставки через Web, аналогічні по функціональності платформі BusinessObjects Enterprise. Однак ця версія має обмеження на максимальне число користувачів (20) і може встановлюватися тільки на один сервер (максимум 4 процесора).

Crystal Reports, як і раніше залишається засобом, орієнтованим на ІТ-спеціалістів, оскільки передбачає наявність технічних знань і навичок роботи з мовами програмування. Це засіб зайняло свою нішу в лінійці програмних продуктів Business Objects – створення регламентної звітності суворо заданої форми і виконується за розкладом, а також вбудовування можливостей створення звітності (версія Developer) в корпоративні системи та програми. При цьому наявність таких коштів, як Business Views, дозволяє заздалегідь створювати якийсь набір об'єктів (що містить певні сполуки, набори таблиць і стовпців, а також бізнес-об'єкти), на основі яких користувачі можуть самостійно створювати звіти безпосередньо в рамках порталу BusinessObjects InfoView. Крім створення звітів з використанням Business Views, засіб Crystal Reports Viewer підтримує можливості базової модифікації звітів, створених в Crystal Reports Designer, аналогічні Web Intelligence Interactive Viewing.

Засоби управління ефективністю діяльності


До даного класу рішень належать програмні засоби побудови управлінських інформаційних панелей (dashboards), що відображають ключові показники ефективності діяльності компанії (KPI), а також засоби побудови карт стратегій і карт показників (scorecards). Концепція надання консолідованої і агрегованої інформації керівництву компанії не нова. Багато хто з читачів, напевно, пам'ятають такі рішення, як інформаційні системи керівника (Executive information systems). Вони створювалися фахівцями ІТ-відділів під конкретного керівника чи менеджера для відображення цікавлять його аспектів діяльності компанії, однак мали наступні обмеження:


Іншими словами, ці системи були дорогими, вимагали постійного залучення технічних фахівців у їх розробку і модифікацію і мали дуже низьким рівнем гнучкості. З розвитком технологій перераховані вище обмеження вдалося зняти, в результаті чого в цей час системи управлінських інформаційних панелей (рис. 3) набувають все більшої популярності.Рис. 3. Подання інформації керівництву у вигляді дерева ключових показників.


У цій області компанія Business Objects пропонує два основних програмних продукту. Це Dashboard Manager – засіб побудови метрик (зріз ключового показника ефективності діяльності за певний період часу) і їх візуалізації в рамках корпоративних або персональних інформаційних панелей у вигляді набору аналітик. У даному випадку аналітика – це спосіб відображення інформації. Нею може бути звіт, створений за допомогою Crystal Reports, Web Intelligence або OLAP Intelligence, спідометр, світлофор, тренд, дерево метрик чи будь-яке інше уявлення.

Другий засіб, Performance Manager, – продукт, призначений для створення цілей, тобто зв'язування метрик (фактичних показників) і планових значень, створення карт показників і стратегій, наприклад, відповідно до концепції побудови системи збалансованих показників (Balanced Scorecard). Компанія пропонує також набір готових програм для вирішення окремих аналітичних завдань (таких, як аналіз продажів або фінансовий аналіз), створених на основі цих коштів.

Для розширення аналітичних можливостей систем управлінських інформаційних панелей Business Objects пропонує використовувати так звані аналітичні механізми (analytic engines). Перший з них – це Set analysis, механізм аналізу на основі операцій з множинами. Він забезпечує вирішення таких завдань, як сегментування, відстеження та аналіз даних, і може використовуватися, наприклад, в маркетингу для з'ясування того, які клієнти найбільш прибуткові і в якому сегменті вони знаходяться в даний час. Другий механізм – Predictive analysis, механізм прогнозування та моделювання. Його застосування дозволяє виявляти приховані закономірності в бізнесі, прогнозувати їхню поведінку, а також визначати ключові фактори, що впливають на показники бізнесу. У Predictive analysis використовуються елементи математики (Регресія і тимчасові ряди) ядра програмних засобів компанії KXEN, що спеціалізується на розробці інструментів моделювання і прогнозування. І, нарешті, Process analysis, механізм статистичного аналізу, використовується для моніторингу показників з використанням статистичних розрахунків та контрольних діаграм. З його допомогою можна реалізувати, наприклад, методологію 6 Sigma (TQM).

Інформаційний портал


Для бізнес-користувачів єдиною "точкою входу в систему", тобто єдиним інтерфейсом виступає інформаційний портал BusinessObjects InfoView. У рамках порталу організовано зберігання персональної та корпоративної аналітичної інформації, включаючи її каталогізацію по папках, звичним для користувачів Microsoft Office, або за категоріями, як це було зроблено у попередній версії ПЗ. Крім того, існують можливості пошуку документів, наприклад, по назві або ключовими словами.

У порталі BusinessObjects InfoView версії XI Release 2 забезпечується можливість перегляду і роботи з вмістом наступних типів (рис. 4):
Рис. 4. Можливості роботи з вмістом різного типу в рамках порталу InfoView.


У порталу є й додаткові можливості, які забезпечують спільну роботу та обмін інформацією, а також роблять роботу користувачів у системі більш зручною і інтуїтивно зрозумілою: це "Енциклопедія" (Encyclopedia), "Тематичні обговорення" (Discussions) і Process Tracker. Енциклопедія є свого роду репозиторій бізнес-метаданих вмісту порталу. Для кожного зі звітів, документів, аналітик або інформаційних панелей можуть зберігатися:


Тематичні обговорення дають можливість користувачеві під час перегляду документа (або навіть не відкриваючи його) додати свій коментар чи відповісти на репліку колеги. Всі коментарі зберігаються разом з документом і тут же відображаються для всіх співробітників, що мають права доступу до даного об'єкта. Тепер користувачам не потрібно відсилати, наприклад, по електронній пошті звіт зі своїми поясненнями, вони можуть зробити це в рамках порталу InfoView.

І, нарешті, Process Tracker – це засіб зв'язку аналітичного вмісту з бізнес-процесами компанії. Воно дозволяє у візуальному режимі пов'язати стандартизовані бізнес-процеси, які виражені в вигляді набору певних дій, з певними звітами або аналітиками. Потім призначаються відповідальні за виконання цих дій і визначаються терміни виконання. Це може бути, наприклад, процес надання звітності менеджерами з продажу керівнику відділу продажів, що включає етапи надання попередньої звітності (одні звіти), їх коригування та погодження (додавання коментарів до звітів у рамках порталу) та фінального надання звітів (інші звіти).

BI-платформа – основа системи


BI-платформа BusinessObjects Enterprise складає основу будь-якої системи, в якій використовуються засоби бізнес-аналітики компанії Business Objects. Вона являє собою набір Web-служб і компонентів, які пов'язані воєдино за допомогою інтегрованого середовища взаємодії (communication framework). За основу нової версії BusinessObjects Enterprise XI була взята платформа Crystal Enterprise в силу її сервісно-орієнтованої архітектури (Service Oriented Architecture, SOA). Так, в рамках цієї архітектури окремі служби платформи обробляють запити на доступ до даних на вимогу користувачів і створюють звітність в різних модулях, інші відповідають за розподіл звітів на основі розкладу і на основі подій, що відбуваються в системі. При цьому сервіси можуть працювати на різних платформах, а в години пікового навантаження, наприклад, можуть одночасно запускатися кілька примірників одного і того ж сервісу.

У BusinessObjects Enterprise включена єдина система адміністрування – центральна консоль управління (CMC), яка представляє собою Web-орієнтоване середовище для загального управління інфраструктурою, її впровадження та налаштування, реалізовану на платформі. NET або Java. На CMC покладено управління наступними елементами системи:


У платформу BusinessObjects Enterprise інтегровані можливості розсилання звітів і виконання за розкладом або по настанні подій, а також кошти аудиту системи та дій користувачів. Невід'ємна частина платформи – модуль BusinessObjects Designer, в якому відбувається створення Юніверс, тобто перетворення фізичної моделі джерел даних в логічну, що містить набори бізнес-термінів. Крім того, в новій версії в рамках платформи поставляються SDK для її налаштування та інтеграції з Web-серверами, серверами додатків і корпоративними порталами.

Інтеграція даних


Окремо хотілося б сказати про засоби інтеграції даних компанії Business Objects, оскільки завдання консолідації інформації і побудови сховищ даних нерозривно пов'язані із застосуванням засобів бізнес-аналітики. У 2002 р. Business Objects придбала компанію Acta Technologies і її засоби вилучення, перетворення і завантаження даних (ETL) Data Integrator і пакетні вітрини даних Rapid Marts, які впроваджуються поверх корпоративних додатків SAP, Oracle, PeopleSoft і Siebel. C цього моменту засоби інтеграції були значно модернізовано та інтегровані з аналітичними програмними продуктами Business Objects.

Серед елементів інтеграції можна виділити можливість побудови та оновлення Юніверсом Business Objects з Data Integrator, а також побудови динамічних вітрин даних по історичних екземплярів звітів Crystal Reports. Інтеграція з платформою BusinessObjects Enterprise на рівні метаданих дозволяє проводити аналіз впливу змін, що відбуваються в джерелах, на сховище даних, Юніверс і звіти, або аналіз походження даних (з якого джерела дані надійшли до звіту, яким перетворенням вони зазнали у процесі передачі і т. п.).

На закінчення хотілося б відзначити, що чітка стратегія розвитку власних рішень та придбання технологій сторонніх компаній дозволила Business Objects перетворитися з невеликої приватної компанії, що пропонує засоби доступу до даних і аналізу інформації для бізнес-користувачів, в одного з великих світових постачальників ПО, що має велику лінійку технологічних засобів.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*