ARIS Toolset / BPwin: вибір за аналітиком

Зміст


Введення. Типові завдання опису бізнес-процесів
Опис нотацій AR
Нотація ARIS eEPC
Нотація ARIS Organizational Chart
Нотація ARIS Information Flow
Нотації, підтримувані BPwin 4.0
Опис нотацій IDEF0 і IDEF3
Опис нотації DFD
Організаційні діаграми (Organizational Chart) у BPwin 4.0
Порівняльний аналіз нотацій ARIS та IDEF
Функціональні можливості продуктів ARIS та BPwin
Висновки. Рекомендації щодо застосування систем залежно від типових завдань
Література


Аналіз діяльності підприємств та реорганізація бізнес-процесів – надзвичайно складне завдання, що вимагає методичної та інструментальної підтримки. Останнім часом серед бізнес-аналітиків все більшу популярності набувають CASE-засоби BPwin (Computer Associates) і ARIS Toolset (ARIS). У цій статті дається короткий порівняльний аналіз цих коштів та рекомендації щодо їх використання.


Введення. Типові завдання опису бізнес-процесів


На ранніх етапах проектів, метою яких є реорганізація бізнес-процесів і впровадження інформаційних систем, у керівників і фахівців найбільш часто виникають наступні питання: 1. яких результатів з точки зору поліпшення діяльності організації можна домогтися, використовуючи технологііопісанія та реорганізації бізнес-процесів;
 2. яке програмне забезпечення використовувати в проекті («ARIS краще BPwin?», «ERwin краще ARIS?» і т.п.);
 3. як моделювати процеси з використанням продукту «Х»;
 4. як проводити аналіз та виявляти проблеми за допомогою продукту «Х»;
 5. яку методологію використовувати для опису процесів;
 6. що робити далі з отриманими моделями бізнес-процесів.

В даний час на російському ринку представлено досить велику кількість CASE-систем, багато з яких дозволяють так чи інакше створювати опису (моделі) бізнес-процесів підприємств. У той же час існують системи, орієнтовані в першу чергу на створення моделей процесів і незручні або взагалі не призначені для створення моделей даних і настройки СУБД. Очевидно, що вибір системи визначається цілями проекту і значною мірою впливає на весь його подальший хід. Раціональний вибір системи можливий при розумінні керівництвом компанії та її фахівцями декількох аспектів: 1. цілей проекту;
 2. вимог до інформації, що характеризує бізнес-процеси і необхідної для аналізу і прийняття рішень врамках конкретного проекту;
 3. можливостей CASE-систем за описом процесів з урахуванням вимог п. 2;
 4. особливостей розроблюваної / впроваджуваної інформаційної системи.

Говорити про перевагу тієї чи іншої системи / нотації безглуздо, поки не визначені тип і рамки проекту, а також основні завдання, які даний проект має вирішити. У нашій статті зроблена спроба провести порівняння найбільш популярних нотацій (систем позначень, прийнятих при моделюванні), що використовуються для опису бізнес-процесів, і двох систем, що підтримують ці нотації. Передбачається, що цей матеріал послужить підставою для дискусії, присвяченої проблемам ефективного застосування CASE-систем для опису та аналізу бізнес-процесів підприємств.


Опис бізнес-процесів проводиться з метою їх подальшого аналізу і реорганізації. Метою реорганізації може бути впровадження інформаційної системи, скорочення витрат на випуск продукції, підвищення якості обслуговування клієнтів, створення посадових і робочих інструкцій при впровадженні стандартів ISO 9000 і т.д. Для кожної такої задачі існують певні параметри, що визначають набір критичних знань з бізнес-процесу. Від завдання до завдання вимоги до опису бізнес-процесів можуть змінюватися. У загальному випадку модель бізнес-процесу повинна давати відповіді на наступні питання: 1. які процедури (функції, роботи) необхідно виконати для отримання заданого кінцевого результату;
 2. в якій послідовності виконуються ці процедури;
 3. які механізми контролю та управління існують в рамках розглянутого бізнес-процесу;
 4. ролі та відповідальності – хто виконує процедури процесу;
 5. які входять документи / інформацію використовує кожна процедура процесу;
 6. які вихідні документи / інформацію генерує процедура процесу;
 7. які ресурси необхідні для виконання кожної процедури процесу;
 8. які документація / умови регламентують виконання процедури;
 9. які параметри характеризують виконання процедур та процесу в цілому;
 10. чи існує послідовність процесів, що мінімізує витрати (у тому числі вартість, час і т.д.);
 11. наскільки процес підтримується / буде підтримуватися інформаційною системою.

Опис бізнес-процесу формується за допомогою нотації та інструментальної середовища, що дозволяють відобразити всі зазначені вище аспекти. Тільки в цьому випадку модель бізнес-процесу виявиться корисною для підприємства, так як її можна буде піддати аналізу і реорганізації.


Опис нотацій ARIS


Нотація ARIS eEPC


Нотація ARIS eEPC розшифровується таким чином: extended Event Driven Process Chain – розширена нотація опису ланцюжка процесу, керованого подіями. Нотація розроблена фахівцями компанії IDS Scheer AG (Німеччина), зокрема професором Шееру. У табл. 1 наводяться основні використовувані в рамках нотації об'єкти.


Таблиця 1. Об'єкти нотації eEPC
Найменування


Опис


Графічне представлення

1 Функція Об'єкт «Функція» служить для опису функцій (процедур, робіт), які виконуються підрозділами / співробітниками підприємства

Рис. 13. Оцінка ефективності ARIS Toolset і BPwin


Таким чином, для ведення невеликих за масштабами (малі та середні підприємства, 2-5 осіб у групі консультантів) і тривалості (2-3 місяці) проектів раціонально використовувати BPwin. Для великих і / або тривалих проектів (наприклад, таких як впровадження системи безперервного поліпшення бізнес-процесів, ISO, TQM) більше підходить ARIS. Слід зазначити, в що системі ARIS Toolset незручно створювати інформаційні моделі, а проектування і настройка баз даних не передбачена. У цьому випадку підготовчі роботи зі створення регламентної документації можуть зайняти 1-3 місяці, але це є необхідним елементом подальшої успішної роботи.


Література 1. Інтернет-сайт www.finexpert.ru
 2. Інтернет-сайт www.interface.ru
 3. Інтернет-сайт www.idef.com
 4. С. В. Маклаков. BPwin і ERwin. CASE-засоби розробки інформаційних систем. Москва: Діалог-МІФІ, 2000, 256с.
 5. Д.А. Марка, К. МакГоуен Методологія структурного аналізу і проектування. Москва, 1993.
 6. «Методи ARIS». Файл pdf, більше 1000 стор Поставляється разом з демо-версією системи ARIS Toolset.
 7. Август-Вільгельм Шеер. Бізнес-процеси: основні поняття, теорії, методи. Москва: Просвітитель, 1999.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*