C # / VB.NET (WindowsForms): CrystalReports (параметричний запит
Написати цю статтю мене спонукало уривчастість
і неповнота інформації в літературі, технічної документації та
Internet-публікаціях про те як покроково з нуля зробити працездатний звіт з
використанням Crystal Reports.


Написати цю статтю мене спонукало уривчастість і неповнота інформації в
літературі, технічної документації і Internet-публікаціях про те як покроково з
нуля зробити працездатний звіт з використанням Crystal Reports.


Програмне забезпечення:
ОС: Windows 2003 Server
Засоби розробки:
Visual Studio.Net 2003 Enterprise Architecht
База даних: MS SQL Server 2000

Джерело даних: Northwind


 1. Створюємо проект: File / New / Project натискаємо Windows Application

 2. На Form1 переносимо дві кнопки:

  – На першій у Name пишемо btnLoadReport, в Text – LoadReport
  – У другій в
  Name пишемо btnExportCrystalReportViewer, в Text – ExportCrystalReportViewer
 3. Потім на форму переносимо TextBox (у Name прописуємо tbCustomerID) і Label
  (У Text прописуємо SearchCustomerID)

 4. Переносимо на форму CrystalReportViewer

 5. Додаємо в проект компонент CrystalReport


  – Клікаєм правою кнопкою миші на назві проекту в SolutionExplorer (як
  показано на малюнку внизу)
  – Натискаємо Add New Item, у вікні, знаходимо CrystalReport і натискаємо
  Open

 6. Тепер у вікні вибираємо "As a Blank Report" і натискаємо OK 7. У вікні, в Field Explorer натискаємо на Add / Remove Database, як
  показано нижче


 8. Клікаємо на OLE DB (ADO) 9. Вибираємо Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, потім на Next 10. У полі Server пишіть ім'я свого ПК, все інше вибираєте як показано на
  картинці, потім натискаєте Next, а в наступному вікні – Finish
  Для успішності з'єднання з SQL Server перевірте його налаштування безпеки
  по Authontefication (повинні відповідати рисунку нижче)


 11. У Database Expert вибираєте таблицю Customers, потім OK 12. У полі Details поміщаємо Text Object, 13. Розтягуємо цей Text Object, натискаємо Edit Text Object,
  потім поміщаємо туди шаблон будь-якого документа, наприклад цей:


  ************************************************** ********************************
  ДОГОВІР № ______
  на надання інформаційних послуг з працевлаштування кандидату []

  р. [] "____" ______________ 200_ р.

  ТОВ "Остап Бендер & Копита Паніковського", іменоване надалі АГЕНТ, в особі індивідуального
  підприємця Бендера Остапа Ібрагімовича, що діє на підставі свідоцтва
  № 4354545 – ІП002519 від 17.08.2001 р. і [], іменоване надалі КАНДИДАТ,
  уклали цей договір, про таке:

  I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
  1.1. АГЕНТ, за винагороду, надає інформаційні послуги з працевлаштування
  КАНДИДАТА, відповідно до його спеціальністю, освіти та ін вимог.
  1.2. Умови роботи кандидатів визначається у заявці, заповненої та підписаної
  між роботодавцем і АГЕНТОМ.
  1.3. КАНДИДАТ зобов'язується оплатити послуги з працевлаштування АГЕНТУ у сумі, визначеній
  в даному договорі, у строки встановлені цьому договором.
  II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
  2.1. АГЕНТ зобов'язується надавати інформаційні послуги з працевлаштування КАНДИДАТА
  відповідно до його очікуваннями, можливостями та навичками, обумовленими в
  анкеті кандидата.
  2.2. КАНДИДАТ зобов'язується надати повну і достовірну інформацію про своє трудове
  досвіді, про особисті і ділові якості, згідно із затвердженим переліком документів в
  встановленому порядку.


  КАНДИДАТ :__________________________ АГЕНТ :______________________________
  ______________________________________ ___________________________________________
  ______________________________________ ___________________________________________
  ______________________________________ ___________________________________________
  ______________________________________ ___________________________________________


  У зазначені дужками "[]" місця документа будуть вноситися поля звіту. 14. Переносимо мишкою з Field Explorer (з Database Field / Customers) у текстове
  полі CustomerID, CompanyName, City.
 15. Переходимо на дизайнер форми (Form1.cs (або Form1.vb)

 16. Переносимо на Form1 SqlDataAdapter, в Query Builder будуємо запит  Натискаємо Next


  Вибираємо Customers і натискаємо Add, потім Close


  У Query Builder приводимо до такого виду, далі – ОК  Далі Next, а на слід сторінці – Finish


 17. Натискаємо подвійним кліком кнопку LoadReport


  З #-код


  Після using System.Data; вставляємо
  using CrystalDecisions.Shared;
  using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;

  а в обробнику натискання кнопки btnLoadReport


  CrystalReport1 myReport = new CrystalReport1();
  DataSet myDataSet = new DataSet() ;
  sqlDataAdapter1.SelectCommand.Parameters ["@ CustomerID"]. Value = tbCustomerID.Text;
  sqlDataAdapter1.Fill(myDataSet, "Customers");
  myReport.SetDataSource(myDataSet);
  crystalReportViewer1.ReportSource = myReport;
  VB.NET-код

  Над public class Form1 вставляємо Imports
  CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, а в обробнику натискання кнопки
  btnLoadReport заносимо


  Dim myReport As New CrystalReport1
  Dim myDataSet As New DataSet
  SqlDataAdapter1.SelectCommand.Parameters ("@ CustomerID"). Value = tbCustomerID.Text
  SqlDataAdapter1.Fill(myDataSet, "Customers")
  myReport.SetDataSource(myDataSet)
  CrystalReportViewer1.ReportSource = myReport 18. Для створення події експорту, двічі клікаємо по
  btnExportCrystalReportViewer, і вносимо


  З #-код


  CrystalReport1 myReport = new CrystalReport1();
  DataSet myDataSet = new DataSet() ;
  sqlDataAdapter1.SelectCommand.Parameters ["@ CustomerID"]. Value = tbCustomerID.Text;
  sqlDataAdapter1.Fill(myDataSet, "Customers");
  myReport.SetDataSource(myDataSet);
  crystalReportViewer1.ReportSource = myReport;
  ExportOptions exportOpts = new ExportOptions();
  DiskFileDestinationOptions diskOpts = new DiskFileDestinationOptions ();
  exportOpts = myReport.ExportOptions;
  exportOpts.ExportFormatType = ExportFormatType.WordForWindows;
  exportOpts.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile;
  diskOpts.DiskFileName = "C:/report.doc";
  exportOpts.DestinationOptions = diskOpts;
  myReport.Export();
  MessageBox.Show ("Звіт був експортований");

  VB.NET-код


  Dim myReport As New CrystalReport1
  Dim myDataSet As New DataSet
  SqlDataAdapter1.SelectCommand.Parameters ("@ CustomerID"). Value = tbCustomerID.Text
  SqlDataAdapter1.Fill(myDataSet, "Customers")
  myReport.SetDataSource(myDataSet)
  CrystalReportViewer1.ReportSource = myReport
  Dim myExportOptions As New CrystalDecisions.Shared.ExportOptions
  Dim myDiskFileDestinationOptions As New CrystalDecisions.Shared.DiskFileDestinationOptions
  Dim myFormatTypeOptions As New CrystalDecisions.Shared.PdfRtfWordFormatOptions
  myDiskFileDestinationOptions.DiskFileName = "C:
  eport.doc"
  myExportOptions = myReport.ExportOptions
  With myExportOptions
  . ExportDestinationType = CrystalDecisions. [Shared]. ExportDestinationType.DiskFile
  . ExportFormatType = CrystalDecisions. [Shared]. ExportFormatType.WordForWindows
  .DestinationOptions = myDiskFileDestinationOptions
  .FormatOptions = myFormatTypeOptions
  End With
  myReport.Export()
  MsgBox ("Звіт був експортований")

 19. Тестуємо форму. Вводимо в поле tbCustomerID значення зі стовпця CustomerID
  таблиці Customers. Наприклад folig (або arout). Натискаємо LoadReport, а потім
  ExportCrystalReportViewer. І … звіт готовий (за замовчуванням він експортується на
  диск C:, в файл report.doc)

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*