Інтегрована аналітика. Як отримати максимальну вигоду з ERP-систем

За останні десять років великі компанії вкладали великі кошти, замінюючи
свої системи обробки транзакцій ERP-системами (Enterprise Resource Planning,
ERP – системи Планування ресурсів підприємства).

З іншого боку, велике значення приділялося розробці Сховищ та / або вітрин
даних, що дозволяють збирати і представляти дані і надають істотну
підтримку в прийнятті рішень. Часто такі проекти виконувалися паралельно, проте
при цьому в ERP-системах ніяк не використовувалися можливості та переваги Сховищ
даних.

У результаті багато фірм, які витратили мільйони доларів на ERP-рішення, залишилися
незадоволеними, оскільки не можуть своєчасно отримати з систем обробки
транзакцій агреговані дані. Наступне покоління ERP-систем має врахувати
цю проблему.

У цій статті розглядається розвиток ERP-систем, роль Сховищ даних в інформаційній
ERP-архітектурі, а також перспективи створення інтегрованих середовищ, що використовують
можливості цих двох технологій. Крім того, дається оцінка досягнень двох
найбільших фірм (SAP і People Soft), виробників ERP-систем в області розробки
Сховищ даних і аналітичних додатків.

Розвиток аналітичних додатків

У 90-і роки почався активний розвиток ERP-систем. Це явище визначалося
трьома основними ринковими тенденціями:

До початку дев'яностих подібне програмне забезпечення виконувалося на замовлення
і призначалося для управління конкретним видом діяльності, починаючи обладнанням
і закінчуючи торгівлею і фінансами. Програми (як одного виробника, так
і різних) часто погано інтегрувалися. При цьому більшість пакетів працювали
тільки на мейнфреймах, і, отже, не використовували можливості активно
розвивається архітектури "клієнт-сервер", зокрема технологію
розподілених обчислень. Наявність великої кількості програм, виконаних
на замовлення, створювало серйозну проблему: такі додатки було неможливо інтегрувати
в нову, більш складну середу.

З появою інтегрованих ERP-систем на базі архітектури "клієнт-сервер"
багато підприємств відчули, як зросла ефективність вкладення коштів у програмне
забезпечення – зокрема, через зниження вартості обробки транзакцій. Однак
питань якості даних, необхідних для прийняття рішень, в цих системах
не надавалося особливого значення. Це зберігало негативне ставлення з боку
управлінського апарату компаній, оскільки нові програмні продукти не забезпечували
належних можливостей аналізу і складання звітів. В англомовній літературі
навіть з'явився термін "data (in) jail" – "дані у в'язниці"
або "в'язниця для даних", який наочно відбив обмежені можливості
деяких ERP-систем.[1]

Щоб уникнути подібних непорозумінь, багато виробників програм планування
ресурсів підприємства об'єдналися з постачальниками Сховищ даних, запропонувавши
своїм клієнтам прискорювачі (accelerators) для створення користувацьких вітрин
даних. У деяких випадках (як правило для вирішення завдань логістики, збуту
або адміністративної звітності) застосовувалися вузькоспеціалізовані засоби
звітності, що доповнюють функції основної програми. Основний недолік і
того й іншого підходу полягав у тому, що за наявності інтегрованого середовища
обробки транзакцій засоби створення звітності працювали нарізно і не підходили
для підприємства в цілому.

В кінці 90-х багато організацій почали модернізацію своїх ERP-систем, намагаючись
інтегрувати їх з наявними сховищами даних. У результаті було виявлено,
що для підтримки даних, доступних на той момент в ERP-додатках, була необхідна
істотне доопрацювання сховищ. З іншого боку, вартість обслуговування декількох
додатків для створення звітів зростала, і все гостріше поставало питання про отримання
точних і узгоджених даних. Спроби застосовувати ERP-продукти в цілях, для яких
вони не були призначені спочатку (наприклад для оперативного формування
звітів і запитів), призвели до падіння їх продуктивності.

У результаті злиття двох ринкових сил (постачальників ERP і Сховищ даних),
а також розвитку технології, з'явилася серйозна потреба в інтегрованому
підході до управлінської звітності та аналізу, для якого необхідна інформація,
отримується з ланцюжка нарахування вартості в масштабі всієї компанії. Цінність
цієї інформації зростає при використанні розширених засобів аналізу, що позначаються
у відділі консалтингу фірми Price Waterhouse (PwC Consulting) спеціальним терміном
"Інтегрована аналітика" (iAnalytics, integrated analytics).

Потреба в інтегрованій аналітиці

Інтегрована аналітика об'єднує дані кількох систем: ERP, управління
взаємодією з замовниками (CRM – customer relationship management), управління
людськими ресурсами, фінансами, ланцюжком постачань і електронною комерцією.
Ця технологія дає можливість розширеної аналітичної обробки інформації,
дозволяючи компаніям швидко реагувати на постійно мінливу ситуацію на
ринку. Інтегрована аналітика:

Інтегрована аналітика забезпечує підприємства необхідними типами звітностей
та інструментальними засобами для прийняття рішень, усуваючи обмеження, що накладаються
EPR-системою. Наприклад, фінансова інформація представлена в багатьох ERP-продуктах
в транзакційної формі, а користувачам потрібен швидкий доступ до неї і можливість
аналізу на різних рівнях деталізації. Крім того, у традиційних ERP-системах
застосовуються реляційні бази, які структуровані для ефективної обробки
вхідних даних, що мають одномірне уявлення. У принципі, допустимо і багатовимірне
уявлення, але воно вимагає високої технічної кваліфікації, а продуктивність
в оперативному режимі часто виявляється невисокою.

Ті ж дані в багатовимірному поданні доступні в аналітичних додатках,
які орієнтовані саме на створення багатовимірних звітів. Сховища даних
служать цієї мети самостійно і незалежно від ERP-рішень. Такі системи складаються,
як правило, з трьох компонентів:

До недавнього часу багато компаній створювали інтерфейси, що дозволяють з'єднати
ERP-системи з самостійними аналітичними додатками. Проте з урахуванням
виниклого попиту на такі рішення, можливості інтеграції були розширені: більшість
великих виробників ERP-систем доповнили базові архітектури вбудованими
аналітичними можливостями.

Роль сховищ даних

А чи потрібні взагалі Сховища даних, якщо є ERP-системи? Так, потрібні. Адже
вони стали центральним компонентом всієї інформаційної архітектури ERP, не тільки
забезпечуючи користувальницький доступ (тобто визначаючи спосіб отримання інформації),
але і виконуючи функцію вилучення інформації з вихідних джерел (тобто визначаючи,
які дані доступні). Об'єднання даних про фінансовий стан компанії,
її службовців, замовників і постачальників в єдине уявлення є найскладнішою
завданням, і її рішення зачіпає, як правило, безліч вихідних систем. Наприклад,
в CRM-системі інформація про співробітника клієнтської служби та його взаємозв'язку з
конкретним замовником (групою замовників) може бути відображена одним способом
(По виду продукції). Та ж сама інформація в системі управління людськими
ресурсами або у фінансовій системі буде представлена іншим способом (з географії
і по юридичній особі відповідно). У рамках Сховищ даних подібну невідповідність
успішно дозволяється.

При розміщенні інформації в сховищах інтегрована аналітика надає
в рамках ERP-середовища цілий ряд додаткових переваг. Назвемо деякі з
них:

Нові ERP-рішення

Підходи до реалізації принципів інтегрованої аналітики у постачальників ERP-систем
дуже різні. Одні надають у комплекті з ERP-продуктом інструментарій
і прискорювачі для реалізації аналітичних засобів під потреби конкретного замовника.
Інші створюють вже готові програми для основних функцій діяльності. Лише
деякі повністю охоплюють концепцію інтегрованої аналітики, надаючи
крім ERP-продукту готовий бізнес-контент[2]
(Predelivered business content) і додаткові програми, такі як CRM,
картки збалансованих показників, засоби візуалізації даних, планування,
складання бюджету та управління сценаріями.

Разом з тим, багато постачальників Сховищ та програм Business Intelligence
реалізували продукти, інтегровані з ERP-системами. Проте при появі
нових систем або виході їх чергових версій у деякі продукти потрібно
вносити зміни, в результаті чого вартість підтримки складної аналітики для
конкретних галузей може виявитися надмірним.

І хоча окремі постачальники, намагаючись отримати статус виробника інтегрованої
аналітики, пропонують рішення, що значно перевершують звичайні Сховища даних,
вони можуть рассчітиваòь лише на те, що їхні продукти будуть відносити до першого
або другого покоління ERP-аналітики або розглядати в ряду додаткових
інструментів для ERP-систем, таких як портали, ETL і засоби створення презентацій.

Останнім часом великим компаніям-виробникам, таким як SAP і PeopleSoft,
вдалося досягти непоганих результатів. Їхні аналітичні рішення можна віднести
до другого покоління, а в окремих проблемних областях вони наблизилися до третього
рівню, поставляючи готові аналітичні кошти для конкретних галузей економіки
і сфер бізнесу.
Розглянемо, як вдається цим фірмам задовольнити попит на інтегровану аналітику,
і приведемо короткий огляд їх продуктів.

SAP

Фірма SAP вийшла на ринок Сховищ даних, випустивши продукт під назвою SAP
Business Information Warehouse (BW). Серед його компонентів – сотні зумовлених
схем БД (InfoCubes), програми вилучення даних, а також бізнес-контент, представлений
інтерактивними звітами і вбудованими ключовими показниками ефективності (KPIs
– Key performance indicators). Для Сховища даних підтримуються коди вилучення
(Extraction codes), бази даних і рівень представлення, а також поставляється
набір аналітичних додатків. За рахунок інтегрування різних функцій всередині
однієї програми істотно знижується вартість його експлуатації.

Після оцінки замовниками перших версій BW, фірма SAP вирішила суттєво розширити
розробку бізнес-контенту, який є найважливішою частиною програмного
рішення в рамках концепції інтегрованої аналітики. Розвиток бізнес-контенту
виявилося основним критерієм оцінки при розгляді програм цього класу.

У 1999 році вийшла оновлена версія BW (Version 1.2 b) – базове Сховище
фірми SAP. У цій системі відсутній джерело операційних даних (ODS – operational
data store) для довготривалого зберігання деталізованих даних, хоча і був
реалізований деякий бізнес-контент і базовий рівень представлення.

У версії 2.0 b ці прогалини в архітектурі частково були заповнені: з'явилася
аналітика, орієнтована на конкретні галузі економіки, зокрема додатки
для перспективного планування та оптимізації (APO – advanced planning and optimization),
стратегічного управління підприємством (SEM – strategic enterprise management)
і для CRM. У наступній версії кількість зумовлених схем (InfoCubes) збільшилася
до 260, а також був доданий додатковий бізнес-контент.

У версії BW, що вийшла в 2001 році (Version 3.0a), кількість визначених
OLAP-звітів для 14 різних галузей економіки зросла до 1400. На сьогоднішній
день BW представляє собою закінчений продукт, що реалізує всі функції Сховища
і необхідні аналітичні можливості.
За допомогою складних вбудованих процедур вилучення, які дозволяють зберігати
і підтримувати дані SAP, можна прискорити розробку бізнес-контенту і скоротити
витрати на створення і використання BW.

PeopleSoft

Компанія PeopleSoft звернулася до концепції інтегрованої аналітики ще чотири
роки тому. У сьомій версії (Version 7.x) до пакету додатків PeopleSoft була
добавлена серія продуктів для управління ефективністю підприємства (EPM – Enterprise
Performance Management). З самого початку модуль EPM був інтегрований в архітектуру
додатків PeopleSoft, в ньому використовуються всі оригінальні інструменти розробки
і архітектурні стандарти.

Фірма постійно розширювала можливості EPM, продовжуючи при цьому розробляти
основні складові блоки ERP-архітектури. На сьогоднішній день EPM складається
з декількох ключових компонентів:

Два основні компоненти EPM – ETL-інструменти і Enterprise Warehouse. В якості
ETL-кошти використовується додаток компанії Informatica, яке завантажує
дані з різних джерел (PeopleSoft та інших фірм) і переносить їх у спеціальні
EPM-таблиці. З самого початку були розроблені схеми перетворення даних для
додатків PeopleSoft, що спростило інтеграцію продуктів.

Продукт Enterprise Warehouse підтримує дані про фінансовий стан, людських
ресурсах, постачанні і клієнтів. Забезпечивши таким чином підтримку роботи всього
підприємства, PeopleSoft створила продукт, в якому реалізована стратегія Сховища
даних і інтегрована аналітика. Можливості цієї системи виходять за рамки
функцій ERP-програми: наприклад, передбачений аналіз продажів по продуктах, клієнтам
та регiонах з необхідною деталізацією по кожному виміру. Такий аналіз дозволяє
оцінити:

За рахунок підтримки широкого діапазону міжфункціональних даних компанії PeopleSoft
вдається створити аналітичні додатки, що задовольняють різноманітним потребам
замовників у різних сферах комерційної діяльності і галузях економіки.
Одними з перших інструментів цього типу були Balanced Scorecard (Карта збалансованих
показників) та Activity-Based Management (Управління діловими операціями) –
ABM.

Карта збалансованих показників (Balanced Scorecard) призначена для розробки
та управління стратегією і показниками ефективності діяльності всього підприємства,
до яких відносяться: обсяг продажів, оплата співробітників, збереження клієнтів і
продуктивність постачальників. Крім того, по карті збалансованих показників
можна оцінити продуктивність як окремих співробітників, так і груп. Модуль
ABM використовується для оцінки вартості всіх ділових операцій, а також складного
вартісного розподілу, який необхідно для визначення прибутковості діяльності
на різних рівнях (по підприємству, продукту, клієнта і т.п.).

Пізніше фірма створила додаткові аналітичні програми – Financials (Фінанси)
і Workforce (Персонал). Фінансовий аналіз представлений в модулях Funds Transfer
Pricing (Ціноутворення на перерахування коштів), Risk Weighted Capital (Оцінка
ризиків вкладення капіталу) і Asset Liability Management (Управління майновими
зобов'язаннями). Для аналізу роботи штату співробітників створено модуль Workforce
Planning and Rewards (Планування робочої діяльності та оплати праці). Доповнюється
інтегроване аналітичне рішення додатками для роботи з замовником (Customer)
і аналізом ланцюжка поставок (Supply Chain Analytics).

Що стосується звітності, то в EPM забезпечується доступ до Hyperion Essbase,
Cognos PowerPlay і Business Analysis Modeler (BAM) – засобу багатовимірного аналізу
і створення звітів.

У версії 8.3 PeopleSoft запропонувала новий продукт для аналізу короткострокового
і довгострокового планування, ведення бюджету та прогнозування. За допомогою цього
додатка моделюється діяльність компанії і у формі звітів за різними
фінансовим і нефінансовим показниками (зокрема за бухгалтерськими балансами
і звітам про рух грошових коштів і про доходи) складаються прогнози ділової
кон'юнктури. У ньому використовується джерело операційних даних для підтримки оперативної
звітності та інтеграції з новим інструментом багатовимірного аналізу (BAM).

Компанія PeopleSoft продовжує розвивати свій продукт, ведеться робота по впровадженню
традиційних ERP-функцій у EPM. Наприклад, як і в додатку PeopleSoft General
Ledger (GL), в EPM тепер надаються функції розподілу витрат; нова
версія модуля Budgeting (Бюджетування) заснована на оновленій EPM архітектурі.
У наступних випусках продуктів фірми PeopleSoft очікується ще більш повна інтеграція
ERP-і EPM-функцій.

Майбутнє ERP на ринку аналітичних додатків

Щоб вижити і перемогти в боротьбі на сучасному ринку, постачальники ERP-систем
змушені удосконалювати методи надання інформації та розширювати аналітичні
кошти.
Величезний потік інформації змушує керівників і менеджерів "тримати
руку на пульсі "своєї компанії, а для цього їм необхідна своєчасна
і точна інформація.

Аналітичні можливості продуктів стають важливою конкурентною перевагою,
так як поки продукти ERP-постачальників відрізняються в основному за можливостями
обробки транзакцій. Крім того, необхідність вкладення коштів в ERP-системи
на сьогоднішній день пов'язана вже не з вирішенням проблеми 2000 року і реинжинирингом
бізнес-процесів, а з добуванням вигоди зі інформаційних ресурсів організацій.
Нарешті, поява нових ERP-модулів (як, наприклад, CRM, управління поставками
і інтерактивне планування) зажадало швидкого доступу до інтегрованих
даними.

Очевидно, що додатки, що розробляються для конкретних користувачів, ідуть
в минуле, і їх місце займають готові продукти, призначені для управління
ресурсами підприємства. Великі постачальники аналітичних ERP-додатків чітко
визначили, в якому напрямку потрібно рухатися. Однак на шляху до реалізації
концепції інтегрованої аналітики виграють ті фірми, яким вдасться створити
системи підтримки прийняття рішень за розумною ціною.

І тут основними конкурентами є виробники ERP-рішень
з вбудованою аналітикою і постачальники аналітичних програм, інтегрованих
з ERP-системами. Майбутнє покаже, хто переможе.


[1] Мова тут йде про те, що дані,
укладені в ERP-системах, виявляються "ув'язненими" у кілька
іншому сенсі і, відповідно, є недоступними для аналізу. (Прим. перекл.)

[2] поставляються разом з інструментарієм об'єкти (звіти, моделі, програми
тощо) для автоматизованого аналізу та обліку бізнес-процесів конкретних
проблемних областей – галузей промисловості, управлінський процесів і т.п. (Прим. перекл.)

[3] Автор статті умовно виділяє три рівні розвитку аналітики в ERP-системах,
називаючи їх першим, другим і третім поколінням. (Прим. перекл.)

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*