Присвоєння імен в VB6

Сергій Нікіфоров

Цей текст містить рекомендації Microsoft по
присвоєння імен об'єктам і змінним у Visual Basic
6.0.

Навіщо мені це? Я вірю, що завжди потрібно
слідувати деякому стандарту програмуючи, Ви
погодьтеся, що він безумовно робить код простіше,
Вам стає легше зрозуміти його, крім того
ця стандартизація незамінна при роботі в
колективі програмістів.

Ці стандарти змінювалися з року в рік, але все ж
основне завжди залишалося незмінним.
Почнемо-с …

ActiveX-компоненти

Назва Префікс Приклад
3D Panel pnl pnlGroup
ADO Data ado adoBiblio
Animated button ani aniMailBox
Check box chk chkReadOnly
Combo box, drop-down list box cbo cboEnglish
Command button cmd cmdExit
Common dialog dlg dlgFileOpen
Communications com comFax
Control (used within procedures when the specific type
is unknown)
ctr ctrCurrent
Data dat datBiblio
Data-bound combo box dbcbo dbcboLanguage
Data-bound grid dbgrd dbgrdQueryResult
Data-bound list box dblst dblstJobType
Data combo dbc dbcAuthor
Data grid dgd dgdTitles
Data list dbl dblPublisher
Data repeater drp drpLocation
Date picker dtp dtpPublished
Directory list box dir dirSource
Drive list box drv drvTarget
File list box fil filSource
Flat scroll bar fsb fsbMove
Form frm frmEntry
Frame fra fraLanguage
Gauge gau gauStatus
Graph gra graRevenue
Grid grd grdPrices
Hierarchical flexgrid flex flexOrders
Horizontal scroll bar hsb hsbVolume
Image img imgIcon
Image combo imgcbo imgcboProduct
ImageList ils ilsAllIcons
Label lbl lblHelpMessage
Lightweight check box lwchk lwchkArchive
Lightweight combo box lwcbo lwcboGerman
Lightweight command button lwcmd lwcmdRemove
Lightweight frame lwfra lwfraSaveOptions
Lightweight horizontal scroll bar lwhsb lwhsbVolume
Lightweight list box lwlst lwlstCostCenters
Lightweight option button lwopt lwoptIncomeLevel
Lightweight text box lwtxt lwoptStreet
Lightweight vertical scroll bar lwvsb lwvsbYear
Line lin linVertical
List box lst lstPolicyCodes
ListView lvw lvwHeadings
MAPI message mpm mpmSentMessage
MAPI session mps mpsSession
MCI mci mciVideo
Menu mnu mnuFileOpen
Month view mvw mvwPeriod
MS Chart ch chSalesbyRegion
MS Flex grid msg msgClients
MS Tab mst mstFirst
OLE container ole oleWorksheet
Option button opt optGender
Picture box pic picVGA
Picture clip clp clpToolbar
ProgressBar prg prgLoadFile
Remote Data rd rdTitles
RichTextBox rtf rtfReport
Shape shp shpCircle
Slider sld sldScale
Spin spn spnPages
StatusBar sta staDateTime
SysInfo sys sysMonitor
TabStrip tab tabOptions
Text box txt txtLastName
Timer tmr tmrAlarm
Toolbar tlb tlbActions
TreeView tre treOrganization
UpDown upd updDirection
Vertical scroll bar vsb vsbRate

 

Змінні

Visual Basic використовує два ідентифікатора
змінних: область використання і тип. Їх
префікси пишуться разом – спочатку область
використання, а вже потім тип. Область
використання може бути однією з наступних
трьох:

Область
використання
Префікс Приклад
Глобальна (Global) g gstrUserName
На рівні модуля (Module-level) m mblnCalcInProgress
Локальна (Local to procedure) None dblVelocity

Область використання і тип дають вичерпну
інформацію про ту чи іншу змінної. Вам не треба
буде коментувати ваш код зайвий раз.
Подивимося які ж є типи:

Тип даних Префікс Приклад
Boolean bln blnFound
Byte byt bytRasterData
Collection object col colWidgets
Currency cur curRevenue
Date (Time) dtm dtmStart
Double dbl dblTolerance
Error err errOrderNum
Integer int intQuantity
Long lng lngDistance
Object obj objCurrent
Single sng sngAverage
String str strFName
User-defined type udt udtEmployee
Variant vnt vntCheckSum

Наприклад, якщо у вас є глобальна змінна
"Counter" і вона має тип ціле (Integer), то Ви
повинні назвати цю змінну "gIntCounter".
Тепер кожному, хто подивиться на назву цієї
змінної стане ясно, що вона поширюється
на весь проект і має тип ціле.

Всі питання прошу слати мені на e-mail: darlok@mail2000.ru. Якщо Ви
хочете вивчати Visual Basic і далі, то Вам слід
відвідати сайт Visual
Basic Streets
, Якщо ви ще цього не зробили …
Крім того, прочитати книгу "Visual Basic 6.0. Найбільш повне
керівництво для професійної роботи в середовищі
Visual Basic 6.0
"

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*