Web-портали основні виробники ПЗ

Початок статті

SharePoint Portal Server (Microsoft)

Microsoft SharePoint Portal Server – інструмент для створення корпоративного порталу, що дає можливість співробітникам організації отримувати швидкий доступ до ділової інформації. Використання даного інструменту надає багаті можливості, що полегшують пошук, спільне використання і публікацію документів, підготовлених в Microsoft Office.

SharePoint Portal Server дозволяє створювати інформаційні портали для організацій, що поєднують елементи зручного пошуку, спільного використання документів і публікації інформації в Internet і в корпоративній мережі. Він інтегрується з Microsoft Office, що надає замовникам можливість об’єднати в єдиний процес спільну роботу над документами, управління, пошук, підписку на документи та їх обговорення. За допомогою Share Point Portal Server можна швидко і зручно створювати корпоративні інтранет-портали.

SharePoint Portal Server дає можливість здійснювати пошук та індексацію корпоративних документів, забезпечує доступ до загальної інформації для кожного співробітника, пропонує звичний користувачам Web-інтерфейс для доступу до інформації і має набір вбудованих засобів керування документами (рис. 7).

 

За допомогою даного інструменту можна публікувати інформацію на корпоративному інтранет-сайті, виконувати пошук документів, що знаходяться в різних сховищах, здійснювати доступ до документів з урахуванням користувальницьких ролей, стежити за версіями документів, рецензувати документи і підтверджувати можливість їх публікації.

 

Співробітники, що використовують у своїй роботі інформацію різного роду, можуть настроювати портал шляхом створення персональних панелей управління (dashboards) для перегляду регулярно використовуваної інформації. Для доступу до робочого середовища користувача можуть застосовуватися або Microsoft Windows Explorer, або продукти сімейства Microsoft, або Web-браузер (підтримуються як Internet Explorer, так і Netscape Navigator версії 4.х і вище). В останньому випадку користувачі працюють з Web-вузлом, створеним на основі Digital Dashboard і забезпечує доступ до інформації, що зберігається як усередині організації, так і за її межами. Використовуючи такий вузол, користувач може виконувати пошук інформації, а також публікувати документи незалежно від їх місцезнаходження або формату (рис. 8).

 

Web-сайти в SharePoint Portal Server 2001, побудовані на основі технології Microsoft Digital Dashboard і сховища даних на базі Web Storage System, дозволяють реалізувати такі стандартні операції:

 

Доступ до даних у SharePoint Portal Server 2001 заснований на механізмі ролей, які, у свою чергу, базуються на механізмах аутентифікації Microsoft Windows NT і Windows 2000 Server. SharePoint Portal Server підтримує механізми доступу до даних ADO і OLE DB.

 

Для створення інтегрованих рішень на базі вказаного продукту можна скористатися його об’єктною моделлю.

 

SharePoint Portal Server працює під управлінням операційної системи Windows 2000 Server і може працювати в домені Windows 2000 Server, використовуючи для аутентифікації користувачів службу Active Directory, або в домені Windows NT Server 4.0.

 

Детальну інформацію про Microsoft SharePoint Portal Server 2001 можна знайти на сайті компанії Microsoft.

 

 

Oracle 9iAS Portal (Oracle Corporation)

 

Oracle 9i Application Server Portal (скорочено Oracle9iAS Portal) – програмний продукт для швидкого розгортання і підтримки роботи інформаційного корпоративного порталу, заснований на сервері додатків Oracle 9i Application Server (рис. 9).

 

Oracle9iAS Portal є готовим рішенням, призначення якого – суттєво знизити обсяг ручного програмування за рахунок використання готових компонентів інформаційного порталу та візуальних інтерактивних засобів розробки, а також дати можливість компаніям самостійно створювати і підтримувати портали без залучення Web-дизайнерів, фахівців з мови HTML і додаткових системних адміністраторів.

 

Oracle9iAS Portal спирається на визначені типи об’єктів порталу (ієрархія папок, категорії, перспективи, області пошуку). Творці порталу наповнюють структуру, що містить ці об’єкти, конкретним вмістом і при необхідності динамічно розширюють її за рахунок застосування спеціального механізму портлетів – компонентів порталу. У той же час середу Oracle9iAS Portal є настроюваної: можна змінювати візуальні і невізуальні параметри об’єктів порталу (наприклад, стилі оформлення користувальницького інтерфейсу різних розділів).

 

У Oracle9iAS Portal реалізовані централізоване адміністрування порталу (повна концентрація функцій управління структурою порталу та користувачами порталу зосереджена в руках його адміністратора, що дозволяє контролювати загальну конструкцію порталу) і розподілене управління його інформаційним наповненням (функції управління інформаційним наповненням, такі як процедура публікації інформації, розподілені по різних підрозділах організації, в яких ряду співробітників призначаються спеціальні ролі – авторів, публікаторів інформації, модераторів внутрішніх конференцій).

 

Для кожного типу інформаційних джерел передбачений компонент порталу (портлет), який бере на себе функції доставки даних з інформаційного джерела цього типу. Портлет є одиницею фізичного доступу до даних і основним будівельним блоком порталу. За допомогою портлетів доступні дані Oracle9i (за допомогою механізмів прямого доступу через клієнтський API), а також ODBC-джерел (через вбудований в сервер баз даних JDBC-шлюз). У наведених прикладах доступ до інформаційних джерел забезпечують найпростіші портлет, що поставляються разом з продуктом Oracle9iAS Portal. Для доступу до Web-сайтів і отримання інформації в HTML-форматі також існує портлет, що входить в стандартний комплект постачання продукту (рис. 10).

 

При необхідності доступу до інших інформаційних джерел, наприклад до корпоративних додатків, має сенс звернутися до каталогу портлетів на сайті Oracle Technology Network або розробити його самостійно з використанням інструментарію Portal Development Kit (PDK), який поставляється безкоштовно і дозволяє реалізовувати довільні алгоритми збору та перетворення даних на мовах PL / SQL і Java. При інтеграції додатків в портал Java-програмістам зазвичай доводиться вирішувати безліч додаткових завдань, особливо якщо портлет створюються на основі існуючих Web-сервісів, Web-додатків, Java Server Pages (JSP) і сервлетів. Крім цього може виникнути необхідність забезпечити портлет можливістю перетворення даних для передачі їх на мобільні пристрої, обміну даними з іншими портлетів. Oracle9iAS PDK дозволяє вирішити зазначені проблеми, тим самим підвищуючи продуктивність праці розробників і скорочуючи строки реалізації проектів за рахунок генерації готових портлетів, вбудованих засобів мобільного доступу, утиліт.

 

Відзначимо, що крім власне порталу до складу рішення можна включити засоби персоналізації (Oracle9iAS Personalization – механізм видачі оперативних рекомендацій, заснований на технологіях Data Mining і працює в рамках Oracle 9i Application Server), засоби організації документообігу (Oracle Workflow – засіб автоматизації стандартних бізнес-процедур організації, орієнтоване на розроблювачів корпоративних додатків), засоби доставки даних на мобільні пристрої (Oracle9iAS Wireless – програмне забезпечення, призначене для створення і розгортання додатків бездротового доступу, забезпечують процес отримання, перетворення та доставки інформації від довільних джерел до портативних цифрових пристроїв самого різного класу).

 

Детальну інформацію про Oracle 9iAS Portal можна знайти на сайті компанії Oracle Corporation.

 

 

PeopleSoft Enterprise Portal (PeopleSoft)

 

Компанія PeopleSoft є одним з лідерів світового ринку систем управління підприємствами – її CRM-і ERP-системи широко застосовуються в 107 країнах. PeopleSoft Enterprise Portal, розроблений цією компанією, являє собою засіб інтеграції подібних додатків і надання доступу до них за допомогою єдиного інтерфейсу. З його допомогою користувачі можуть звертатися до бізнес-процесів підприємства, сайтам підрозділів, CRM-і ERP-систем, засобів групової роботи, зовнішніх даних, документів та інших ресурсів підприємства і його партнерів.

 

У плані надання доступу до додатків самої PeopleSoft, вказаний продукт є рішенням out-of-the-box. Однак PeopleSoft Enterprise Portal інтегрується і з додатками інших виробників, оскільки до його складу входять засоби інтеграції, а також інструменти і утиліти для розробки компонентів порталу.

 

З переваг даного продукту слід відзначити невелику час впровадження рішень на його основі.

 

Засоби безпеки доступу до даних в PeopleSoft Enterprise Portal засновані на механізмі ролей, при цьому в продукті присутні засоби автоматизованого адміністрування користувачів і ролей.

 

PeopleSoft Enterprise Portal задовольняє всім вимогам, що пред’являються до сучасних портальним продуктам. Він, зокрема, містить:

 

Для створення рішень на базі PeopleSoft Enterprise Portal можна використовувати засоби розробки компанії PeopleSoft, що дозволяють, зокрема, створювати візуальні компоненти порталу, звані в термінах PeopleSoft Рortal Рagelets (рис. 11).

 

В якості технології інтеграції використовується продукт PeopleSoft Integration Broker, що представляє собою сервіс, який відповідає за публікацію подій різних служб та підписку на них. Цей сервіс підтримує XSLT-трансформації, XML, SOAP, UDDI, MQSeries, Java. PeopleSoft Enterprise Portal може як використовувати Web-сервіси (наприклад, звертаючись до UDDI-реєстрів), так і надавати у вигляді Web-сервісів власну функціональність.

 

З наявних у складі PeopleSoft Enterprise Portal засобів інтеграції слід також відзначити PeopleSoft Portal Packs – Web-сервіси, що доставляють інформаційне наповнення, що надається самою компанією та її бізнес-партнерами, в Enterprise Portal. У комплект поставки порталу входять Portal Packs для PeopleSoft CRM, Financials, HRMS, Supply Chain Management, аналітичних рішень.

 

Подробиці про PeopleSoft Enterprise Portal можна знайти на сайті компанії PeopleSoft.

 

 

Plumtree Portal Server (Plumtree Software)

 

Plumtree Portal Server є одним з найбільш популярних засобів створення корпоративних порталів. Цей продукт дозволяє створювати настільний додаток, реалізує робочий простір, з допомогою якого користувачі отримують доступ до всієї необхідної інформації і корпоративних додатків, необхідним для реалізації їх повсякденних функцій за рахунок інтеграції з усіма можливими джерелами даних і додатками. Користувачами такого порталу можуть бути співробітники компанії, її клієнти, постачальники і торгові партнери (рис. 12).

 

Архітектура корпоративного порталу на базі Plumtree Portal Server складається з трьох компонентів:

 

Документи, що містяться в Document Directory, можуть бути розбиті на категорії як за змістом, так і по метаданих. Подібна категоризація проводиться автоматично, посилання на документи розміщуються в індексному файлі, а структура Document Directory зберігається в реляційній СУБД. Метадані документів перетворюються в XML-дані, що дозволяє здійснювати до них уніфікований доступ незалежно від того, яким засобом підготовлений документ (Document Directory на даний момент підтримує 200 типів документів).

 

Інструменти пошуку документів і даних, що використовуються в Plumtree Corporate Portal, ліцензовані у компанії Verity і повністю інтегровані в портал. Document Directory має вбудовані засоби безпеки, виключають неавторизований доступ до документів.

 

Як ми вже знаємо, MyPage представляє собою засіб доступу користувача до корпоративних даних і додатків за допомогою компонентів Gadgets, автоматично генеруючих HTML-і XML-код для впровадження в Web-інтерфейс MyPage. Зараз є понад 1000 таких елементів, що реалізують доступ до різних програм, засобів колективної роботи, ERP-і CRM-систем провідних виробників (наприклад, існують набори з декількох десятків компонентів для доступу до Siebel CRM і SAP ERP). Можна створювати власні компоненти Gadgets за допомогою будь-яких засобів розробки.

 

Компоненти порталу використовують модель publish and subscribe, що дозволяє користувачам постійно отримувати нові версії цих компонентів, а також звертатися до них з мобільних пристроїв – для цієї мети в комплекті поставки порталу є спеціальні засоби перетворення документів – Plumtree Portal Transformers, що дозволяють здійснити перетворення XML-даних у форму, доступну PDA або WAP-телефону, в залежності від типу пристрою.

 

Рішення, створені на основі Plumtree Portal Server, підтримують організацію форумів, дискусій, спільнот користувачів і інші способи групової роботи.

 

У технічному плані Plumtree Portal Server складається з трьох окремих серверних компонентів: Web-сервера, Job-сервера і Gadget-сервера. Web-сервер обробляє запити користувачів (згідно з тестами їх число може бути рівним 3,8 млн. звернень в день) і може долати деякі недоліки протоколу HTTP за рахунок паралельної обробки запитів декількома серверами, що сприяє підвищенню масштабованості створеного рішення. Job-сервер дозволяє звертатися до Document Directory і також може бути розміщений на декількох серверах. Gadget-сервер перенаправляє запити від компонентів порталу до відповідних додатків за допомогою їх API і генерує HTML або XML для передачі Web-сервера.

 

У лютому минулого року Plumtree Software підписала стратегічну угоду з Microsoft, згідно з яким Plumtree Corporate Portal включає ліцензію Microsoft SQL Server 2000 і надає частину свого функціональності у вигляді Web-сервісів XML.

 

Детальну інформацію про Plumtree Corporate Portal можна знайти на сайті компанії Plumtree.

 

 

SAP Portals Enterprise Portal (SAP Portals)

 

SAP Portals – повністю контрольована дочірня компанія SAP, що спеціалізується на засобах створення корпоративних порталів. У ряді пропозицій SAP Portals – корпоративні портали, системи збору комерційної інформації, засоби управління інформаційним наповненням. Після придбання компанії TopTier Software, одного з провідних постачальників засобів створення порталів, SAP Portals стала займати лідируючу позицію на ринку засобів подібного призначення (рис. 13).

 

Як і більшість рішень подібного класу, рішення на базі SAP Portals Enterprise складається з трьох різних компонентів: платформи Business Intelligence, платформи для створення порталу (Portal Platform) і платформи для управління знаннями (Knowledge Management).

 

За допомогою платформи для створення порталу можна створювати портали для кінцевих користувачів, тоді як платформа для управління знаннями дозволяє здійснити доступ до документів і мультимедіа-даних, що зберігаються в репозитарії документів компанії. Платформа Business Intelligence дозволяє звертатися до баз даних компанії, створювати на їх основі багатовимірні звіти та аналізувати дані з метою правильного прийняття рішень.

 

Використовуючи ці платформи, можна створювати портальні програми, призначені для різних груп користувачів. SAP Portals пропонує ряд готових рішень (business packages) та компонентів (шаблонів, модулів і т.д.), що дозволяють спростити створення портальних рішень.

 

Платформа для створення порталу включає ряд компонентів, зокрема:

 

Платформа для управління знаннями дозволяє надавати дані до неструктурованих документів. Її основне призначення – управління інформаційним наповненням, яке включає підтримку життєвого циклу документів, їх створення, зберігання, відображення, вилучення та класифікацію, включаючи пошук за запитами, аналіз тексту, комбінування структурованих і неструктурованих даних.

 

Платформа Business Intelligence дозволяє створювати сховища даних, звіти, аналізувати інформацію, що зберігається в базах даних підприємства, в тому числі OLAP і багатовимірний аналіз даних, моделювання з метою оперативного планування, а також візуалізувати отримані результати. Результати аналізу даних і звіти можуть бути надані користувачам порталу.

 

Для створення власних компонентів порталу можна також використовувати Portal Development Kit. До його складу входять документація, приклади, Java-архіви з необхідними бібліотеками, засоби локальної налагодження компонентів iView, додаткові майстра для JBuilder.

 

Детальну інформацію про Enterprise Portal можна знайти на сайті компанії SAP Portals.

 

 

iPlanet Portal Server (Sun Microsystems)

 

iPlanet Portal Server з’явився на ринку порталів в березні 1999 року як результат стратегічного партнерства між Sun і Netscape. Цей продукт дозволяє створити портальне рішення, интегрирующееся з існуючими додатками та використовує наявну інфраструктуру.

 

iPlanet Portal Server є вдалим вибором для компаній, яким потрібний масштабований портал в якості інтерфейсу до наявних додатків для електронної комерції. Цей продукт володіє відмінними засобами забезпечення безпеки та надання даних користувачам, включаючи співробітників, клієнтів, партнерів і постачальників.

 

iPlanet Portal Server являє собою частину інфраструктури електронного бізнесу, засновану на Sun Open Network Environment (Sun ONE). Sun ONE (рис. 15) – це платформа для створення Web-сервісів, призначених для забезпечення доступу до додатків і сервісів через Internet (докладніше про Sun ONE ви зможете прочитати у статті «Засоби і платформи для створення Web-сервісів» у цьому номері журналу).

 

Модульна природа архітектури Sun ONE означає, що базуються на ній рішення можуть інтегрувати наявні в компанії ресурси і програми.

 

На відміну від деяких інших засобів створення порталів, iPlanet Portal Server включає засоби інтеграції додатків (Integration Server) і засоби розробки (Forte for Java і Forte Developer), що дозволяє створювати на його основі закінчені рішення.

 

Відзначимо, однак, що iPlanet Portal Server – значною мірою інфраструктурне рішення. Це проявляється в тому, що такі його частини, як репозитарій документів, засоби групової роботи, кошти публікації документів і деякі інші інструменти, що реалізують портальну функціональність, не входять до комплекту поставки продукту або навіть поставляються незалежними компаніями. Зокрема, серед засобів управління інформаційним наповненням можуть застосовуватися продукти компаній Divine, Interwoven, Vignette (про ці та інших засобах управління інформаційним наповненням можна прочитати у статті «Управління інформаційним наповненням Web-сайтів »у цьому номері журналу), серед засобів Business Intelligence – Actuate і Business Objects. Іншими словами, iPlanet Portal Server не є тим, що називається «Out-of-the-box solution», і не претендує на те, щоб їм бути. Тому для створення рішення на його основі потрібна розробка та інтеграція застосувань.

 

Управління доступом до даних базується на концепції користувачів, груп, ролей і доменів (останні особливо привабливі для великих, територіально розподілених підприємств), відомості про яких підтримуються за допомогою LDAP-сумісного сервера iPlanet directory server.

 

Говорячи про засоби представлення даних в iPlanet Portal Server, слід зазначити, що його клієнтська частина не вимагає ніякого програмного забезпечення, крім Web-браузера і доступу в Internet. Це означає, що надання даних зовнішнім користувачам (клієнтам, партнерам) не складає особливих труднощів. При цьому можливе створення рішень, де презентаційний шар використовує Content Provider Interface (CPI), дозволяє надавати інтерфейс до різних програм, включаючи успадковані додатки (для цієї мети емулюється інтерфейс терміналу), Windows-і UNIX-додатки (для цього використовується Citrix Metaframe). iPlanet надає захищений доступ до цих додатків, використовуючи технологію Netlet, що дозволяє створювати захищену віртуальну приватну мережу (Virtual Private Network, VPN) без необхідності установки додаткового програмного забезпечення в клієнтської частини. Із засобів безпеки підтримуються SSL, засоби аутентифікації, засновані на LDAP, RADIUS, аутентифікації UNIX, доменах Windows NT, цифрових сертифікатах SafeWord, SecurID, X509, смарт-картах.

 

Для забезпечення доступу до порталу за допомогою мобільних пристроїв можна використовувати Mobile Access Pack, який підтримує WAP, WML, SMS.

 

Відзначимо, що iPlanet Portal Server створювався як Швидка і надійна платформа – відповідний сервер додатків підтримує баланс навантаження, стійкість до збоїв, підтримку транзакцій, колективне використання ресурсів, в тому числі з’єднання з базами даних.

 

iPlanet Portal Server може виконуватися під управлінням операційних систем Sun SPARC, Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8. Програми, до яких надається доступ за допомогою порталу, можуть виконуватися на будь-яких платформах, в тому числі і на Windows NT/2000.

 

Детальну інформацію про iPlanet Portal Server можна знайти на сайті компанії Sun Microsystems.

 

 

Enterprise Portal (Sybase)

 

Інтегрований продукт Sybase Enterprise Portal був одним з перших комплексних продуктів для створення корпоративних порталів. На думку Gartner Group, компанія Sybase як за своєю концепцією технологічного розвитку в цій галузі, так і за здатністю реалізувати свої технологічні подання, відноситься до числа безумовних лідерів цього ринку.

 

Корпоративні портали компанії Sybase дозволяють реалізувати єдиний захищений доступ до різних корпоративних додатків і інформаційних ресурсів організації, а також забезпечувати відкритість компанії для партнерів по бізнесу і можливість взаємодії мобільних користувачів з корпоративними інформаційними системами та іншими інформаційними ресурсами підприємства.

 

Sybase Enterprise Portal відповідає цілому рядові вимог, пропонованих експертами та аналітиками до корпоративного порталу масштабу підприємства, починаючи від забезпечення безпечного зовнішнього доступу до корпоративної інформації і закінчуючи відповідає сучасним вимогам підтримкою внутрішньої інфраструктури організації, що включає інтеграцію корпоративних застосувань, автоматизацію взаємодії компанії з її партнерами, інтеграцію з електронними торговими майданчиками та забезпечення доступу до корпоративної інформації з мобільних пристроїв у будь-якому місці і в будь-який час. Цей продукт забезпечує персоналізацію доступу до інформації та масштабованість рішень в рамках корпоративного порталу (рис. 16).

 

До складу Sybase Enterprise Portal входять комплексні засоби для розробки та побудови динамічного зовнішнього подання порталу, що дозволяє швидко забезпечити персоніфікований і інтуїтивний доступ до різної корпоративної інформації і корпоративних додатків. Цей продукт допомагає вирішувати різні завдання, такі як впровадження порталу для автоматизації процесу продажу, для забезпечення зручного механізму самообслуговування клієнтів або для автоматизації B2B-взаємодій. Використовуючи служби, механізми інтеграції та інфраструктуру порталу, а також можливості сервера додатків Sybase Enterprise Application Server, можна успішно почати впровадження портального рішення, що володіє функціональністю, найбільш актуальною для компанії на даний момент, а потім поступово нарощувати можливості наявного порталу.

 

Sybase Enterprise Portal створений на базі відкритої, модульної, заснованої на стандартах, інтегрованої та масштабованої архітектури з єдиним управлінням інсталяцією, конфігурацією і системами. Архітектура Sybase Enterprise Portal включає в себе три уніфікованих функціональних шару:

 

У структурі Sybase Enterprise Portal може також бути присутнім ряд опцій, завдяки яким даний продукт відповідає вимогам конкретного завдання, наприклад включає підтримку мобільних і бездротових рішень, інтеграцію додатків і управління інформаційним наповненням.

 

Ядром Sybase Enterprise Portal є сервер додатків Sybase Enterprise Application Server (EAServer) – компонентний транзакційний сервер, який повністю задовольняє стандарту J2EE. EAServer підтримує компонентні моделі CORBA, EJB, COM і дозволяє розробляти компоненти бізнес-логіки за допомогою Java, C / C + +, PowerBuilder. Для управління базами даних порталу використовується СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise 12.5. Такі можливості, як розширена підтримка Java і XML, робота з розподіленими транзакціями, підтримка LDAP, доступ на основі SSL, дозволяють розглядати цю СУБД як оптимальну для даної задачі. Обидва сервера доступні для платформ Windows NT і UNIX, відрізняються надійністю і масштабованість, підтримують багатопоточність, SMP-архітектуру, динамічне кешування.

 

Детальну інформацію про Sybase Enterprise Portal можна знайти на сайті компанії Sybase.

 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*