AutoCAD Map 3D 2010. Частина 2 (FAQ)

2. Користувачі продукту

2.1. Для кого призначений AutoCAD Map 3D?


AutoCAD Map 3D призначений для інженерів, проектувальників, технічних працівників та інших фахівців в області ГІС, які займаються плануванням об'єктів інфраструктури, створюють і обробляють карти і при цьому використовують як дані САПР, так і дані ГІС. AutoCAD Map 3D дозволяє їм працювати з векторними і растровими даними, які зберігаються в різних форматах.

Застосування AutoCAD Map 3D найбільш доцільно для фахівців комунального господарства (електромережі, газ, водопостачання), підприємств зв'язку (бездротового і кабельної), добувної промисловості (нафта, газ, шахти), державних установ, екологічних служб, сільського господарства і т.д. AutoCAD Map 3D незамінний, коли для вирішення завдань управління ресурсами або об'єктами інфраструктури необхідна точна графічна середовище.

2.2. Я працюю з AutoCAD. Чи є мені сенс переходити на AutoCAD Map 3D?


Autodesk Map 3D 2010 володіє всією потужністю базового AutoCAD і забезпечує при цьому більш ефективне управління проектними і картографічними даними. У AutoCAD Map 3D є великий набір функцій проектування і креслення, звичних для користувачів AutoCAD.

Прямий доступ і обмін даними


Ви отримуєте доступ до даних найбільш поширених форматів незалежно від способу їх зберігання. Наприклад, ви можете отримати доступ до дорожніх, кадастровим, топографічним і природоохоронним даними в найбільш часто використовуваних форматах, а також додати в проект дані, отримані в польових умовах за допомогою топознімання та GPS-приладів. Ви будете працювати в IT-середовищі, що поєднує існуючі САПР та ГІС. Це дозволить редагувати дані ГІС у звичному середовищі САПР. Проектування з використанням даних ГІС підвищить ефективність роботи вашої організації і буде сприяти прийняттю правильних рішень.

Проекти – в контексті навколишнього оточення

Підтримка більше ніж 4000 реальних систем координат, а також наявність таких коштів, як лінійне і нелінійне трансформування та відстеження координат, забезпечують більш точну прив'язку проектних даних AutoCAD до місця реального розташування об'єкта. Прив'язка допоможе швидко зібрати інформацію з різних джерел і створити точні карти і креслення для їх передачі працівникам на місцях, іншим підрозділам організації та використання в інших картографічних додатках.

Більш точні і зрозумілі дані

Виправлення помилок креслення і оцифрування виконується за допомогою автоматизованих команд. Таким способом проводиться видалення повторюваних об'єктів, у тому числі текстових, коректування недоводов, висячих об'єктів і т.п. Відсутність характерних помилок і узгодженість даних – важливий чинник для підтримки їх якості протягом усього циклу проектування, будівництва та експлуатації об'єктів.

Інструменти складання, аналізу і стилізації карт

AutoCAD Map 3D – краще рішення для створення карт, а також для візуалізації та аналізу даних. Формування проектів, карт, планів і звітів проводиться на більш високому професійному рівні. Результатом є оптимізація процесу прийняття рішень і ефективна, наочна демонстрація задуму вашого проекту.

Простота розповсюдження карт і проектів

AutoCAD Map 3D дозволяє легко поширювати просторові дані, карти і проекти; для цього існують різні способи. Як приклад можна привести публікацію карт, підготовлених в AutoCAD Map 3D, в Інтернеті за допомогою програми Autodesk MapGuide Enterprise, передачу їх у вигляді окремих DWF-файлів з геопривязку, DWF-атласів і в традиційному друкованому вигляді. AutoCAD Map 3D забезпечить співробітників вашої організації, включаючи пересувні бригади на місцях, свіжими картографічними даними. Це дозволить скоротити витрати на друк та зекономити дорогоцінний час.

2.3. Що таке ланцюжок підвищення цінності даних за допомогою ГІС-рішень Autodesk? Як дізнатися, на якій стадії знаходиться наша організація?

Ланцюжок підвищення цінності даних за допомогою ГІС-рішень Autodesk дозволяє зрозуміти, як у вашій організації на даний момент використовується ГІС-технологія, а також пропонує стратегію поетапного нарощування ваших можливостей. Поєднуючи в собі САПР і ГІС-системи, ГІС-рішення Autodesk підвищують цінність картографічної інформації шляхом ефективного використання наявних ресурсів, скорочення непотрібного дублювання даних. Тим самим вони перешкоджають накопиченню помилок і підвищують ефективність роботи. Спектр рішень Autodesk варіюється від САПР до корпоративних систем інтеграції та обміну геопросторовими даними між різними організаціями та програмними продуктами.

Стадія 1

На стадії 1 для проектування та управління інформацією про об'єкти інфраструктури використовується САПР, така як AutoCAD або AutoCAD LT. Часто зустрічається така ситуація, коли організація переходить з використання паперових креслень на роботу з САПР і зберігає дані про об'єкти інфраструктури в DWG-файли на сервері. AutoCAD є провідною САПР, яку можна використовувати для проектування самих різних об'єктів інфраструктури. Однак ця система не підтримує геопривязку (прив'язку зображення до географічних координат), можливість доступу, пошуку і редагування наборів DWG-файлів, а також ГІС-формати даних. Якщо організації, що працює з AutoCAD, необхідно прив'язувати проектні дані до реальної місцевості, імпортувати ГІС-дані з інших джерел, або потрібна можливість працювати з одним набором даних декільком користувачам одночасно, значить їй пора переходити зі стадії 1 на стадію 2 або 3.

Стадія 2

ГІС-рішення Autodesk дозволяють інженерам і проектувальникам працювати з картографічними даними регіонального масштабу – наприклад, про земельні ділянки та комунальних мережах. На другій стадії файли САПР використовуються в якості основного джерела даних, а AutoCAD Map 3D застосовується для обміну даними про об'єкти інфраструктури та спільної роботи над ними. У AutoCAD Map 3D реалізований багатокористувацький доступ до даних САПР, тому з'являється можливість використовувати дані спільно і розділяти обсяг робіт. Крім того, можна експортувати і імпортувати набори даних з різних САПР і файлів ГІС-форматів, таких як ESRI Shapefiles, MapInfo TAB, MicroStation DGN, а також растрові дані в різних системах координат. При поєднанні їх з файлами DWG виходить достовірна картографічна інформація. Працюючи з AutoCAD Map 3D, проектувальники можуть спиратися на свій досвід роботи в AutoCAD і в той же час користуватися традиційними засобами ГІС. Коли вашої організації буде потрібно розширити область застосування даних, створених в САПР, і виникне необхідність у додаткових картографічних функціях (наприклад, потрібно дізнатися, де знаходяться незабудовані ділянки або скільки люків розташоване на нових дорогах), це означає, що вам пора переходити на третю стадію.

Стадія 3

На стадії 3 обсяг даних, з якими працює організація, зростає. Класифікація, тобто структурування даних САПР і картографічної інформації, представляє дані у вигляді елементів реального світу, з усіма їхніми стандартними атрибутами. Гарантуючи логічну зв'язаність даних, класифікація дозволяє використовувати їх ефективніше. Саме в цей момент починається повноцінне взаємодія САПР та ГІС. Використовуючи крім класифікації FDO-технологію доступу до даних, реалізовану в ГІС-рішеннях Autodesk, можна істотно поліпшити обробку великих наборів даних. Спільне використання САПР і геопросторових даних дозволить проводити інвентаризацію, вести статистику по окремих вузлах і матеріалами і допоможе у прийнятті рішень. На стадії 3 зберігання проектної інформації здійснюється у файлах просторових даних Autodesk (SDF) або SHP. Формат SDF – потужний засіб для роботи з картографічними базами даних, що дозволяє витрачати на це розумні кошти. На стадії 3 організації можуть легко розміщувати свою інформацію в Інтернеті. За допомогою Web-додатки Autodesk MapGuide Enterprise віддалена робота ськарт стає доступною всім.

Стадія 4


Щоб розширити рамки своїх можливостей в обробці інформації, організації переходять зі стадії 3 на стадію 4. Вони йдуть від використання файлів DWG, SHP і SDF і працюють з просторовою базою даних, користуючись усіма перевагами реляційних систем управління базами даних (РСУБД). Основна перевага РСУБД полягає в тому, що доступ до одних і тих же даних можуть мати сотні або навіть тисячі людей. Крім того, на порядок підвищується інформаційна безпека, з'являється можливість створювати вдосконалені моделі даних. За допомогою FDO-технології доступу ГІС-рішення Autodesk дозволяють працювати з даними, що зберігаються в Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, і ESRI ArcSDE. У результаті організації, що використовують РСУБД, отримують безпеку, багатокористувацький режим, можливість створення складних моделей даних і високу швидкість обробки інформації. AutoCAD Map 3D містить інструменти для перенесення даних і схем з SDF і SHP в РСУБД. У той час як дані, використовувані організацією на третьої і четвертої стадіях, можуть бути однаковими, що знаходиться на четвертій стадії організація отримує додаткову перевагу, використовуючи потужний інструментарій РСУБД для налаштування прав доступу і управління геопросторовими даними.


Стадія 5

При переході від стадії 4 до стадії 5 організація використовує дані вже спільно з іншими підрозділами, а картографічна інформація стає основною частиною її ІТ-системи. На цій стадії геопросторові дані та можливості ГІС починають використовуватися в інших системах для вирішення комерційних завдань, у тому числі в системах планування бізнес-ресурсів (ERP), базах даних експертів з оцінки землі та ін Ці системи забезпечуються геопросторовими даними та іншими відомостями за допомогою спеціального сервера картографічних додатків. Компанія Autodesk, її партнери та системні інтегратори допоможуть підібрати потужне рішення, що відповідає цілям і вимогам організації. Удосконалені модулі, що сприяють переходу на стадію 5, пропонуються в Autodesk Topobase. Просуваючись по ланцюжку підвищення цінності даних, організації можуть застосовувати свої геопросторові дані у все більш і більш значущих комерційних проектах. Здійснюючи перехід від стадії 1 до стадії 3, організації виграють у можливості ефективно перетворювати інформацію, застосовувати коректні системи координат і працювати з великими масивами даних. Перехід же від стадії 3 до стадії 5 призводить до збільшення продуктивності і підвищенню рівня безпеки. З'являється можливість інтегруватися з іншими системами і виконувати довготривалі контракти.

Читати частина 3

 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*