I Створення Windows додатку методами візуального програмування

У першій частині статті познайомимося з елементом управління PivotTable
з комплекту Office Web Components і створимо цілком працездатний
Windows додаток користуючись можливостями візуального програмування
VS.net (без написання будь-якого програмного коду).

Створимо новий проект

Відкриваємо VS.net на домашній сторінці, натискаємо кнопку "Новий проект"
("New Project"). У вікні, виконуємо дії:

 1. У лівому дереві "Типи проектів" ("Project Types") вибираємо "VB
  проект "(" Visual Basic Projects ");
 2. У правому вікні списку "Шаблони" ("Templates") вибираємо "Windows
  додаток "(" Windows Application ");
 3. У рядок "Ім'я" ("Name") вводимо ім'я проекту (наприклад, Pvt10_1);
 4. У рядок "Розміщення" ("Location") вводимо папку для розміщення
  файлів майбутнього проекту (наприклад, … Мої документиVB7prjPvt10_1).
  Для вибору папки розміщення проекту можна скористатися послугами
  будівника, натиснувши кнопку "Огляд" ("Browse …").

Після натискання кнопки "Ok" в VS.net буде створено новий проект і
з'явиться нове вікно VB проекту з порожньою Windows формою.

Розмістимо на формі зведену таблицю

 1. Додамо елемент Microsoft Office PivotTable 10 на палітру
  інструментів форми (з контекстного меню панелі інструментів);
 2. Розмістимо елемент управління PivotTable10 на формі;
 3. Підключимо зведену таблицю до джерела даних, наприклад, до бази
  даних Nwind (Борей) MSAccess, що входять у комплект прикладів MSOffice
  (Кнопка "Панель властивостей" на панелі інструментів зведеної таблиці);

  ! Не забувайте періодично зберігати зміни проекту. Доступність
  деяких властивостей і можливостей з'являється після збереження проекту
  .
 4. Підключимося до таблиці (запиту) бази даних, наприклад, "Продажі
  товарів у 1997 "(" Product Sales for 1997 ") (кнопка" Панель властивостей "
  на панелі інструментів зведеної таблиці);
 5. Помістимо в області зведеної таблиці поля таблиці бази даних
  (Кнопка "Список полів" на панелі інструментів зведеної таблиці).

Роботу зведеної таблиці по наданню й аналізу даних добре видно
в процесі проектування в VS.net. Подивитись як виглядає таблиця в
Windows додатку можна запустивши налагодження програми клавішею F5. При
цьому в "папці проектаdebug in" буде створено відкомпільований зразок
додатки. Завершивши всі роботи по форматуванню зведеної таблиці цей
зразок можна використовувати як робочу програму на даному локальному
комп'ютері.

Створення дистрибутиву для перенесення програми на інший комп'ютер

Для перенесення програми на інший комп'ютер необхідно створити
дистрибутив. Дистрибутив створюється у складі того ж рішення додаванням
проекту дистрибутива.

 1. З меню "File" VS.net вибрати "Add project" – "New project …".
  У діалоговому вікні в лівому дереві вибрати "Setup and Deployment
  projects ". У правому списку вибрати" Setup Wizard ". В рядок" Name "
  вписати ім'я проекту дистрибутива, наприклад, "SetupPVT10_1", в рядку
  "Location" за умовчанням вже записана папка рішення (… PVT10_1).
  Після натискання кнопки "Ok" в VS.net автоматично буде створений проект
  дистрибутива.
 2. Активізуємо вікно "FileSystem (SetupPVT10_1". З меню "Build"
  виконуємо "Build SetupPVT10_1". Буде створено дистрибутив (комплект
  файлів) у папці (… SetupPVT10_1Debug).
  Таким чином, ми створили переносний Windows додаток для аналізу
  даних таблиці бази даних MSAccess.

II Інтерактивне підключення до таблиці бази даних

 

 

Опишемо сценарій створення Windows додатку, в якому користувач
буде мати можливість інтерактивного підключення до таблиці в базі
даних MSAccess і налаштування формату зведеної таблиці.

За вихідну позицію приймемо проект, створений за сценарієм I частини
статті.

Спробуємо керувати підключенням до таблиці БД програмно. Для цього в
процедуру обробки події завантаження форми (Form1_Load) запишемо
наступний код:

 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As _
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'Підключитися до таблиці в БД MSAccess
Me.AxPivotTable1.ConnectionString() = _
"Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = C: Program" _
& "FilesMicrosoft OfficeOfficeSamplesБорей.mdb;" _
& "Persist Security Info = False; Jet OLEDB: Database Password ="
Me.AxPivotTable1.DataMember = "Продажі товарів у 1997"
Me.AxPivotTable1.ActiveView.AutoLayout()
End Sub

 

Список 1

 

! Інструкції: Активізувати вікно коду форми (Form1.vb). У лівому
верхньому списку вибрати (Base Class Events), у правому верхньому списку –
(Load). З'явиться заготовка процедури "Form1_Load". Зручно підставити
значення AxPivotTable1.ConnectionString () і. DataMember з сторінки
властивостей зведеної таблиці шляхом перенесення їх через буфер обміну.
Відповідні позиції на сторінці властивостей зведеної таблиці можна
залишити порожніми.

Тепер підключення до таблиці бази даних у нашому застосуванні буде
здійснюватися програмним способом. Переконавшись в працездатності
створеного програми можна перейти до наступного етапу програмування.

Створимо тепер додаток, в якому підключення до таблиці бази
даних буде проводитися з головного меню. Вибір пункту меню "Відкрити
БД MSAccess "відкриє вікно діалогу відкриття файлу бази даних, після
вибору файлу буде відкрита форма зі списком таблиць. Після вибору таблиці
автоматично побудується формат зведеної таблиці і заповниться даними.

Створення головного меню

Перетягніть мишею з вкладки "Forms" палітри елементів на форму елемент
управління "Головне меню" ("MainMenu"). На верхньому рівні створіть пункт
"Файл", на другому рівні пункти "Відкрити БД MSAccess" і "Вихід" (Ріс1.).

Створення діалогу відкриття файлу БД

 

Додайте в проект форму. Введіть у рядок "Name" форми ім'я "tbllst".
На формі розмістіть елементи напис "Label1", список "ListBox1" і
кнопку "Button1" (Рис 2.).

 

Рис 1. Вид форми зі зведеною таблицею

 

 

Рис2. Вид форми tbllst

Введення програмного коду

Створіть модуль DefVar та помістити в неї наступний код:

Module DefVar

Public TblName As String 'ім'я таблиці в БД MSAccess
Public PathFile As String 'шлях до файлу БД

End Module

Список 2

 

У модуль форми Form1 помістіть наступний код:

Private Sub MenuItem2_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
	Handles MenuItem2.Click
'Відкрити завантажити таблицю з файлу БД MSAccess
'Діалог пошуку файлу для відкриття
With OpenFileDialog1
.FileName = ""
. Title = "Відкриття бази даних MSAccess"
. Filter = "Бази даних MSAccess (*. MDB) | *. mdb | Всі _
файли (*.*)|*.*"
.FilterIndex = 1
.ShowDialog()
End With
'Наповнити значеннями глобальну змінну файлу шлях
PathFile = OpenFileDialog1.FileName
'Вибрати таблицю з БД MSAccess за допомогою форми tbllst
Dim frm2tbllst As New Pvt10_3.tbllst()
frm2tbllst.ShowDialog()

'Підключити дані до зведеної дабліце
Me.AxPivotTable1.ConnectionString() = _ 
"Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & PathFile & _
"; Persist Security Info = False; Jet OLEDB: Database Password ="
Me.AxPivotTable1.DataMember = TblName
Me.AxPivotTable1.ActiveView.AutoLayout()
End SubPrivate Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem3.Click
Me.Close()
End Sub

Список 3

У модуль форми tbllst помістіть наступний код:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e _
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Close()
End Sub

Private Sub tbllst_Load(ByVal sender As Object, ByVal e _
As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'Підключення до БД за допомогою об'єктів DAO
Dim daDbe As New DAO.DBEngineClass()
Dim daWoS As DAO.Workspace
Dim DaBa As DAO.Database
Dim DaTa As DAO.TableDef
daWoS = daDbe.CreateWorkspace ("nik", "admin", "",)
DaBa = daDbe.OpenDatabase(PathFile)
'Вивести у вікно список таблиць
For Each DaTa In DaBa.TableDefs
If DaTa.Attributes <> -2147483648L And _
DaTa.Attributes <> 2L Then
Me.ListBox1.Items.Add(DaTa.Name)
End If
Next
daDbe = Nothing
End Sub

Private Sub tbllst_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e _
As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase._
Closing 
'Передача в змінну імені вибраної таблиці
If IsDBNull (Me.ListBox1.SelectedItem) Or (Me.ListBox1.SelectedItem = "") 
Then 'якщо користувач нічого не вибрав
Me.ListBox1.SelectedIndex = 0
End If
TblName = Me.ListBox1.SelectedItem
End Sub

Private Sub ListBox1_DoubleClick(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.DoubleClick
Me.Close()
End Sub

Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As _
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
Me.Label1.Text = Me.ListBox1.SelectedItem
End Sub

Список 4

Знайомство з роботою зведених таблиць Microsoft допоможе в створенні
додатків для аналізу даних таблиць баз даних з великим обсягом
інформації.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*