Microsoft Data Analyzer – аналіз даних в Microsoft Office


Microsoft Data Analyzer – новий продукт фірми Microsoft, з осені минулого року входить у сімейство Microsoft Office. Цей продукт являє собою засіб аналізу даних, призначене для кінцевих користувачів і істотно полегшує процес добування інформації з корпоративних сховищ даних.


Mного компанії вже оцінили надані OLAP-засобами можливості для обробки даних, що надходять з різних джерел, – результатів роботи додатків електронної комерції, додатків для роботи з клієнтами (Customer Relationship Management, CRM), додатків корпоративного планування ресурсів (Enterprise Resource Planning, ERP) та інших систем. Компанії обробляють ці дані і перетворять їх в сховища даних, які потім аналізуються засобами OLAP, дозволяють зрозуміти тенденції, виявити характерні зміни і т.п. Незважаючи на популярність аналітичних засобів, вони розраховані перш за все на підготовлених користувачів і часто вимагають наявності певних навичок.


У той же час пропоновані фірмою Microsoft засоби аналізу даних – Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services – є серверними засобами, і до недавнього часу користувачі могли звертатися до цим засобами або через Microsoft Excel, або через продукти сторонніх фірм типу Business Objects, Cognos або Knosys, або використовувати спеціально розроблені клієнтські програми.


Microsoft Data Analyzer вирішує обидві проблеми. Цей продукт призначений для кінцевих користувачів: з його допомогою будь-який співробітник може аналізувати корпоративні дані. Microsoft Data Analyzer є клієнтом Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services і, таким чином, дозволяє використовувати клієнтські та серверні рішення для аналізу даних, що випускаються однією фірмою.


Microsoft Data Analyzer забезпечує такі можливості, як:Розглянемо ряд основних функцій, що надаються Microsoft Data Analyzer, більш докладно.


Візуалізація даних


Microsoft Data Analyzer надає інтуїтивне, візуальне відображення комплексних, багатовимірних даних. Засоби візуалізації дозволяють відобразити взаємини між двома або більше розмірностями – Наприклад: час, продукт і регіон. Так, користувач може переглядати і аналізувати дані про продажі обраної категорії продуктів і дані про доходи в різних географічних регіонах за останні 12 місяців. Засоби візуалізації підключаються до OLAP-базі даних і відображають вибрані розмірності і заходи або у вигляді таблиці, або у вигляді столбиковой або кругової діаграми. За допомогою майстра New View Wizard користувач визначає властивості даного відображення. Майстер створює специфічний тип відображення, а користувач потім може змінити тип відображення, додати або видалити розмірності і заходи, заглибитися (drill-down) або піднятися (drill-up) за ієрархією даних, використовуючи команди меню. На рис. 1 показано типове для Microsoft Data Analyzer відображення даних у трьох панелях.


Створення відображень


Як було зазначено вище, для створення відображень ми використовуємо майстер New View Wizard. Цей майстер складається із серії екранів, за допомогою яких задаються основні характеристики нового відображення даних. Відображення візуалізує одне або більше вимірів і одну або більше заходів, витягнутих з OLAP-куба.


Робота з майстром New View Wizard починається з вибору з'єднання з джерелом даних. Це може бути як нове з'єднання, так і одне з вже існуючих. Для завдання нового з'єднання натискаємо кнопку Add і в діалогової панелі Connection Properties задаємо назву з'єднання, вибираємо його тип – куб на сервері, локальний куб (файл з розширенням. cub) або куб, доступний за протоколом HTTP. Після цього з'єднуємося з кубом і вибираємо каталог і куб (рис. 2).


Натискання кнопки Ok повертає нас у діалогову панель Connections, де ми можемо додати або видалити з'єднання. Натискання кнопки Next приводить нас до панелі Dimensions, де можна вибрати розмірності куба, які ми будемо відображати (рис. 3).


Відзначимо, що список розмірностей, що відображається в даній панелі, відповідає полям, відображених в Excel Pivot Table або PivotChart, які приєднані до даного кубу.


Натискання кнопки Next приводить нас до панелі Measures, де ми можемо вибрати заходи куба, які будемо відображати, а також спосіб їх подання – у вигляді столбиковой діаграми або таблиці. У разі відображення заходів у вигляді діаграми ми отримуємо тільки два заходи (одна представляється кольором, інша – довжиною стовпчика на діаграмі), тоді як у випадку таблиці міра відображається в колонці таблиці, що дозволяє відобразити скільки заходів, скільки необхідно (рис. 4).


Натиснувши кнопку Add, ми потрапимо в редактор обчислюваних вимірювань Template Measure Editor, де можна створювати власні виміри. Цей редактор ми розглянемо в наступному розділі.


Списки Length і Color в панелі Measures використовуються для вибору міри. Зі списку Length ми вибираємо міру, яка буде відображатися у вигляді горизонтального стовпчика, зі списку Color – міру, яка буде визначати колір стовпчика. За замовчуванням Microsoft Data Analyzer використовує наступні кольори: верхній діапазон значень відображається зеленим, нижній – червоним, значення між ними – жовтим або оранжевим. Зазвичай червоний колір служить для відображення значень, які повинні привернути нашу увагу, – низький рівень продажів, високі ціни і т.п.


На діаграмі, наведеній на рис. 5, горизонтальні стовпчики представляють доходи авіакомпанії, а колір – кількість пасажирів. У даному прикладі виміром є тип літака, тому дані підсумовані за цьому критерію.


Виходячи з наведеного вище відображення найбільш прибутковим типом літака для компанії є тип super jumbo, оскільки відповідний йому стовпчик – найдовший. Тим не менш жовтий колір даного стовпчика вказує на те, що на літаках цього типу перевезено найменше число пасажирів. Порівняємо ці дані із даними для літака типу mid-size: його стовпчик четвертий по довжині, колір – зелений, а це означає, що на літаках такого типу перевезено максимальне число пасажирів.


На рис. 6 наведено ті ж дані, представлені у вигляді кругової діаграми і таблиці.


Засоби аналізу даних


Microsoft Data Analyzer надає користувачам широкий набір засобів для візуального аналізу даних. Засоби навігації, фільтрації і сортування дозволяють досліджувати дані, заглиблюючись або піднімаючись за ієрархією, виконуючи пошук за певними критеріями або за схожими значеннями. Для пошуку відповідей на різні комплексні бізнес-питання Microsoft Data Analyzer надає дві можливості: бізнес-центр дозволяє створювати запити у формі зумовлених питань, виражених у вигляді коротких речень, а редактор обчислюваних вимірювань – будувати багатовимірні запити (Multi-Dimensional Expressions, MDX).


Навігація


Microsoft Data Analyzer дозволяє переміщатися за даними, заглиблюючись (drill-down) або піднімаючись (drill-up) за ієрархією як усього вимірювання, так і його окремого члена, переходити на певний рівень або на член за замовчуванням (визначений у кубі або заданий користувачем), а також вибирати команди з контекстного меню.


Фільтрація


Microsoft Data Analyzer підтримує різні режими фільтрації. Можна фільтрувати дані за членом вимірювання, отримуючи додаткову інформацію про даний члені або групі членів. Фільтрація здійснюється або клацанням миші по стовпчику (для фільтрації з даного члену виміру), або вибором певних опцій з контекстного меню. Дані можуть бути відфільтровані по окремим членам вимірювання, по групі членів або за специфічними критеріями, що задається для цього виміру.


Команда реверсивної фільтрації (Reverse Filter) дозволяє відповісти на деякі питання для користувачів або виконати сценарій «що, якщо». Наприклад, можна визначити, як позначиться на рівні доходів виняток того чи іншого регіону або групи товарів.


Крім підтримки фільтрації по членам вимірювання Microsoft Data Analyzer дозволяє виконувати фільтрацію за критерієм. Підтримуються наступні опції:


вибір певного рівня як критерію фільтрації або вибір властивостей всіх членів у вимірі;
завдання діапазонів значень, які будуть використовуватися в якості фільтра – або за значеннями заходів, або за назвами членів;
використання різних операторів – при фільтрації за значеннями заходів (рис. 7).


Сортування


Microsoft Data Analyzer підтримує різні режими сортування членів вимірювання, використовуючи різні заходи або порядок сортування за замовчуванням. Засоби сортування доступні через діалогову панель Dimension Properties або через одну з кнопок на смузі управління (рис. 8).


Підтримуються наступні опції сортування:Редактор обчислюваних вимірювань


Даний редактор дозволяє створювати вимірювання, що не входять до складу оригінальному OLAP-куба. За замовчуванням Microsoft Data Analyzer включає в себе шість обчислюваних вимірювань. Цих вимірювань користувачі не можуть змінити, але вони можуть скористатися спеціальним редактором Template Measure Editor для створення власних вимірювань, які виконують необхідні обчислення.


До складу Microsoft Data Analyzer входять наступні зумовлені виміру:Три останні вимірювання вимагають, щоб в якості точки відліку був обраний один з членів вимірювання типу «час».


Редактор Template Measure Editor являє собою інтерфейс для написання виразів, определяюшіх обчислювані вимірювання. Користувачі можуть модифікувати існуючі вимірювання або створювати нові, задавати вираження за допомогою функцій MDX. Вирази можуть посилатися на глобальні чи специфічні для даного куба вимірювання (рис. 9).Бізнес-центр


Вхідне до складу Microsoft Data Analyzer засіб «Бізнес-центр» дозволяє виконувати аналіз на основі простих питань, які потім перетворюються Microsoft Data Analyzer в комплексні багатовимірні запити. Засоби «Бізнес-центр» доступні на рівні відображення, вимірювання або члена (View Level, Dimension Level, Member Level).


На рівні відображень (View Level) «Бізнес-центр» дозволяє вибрати один із зумовлених питань про дані (рис. 10).


Microsoft SQL Server Analysis Services представляє собою найбільш повну, інтегровану аналітичну платформу з підтримкою Web. OLAP-компоненти включають в себе сервер, що виконує аналіз даних будь-якого обсягу і що гарантує високу продуктивність. Джерелами даних може бути будь-OLE DB-провайдер, наприклад для SQL Server, Oracle, DB2, інших реляційних баз даних або плоских файлів.


Для з'єднання з Microsoft SQL Server Analysis Services по мережі PivotTable Services вимагають TCP / IP-з'єднання з комп'ютером, на якому встановлені Microsoft Windows NT, Windows 2000 або Windows XP і Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Analysis Services. У випадку з'єднання відбувається доменна аутентифікація на сервері, а не на клієнта – клієнтський комп'ютер не обов'язково повинен бути в тому ж домені, що і сервер. Захищений доступ через Web дозволяє створювати різні Extranet-рішення. Наприклад, провайдер даних дозволяє своїм клієнтам, які використовують Microsoft Data Analyzer, з'єднуватися з базами даних через Web і розсилати збережені відображення по електронній пошті. Зважаючи установки певних прав доступу на SQL Server користувачі зможуть звертатися тільки до даних, на які у них є права доступу. Такий сценарій дає користувачам можливість звертатися до даних в реальному часі і, таким чином, створює новий тип сервісів, які можуть пропонуватися провайдерами.


Локальні куби (файли з розширенням. Cub) використовуються невеликими організаціями, а також при створенні рішень для мобільних користувачів. Локальний куб може бути створений на основі стандартного OLAP-куба адміністратором бази даних або користувачем, який експортує підмножина даних або результати виконання запиту з Excel, використовуючи OLAP Cube Wizard або Offline Cube Wizard.


Створення рішень на базі Microsoft Data Analyzer


Microsoft Data Analyzer підтримує обширну об'єктну модель, використовуючи яку можна створювати рішення на базі даного продукту. Вся функціональність, доступна через інтерфейс користувача, доступна і через об'єктну модель Microsoft Data Analyzer. Цю модель ми розглянемо в одному з найближчих номерів.


У Microsoft Data Analyzer повною мірою використовується мова XML для зберігання файлів, відображень, обчислюваних вимірювань, питань «Бізнес-центру» та інших даних. Розробники можуть використовувати ці XML-файли для генерації власних відображень, шаблонів і запитань «Бізнес-центру», специфічних для тієї чи іншої програми. Модифікуючи XML-файли, наприклад додаючи в них MDX-вирази замість специфічних членів, можна створювати динамічні відображення, що вбудовуються в Web-додатки.


У Microsoft Data Analyzer входить компонент ActiveX, який може бути використаний у складі Web-сторінок або корпоративних порталів на основі Digital Dashboard. Відображення Microsoft Data Analyzer можуть бути включені до складу будь-якого документа Microsoft Office за допомогою команди Insert Object. Відображення можуть бути створені «на льоту» або завантажені з. Max-файлів.


Висновок


Microsoft Data Analyzer представляє собою засіб аналізу даних, призначене для кінцевих користувачів, і суттєво, полегшує процес добування інформації з корпоративних сховищ даних. Цей продукт дозволяє аналізувати дані, для обробки яких раніше були потрібні небудь продукти сторонніх фірм, або спеціальним чином написані програми. Підтримка функцій публікації та інтеграція з іншими продуктами сімейства Microsoft Office роблять Microsoft Data Analyzer незамінним засобом для організацій, яким потрібні функції аналізу даних.


Мінімальні вимоги

Комп'ютер / процесор 

Комп'ютер з процесором Pentium 300 МГц і вище 

Пам'ять 64 Мбайт
Жорсткий диск 30 Мбайт вільного простору на жорсткому диску. Користувачі без Microsoft Windows 2000, Windows Me або Office 2000 SR-1 повинні додатково мати 50 Мбайт вільного дискового простору для установки файлів оновлення операційної системи і Microsoft Office
Операційна система Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0 з встановленим Service Pack 6 (SP6) або пізнішої версії або Windows 2000
Привід Привід CD-ROM
Дисплей Super VGA (800 Ѕ 600) або більш високої роздільної здатності з підтримкою 65 536 кольорів
Периферійні пристрої Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse або сумісний пристрій


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*