Розробка стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk

Близько року тому одному з авторів цієї статті довелося брати участь у роботі конференції з Autodesk Inventor (Www.inventor.ru). Вразив один примітний факт: на запитання, у кого на підприємстві впроваджено стандарт з випуску робочої та проектно-конструкторської документації (РКД), із більш ніж 350 учасників позитивно відповіли лише кілька людей …


І дійсно, проблема розробки і впровадження єдиних правил випуску РКД є актуальною для багатьох російських проектних організацій і конструкторських підрозділів підприємств. Зокрема, однією з найважливіших залишається завдання організації векторних файлів креслень.


Впровадження єдиних правил випуску робочої проектно-конструкторської документації (у тому числі і документів, що стосуються логістики) в рамках єдиного інформаційного простору є обов'язковою умовою для підприємств, що беруть участь у забезпеченні всього життєвого циклу виробів. У цій статті ми розглянемо проблему створення і впровадження стандарту автоматизованого проектування на прикладі використання програмного забезпечення AutoCAD (www.autocad.ru), однак цей підхід може бути реалізований і для інших САПР.


Отже, в процесі розробки стандарту автоматизованого проектування необхідно вирішити наступні основні питання:


1. Визначення елементів креслення, що підлягають стандартизації.


2. Розробка принципів розподілу інформації по шарах для підвищення ефективності роботи з кресленнями.


3. Вибір методів стандартизації текстових і розмірних стилів у контексті з принципами масштабування.


4. Розробка стандарту типових зображень на основі використання блоків у кресленнях відповідно до загальних стандартів САПР.


5. Використання службових файлів (шаблонів, файлів стандартів тощо) при впровадженні стандартів САПР.


6. Стандартизація властивостей графічних об'єктів AutoCAD в рамках стандарту підприємства.


7. Вибір варіантів організації файлу креслення, визначення стратегії випуску РКД при створенні складних проектів.


8. Розробка основних принципів рознесення інформації по просторах (простір моделі і простір аркуша).


9. Автоматизація процесу нормоконтролю на відповідність стандартам САПР; розробка методики повної перевірки креслення.


10. Коригування випущеної і 10. зареєстрованої електронної РКД. Проблеми випуску РКД на основі 3D-моделей і спеціалізованих програмних продуктів ми плануємо висвітлити в наступних номерах журналу. А поки що розглянемо варіанти вирішення перших шести з перерахованих питань, що відносяться в більшій мірі до розробки 2D-документації, опустивши окремі технічні подробиці.


Елементи креслень, що підлягають стандартизації


Розподіл інформації по шарах


Для ефективного розподілу інформації по шарах необхідне введення в імена шарів службових символів, що дозволить:У прикладах, наведених у цій статті, службовим символом, з якого починаються всі створювані користувачем файли і шари шаблонів, є символ "_" (підкреслення). Дотримання цих простих правил забезпечує можливість подальшої автоматичної перевірки креслення на відповідність стандартам САПР. Залишається "лише" розробити потрібні процедури і домовитися про правила їх використання.


Стандарти форматів


Обов'язковою об'єктом стандартизації є формати аркушів (відповідно до вимог ЄСКД). Шаблони форматів складаються з рамок, штампів та гранок відповідних форм. При створенні цих шаблонів необхідно мінімізувати кількість використовуваних елементів креслення – перш за все таких, як шари, блоки і текстові стилі. Крім того, дуже бажано у міру створення шаблонів затверджувати їх на нормоконтроль підприємства.


На рис. 1 представлений приклад складу та організації шаблону формату A1 (горизонтальний, форма 33, лист 1). Заповнення штампів і гранок можна виконати за типом, представленому на рис. 2 або 3. Шаблон (рис. 4) містить слой_F33_L1_, що означає: форма 33, лист 1. Шар _VP_ створений для розміщення інформації, що не підлягає висновку на друк.


             


Наступним об'єктом стандартизації є типи ліній і їх товщина. Для 2D-креслень доцільно пов'язати застосовувані конструктором типи ліній і їх товщини з іменами шарів і кольором (у рамках відповідних конструкцій). У цій статті пропонується реалізація стандартів, побудована, на відміну від зарубіжних аналогів, на базі шаблонів, а не програм. Шаблон типів ліній (Рис. 5) містить графічне представлення вживаних типів ліній і текстових стилів, розподілених за кольором, товщині і шару.


Графічне подання зручно для присвоєння примітивам необхідних властивостей за допомогою команди AutoCAD _matchprop. Типи ліній, товщини, колір і приналежність верствам наведено в табл. 1 і на рис. 6. Кількість шарів залежить від специфіки організації роботи підприємства.

   


Стандарти текстів і розмірів


Стандарти текстів і розмірів базуються на ГОСТ і реалізуються за допомогою створення відповідних текстових і розмірних стилів (табл. 2). Наведений вище шаблон типів ліній також містить графічне представлення текстових і розмірних стилів, розподілених за кольором і шару.


У процесі розробки конструкторської документації при необхідності можна модифікувати номенклатуру текстових і розмірних стилів (наприклад, видалити непотрібний стиль, додати новий, змінити існуючий і т.п.).


Типові зображення на кресленні


Шаблони типових зображень і умовних позначень доцільно оформляти у вигляді динамічних блоків, номенклатура яких багато в чому залежить від специфіки проектованого вироби. У табл. 3 ілюструються склад і вид шаблонів цього типу.


Використання службових файлів


Для установки системних змінних AutoCAD, забезпечують коректне використання розроблених шаблонів, а також для створення єдиного інформаційного середовища всіх учасників проектування та будівництва вироби, на наш погляд, доцільно застосовувати пакетні файли типу SCR.


Приклад урахування специфіки підприємства


Як приклад обліку специфіки організації при створенні та впровадженні стандарту автоматизованого проектування наведемо ФГУП "МП" Зірочка "", де були реалізовані такі особливості:І нарешті, ми абсолютно впевнені: навчання співробітників організації – найнеобхідніший елемент процесу розробки стандарту САПР. Справа в тому, що для визначення оптимальних параметрів стандарту слід враховувати особливості роботи проектних груп. А для цього проектувальники повинні вміти грамотно висловити свої переваги: знати, які варіанти організації роботи існують, на які базові підходи можна спиратися … З ряду вже налагоджених технологій необхідно вибрати оптимальний варіант і модифікувати його відповідно до специфіки підприємства. Але коли починається обговорення різних підходів, з'ясовується, що одні фахівці просто не розуміють, про що мова, інші вважають той або інший варіант невідповідним, оскільки просто не володіють відповідними інструментами AutoCAD і вважають, що реалізувати його буде складно, і т.д.


Таким чином, першим етапом розробки стандартів є навчання фахівців, після (а часто і в процесі) якого з'ясовуються особливості роботи проектних відділів. У результаті формуються грамотні технічні вимоги, і на їх основі виробляється нормативний документ "Стандарт підприємства при випуску РКД з використанням САПР". Його узгодженням і затвердженням завершується другий етап. Третій і останній етап розробки стандарту САПР – підготовка технічної бази для його впровадження: створення необхідного набору службових файлів, шаблонів, еталонних креслень. Обсяг цієї роботи в кожному конкретному випадку різний.


Однак слід зауважити, що головна проблема полягає все ж не у випуску САПР-стандарту, а в його дотриманні всіма підрозділами підприємства. І рішення цієї проблеми лежить у розробці прикладного програмного забезпечення, що забезпечує автоматичне відслідковування відповідності продукції, що випускається електронної РКД вимогам стандарту підприємства та її інтерактивну коригування. Це, на наш погляд, дозволить зробити процес впровадження стандарту САПР більш швидким і менш болючим.


Не можна обійти увагою і той факт, що жодне суднобудівне підприємство не зможе побудувати "наукомістке" судно або корабель без тісної щоденного співпраці державного замовника, заводу-будівельника, проектанта і постачальників устаткування. Щоб виключити одну з причин "довгобуду", пов'язану з обміном інформацією між усіма учасниками споруди, слід передавати дані в початковому вигляді – електронний документ з електронним цифровим підписом (ГОСТ 2.051-2006). Для цього необхідно, щоб всі учасники будівництва вироби погоджували розроблені стандарти підприємств по формуванню електронних оригіналів КД.


Звичайно, ми далекі від думки, що викладений підхід – єдино вірний, проте успіх його реалізації у ФГУП МП "Зірочка" (м. Северодвинск, Архангельська область) і ФГУП СПМБМ "Малахіт" (м. Санкт-Петербург) підтверджує його актуальність і ефективність.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*