Розробка технічного завдання на створення АСУП

є завершальним етапом передпроектної стадії і полягає в представленні основних даних для розробки АСУП, вимог до завдань, які повинні бути реалізовані автоматизованою системою, а також до технічного комплексу, інформаційного та математичного забезпечення системи. При розробці технічного завдання встановлюються черги створення АСУП із зазначенням переліку підсистем н завдань, передбачених у складі кожної черги АСУП.

Черговість розробки системи, так само як і структура самих черг, особливо першої, зумовлюється наступними основними факторами:


Черговість проектування та впровадження окремих частин АСУП повинна бути відображена в загальному графіку робіт по створенню АСУП.

Технічне завдання на створення АСУП повинна містити:

1) підстава для розробки АСУП. У цьому розділі вказується повне найменування документів, на підставі яких повинна здійснюватися розробка АСУП. Наводиться дата прийняття рішення про розробку АСУП;

2) загальні положення. У цьому розділі вказуються основні цілі створення системи, коротка характеристика підприємства; вимоги до вдосконалення структури управління підприємством; основні положення, що регламентують функціонування системи (ступінь централізації управління функціональними підрозділами та службами, рекомендований порядок планування та обліку виробництва, особливості виробничих і інформаційних взаємозв'язків підрозділів зв ін); перспективність системи, можливості її розвитку. Тут наводяться також вимоги до застосування типових проектних рішень;

3) основні вимоги до створюваної АСУП. Тут наводяться вимоги, що забезпечують стійке функціонування системи, характеристики та норми, що відносяться до системи в цілому і її складових частин (функціональної структурі, інформаційній базі, математичному та технічного забезпечення).

Вимоги до складових частин АСУП викладаються у вигляді підрозділів даного розділу.

У підрозділі "Функціональна структура АСУ" наводяться: перелік підсистем і завдань; по кожному завданню вказуються підзадачі, призначення завдання, перелік основних вхідних і вихідних показників, найменування об'єктів, на яких впроваджується завдання. Даний підрозділ повинен містити акт затвердження складу підсистем і завдань АСУ на даному підприємстві із зазначенням примірної черговості їх розробки та впровадження.

У підрозділі «Інформаційна база» вказуються основні принципи організації і проектування інформаційної бази АСУ (організація централізованого нормативного господарства, створення банку даних системи, забезпечення одноразового введення даних та ін.) Формуються вимоги:

У підрозділі – «Математичне забезпечення» зазначаються:


У підрозділі «Технічне забезпечення» вказуються склад попередньо обраного комплексу технічних засобів АСУ та вимоги до основних груп комплексу технічних засобів. У цьому підрозділі формулюються вимоги до технічних засобів, розробка яких повинна бути здійснена для даної системи;

4) матеріали, використовувані для розробки АСУП. У цьому розділі наводяться: перелік матеріалів, використовуваних при розробці АСУП (проекти аналогічних систем, матеріали передпроектного обстеження, типові проектні рішення і т.п.); перелік проведених науково-дослідних робіт для створення АСУП. Визначається склад науково-дослідних робіт, які необхідно провести на наступних стадіях створення та розвитку АСУП із зазначенням термінів і передбачуваних витрат;

5) організацію робіт н виконавців. У цьому розділі зазначаються: замовник АСУП; головна організація-розробник АСУП і організації-співвиконавці; джерела фінансування робіт, порядок оформлення н пред'явлення замовнику результатів робіт зі створення системи; розподіл функцій і робіт між замовником і розробником з розробки АСУ та підготовці підприємства до впровадження системи (із зазначенням термінів виконання робіт);

6) етапи розробки та впровадження АСУП. Тут вказуються етапи, терміни, короткий зміст робіт по кожному з етапів відповідно до чинної нормативно-технічною документацією.

7) оцінку економічної ефективності АСУП. Тут наводяться: попередній розрахунок витрат на розробку і капітальні вкладення, а також розрахунок витрат, пов'язаних з експлуатацією системи, обгрунтування вартості (Або посилання на відповідні документи) науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що проводяться для створення АСУП, а також робіт із впровадження системи; оцінка очікуваного річного економічного ефекту від АСУП і термін окупності витрат на створення АСУП; основні техніко-економічні показники підприємства, які будуть досягнуті в результаті створення системи. Розрахунки проводяться у відповідності до чинної нормативно-технічною документацією.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*