Web-портали: призначення та основні характеристики

Введення

Ця стаття присвячена Web-порталам і засобам їх створення. Як і засоби управління інформаційним наповненням сайтів, засоби створення порталів протягом останніх декількох років стали досить поширеними на ринку програмного забезпечення, оскільки ефективність і своєчасність використання інформації, що надходить від співробітників, партнерів і клієнтів, є одним з визначальних чинників успіху компанії на ринку.

Слід зазначити, що в даний час відбувається активний процес інтеграції внутрішніх інформаційних систем підприємств з додатками, що забезпечують взаємодію з клієнтами і партнерами, а також з Web-додатками, призначеними для відвідувачів Web-сайтів, і число пов’язаних з цим Internet-проектів стрімко зростає. Іншими словами, багато сучасні російські і закордонні компанії зараз активно створюють інфраструктуру, що дозволяє використовувати Internet не тільки як засіб комунікації, але і як один з основних інструментів ведення бізнесу. Створення подібної інфраструктури означає впровадження Internet-додатків, що дозволяють компанії надавати своїм клієнтам і співробітникам актуальну інформацію, а часто і прямий доступ до корпоративних інформаційних систем та інших бізнес-програм, а також своєчасно обробляти надійшли від них відомості (наприклад, замовлення або пропозиції). Для цієї мети нерідко застосовуються портальні технології, що дозволяють здійснити інтеграцію наявних додатків в рамках єдиного способу доступу до них. В даний час спостерігається стрімке зростання ринку цих технологій і реалізують їх продуктів.

Класифікація порталів

За своєю суттю портал – це Web-сайт, призначений для певної аудиторії (наприклад, клієнтів і співробітників компанії), здійснює аналіз, обробку і доставку інформації і надає доступ до різних сервісів на основі персоналізації користувачів за допомогою будь-якого пристрою, підключеного до Internet.

Класифікувати портали можна за різними ознаками, але найчастіше вдаються до класифікації за призначенням. В даний час за цією ознакою розрізняють три основних типи порталів:

 

  1. Загальнодоступні, або горизонтальні, портали (звані іноді мегапорталамі), такі як Yahoo!, Lycos, Excite, Rambler. Ці портали призначені для найширшої аудиторії, що відбивається на утриманні наданої ними інформації та послуг – зазвичай вони носять загальний характер (наприклад, новини про політичні події і культурного життя, електронна пошта, новинні розсилки і т.д.). Сфера діяльності таких порталів перетинається зі сферою діяльності засобів масової інформації, тому останнім часом спостерігаються процеси злиття загальнодоступних порталів і засобів масової інформації в рамках однієї компанії.
  2. Вертикальні портали призначені для специфічних видів ринку і обслуговує аудиторію, що користується послугами цього ринку або працює на ньому. Прикладами таких порталів можуть служити програми B2C (Business-to-consumer), наприклад туристичні агентства, що надають послуги з бронювання місць в готелях, замовлення і доставки квитків, доступу до карт і відомостей про автомобільні маршрути і т.д., або портали типу B2B (business-to-business), що дозволяють своїм клієнтам реалізовувати спільні бізнес-операції (наприклад, вибирати постачальників і здійснювати закупівлю товарів, проводити аукціони і т.д.). Число подібних порталів останнім часом швидко зростає, оскільки все нові ринки товарів і послуг переміщаються в Internet.
  3. Корпоративні портали призначені для співробітників, клієнтів і партнерів одного підприємства (іноді вони називаються B2E-портали – Business-to-employees). Користувачі такого порталу дістають доступ до призначених їм сервісів і прикладних програм в залежності від їх ролі і персонального профілю, і це найбільш цікава категорія порталів в плані реалізації корпоративної інфраструктури і інтеграції додатків. Призначенням корпоративного порталу є надання зовнішнім і внутрішнім користувачам можливості персоніфікованого доступу до всіх корпоративних даних і додатків (включаючи неструктуровані і різнорідні дані), об’єднання ізольованих моделей бізнесу, інтеграція різних корпоративних додатків (у тому числі додатків бізнес-партнерів), забезпечення повноцінного цілодобового доступу всіх користувачів (Включаючи і мобільних) до ресурсів компанії 24 години на добу незалежно від їх місця перебування.

 

У деяких публікаціях пропонується детальніша класифікація корпоративних порталів, поділяються їх на портали, що представляють результати аналізу даних (Business intelligence portals), внутрішньокорпоративні інтранет-портали (Business area portals), портали для організації групової роботи (Enterprise Collaborative Portals), портали, призначені для управління знаннями (Enterprise Knowledge Portals), так звані рольові портали (Role portals), що підтримують три бізнес-моделі – B2E, B2C і B2B. Деякі джерела відносять до корпоративних порталів і сайти, засновані на засобах управління документами і інформаційним наповненням сайтів і призначені тільки для надання інформації різним групам відвідувачів.

 

Крім цього порталами іноді називають інші типи Web-додатків, що надають своїм користувачам ті чи інші послуги через Internet, наприклад голосові портали, що дають право доступу до деяких послуг по телефонній лінії за допомогою голосових команд або команд, що посилаються з клавіатури телефону, або так звані персональні портали, що надають послуги персональних інформаційних менеджерів і електронної пошти.

Основні характеристики корпоративних порталів

Аналітична компанія Gartner Group в своїх дослідженнях сформулювала основні вимоги до корпоративних порталів, що характеризують перші два покоління цих продуктів. Згідно з цими дослідженнями, перше покоління корпоративних порталів має наступні характеристики:

 

Для другого покоління корпоративних порталів, вживаних як складової частини електронного бізнесу, характерні:

 

 

 

Архітектура корпоративних порталів

 

Корпоративний портал є продукт або набір продуктів, що базується на певній інфраструктурі (зазвичай включає як мінімум сервер додатків і сервер баз даних) і реалізує описані вище функції. Загальний вид функціональної архітектури корпоративного порталу (на прикладі Sybase Enterprise Portal) представлений на рис. 1.

 

У складі типового корпоративного порталу умовно можна виділити три основних функціональних шаруючи:

  1. Шар базової інфраструктури, що відповідає за базові сервіси, такі як управління транзакціями, система безпеки, управління порталом і ін Технічно він містить, як правило, сервер додатків, сервер баз даних і Web-сервер, або кілька подібних серверів.
  2. Шар інтеграції додатків, що відповідає за взаємодію порталу з усіма існуючими в компанії додатками, такими як СУБД, CRM-і ERP-системи, успадковані додатки і ін
  3. Шар інтерфейсів, що включає в себе засоби управління інформаційним наповненням, інтерфейси для обміну даними з інформаційними системами бізнес-партнерів, засоби для роботи з мобільними і бездротовими пристроями та ін До цього ж шару відносяться візуальні і невізуальні компоненти порталів, звані зазвичай портлету, але іноді мають і інші назви (Pagelets, Gadgets, iViews і т.д.).

 

Як правило, портали володіють відкритою архітектурою, що дозволяє розширювати їх функціональність за рахунок додавання сторонніх додатків або додаткових компонентів. Відзначимо, що найчастіше такими компонентами виявляються засоби управління інформаційним наповненням, тому зазвичай такі засоби випускаються виробниками порталів або просто входять до складу останніх.

 

 

Чого очікувати від порталів в майбутньому

 

В даний час портали за своєю суттю стають засобом об’єднання бізнес-процесів усередині підприємства з бізнес-процесами партнерів і клієнтів. Реально майбутні портали зможуть виконувати функцію інтеграції додатків і даних, що необхідно для успішної взаємодії з партнерами та клієнтами. Важливу роль у функціях порталів гратиме і підтримка мобільних пристроїв, що дозволяє користувачам замінити ними традиційні настільні комп’ютери і отримати можливість постійного доступу до послуг, що ними сервісів. Відзначимо також, що однією з основних тенденцій розвитку порталів є застосування в них засобів управління інформаційним наповненням, що дозволяє реалізувати в порталі функцію його агрегації.

 

У плані технологій слід чекати застосування в порталах можливостей що представляються сьогодні сучасними серверами додатків і СУБД, особливо підтримки таких технологій інтеграції додатків, як Web-сервіси XML. Крім того, можна, мабуть, сподіватися на появу індустріальних стандартів на компоненти порталів.

 

 

Кілька слів про ринок засобів створення порталів

 

Відповідно до недавніх досліджень Gartner Group, цього року на ринку корпоративних порталів нарешті з’явилися лідери. До них відносяться SAP (після придбання компанії TopTier Software), IBM (після випуску WebSphere Portal Server і оголошення про те, що на ньому будуть засновані всі портальні продукти IBM), Sun і Sybase. З претендентів на лідерство слід також відзначити CA, Oracle, Microsoft і PeopleSoft – Продукти цих компаній відносяться до найкращих пропозицій у сфері засобів управління порталами загального призначення.

 

Що стосується переваг потенційних споживачів засобів створення корпоративних порталів, явним лідером, згідно з опитуваннями різних аналітичних компаній, є Plumtree Portal (рис. 2).

 

 

Засоби створення порталів провідних виробників

 

Нижче ми розглянемо засоби створення порталів провідних виробників: BroadVision, Computer Associates, Hummingbird, IBM, Microsoft, Oracle Corporation, Plumtree, PeopleSoft, SAP Portals, Sun Microsystems, Sybase.

 

 

InfoExchange Portal (BroadVision)

 

Компанія BroadVision спеціалізується на інтегрованих наборах програм для обслуговування електронної комерції і транзакцій.

 

BroadVision InfoExchange Portal – один з основних продуктів цієї компанії і, як і більшість інструментів створення порталів, є засобом надання доступу до даних, ресурсів, бізнес-процесів і додатків співробітників компанії, її клієнтів, партнерів і постачальників. За допомогою InfoExchange Portal можна створювати B2E-портали, портали для обміну даними з постачальниками і партнерами, B2C-і корпоративні портали, що містять вбудовані засоби управління структурованим і неструктурованим інформаційним наповненням, інструменти для віддаленого адміністрування, засоби підтримки транзакцій всередині інформаційних систем, що функціонують в компанії, засоби персоналізації та колективної роботи.

 

BroadVision InfoExchange Portal містить масштабований сервер додатків, а також засоби інтеграції бізнес-процесів і додатків – Enterprise Integration Framework. Засоби інтеграції підтримують створення розподілених додатків на базі Java 2 Enterprise Edition (J2EE), а також включають адаптери для доступу до додатків незалежних виробників – до СУБД, ERP-і CRM-систем, каталогів Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

 

Управління профілями користувачів, типами сторінок і категоризацією інформації відбувається за допомогою Web-інтерфейсу.

 

Персоналізація може здійснюватися виходячи з ролі користувача, а також на основі його поведінки на сайті, цілей, завдань, місця розташування і часу. Крім того, користувачі можуть модифікувати вигляд сайту для своїх потреб, організувавши собі найзручніший доступ до найбільш часто використовуваних даних і додатків. Доступ до документів та відомостей, а також розсилання документів також здійснюються на основі ролей. Також можливий доступ до даних і додатків порталу за допомогою мобільних пристроїв.

 

Зазначимо, що доступ користувачів до даних і додатків здійснюється за допомогою портлетів – компонентів порталу, що представляють собою елементи інтерфейсу Web-сторінок (мал. 3).

 

 

Структура WPS заснована на наступних продуктах: WebSphere Application Server, WebSphere Personalization, WebSphere Everyplace Suite, а також на програмних продуктах Lotus Corporation.

 

Служби подання WPS надають простий у використанні тонкий клієнт з Web-інтерфейсом, за допомогою якого користувачі, що працюють з браузером, можуть налаштовувати вигляд порталу, опції пошуку бізнес-контенту і доступу до нього. Дані служби працюють спільно з WebSphere Everyplace Suite, який дозволяє адаптувати користувальницький інтерфейс до можливостей мобільних пристроїв і WAP-телефонів. Служби персоналізації WPS використовують інтеграцію з продуктами Tivoli.

 

WPS надає доступ до служб підтримки колективної роботи шляхом інтеграції з продуктами Lotus і Microsoft, причому інтерфейс до цих продуктів представлений у вигляді портлетів. WPS містить адаптери-портлет для Lotus Notes View, E-mail, Calendar, списків To Do і дискусійних груп. Такі продукти, як Lotus Quickplace, Sametime, LearningSpace і Domino.Doc, можна придбати окремо і додати в WPS у вигляді портлетів. WPS містить портлет і для компонентів Microsoft Exchange: Calendar, Inbox, Contacts і Office Library.

 

Служби управління документообігом WPS підтримують повний документообіг транзакційного типу в рамках декількох систем, які спільно формують бізнес-процес. Ця функція з’явилася завдяки інтеграції з продуктом MQSeries Workflow.

 

Детальну інформацію про WebSphere Portal Server можна знайти на сайті компанії IBM.

Продовження статті

 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*