З чого почати реорганізацію підприємства

© С.В. Березовський, А.В. Зубенко, Н.П. Малофєєв, НВФ "ЕнТехЕко", www.entecheco.com, www.interface.ru

Введення

Незважаючи на численні публікації в періодиці, питання про те, як реорганізувати управління виробництвом, як і раніше досить гострий для багатьох керівників підприємств. Причин тому багато, але досить важливу роль відіграє, зокрема, і те, що немає однозначної і "надійного" рецепту, як власне реорганізацію проводити і, особливо, з чого її почати. Тому сьогодні конференції та семінари, присвячені висвітленню досвіду реформування управління промисловими підприємствами, збирають, як правило, численну й зацікавлену аудиторію.

Ситуація в промисловості країн СНД зараз така, що підприємства, з одного боку, просто змушені займатися реорганізацією для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, а з іншого – Не мають для цього необхідних коштів. Як можливий варіант розв'язання даного протиріччя різними авторами пропонується почати процес реформування з деякого окремої ділянки чи напряму діяльності. Передбачається, що такий підхід, який реалізується в рамках продуманого стратегічного плану, дозволить з мінімальними витратами оцінити ефективність пропонованих рішень, у разі успіху – закласти основу для подальшої реорганізації, і разом з тим – уникнути недоліків, властивих "клаптикової" автоматизації, оскільки продуманість і планомірність реформ передбачає, що в перспективі буде використовуватися комплексне, яке охоплює все підприємство, єдине рішення, і те, що реалізується на першому етапі – будується саме як органічна частина цієї майбутньої комплексної системи.

Але проблема в тому, як же правильно визначити ту ділянку діяльності, та ланка ланцюга, схопив за яке і можна було б витягнути все підприємство з економічної прірви або підняти його на новий рівень.

На жаль, універсальної відповіді немає. Разом з тим, для багатьох підприємств раціонально почати з постановки обліку палива та / або сировини (вугілля / коксу, мазуту, газу, руди, нафти, агломерату, харчової сировини і т.д.).

Дійсно, облік сировини і палива є одним із принципово важливих видів обліку для багатьох галузей промисловості: енергетики, металургії, харчового сектора, переробки нафти, скляного, цементного, лісопереробних виробництв і т.д. Наприклад, паливна складова в обороті теплових електростанцій становить більше 85%.

Тому однією з найбільш пріоритетних завдань для зниження собівартості продукції, підвищення ефективності виробництва стає налагодження чітко визначених і прозорих для керівника підприємства процесів обліку сировини і палива.

Рішення зазначеної задачі може бути отримано на основі використання автоматизованої системи обліку сировини / палива (АСУСТ), що дозволяє формалізувати процес постачання сировини / палива на підприємство і зробити його більш "прозорим". При цьому АСУСТ розглядається як підсистема загальної інформаційної системи виробничо-технічної діяльності підприємства, побудованої за модульним принципом.

Навіщо потрібен облік сировини / палива – цифри

Наведемо трохи статистики.

В даний час сумарна встановлена потужність електростанцій України, що працюють на органічному паливі, складає 36,4 млн. кВт (67% від загального обсягу наявних потужностей енергетики республіки). За 12 місяців 2000 р. загальний обсяг виробництва електричної енергії електростанціями Україні склав 170754 млн. кВт-год. При цьому тепловими електростанціями (ТЕС) вироблений 76337 млн. кВт-год, що склало 44,7% [1].

На сьогоднішній день для України найбільш прийнятним видом органічного палива для ТЕС є вугілля, власні розвідані запаси якого забезпечать потреби енергетики більш ніж на 150 років. Існуючі ТЕС в основному проектувалися на вугілля калорійністю від 5000 до 6000 ккал / кг. Однак реально ТЕС працюють на вугіллі з калорійністю набагато нижче і використовують так звану "підсвічування". Вказана обставина істотно знижує техніко-економічні показники роботи ТЕС, тому що при цьому загальні паливні витрати підвищуються. Так, наприклад, при використанні вугілля калорійністю 4000 ккал / кг і "підсвічуванні" газом або мазутом – відповідно на 74 і 11 млн. дол щорічно, а додаткові витрати на перевезення породи становлять ще близько 27,5 млн. дол [2].

Тому ясно, що коректний облік якості та кількості закуповуваного електричними станціями органічного палива є одним з найважливіших і найбільш швидких за своєю віддачі шляхів підвищення економічної ефективності роботи таких підприємств, як ТЕС.

Які завдання вирішує АСУСТ

Завдання, які вирішуються АСУСТ, можна розділити на 4 групи:

Як відомо, успіх реорганізації управління підприємством залежить в першу чергу не від кількості і навіть не від якості програмного забезпечення, яке отримується в процесі реформування. Успіх визначається, перш за все, якісними стійкими змінами в характері діяльності персоналу підприємства. А програмні комплекси повинні максимально сприяти таким змінам, з одного боку допомагаючи, а з іншого – десь і "змушуючи", працівників усіх рівнів працювати, "як треба".

АСУСТ будується на основі відповідної нормативно-правової бази. Основним документом, що визначає норми обліку палива, є відомчі "Правила обліку палива". Тому, перш за все, АСУСТ вирішує завдання реалізації та впровадження в практику методології ефективного обліку палива, задає "правильний" і однозначний алгоритм дій персоналу.

Разом з тим, АСУСТ створює єдине інформаційне поле для всіх учасників процесу – від оператора до директора. Наприклад, в автоматизованій системі "Облік сировини / палива", розробленої компанією "ЕнТехЕко", реалізовані всі види обліку сировини / палива: оперативний, бухгалтерський, технічний. Комплекс управляє документообігом, забезпечуючи підтримку та контроль таких бізнес-процесів, як приймання сировини / палива, визначення його якості, розрахунки з постачальниками, реалізація договорів, витрата сировини / палива на виробництві, транспортування сировини / палива та інших. Одночасно АСУСТ надає широкі можливості з автоматизації рутинних операцій.

На підставі інформаційних потоків в системі, АСУСТ дозволяє проводити аналіз різних аспектів діяльності підприємства. Зокрема, АСУСТ дає відповіді на такі питання як:

Будучи ефективним засобом автоматизації найважливішого ділянки обліку на підприємстві, АСУСТ може стати відправною точкою у реорганізації і підвищення ефективності роботи всього підприємства в цілому, підготувати грунт (за рахунок придбання організаційного, технічного, психологічного досвіду) для повномасштабного розгортання автоматизованої системи управління підприємством. Тим самим АСУСТ сприяє також вирішення стратегічних завдань виробництва.

Складові позитивного ефекту від впровадження АСУСТ

Основні складові ефекту від впровадження АСУСТ такі:

АСУСТ підвищує загальну культуру управління за рахунок раціоналізації документообігу, розподілу обов'язків і відповідальності, необхідності вчасної формалізації господарських операцій та реєстрації документів. Завдяки систематизації інформаційних потоків підвищується "прозорість", "зрозумілість" виробництва.

Підтримка сформульованих правил підвищує достовірність інформації, а система електронного документообігу – її оперативність і достовірність. Як наслідок, класифікована аналітична інформація підтримує керівника в прийнятті рішень.

Більш ефективними і "прозорими" стають звірки з постачальниками. Здійснюється контроль виконання договірних зобов'язань, своєчасно виявляються недопоставки, а також поставки сировини / палива погіршеної якості, що дозволяє вже на ранніх етапах виявити можливі збитки підприємства і запобігти їм.

За рахунок зменшення термінів підготовки фінансової та податкової звітності скорочуються штрафні санкції підприємства. Плановий відділ забезпечується оперативною інформацією, а також функціями її аналізу, що підвищує ефективність планування.

Яким чином досягаються зазначені цілі

Установка і налагодження АСУСТ передбачає комплексне оснащення підрозділів підприємства АРМами "Прийняття", "Претензійна група", "Бухгалтерія", "ВЕО" та іншими.

Досягнення цілей реорганізації можливо при ефективному впровадженні системи, яке відбувається, як правило, поетапно: підприємство обстежується, фахівці обох сторін консультуються і стверджують застосовувану методологію обліку сировини / палива, потім проводиться установка програмного забезпечення і навчання співробітників.

Важковирішувані питання методологічного характеру вирішуються на семінарах і нарадах за участю керівництва та провідних технічних фахівців об'єднань і міністерств, що також сприяє уніфікації прийнятих рішень.

Приклад конкретної системи

Як приклад конкретних можливостей АСУСТ наведено ряд параметрів програмного комплексу "Облік сировини / палива" фірми "ЕнТехЕко". Дана система створена в 1997 році (у 2001 році вийшла версія 2.0). Вона інтегрується з комплексом фінансово-економічного управління підприємством "Фінансова Колекція", АСУ ремонтно-технічним обслуговуванням і АСУ технологічними процесами. АСУСТ "Облік сировини / палива" пройшов апробацію на ряді провідних підприємств енергетики України.

Основні функції АСУСТ "Облік сировини / палива"

Централізоване ведення нормативно-довідкової інформації, доступної всім підрозділам підприємства: постачальники і вантажовідправники сировини / палива, станції відправлення, прейскурант марок сировини / палива, тарифи на доставку вантажів і т.п.

Ведення реєстру договорів з постачальниками сировини / палива. За даними реєстру виконується розрахунок вартості сировини / палива, проводяться звірки з постачальниками, здійснюється контроль над кількістю і якістю поставленого сировини / палива.

Щоденний введення та обробка оперативної інформації про виконання господарських операцій по підрозділах підприємства безпосередньо працівниками, зайнятими в обліку сировини / палива, за допомогою спеціалізованих модулів "Приймання сировини / палива", "хімцеху", "Бухгалтерія", "ВЕО" і т.д.

Приймання сировини / палива за кількістю вагарями паливно-транспортного цеху (або інших аналогічних підрозділів) – введення первинної інформації, зважування, розрахунок убутку, недовантажень і прийнятого ваги, формування актів приймання, структуризація інформації по маркам, постачальникам і відправникам, класифікація за призначенням.

Приймання сировини / палива за якістю. Ведення результатів хімічного аналізу сировини / палива, що є підставою для проведення звірок з постачальниками і пред'явлення претензій. Статистична звітність про середньодинамічний якості сировини / палива в розрізі постачальників і вантажовідправників.

Рух сировини / палива та облік залишків на складі розраховуються за даними надходження та витрачання сировини / палива, включаючи переміщення сировини / палива по складу типу "разброніровка" і "повернення до Держрезерву".

Бухгалтерський облік сировини / палива є автоматичним відображенням оперативного кількісного і якісного обліку сировини / палива. Розрахунок вартості сировини / палива виконується програмою на підставі даних про що надійшов сировину / паливі, умов розрахунків, визначених у договорі, прейскурантних цін на сировину / паливо і т.п. Станом документообігу програма визначає кількість і вартість невідфактуровані, отфактурованного сировини / палива і сировини / палива в дорозі. Програмний комплекс має гнучким налаштуванням бухгалтерського плану рахунків, що дозволяє автоматично відображати дані про розрахунки за сировину / паливо в балансі підприємства.

Для звірки з постачальниками в системі є звіти, що формуються за принципом "поглиблення в дані" (акт звірки – зведена відомість – детальна відомість) на підставі автоматично виконаних розрахунків вартості сировини / палива за документами постачальника і даними підприємства, а також сум розбіжностей щодо якості і кількості сировини / палива.

Розрахунок середньозваженої заготівельної ціни сировини / палива ("калькуляція") здійснюється щомісяця за фактичними кількісним і якісним показникам з урахуванням руху сировини / палива, ж / д тарифу, бухгалтерських довідок, а також перерахунку змінених документів минулих місяців за марками і типами сировини / палива. За середньою ціною відпускається сировину / паливо на виробництво, по цехах, стороннім споживачам. Фахівці планового відділу також можуть виконувати щоденні "прогнозовані" розрахунки з урахуванням різних складових для оцінки їх "внеску" у заготівельну ціну.

Облік розрахунків за користування послугами залізниці. Автоматичний розрахунок провізної плати на підставі реквізитів накладних, звіти про транспортні витрати для звірки з Управлінням залізниці та постачальниками сировини / палива. Облік розрахунків з постачальниками сировини / палива, що використовують станційний код експедитора для перевезення.

Облік сировини / палива, що надходить на зберігання до Державного резерву. Контроль виконання рознарядок, міністерські форми звітності (форма Р16 і т.п.)

Формування звітності для дирекції, податкових органів, міністерства і т.д.

Список літератури

  1. І.В. Плачков, А.К. Шидловський, Б.С. Стогній, М.М. Кулик, О.С. Дупак. Сучасний стан електроенергетики України / / Енергетика та електрифікація. № 5. 1999. С.1-15.

  2. Електроенергетика України. Під ред. І.Р. Юхновського. – К., КМ України. 2000. 138с.

  3. WJ Stewart. Introduction to the Numerical Solution of Markov Chains. – Princeton: Princeton Univ. Press. NJ. 1994. 298p.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*