Команди AIX

Введення


Як вам відомо, AIX своєму розпорядженні величезним списком команд, які дозволяють вирішувати безліч завдань. У залежності від характеру вашого завдання ви будете ісрользовать лише деяку підмножину з усього набору команд. Такі підмножини будуть різними для різних користувачів і завдань. Однак існує певна кількість найважливіших команд, які використовуються усіма і постійно. Ці команди потрібні вам, щоб отримувати відповіді на ваші питання щодо поточного стану і роботі системи, або ж для того, щоб давати необхідну інформацію тим професіоналам, які займаються підтримкою вашого обладнання.


У цій статті я розповім про деякі таких найважливіших командах і спробую дати вам такий їх список, яким ви могли б постійно користуватися. Ці команди повинні працювати однаково у всіх релізах AIX, однак автор перевіряв їх роботу тільки на AIX 5.3.


Зауваження:
Команда bootinfo, Одна з обговорюваних нижче, не є командою рівня користувачів і НЕ підтримується на AIX 4.2 і пізніших версіях.


Команди


Ядро


Як дізнатися, 32-бітним або 64-бітовим є ядро?


Щоб отримати інформацію про те, 32-бітним або 64-бітовим є ядро, введіть:


bootinfo -K

Як дізнатися, моно-або мультіпроцесорним є ядро?


/unix є символьним посиланням на завантажене ядро. Щоб дізнатися, який режим ядра запущений, введіть ls -l /unix і подивіться, на який /unix файл дається посилання. Нижче даються три можливих варіанти видачі команди ls -l /unix і відповідні їм типи ядер:


 / Unix -> / usr / lib / boot / unix_up # 32 bit uniprocessor kernel
/ Unix -> / usr / lib / boot / unix_mp # 32 bit multiprocessor kernel
/ Unix -> / usr/lib/boot/unix_64 # 64 bit multiprocessor kernel

Зауваження:
AIX 5L Version 5.3 не підтримує монопроцессорное ядро.


Як можна змінити режим ядра на інший?


Під час процесу завантаження за замовчуванням вибирається один з режимів ядра, що підходить для даної версії AIX та даного обладнання. Щоб дати відповідь на попереднє питання, давайте припустимо, що запускається 32-бітне ядро і ми хочемо змінити режим на 64-бітний. Це може бути зроблено шляхом послідовного запуску таких команд:


ln -sf /usr/lib/boot/unix_64  /unix
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix

bosboot -ad /dev/hdiskxx
shutdown -r


Папка / dev / hdiskxx містить у собі логічний тому завантаження, / dev/hd5. Щоб побачити, що за xx міститься в папці hdiskxx, запустіть наступну команду:


 lslv -m hd5

Зауваження:
У версії AIX 5.2 32-бітне ядро запускається за замовчуванням завжди. У версії AIX 5.3 за замовчуванням запускається 64-бітне ядро на 64-бітному обладнанні і 32-бітне ядро на 32-бітному обладнанні.


Обладнання


Як дізнатися, чи може на даній машині бути запущена система AIX 5L Version 5.3?


AIX 5L Version 5.3 працює на будь-якому підтримуваному на даний момент обладнанні POWER, заснованому на CHRP (Common Hardware Reference Platform).


Як дізнатися, заснована дана машина на CHRP?


Запустіть команду prtconf. Якщо ви робите це на CHRP-машині, з'являться символи chrp у рядку Model Architecture.


Як дізнатися, чи є дана System p машина (устаткування) 32-бітної або 64-бітної?


Щоб побачити, чи є обладнання 32-бітним або 64-бітовим, введіть:


bootinfo -y

Як дізнатися, яка величина основного блоку пам'яті на даній машині?


Щоб отримати величину основної пам'яті в кілобайтах (KB), введіть що-небудь з цього:


bootinfo -r

lsattr -El sys0 -a realmem

Чи можна на даній машині запускати 64-бітний режим ядра?


Щоб запускати 64-бітний режим ядра, потрібно 64-бітний тип ядра.


Які значення атрибутів для пристроїв в даній системі?


Наприклад, щоб одержати список поточних значень атрибутів для стрічкового пристрою rmt0, введіть:


lsattr -l rmt0 -E
 

Щоб одержати список поточних значень атрибутів для стрічкового пристрою rmt0, введіть:


lsattr -l rmt0 -D

Щоб отримати список можливих значень для атрибута реєстраційного імені пристрою TTY (tty0), введіть:


lsattr -l tty0 -a login -R

Щоб отримати атрибути системних рівнів, введіть:


lsattr -E -l sys0

Скільки процесорів є в даній системі?


Щоб побачити число процесорів у даній системі, введіть:


lscfg / grep proc

Скільки жорстких дисків є в даній системі і які з них використовуються?


Щоб побачити число жорстких дисків, введіть:


lspv

Як отримати інформацію про логічне томі?


Щоб отримати інформацію з hdisk1, наприклад, введіть наступне:
lspv hdisk1


Як отримати детальну інформацію про конфігурацію даної системи?


Введіть наступне:


lscfg
 

Наступні опції надають різні додаткові дані:
-p  Показує пов'язану з платформою інформацію про пристрій. Ця опція працює в AIX 4.2.1 та пізніших версіях.
-v  Показує базу даних VPD (Vital Product Database) зі спеціального класу VPD об'єктів.


Наприклад, щоб отримати інформацію про пристрій протягування стрічки rmt0, введіть:


lscfg -vl rmt0
 

Приблизно те ж саме можна отримати за допомогою команди prtconf.


Як отримати інформацію про тип мікросхеми, імені системи, назви вузла, номері моделі і так далі?


Команда uname надає детальну інформацію про вашу систему.

uname -p  Показує тип мікросхеми, наприклад PowerPC.
uname -r  Показує номер реліза операційної системи.
uname -s  Показує ім'я системи, наприклад AIX.
uname -n  Показує ім'я мережного вузла.
uname -a  Показує ім'я системи, ім'я вузла, версію, ID машини.
uname -M  Показує ім'я моделі системи, наприклад IBM, 9114-275.
uname -v  Показує версію операційної системи.
uname -m  Показує ID номер машини (обладнання) на якій працює система.
uname -u  Показує ID номер системи.


AIX


Яка версія, реліз і рівень підтримок AIX працює зараз на даному обладнанні?


Надрукуйте що-небудь з цього:


oslevel -r

lslpp -h bos.rte

Як можна визначити, які оновлення наборів файлів відсутні на певному рівні AIX?


Щоб визначити, які оновлення відсутні, наприклад, на 5300-04, введіть наступну команду:


oslevel -rl 5300-04

Який SP (Service Pack) встановлений на даній системі?


Щоб побачити, який SP встановлений зараз на даній машині, введіть oslevel -s . Для прикладу нижче дана видача в системі AIX 5L Version 5.3 з встановленими TL4 та SP2:


oslevel -s
5300-04-02

Чи встановлений на даній системі CSP (Concluding Service Pack)?


Щоб побачити, чи встановлено CSP на даній машині, введіть oslevel -s. Приклад видачі для AIX 5L Version 5.3 з встановленими TL3 і CSP:


oslevel -s
5300-03-CSP

Як створити файлову систему?


Наступна команда створить в групі томів testvg файлову систему jfs розміром 10MB з точкою монтування / fs1:


crfs -v jfs -g testvg -a size=10M -m /fs1

Наступна команда створить в групі томів testvg файлову систему jfs2 розміром в 10MB з точкою монтування / fs2 і доступну тільки для читання:


crfs -v jfs2 -g testvg -a size=10M -p ro -m /fs2

Як змінити розмір файлової системи?


Щоб збільшити розмір файлової системи /usr на 1000000 512-байтних блоків, введіть:


chfs -a size=+1000000 /usr

Зауваження:
У AIX 5.3 розмір файлової системи JFS2 може бути зменшений таким же чином.


Як подмонтіровать CD?


Введіть наступне:


mount -V cdrfs -o ro /dev/cd0 /cdrom

Як подмонтіровать файлову систему?


Наступна команда здійснить монтировку файлової системи / dev/fslv02 в теку / test:


mount /dev/fslv02 /test

Як подмонтіровать всі файлові системи за замовчуванням (всі стандартні файлові системи з файлу / etc / filesystems, у яких атрибут mount = true)?


Наступна команда подмонтірует всі такі файлові системи:


mount {-a/all}

Як демонтувати файлову систему?


Введіть наступну команду, щоб демонтувати файлову систему / test:


umount /test

Як побачити список монтовані файлових систем?


Введіть наступну команду, щоб отримати інформацію про всі монтовані в цей момент файлових системах:


mount

Як видалити файлову систему?


введіть наступне, щоб видалити файлову систему / test:


rmfs /test

Як провести дефрагментацію файлової системи?


Команда defragfs може бути використана для того щоб отримати іеформацію про стан безперервного дискового простору всередині файлової системи і виправити цей стан. Наприклад, щоб дефрагментувати файлову систему / home, використовуйте наступну команду:


defragfs /home

Which fileset contains a particular binary?


To show bos.acct contains /usr/bin/vmstat, type:


lslpp -w /usr/bin/vmstat

Or to show bos.perf.tools contains /usr/bin/svmon, type:


which_fileset svmon

Як отримати інформацію про встановлені на даній машині файлових системах?


Введіть наступне:


lslpp -l

Як визначити, чи встановлені на даній машині всі файлові системи різних рівнів підтримки?


Введіть наступне:


instfix -i / grep ML

Як визначити, чи встановлено дане місце розташування на даній системі?


Щоб визначити, чи встановлено IY24043, введіть:


instfix -ik IY24043

Як встановити індівілуальное місцерозташування APAR?


Наприклад, щоб встановити APAR IY73748 з /dev/cd0, Введіть команду:


instfix -k IY73748 -d /dev/cd0

Як переконатися в тому, що для установки файлових систем були виконані всі умови і вони були повністю встановлені?


Щоб побачити, які файлові системи треба встановити або виправити, введіть:


lppchk -v

Як отримати дамп заголовка розділу завантажувача й символьні елементи вмісту в символьному поданні?


Введіть наступне:


dump -Htv

Як визначити розмір виділеної і використовується в даний момент області посторінкового підкачки файлів?


Введіть наступне:


lsps -a

Як збільшити область посторінкового підкачки?


Ви можете використовувати команду chps -s, Щоб динамічно збільшити розмір області підкачки. Наприклад, якщо ви хочете збільшити розмір hd6 на 3 логічних розділу, введіть наступну команду:


chps -s 3 hd6

Як зменшити розмір області посторінкового підкачки?


Ви можете використовувати команду chps -d, Щоб динамічно зменшити розмір простору посторінкового підкачки. Наприклад, якщо ви хочете зменшити розмір hd6 на чотири логічних розділу, введіть наступну команду:


chps -d 4 hd6

Як дізнатися, чи може дана машина використовувати Simultaneous Multi-threading (SMT)?


Ваша система може використовувати SMT, якщо це заснована на POWER5 система з AIX 5L Version 5.3.


Як дізнатися, чи встановлено SMT на даній машині?


Якщо ви запустите команду smtctl без опцій, ви отримаєте відповідь, так чи ні.


Чи підтримується SMT для 32-бітного ядра?


Так, SMT подорожувати як для 32-о так і для 64-бітного ядра.


Як запустити або вимкнути SMT?


Ви можете запустити або вимкнути SMT за допомогою команди smtctl. Нижче показаний синтаксис:
smtctl [ -m off / on [ -w boot / now]]
 


Доступні наступні опції:
-m off  Відключає SMT.
-m on  Включає SMT.
-w boot   Робить зміну стану SMT вступає в силу при наступному перезавантаженні системи і далі, якщо ви запустите команду bosboot перед наступною перезавантаженням системи.
-w now  Змінює стан SMT відразу, але воно повернеться до попереднього статусу після перезавантаження.

Якщо не використовуються параметри -w boot або -w now, то зміна режиму SMT відбувається відразу ж, а якщо ви запустите команду bosboot перед наступною перезавантаженням системи, то й після неї, і при всіх наступних перезагрузках збережеться встановлене стан SMT.


Як отримати пов'язану з розділами інформацію і статистику?


Команда lparstat надає звіт про розділи і статистику використання. Ця команда так само представляє інформацію гіпервізора (Hypervisor).


Логічні томи і групи томів


Як дізнатися, чи є дана група томів нормальної, великий чи розширюваної?


Введіть команду lsvg у цій групі томів і подивіться на значення MAX PVs. Це значення дорівнює 32 для нормальної, 128 для великої і 1024 для розширюваної групи томів.


Як створити групу томів?


Використовуйте наступну команду, в якій s partition_size встановлює число мегабайт (MB) у кожному фізичному розділі, а partition_size виражається в мегабайтових елементах розміром від 1 до 1024 MB. (Від 1 до 131072 для AIX 5.3.) Змінна partition_size повинна бчть дорівнює ступеню 2 (наприклад: 1, 2, 4, 8). Значення за замовчуванням для стандартних і великих груп томів це найменше значення, при якому не перевищується обмеження в 1016 фізичних розділів на фізичний тому. Значення за замовчуванням для розширюваних груп томів – це найменше значення, при якому виділяється по 2040 фізичних розділів на фізичний тому.


mkvg -y name_of_volume_group
-s
 
partition_size
 
list_of_hard_disks

Як змінити характеристики групи томів?


Ви можете використовувати наступну команду:


chvg

Як створити логічний том?


Введіть наступне:


mklv -y name_of_logical_volume
 
name_of_volume_group
 
number_of_partition

Як збільшити розмір логічного тому?


Щоб збільшити розмір логічного тому, представленого папкою lv05, наприклад, на три логічних розділу, можна ввести:


extendlv lv05 3

How do I display all Як побачити всі логічні томи, які є частиною групи томів (наприклад, rootvg)?


Введіть для цього наступну команду:


lsvg -l rootvg

Як отримати інформацію про логічні томи?


Запустіть наступну команду, щоб отримати інформацію про логічний тому lv1:


lslv lv1

Як видалити логічний том?


Ви можете видалити логічний тому lv7 запустивши команду:


rmlv lv7

Команда rmlv видаляє тільки логічний том, але не чіпає інші елементи, такі як файлові системи і області посторінкового підкачки інформації, які використовували цей логічний том.


Як віддзеркалити логічний том?


 1. mklvcopy LogicalVolumeName Numberofcopies
 2. syncvg VolumeGroupName

Як видалити копію логічного тому?


Ви можете використовувати команду rmlvcopy, Щоб видалити копії логічних розділів логічного тому. Щоб зменшити кількість копій кожного логічного розділу, що належить логічному того testlv, введіть:


rmlvcopy testlv 2

Кожний логічний розділ в логічному томі тепер буде мати не більше двох фізичних розділів.


Питання про групи томів


Щоб побачити групи томів у системі, введіть:


lsvg

Щоб побачити всі характеристики rootvg, Введіть:


lsvg rootvg

Щоб побачити диски, використовувані rootvg, Введіть:


lsvg -p rootvg

Як додати диск до групи томів?


Введіть наступне:


extendvg  VolumeGroupName  hdisk0 hdisk1 … hdiskn

Як дізнатися максимально підтримуваний розмір логічної групи доріжок (logical track group, LTG) на даному жорсткому диску?


Ви можете використовувати команду lquerypv з ключем -M. Видається розмір LTG в кілобайтах. Наприклад, розмір LTG для hdisk0 в наступному прикладі дорівнює 256 KB.


/usr/sbin/lquerypv -M hdisk0
256

Також ви можете запустити команду lspv на жорсткому диску і подивитися на значення MAX REQUEST.


Що робить команда syncvg?


Команда syncvg використовується для синхронізації масштабу логічних розділів. Вона приймає як параметри імена логічних томів, фізичних томів або груп томів.


Наприклад, щоб синхронізувати фізичні розділи, розташовані на фмзіческіх томах hdisk6 і hdisk7, використовуйте наступне:


syncvg -p hdisk4 hdisk5

Щоб синхронізувати всі фізичні розділи з групи томів testvg, використовуйте наступне:


syncvg -v testvg

Як перемістити диск? 1. extendvg   VolumeGroupName   hdisk_new
 2. migratepv   hdisk_bad hdisk_new
 3. reducevg -d   VolumeGroupName   hdisk_bad

Як клонувати (зробити копію) rootvg?


Ви можете запустити команду alt_disk_copy, Щоб скопіювати поточний rootvg на інший диск. в наступному прикладі показано, як клонувати rootvg на hdisk1.


alt_disk_copy -d hdisk1

Мережа


Як побачити або встановити значення для параметрів мережі?


Команда no встановлює або показує поточні або активуються при наступного завантаження параметри налаштування мережі.


Як отримати IP адресу даної машини?


Введіть що-небудь з цього:


ifconfig -a

host Fully_Qualified_Host_Name


Наприклад, введіть host cyclop.austin.ibm.com.


Як ідентифікувати типи мережевих інтерфейсів на цьому сервері?


Кожна з таких двох команд покаже вам мережні інтерфейси:


lsdev -Cc if
ifconfig -a

Щоб отримати інформацію про якомусь одному мережевому інтерфейсі, наприклад tr0, введіть наступну команду:


ifconfig tr0

Як активувати мережевий інтерфейс?


Щоб активувати мережевий інтерфейс tr0, введіть команду:


ifconfig tr0 up

Як деактивувати мережевий інтерфейс?


Наприклад, щоб деактивувати мережевий інтерфейс tr0, введіть команду:


ifconfig tr0 down

Висновок

Отже, треба сказати, що даний вище список може виявитися дуже корисним для відповіді на ваші питання, хоча він і не покриває всього того, що вам може знадобитися. Ви можете самі розширювати і покращувати цей список, додаючи в нього інші команди.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*