OracleDeveloper/2000Reports 2.5Справочное керівництво

Зміст:

Частина I Виконуваний модуль

Глава 1 Виконувані модулі

Короткий огляд виконуваних модулів

Імена виконуваних модулів

Виклик виконуваних модулів

Допомога по опціях командного рядка

Правила синтаксису виконуваних модулів

Використання ключових слів

Входження в базу даних

Явна входження

Автоматичне входження

Віддалене входження

 R25CONV

 R25RUN

 R25DES

ЧАСТИНА II ЗОВНІШНІ НАЛАШТУВАННЯ

Глава 2 Установки за замовчуванням

Установки за замовчуванням моделі даних

Установки розмітки за замовчуванням

Установки об'єктів за замовчуванням

Установки об'єктів за замовчуванням для
кожного стилю розмітки

Табуляціонние звіти

Звіти – поштові наклейки

Звіти – форми

Звіти – форми листа

Звіти головний-підлеглий

Матричні звіти

Глобальні правила розмітки за замовчуванням

Правила за підсумками

Неявний алгоритм прив'язки

Алгоритм заголовка / тіла / закінчення

Алгоритм полів

Алгоритм умови друку

Алгоритм заголовка / полів / тіла / закінчення

Форма Параметрів за замовчуванням

Установки об'єктів за замовчуванням

Глава 3 Меню

Глава 4 Властивості звіту

Закладка Report вікна властивостей Report

Напрямок

Розміри логічної сторінки

Максимум сторінок тіла

Максимум сторінок заголовка

Мксімум сторінок закінчення

Висота сторінки

Ширина сторінки

Порядок друку панелей

Одиниці виміру

Закладка Parameter Form вікна властивостей Report

Висота форми

Ширина форми

Кількість сторінок

Тема предпросмотровщіка Preview

Закладка Character Mode вікна властивостей Report

Закладка Comment вікна властивостей Report

Глава 5 Редактор моделі даних Data Model Editor

Визначення та призначення

Доступ

Компоненти

Область малювання

Лінійка інструментів

Палітра інструментів

Статусний рядок

Спливаюче меню

Глава 6 Властивості моделі даних

Властивості запиту

Закладка General вікна властивостей Query

Зовнішній запит

Список

Максимум рядків

Ім'я

Оператор SELECT

Таблиці / Колонки

Закладка Comment вікна властивостей Query

Властивості зв'язування

Колонка-нащадок

Запит-нащадок

Умова

Колонка-батько

Група-батько

Фраза SQL

Властивості групи

Закладка General вікна властивостей Group

Редагування

Фільтр

Ім'я

Закладка Comment вікна властивостей Group

Властивості загальних колонок

Закладка General вікна властивостей Column

Порядок переривання

Тип даних

Формат

Ім'я

Читати з файлу

Значення якщо Null

Ширина

Закладка Comment

Властивості колонок бази даних

Властивості колонок підсумків

Закладка General вікна властивостей Summary Column

Обчислення в

Функція

Порядок упорядкування

Скидання в

Джерело

Властивості колонки формул

Закладка General вікна властивостей Formula Column

Формула

Порядок упорядкування

Властивості колонки знакоместа

Закладка General вікна властивостей Placeholder Column

Редагування

Властивості параметрів

Закладка General вікна властивостей Parameter

Тип даних

Редагування

Початкове значення

Маска вводу

Ім'я

Ширина

Закладка Data / Selection вікна властивостей Parameter

Додати

Видалити

Обмежити список до визначених
значень

Оператор SELECT / Статичні значення

Приховати першу колонку

Значення

Закладка Comment вікна властивостей Parameter

Глава 7 Редактор розмітки

Визначення та призначення

Доступ

Компоненти

Область малювання

Лінійка інструментів

Палітра інструментів

Статусний рядок

Спливаюче меню

Навігація

Визначення сторінок

Поля

Глава 8 Властивості розмітки

Спільні властивості об'єктів розмітки

Закладка General Layout

Тригер формату

Розмір по горизонталі

Нерозривність з прив'язаним об'єктом

Ім'я

Роздільник сторінок після

Роздільник сторінок перед

Захист сторінки

Об'єкт умови друку

Тип умови друку

Розмір по вертикалі

Закладка Printer Codes

Після

До

Закладка Comment

Властивості кадру

Властивості повторюваних кадрів

Закладка Object вікна властивостей Repeating Frame

Режим колонки

Проміжок по горизонталі

Максимум записів на сторінку

Мінімум висячих записів

Напрям друку

Джерело

Проміжок по вертикалі

Властивості поля

Закладка Object вікна властивостей Field

Тип даних

Маска формату

Прихований

Мінімум висячих рядків

Нумерація сторінок

Джерело

Властивості шаблону

Закладка Object вікна властивостей Boilerplate

Формат

В'язевий файл

Мінімум висячих рядків

Властивості прив'язки

% (Нащадок)

% (Батько)

Край (Нащадок)

Край (Батько)

Горизонтально

Об'єкт

Батько

Вертикально

Властивості матриці

Закладка General вікна властивостей Matrix

Група перехресного впорядкування

Горизонтальний кадр

Вертикальний кадр

Властивості Oracle Graphics

Закладка OG Display вікна властивостей Oracle Graphics

Ім'я дисплея

Параметр дисплея

Список

Колонка звіту (для параметра дисплея)

Закладка OG Query вікна властивостей Oracle Graphics

Колонка дисплея

Запит дисплея

Колонка звіту (для параметра дисплея)

Джерело

Властивості кнопок, що визначаються користувачем

Закладка Object вікна властивостей Button

Дія

Мітка

Текстова ланцюжок

Властивості об'єкта OLE2

Глава 9 Редактор Форми Параметрів

Форма Параметрів під час виконання

Визначення та призначення

Доступ

Компоненти

Визначення та призначення

Доступ

Компоненти

Область малювання

Лінійка інструментів

Палітра інструментів

Статусний рядок

Спливаюче меню

Навігація

Сторінки Форми Параметрів

Визначення сторінок

Глава 10 Властивості Форми Параметрів

Властивості поля Форми Параметрів

Закладка General вікна властивостей Parameter Form Field

Тип даних

Ім'я

Джерело

Закладка Comment вікна властивостей Parameter Form Field

Властивості шаблону Форми Параметрів

Закладка General вікна властивостей Parameter Form Boilerplate

Ім'я

Тип

Закладка Comment вікна властивостей Parameter Form Boilerplate

Глава 11 Предпросмотровщік

Визначення та призначення

Доступ

Компоненти

Головне меню

Тема

Область перегляду

Навігація

Модифікація

Тема

Область перегляду

Передпроглядання в символьному режимі

Доступ до об'єктів мультимедіа

Доступ до звуку

Доступ до відео

Доступ до зображень

Друк з Предпросмотровщіка

Глава 12 Об'єктний Навігатор

Визначення та призначення

Доступ

Компоненти

Список модулів

Поле пошуку

Лінійка інструментів

Дерево об'єктів

Спливаюче меню

Вузли

Формат вузлів

Типи вузлів

Ієрархічні подання

Навігація

Навігація в Об'єктному Навігаторі

Навігація до інших об'єктів звіту

ЧАСТИНА III ІНТЕГРАЦІЯ

Глава 13 Інтерфейс PL / SQL

Короткий огляд PL / SQL

Визначення та призначення

Типи і використання конструкцій PL / SQL

Значні конструкції

Незначне конструкції

Процедури

Пакети

Винятки PL / SQL

Винятки, створювані користувачем

Запаковані винятку

Правила виключень

PL / SQL у Oracle Reports

Зовнішні бібліотеки PL / SQL

Приєднані бібліотеки

Тригери звіту

Програмні модулі звіту

Фільтри груп

Формули

Тригери перевірки допустимості

Тригери формату

Тригери дій

Звернення до Oracle Reports в PL / SQL

Звернення зв'язного змінної

Літеральние звернення

Обмеження PL / SQL у Oracle Reports

Будівник процедур Oracle

Компіляція PL / SQL

Компіляція одиночних програмних модулів

Пакетна компіляція програмних модулів

Синтаксис помилок компілятора

Пакети будівника процедур Oracle

PL / SQL пакет Developer/2000: CDE_MM

      CDE_MM.GET_REF

PL / SQL пакет Oracle Reports: SRW

      SRW.BREAK

      SRW.CONTEXT_FAILURE

      SRW.DO_SQL

      SRW. DO_SQL_FAILURE

      SRW.GETERR_RUN

      SRW.GET_PAGE_NUM

      SRW.INTEGER_ERROR

      SRW.MAXROW_INERR

      SRW.MAXROW_UNSET

      SRW.MESSAGE

      SRW.NULL_ARGUMENTS

      SRW.PROGRAM_ABORT

      SRW.REFERENCE

      SRW.RUN_REPORT

      SRW.RUN_REPORT_BATCHNO

      SRW.RUN_REPORT_FAILURE

      SRW.SET_ATTR

      SRW.SET_FIELD_CHAR

      SRW.SET_FIELD_DATE

      SRW.SET_FIELD_NUM

      SRW.SET_MAXROW

      SRW.TRACE_ADD_OPTION

      SRW.TRACE_END

      SRW.TRACE_REM_OPTION

      SRW.TRACE_START

      SRW.TRUNCATED_VALUE

      SRW.UNKNOWN_QUERY

      SRW.UNKNOWN_USER_EXIT

      SRW.USER_EXIT

      SRW.USER_EXIT20

      SRW.USER_EXIT_FAILURE

Глава 14 Інтерфейс виходу користувача

Визначення та призначення

Типи виходів користувача

Виходи користувача з прекомпілятором
ORACLE

Виходи користувача OCI (з інтерфейсом
виклику ORACLE)

Не-ORACLE виходи користувача

Етапи побудови виходу користувача

Написання виходу користувача

Підтримувані функції

Синтаксис переданого виклику виходу
користувача

Виклик помилок з виходу користувача

Реалізація виходів користувача

Модифікація вихідного файлу-зразка

Виклик виходу користувача

Написання виклику виходу користувача

Перевірка і виклик помилок виходу користувача
в PL / SQL

Запаковані виходи користувача Oracle Reports

Повний приклад виходу користувача

Виклик виходу користувача

Приклад виходу користувача

Глава 15 Інтерфейс виклику

Визначення та призначення

Етапи побудови процедурного виклику

Синтаксис процедурного виклику

Перевірка помилок процедурного виклику

Правила процедурного виклику

Приклади програм, що викликають R25RUN (RWCRUN)

      Ada

      C

      COBOL

      FORTRAN

      Pascal

      PL/1

Глава 16 Інтеграція з іншими продуктами

 ORACLE7 Server

Підключення до ORACLE і інших баз даними

      SQL*Net

 OLE2

Включення об'єктів OLE2

Активізація об'єктів OLE2

 PL/SQL

 Oracle Forms

 Oracle Graphics

Звернення до дисплея

Виконання дисплея

Передача даних

Передача параметрів

 Oracle Mail

 Oracle Terminal

Інтерфейс виходу користувача

Інтерфейс виклику

ЧАСТИНА IV ВНУТРІШНІ НАЛАШТУВАННЯ

Глава 17 Продуктивність та налаштування

Відстеження продуктивності

Трасування Oracle Reports

      SQL TRACE

Пропозиції по інтерфейсу розробки

Передустановки розробки

Шаблони звітів

Пропозиції по моделі даних

Кількість запитів

Швидше оператори SQL

Модифікації запитів Oracle Reports

Індекси

Оператори SRW.DO_SQL

      CDE_MM.GET_REF

Максимум рядків і фільтри групи

Невикористовувані об'єкти моделі даних

Колонки поділу

Кілька розміток з одного джерела

Матриці

Пропозиції по розмітці

Невикористані кадри

Прозорі об'єкти

Зміна розмірів неграфічних об'єктів
розмітки

Зміна розмірів для графічних об'єктів

Зменшення роздільної здатності зображення

Перенесення слів

Атрибути форматування

Тригери формату

Загальна кількість сторінок

Інтеграція з Oracle Graphics

 PL/SQL

PL / SQL або виходи користувача

PL / SQL або SRW.DO_SQL для DML

Збережені процедури або локальний
PL/SQL

Локальний PL / SQL або зовнішні бібліотеки
PL/SQL

      SRW.SET_ATTR .

Пропозиції по виконанню

Виконувані аргументи

Предпросмотровщік

Пропозиції по системі

Зберігання

Налаштування операційної системи

Клієнт / Сервер

Глава 18 Зберігання

Зберігання у файлах Oracle Reports

Файли предустановок

Важливі файли, що поставляються з Oracle Reports

Файли виконуваних модулів

Файли інсталяції

Демонстраційні файли

Файли адміністрування

Файли визначення принтера та драйвери

Файли визначення терміналів

Файл перетворення шрифту

Тимчасові файли

Обмеження і безпеку файлів

Спосіб пошуку файлів

Визначення принтера і терміналу

Файли іконок

Змінні середовища Oracle Reports

Зберігання в таблицях бази даних

Таблиці Oracle Reports

Специфічні таблиці Oracle Reports

Інтегровані таблиці продуктів Oracle і інші об'єкти

Установка безпеки і обмежень у базі даних

Управління доступом до Oracle Reports

Управління доступом до модулів інших
користувачів

Вимоги до зберігання у базі даних

Вимоги до пам'яті та дискового простору

ЧАСТИНА V АДМІНІСТРУВАННЯ

Глава 19 Адміністрування

Використання сценаріїв SQL

Описи сценаріїв SQL

Інсталяція таблиць

Надання прав користувачам

Позбавлення користувачів прав

Перехід від попередніх версій Oracle Reports

Видалення таблиць версії 1.1

Переміщення звітів між файловою системою і базою даних і
навпаки

Видалення модулів

Документування звітів

Визначення використовуваних файлів

Файли, що створюються вами

Файли, що створюються Oracle Reports

ЧАСТИНА VI ДОДАТКИ

А Відмінності по середах і GUI

Огляд відмінності по середах і GUI

Відмінності по середах

Відмінності по GUI

Розробка звітів для символьного режиму

Конверсія звітів по GUI

У Визначення принтера і терміналу

Мета визначення принтера

Запаковані визначення принтера

Описи

Місцезнаходження

Створення або модифікація визначень принтера

Синтаксис файлу визначення принтера

Правила визначення принтера

Приклади визначення принтера

Звернення до визначень принтера

Призначення ресурсів терміналів

Запаковані ресурсні файли терміналів

Створення або модифікація ресурсів терміналів

Модифікація клавішних зв'язок

Модифікація визначення терміналу

Правила визначення терміналу

Звернення до ресурсних файлів терміналів

З Підтримка національних мов

Визначення та призначення NLS

Вказівка NLS_LANG, DEV_NLS_LANG і USER_NLS_LANG

Перепризначення NLS за замовчуванням

Використання ALTR_SESSION

Використання форматів Date і Number

Використання параметрів / функцій NLS
у функціях SQL

Використання CONVERT для конвертації
даних

Використання NLSSORT для сортування
символьних даних

Переклад звітів

Визначення принтера і NLS

Підтримка двох напрямків

D Угоди іменування

Угоди по іменування модулів

Об'єкти бази даних

Файли

Угоди по іменування об'єктів моделей даних

Угоди по іменування об'єктів розмітки

Угоди по іменування об'єктів Форми Параметрів D-3

Е Теми SQL

Використання діалогового вікна Tables and Columns

Використання псевдонімів

Вставка коментарів

Перегляд помилок операторів SELECT

Звернення до колонок і параметрами

Зв'язкові звернення

Лексичні звернення

Використання DML або DDL

F Палітри шаблонів і квітів

Палітра шаблонів

Палітра кольорів

Палітра кольорів за замовчуванням

Доповнююча палітра кольорів

Глосарій

Алфавітний покажчик

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*