Постачання виконуваних файлів

При остаточному складанні виконуваного файлу (тобто безпосередньо перед
створенням дистрибутива) слід прибрати з виконуваного файлу налагоджувальну
інформацію. Для цього слід з менеджера проектів викликати діалогову панель
Project Options і натиснути кнопку Release.Рис.
1. Установка параметрів компілятора C + + при остаточному складанні програми.

Якщо в проекті використовуються модулі і форми Delphi, слід вимкнути всі
опції в секції Debugging і включити опцію Optimization в секції Code Generation
на сторінці Pascal.

У тій же діалогової панелі слід вибрати піктограму додатки (сторінка
Application). Її можна створити за допомогою вхідного в комплект постачання С + +
Builder графічного редактора, який можна запустити, вибравши пункт меню
Tools / image Editor. Крім цього, слід вказати назву програми (тобто
рядок, яка буде відображатися в панелі завдань Windows 95) та ім'я файлу
довідки, в якому містяться екрани контекстно-залежної допомоги. Більш докладно
про створення контекстно-залежної допомоги для додатків С + + Builder можна дізнатися в
книзі "Введення в Borland C + + Builder" (Н. Єлманова, С. Кошель. – М.: Діалог-МІФІ,
1997).


Рис.
2. Установка назви, піктограми та імені файлу довідки.

Якщо посилання на довідковий файл присутній в опціях проекту, можна пов'язати
екрани допомоги з інтерфейсними елементами додатку. Для цієї мети слід
встановити значення властивості HelpContext інтерфейсних елементів програми
рівним номерами розділів відповідних екранів допомоги з секції [MAP] файлу
проекту довідки. У цьому випадку після компіляції програми натискання на клавішу F1
буде виводити на екран вікно довідкової системи з розділом довідки, що описує
інтерфейсний елемент, що має фокус вводу.

Встановлення та налаштування Borland Database Engine


Якщо програма не використовує бази даних, в більшості випадків буде
достатньо просто скопіювати на комп'ютер користувача виконуваний файл і
інші входять у комплект постачання файли (наприклад, файл довідки, файл
змісту довідки та ін.)

Якщо програма використовує бази даних, слід, крім програми,
встановити на комп'ютер користувача бібліотеку Borland Database Engine.
Встановлення цієї бібліотеки полягає в копіюванні файлів цієї бібліотеки на
комп'ютер користувача, внесення відомостей про неї до реєстру (розділ
HKEY_LOCAL_MACHINE / / SOFTWARE / / Borland / / Database Engine), встановлення піктограми
для утиліти конфігурації BDE, а також налаштування псевдонімів, необхідних для
коректної роботи даної програми.

У процесі установки BDE можуть виникнути такі проблеми. По-перше, у
користувача на комп'ютері можуть бути встановлені інші додатки,
використовують цю бібліотеку. Якщо скопіювати на такий комп'ютер файл
конфігурації BDE поверх наявного, працездатність цих програм може бути
порушена через те, що зникнуть описи псевдонімів, що використовуються ними.
Тому при додаванні своїх псевдонімів краще користуватися опцією File / Merge
утиліти конфігурації BDE або створити псевдоніми вручну.

Можна подивитися на цю проблему з іншого боку. Як уникнути втрати
працездатності вашої програми, якщо інший програміст встановить свій файл
конфігурації BDE поверх встановленого вами? Можливе рішення цієї проблеми –
створювати псевдоніми динамічно під час роботи програми або аналізувати їх
існування при запуску і створювати їх, якщо з якихось причин вони зникли.
Багато розроблювачів зберігають інформацію про них в локальних ini-файлах поза
IDAPI32.CFG.

Друга проблема може бути пов'язана з розбіжністю версій BDE. Якщо з моменту
виходу використовуваної вами версії BDE пройшов якийсь час (а на даний момент
після C + + Builder з'явилися такі продукти, як Delphi 3.0 і IntraBuilder 1.5,
містять більш нову версію BDE, ніж С + + Builder), є ризик замінити старої
версією BDE більш нову, якщо на комп'ютері користувача встановлено ці
засоби розробки або створені з їх допомогою програми, що може порушити їх
працездатність.

Щоб уникнути подібних неприємностей, можна скористатися однією
недокументованих особливостей BDE. Справа в тому, що час створення файлів цієї
бібліотеки збігається з номером версії BDE, чим і можна скористатися. Шлях до
файлів BDE слід шукати в реєстрі Windows (ключ
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREBorlandDatabase Engine, параметри CONFIGFILE01 і
DLLPATH).Рис.
3. Відомості про BDE в реєстрі Windows 95

Обов'язково слід переконатися, що ці каталоги і файли дійсно
існують. На жаль, не всі користувачі грамотно деінсталює додатки.
Часто буває, що став непотрібним каталог просто стирається, при цьому каталог з
BDE може бути як видалений, а може, й ні. При цьому швидше за все
(Виключення бувають дуже рідко) відповідний ключ реєстру збережеться, "збиваючи
з пантелику "інсталяційне додаток.

Відзначимо, що слід також встановити на комп'ютер користувача необхідні
драйвери SQL Links для доступу до серверних СУБД, якщо вони використовуються, а також
клієнтське програмне забезпечення для роботи з відповідною серверної СУБД
(Наприклад, SQL * Net для Oracle). Крім того, користувач повинен володіти
необхідними привілеями для доступу до використовуваних вашим застосуванням об'єктам
бази даних – таблицями, збереженим процедур та ін Якщо ви готуєте і серверну
частина програми, слід надати адміністратору бази даних так званий
DDL-сценарій серверної частини (DDL – Data Definition Language), що представляє
собою сценарій створення об'єктів бази даних, написаний на SQL або на його
процедурному розширенні, характерному для даного сервера баз даних. Подібний
сценарій може бути створений вручну або за допомогою якого-небудь CASE-засоби типу
ERwin компанії Logic Works (CASE, що розшифровується як Computer-Aided
Software / System Engineering, являє собою технологію проектування БД,
засновану на графічному описі сутностей, атрибутів та зв'язків між ними).

Якщо ваш додаток використовує ODBC, слід встановити відповідний
ODBC-драйвер і, можливо, 32-розрядний ODBC-адміністратор – він у загальному випадку не
зобов'язаний бути присутнім на комп'ютері користувача.

Встановлення додаткових компонентів додатка


Якщо ваш додаток використовує ActiveX-компоненти, слід встановити в
каталог WindowsSystem відповідний файл *. OCX і внести до реєстру
відповідні гілки (HKEY_CLASS_ROOTCLSID. …) для реєстрації
відповідних OLE-серверів.

Якщо ваш додаток використовує будь-які продукти третіх фірм (наприклад,
Run-time-версії генераторів звітів сторонніх виробників, наприклад, Crystal
Reports), слід встановити їх на комп'ютер користувача відповідно до
інструкціями з поставки, наданими компанією-виробником.

Ще одна проблема, характерна для російськомовних програм, може бути
пов'язана з відсутністю на комп'ютері користувача використовуваних вашим застосуванням
шрифтів або відображенням їх аналогів, що містять замість російських букв
діакритичні символи європейських алфавітів. Як вирішити цю проблему?

Найпростіший спосіб – не використовувати екзотичних шрифтів. Шрифти типу
Arial, Courier і Times New Roman, як правило, є на всіх комп'ютерах. Якщо ж
такої впевненості немає, можна або запропонувати користувачеві вибирати шрифти для
програми при його запуску та зберігати налаштування в файлах (це незручно, тому що
при цьому написи можуть не вміститися на кнопках, мітки можуть "наїхати" один на
одного і т.д.), або інсталювати потрібні шрифти разом з додатком. У випадку
Windows 95 достатньо скопіювати їх до каталогу Fonts. Можна також присвоїти
"Своїм" шрифтам унікальні нестандартні імена, щоб випадково не замінити ними
шрифти, використовувані іншими додатками (замінивши в англомовній версії Windows
шрифт Arial його російськомовною версією, ви в деяких випадках можете позбавити
вашого користувача можливості писати в текстових процесорах по-французьки або
по-німецьки цим шрифтом).

Способи створення дистрибутивів


Перш ніж описати процес створення дистрибутива, розглянемо, що саме
робить інсталяційне додаток.

По-перше, воно, як випливає з вищевикладеного, копіює файли (*. exe, *. ocx,
*. Dll, *. hlp, шрифти, дані тощо) у відповідні каталоги.

По-друге, воно може модифікувати реєстр.

По-третє, воно може модифікувати змінну оточення PATH.

По-четверте, воно створює програмну групу і піктограми, а також
модифікує меню Windows-95 або Windows NT.

По-п'яте, відповідно до загальноприйнятих стандартів, воно повинне надавати
користувачеві можливість вибору параметрів установки (каталог, вибір
встановлюваних частин програми), читання ліцензійної угоди і файлу
readme, що містить останню інформацію про продукт.

По-шосте, вона може при необхідності перезапустити Windows.

Як створити інсталяційне додаток? Існує кілька варіантів
вирішення цієї проблеми. По-перше, його можна написати на C + + Builder або Delphi,
використовуючи функції Windows API для модифікації реєстру згідно з алгоритмом,
викладеному вище. Подробиці створення таких інсталяційних програм за допомогою
Delphi 2.0 описані, наприклад, в статті Олексія Федорова "Delphi: зроби
інсталятор сам "(Комп'ютер-Прес, 1996, N 9, стор.46-50), і наведені в цій
роботі приклади легко переносяться з Object Pascal на C + +. По-друге, таке
додаток можна створити з використанням генераторів дистрибутивів
(InstallShield, Wise та ін.) Відзначимо, що використання цих коштів зазвичай
передбачає написання спеціалізованого скрипта на мові, що нагадує С (у
випадку InstalShield) або Basic (у разі Wise).

Однак існує найпростіший спосіб створити інсталяційне додаток – використовувати
що входить у комплект постачання версій Borland C + + Builder версій Professional і
Client / Server Suite спрощений генератор дистрибутивів Install Shield Express,
дозволяє надати користувачеві можливість вибору варіанта інсталяції,
додати дєїнсталлятор (точніше, файл з розширенням *. isu, використовуваний утилітою
установки і видалення програм Windows 95), встановити BDE, додати псевдоніми
баз даних, редагувати діалоги інсталяційного програми, створювати
програмні групи, створювати дистрибутивні дискети.

Відразу ж відзначимо недоліки дистрибутивів, створених за допомогою цього
продукту. По-перше, цей продукт припускає, що встановлювана (тобто
наявна на комп'ютері, де створюється дистрибутив) версія BDE – найновіша,
що може призвести до заміни наявної на комп'ютері користувача версії BDE на
більш ранню. По-друге, деякі діалоги інсталяційного додатка
виявляються англомовними.

Тим не менш, якщо перераховані недоліки не дуже важливі або можуть бути
усунуті в конкретному випадку (наприклад, шляхом вибору варіанта інсталяції),
використання даного засобу може заощадити досить багато часу при
створення дистрибутиву програми.

Створення дистрибутивів за допомогою InstallShield Express


При запуску Install Shield Express з'являється вікно з радіогрупою,
пропонує відкрити існуючий проект або створити новий.

При створенні нового проекту слід ввести ім'я проекту і вказати каталог, в
якому розташовані файли програми (рис. 4).Рис.
4. Створення нового дистрибутиву

Прапорець "Include custom setup type" слід вибрати, якщо ви плануєте
надати користувачеві можливість вибору варіанта інсталяції Custom Setup
для самостійного вибору варіанта інсталяції. Після цього з'явиться головний
екран InstallShield, в якому перераховано послідовність кроків, які
слід виконати для створення дистрибутива (рис. 5).Рис.
5. Головний екран InstallShield Express

У розділі Set the Visual Design слід заповнити поля з відомостями про
додатку: назва програми, як воно буде виглядати в програмній групі,
ім'я виконуваного файлу, каталог, в який слід встановити додаток (рис.
6)Рис.
6. Установка параметрів програми

Відзначимо, що Install Shield містить кілька змінних, що ідентифікують
диски і каталоги комп'ютера користувача, що дозволяє не знати реальну
систему каталогів і дисків цього комп'ютера:


Клацнувши на закладці Main Window, можна встановити заголовок інсталяційного
додатки, колір фону і логотип (рис.7).Рис.
7. Встановлення зовнішнього виду екрана інсталятора

Клацнувши на закладці Features, можна виявити одну-єдину опцію –
Automatic Uninstaller. Її рекомендується залишити вибраної.

Наступний розділ – Specify InstallShield Options for Borland C + + –
призначений для вибору компонентів, що часто поставляються з додатками: BDE, SQL
Links і ін Вибравши потрібний компонент (у нашому випадку BDE) і натиснувши кнопку
Settings, отримаємо послідовність з чотирьох діалогових вікон для вибору
частин BDE, що поставляються з даними додатком (рис. 8), і створення псевдонімів.Рис.
8. Визначення встановлюються частин BDE

При установці параметрів псевдонімів можна вибрати тип псевдоніма і
розташування даних. Інші параметри псевдоніма (у тому числі і мовні
драйвери) можна вказати в текстовому редакторі у нижній частині вікна (рис. 9):Рис.
9. Установка параметрів псевдонімів BDE

Натиснувши на закладці Advanced Options, можна ознайомитися зі списком файлів
додаткових компонентів (у нашому випадку BDE) та відомостями про них.

Наступний розділ – Specify Components and Files – призначений для
визначення груп файлів, компонентів програми та типів установки. Натиснувши на
закладці Groups, можна створити групи файлів для створення з них компонентів
дистрибутива. Можна також використовувати Explorer і переносити з нього потрібні
файли методом drag-and-drop (для цього потрібно натиснути кнопку Launch Explorer). Чи не
рекомендується залишати групи порожніми.Рис.
10. Створення груп файлів

Клацнувши на закладці Components, можна визначити компоненти дистрибутива (їх
зможе вибирати користувач у разі вибору варіанта інсталяції Custom,
тому можна дати їм російськомовні назви) та вказати, з яких груп файлів
вони складаються. Не слід залишати компоненти, що не містять груп.Рис.
11. Створення компонентів дистрибутива

Наступна закладка – Setup Types – призначена для визначення варіантів
установки. Якщо клацнути на ній, може виявитися, що варіант інсталяції його
один – Typical (наприклад, ви забули відзначити прапорець "Include custom setup
type "). У цьому випадку слід вибрати розділ Select User Interface Components і,
клацнувши на закладці Components, у списку Dialog Boxes відзначити опції Setup Type
і Custom Setup. Після цього можна повернутися до закладки Setup Types і визначити
варіанти інсталяції. Як правило, варіанти Custom і Typical містять всі
можливі компоненти, а варіант Compact – мінімальний набір компонентів,
придатний для нормальної роботи програми.Рис.
12. Визначення складу варіантів інсталяції

У розділі Select User Interface Components можна вибрати діалоги, в яких
користувач вводить необхідну інформацію під час інсталяції (наприклад,
відомості про себе і компанії, серійний номер продукту), знайомиться з ліцензійним
угодою і файлів readme, вказує каталог для інсталяції, вибирає тип
установки і т.д. Можливий також попередній перегляд діалогів при натисканні
кнопки Preview.

Наступний розділ – Make Registry Changes – дозволяє створювати на комп'ютері
користувача нові ключі реєстру (закладка Keys) і значення ключів (Values). Це
може виявитися корисним, якщо ви використовуєте у вашому додатку компоненти
ActiveX або створюєте OLE-сервер. Ключі і їх значення можна копіювати з
редактора реєстру, якщо він підтримує таку опреації.Рис.13.
Визначення ключів і значень реєстру комп'ютера користувача.

Наступний розділ – Specify Folders and Icons – дозволяє визначити склад
майбутньої програмної групи, а також визначити параметри командного рядка
(Закладка Advanced).Рис.
14. Визначення складу програмної групи.

Нарешті, останній розділ – Run Disk Builder. Після збереження
інсталяційного скрипта (за допомогою натиснення на кнопку з зображенням дискети на
панелі інструментів головного вікна InstallShield) і вибору типу носіїв
відбувається створення на жорсткому диску образів дистрибутивних дискет. Вибравши потім
розділ Create Distribution Media, можна записати на дискети створений
дистрибутив.Рис.
15. Створення образів дискет.

Опцію Test Run можна використовувати для перевірки роботи інсталяційного
додатки. Проте не рекомендується робити це на комп'ютері, де проводиться
розробка додатків. Краще провести тестові випробування на комп'ютері, схожому
на комп'ютери ваших користувачів. Крім того, рекомендується створити на цьому
комп'ютері копію Windows, щоб у випадку некоректної роботи інсталятора можна
було повернути програмне забезпечення в початковий стан.

Запуск інсталяційної програми призводить до послідовного появи
вибраних у розділі Select User Interface Components діалогів, подібних
зображеному на рис. 16.Рис.
16. Так виглядає один із діалогів програми установки

Результатом роботи інсталяційного додатка є установка додатку
та необхідних для його роботи файлів на комп'ютер користувача, створення
програмної групи, внесення необхідних ключів до реєстру (рис.17).Рис.
17. Результат роботи інсталяційного додатка.

Якщо при створенні дистрибутива ви вибрали опцію Automatic Uninstaller, то в
разі виникнення необхідності деінсталяції встановленої програми
слід використовувати утиліту "Установка і видалення програм" на панелі керування
Windows.

Таким чином, хоча InstallShield Express і не вирішує повністю всіх проблем,
виникають при постачанні додатків, з його допомогою в багатьох випадках можливо
швидке створення дистрибутивів, що задовольняють сучасним вимогам до
функціональності та дизайну інсталяційних додатків.

На закінчення відзначимо, що поставка додатків, створених за допомогою Delphi 2.0
і Delphi 3.0, здійснюється практично точно так само, як і поставка
додатків, створених за допомогою C + + Builder.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*