Ситуація на російському ринку управління документами

Термін "управління документообігом" прийшов на наш ІТ-ринок, здається, ще з радянської пори і вже більше півтора десятків років у професійному середовищі обговорюється питання, наскільки адекватно ця назва відображає суть завдань даного напрямку автоматизації. І тим не менше саме він найчастіше і сьогодні використовується в Росії для характеристики дуже великого сегменту ІТ-ринку. На початку нинішнього десятиліття громадський інтерес (якщо судити за кількістю заходів та публікацій у професійній пресі) до теми автоматизації документообігу в нашій країні начебто пішов на спад. Що цілком зрозуміло: етап дискусій і переконання замовників закінчився і настав період практичної роботи з реалізації проектів. Однак в останні два-три роки ми можемо спостерігати нову хвилю підвищеної уваги до даної тематики, що пояснюється серйозними змінами, що відбуваються як на світовому, так і на російському ринках.

Загальносвітовою тенденцією є зміщення акцентів використання ІТ у напрямку обробки неструктурованої інформації, що визначається, з одного боку, зростаючими можливостями самих технологій, а з іншого-вимогами замовників у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності діяльності підприємств. Все це веде до підвищення значущості сегменту засобів управління корпоративним вмістом (Enterprise Content Management, ECM) на ІТ-ринку.

Засоби ECM стали сьогодні невід'ємною частиною інформаційних систем підприємств, більше того все частіше вони виконують критично важливі функції. Підприємства тепер розглядають свої корпоративні системи як єдиний інтегрований комплекс, який включає чотири головні підсистеми: управління ІТ-інфраструктри, ERP-систему, управління документами і контентом, а також бізнес-аналітику (див. малюнок). Реалізація такої системи можлива тільки на базі інтеграції різних функціональних компонентів, що і зумовило вихід на лідируючі позиції так званих мегавендоров – багатопрофільних виробників софтвера, основа бізнесу яких лежить в області базового ПЗ, переважно платформного рівня.

Загальносвітова тенденція в Росії посилюється тим, що по суті ми тільки зараз переходимо від вирішення завдань уче-та документів (чому і відповідає в традиційному розумінні термін "управління документообігом") до повномасштабної автоматизованої роботі з документами й іншої корпоративної інформацією, тобто до вирішення завдань ECM. Щоб розібратися з поточною ситуацією на ринку систем електронного документообігу (СЕД), ми провели оп-рос експертів, у якості яких виступили представники практично всіх помітних гравців на російському ринку. З цілої низки питань, що мають, як правило, ставлення до найбільш загальними оцінками, їх погляди збіглися. Але є й досить цікаві відмінності в думках, які, важливо відзначити, визначаються не стільки суб'єктивністю підходу експертів, скільки різницею в ринковому досвіді вендорів, в їх спочатку обраних маркетингових та технологічних стратегіях. Наприклад, хто-то вже добре освоїв сегмент державних і великих корпоративних структур і тільки зараз спускається на рівень малого та середнього бізнесу. А хтось рухається в зустрічному напрямку. Потрібно також сказати і про відмінності в технологічних підходах постачальників. Хтось робить ставку на використання базових платформ глобальних вендорів, хто-то з самого початку створював власну платформу.


Зміни попиту і вимог на ринку

Загальні тенденції ринку управління документами цілком очевидні: його обсяг зростає, збільшуються масштаби та комплексність проектів, розширюється спектр замовників, перш за все за рахунок середніх і малих підприємства. Практика компанії Directum говорить про різко зрослий інтерес до систем автоматизації з боку банків, як і раніше, активні підприємства нафтогазової галузі. При цьому Василь Бабінцев відзначає, що компаніям потрібна комплексна автоматизація всіх, в тому числі специфічних бізнес-процесів. У цих умовах коробкові рішення відходять на другий план, хоча і зберігають свою значимість для невеликих компаній.

На думку Сергія Курьянова, тільки зараз середні фірми зрозуміли, що документообіг – це досяжне і, головне, дуже корисно не тільки для величезних корпорацій або окремих галузей кшталт банків, але й для будь-якого "нормального підприємства". Він відзначає також поява клієнтів, які цікавляться не документообігом, а автоматизацією ключових бізнес-процесів, наприклад договірним чи платіжним процесом і т. п.

Дуже часто документообіг при цьому реалізується саме в рамках подібного процесу, створюється спеціалізований архів пов'язаних з ним документів, а далі автоматизується наступний процес і т. д. У цьому контексті відзначається зростання запитів на "замовні" рішення й на можливість надалі їх розвивати і модифікувати самостійно. Мабуть, така модифікація попиту пов'язана з розширенням частки комерційних підприємств серед замовників. У той же час клієнтські переваги ще не сформувалися: замовник найчастіше вимагає все, про що він чув, не особливо замислюючись про те, що саме йому реально потрібно. Олена Стрєлкова відзначає активність у минулому році підприємств електроенергетики, що, цілком ймовірно, пов'язано з реструктуризацією галузі. Метою більшості проектів тут було скорочення термінів обробки документів і збільшення ефективності контролю виконавської дисципліни, що особливо важливо для великих і территориальнораспределенных корпорацій. Наймасштабнішим в минулому році став проект у "ФСК ЄЕС ", де до автоматизованої системи управлінського документообігу підключено 30 тис. одночасно працюючих користувачів. У результаті вже зараз у компанії заборонено ходіння документів на паперовому носії, за винятком вхідної та вихідної кореспонденції.

А ось Рашид Мухарлямов говорить про значне збільшення інтересу до рішень з управління документами з боку органів влади і компаній з високою часткою участі державного капіталу. Він відзначає також спад ажіотажного попиту на універсальні технологічні платформи: замовники готові купувати їх, але на перше місце ставиться наявність готових функціональних рішень на цих платформах, можливість їх інтеграції в інфраструктуру підприємства, швидке освоєння системи користувачами. Для постачальників платформних рішень основний фактор успіху полягає в наявності достатньої кількості фахівців, готових впроваджувати і супроводжувати системи. На думку представника Microsoft, в Росії є приклади відмінних систем управління документами, не досягли успіху на ринку саме через відсутність партнерської підтримки. Дмитро Калай також говорить про перехід компаній від завдань автоматизації зберігання та обліку документів до автоматизації бізнес-процесів. Якщо раніше документообіг часто служив для автоматизації допоміжних завдань, то зараз при впровадженні акцент робиться в першу чергу на виробничі процеси, що дають вагомі конкурентні переваги і приносять реальну фінансову віддачу при їх автоматизації. Підвищується увагу великих постачальників до середнього бізнесу – з одного боку, це пов'язано з тим, що даний сегмент клієнтів став виявляти цікавість до серйозних рішень, а з іншого – з тим, що замовники у великому бізнесі "закінчуються".

Дмитро Сівохін оцінки ринку з боку R-Style представив з використанням кількісних показників. Так, на його думку, обсяг продажів СЕД в Росії з 2005-го по 2007 р. виріс з 75 до 140 млн. дол, причому збільшення відбулося багато в чому завдяки зміні споживчого складу та якісної зміни попиту. Відкрита статистика по проектах говорить про те, що їх четверта частина виконана в компаніях фінансового сектора і стільки ж у державному секторі. Серед решти замовників можна виділити підприємства промисловості та будівництва, ПЕК і сферу послуг. З точки зору розмірів бізнесу клієнтів ринок ділиться приблизно порівну між малим і середнім бізнесом (до 500 працівників та ІТ-бюджет до 50 тис. дол) і великим. У SMB на проекти, пов'язані з впровадженням СЕД, витрачалося до 20% ІТ-бюджету. На ринку переважає попит на тиражовані рішення (70% ринку), що визначається трьома факторами – відносно низькою вартістю систем, їх доброю пропрацьованністю і простотою впровадження. У цілому на ринку сформувалося кілька груп СЕД для вирішення чотирьох основних класів задач: діловодство, управління процесами і потоками документів, управління архівом документів, підтримка колективної роботи.

Андрій Макаров вважає, що ринок розвивається еволюційно, клієнтська база розширюється в основному за рахунок середовищ них і дрібних замовників. Багато хто з них набувають тільки "коробку" (ліцензії) та впроваджують СЕД самостійно. Досвід компанії "Аплана" свідчить про те, що виразною тенденцією є вибір СЕД для автоматизації управлінського документообігу, для підтримки прийняття рішення керівництвом. При цьому власне автоматизація процесів підготовки документів відкладається на потім. Андрій Гриб вважає також, що основними замовниками СЕД є великі компанії.

Велику потребу в таких системах відчувають підприємства, які роблять ставку на політику регіональної експансії та побудови вертикальних або горизонтальних холдингів, у результаті розширення бізнесу їм важливо зберегти цілісність і керованість. Ще один сегмент клієнтів – організації, в яких робота з документами є основним бізнес-процесом (держсектор, банківська сфера, страхування, юридичні послуги тощо д.). Але тут скрізь потрібні спеціалізовані рішення, оскільки бізнес-процеси в них сильно розрізняються. Що стосується масштабів проектів, то зростає не тільки кількість бізнес-користувачів (воно варіюється в проектах від 200 до 25 тис.), але і число автоматизованих бізнес-процесів. Для замовника важливо отримати швидкий результат, тому перевага віддається готовому рішенням, із застереженням, що його можна буде далі розвивати відповідно до постійно змінюються.

За словами Андрія Ліньова, спектр клієнтів "Інтертраст" залишився тим самим: банківський і кредитно-фінансовий сектор (20%), підприємства паливно-енергетичного комплексу (15%), підприємства зв'язку і телекомунікацій (15%), транспортні (15%) та промислові підприємства (10%), державні структури (15%), міжнародні компанії та інші комерційні організації (10%). Особливістю 2007 р. стало підвищення попиту на системи СЕД з боку промислових підприємств.

Тенденція до збільшення масштабів проектів проявляється і в тому, що зростає кількість встановлюваних робочих місць вже на фазі пілотного проекту, акцент робиться на створення систем наскрізного електронного документообігу за рахунок активного підключення філій до головного офісу замовника. Спостерігається посилення вимог до якості управління проектами впровадження та організації робіт з технічного супроводження систем на основі галузевих методик, у тому числі ITIL.

Посилюється необхідність у більш продуктивних системах (по числу користувачів, обсягами документів, колі завдань), у використанні WorkFlow-систем, інтеграції з суміжними компонентами корпоративних систем, у підтримці роботи мобільних клієнтів.

Співвідношення готових і замовлених рішень у бізнесі "Інтертраст" складає зараз 4:1. Володимир Баласанян оцінив темпи зростання ринку в 20-30%, поки автоматизацією охоплена лише невелика частка потенційних клієнтів. Електронний документообіг – у повному сенсі цього слова – ще не став стандартною і стандартизованої прикладної технологією. Досвід "ЕОС" говорить про збільшення частки продажів тиражованих (коробкових) рішень. Якщо раніше ключовими замовниками СЕД були переважно держструктури, провідні підприємства ПЕК і банки, то зараз впровадження СЕД активно здійснюють підприємства абсолютно всіх галузей. Почалося масове використання більш широкого кола функцій СЕД, до яких раніше вдавався лише обмежене число замовників, таких як потокове сканування паперових документів, електронне узгодження документів, застосування ЕЦП, роботи з архівними документами, взаємодія з порталами, створення електронних сховищ і т. д.


Конкурентна ситуація

Парадокс ситуації на російському ринку документообігу полягає в тому, що не дивлячись на майже 15 років його існування, в цілому він все ще перебуває на етапі початковому розвитку. Загальний рівень конкуренції оцінюється як дуже помірний, більше того, можливо, попит навіть дещо випереджає пропозицію. Хоча для великих проектів стає нормою проведення тендерів з кількома учасниками, але в цілому всім гравцям вистачає своїх споживачів. Не спостерігається формування сегментів вертикальних нішевих рішень. Абсолютні масштаби і ступінь зрілості ринку ще недостатні для началасерьезной конкурентної боротьба за сферою впливу. Не розпочався й процес консолідації ринку. У принципі зберігаються можливості для виходу на ринок нових постачальників, але тим не менш минулий рік не додав нових імен.

При цьому конкуренція все ж таки зростає, і одним з її проявів стала поява численних аналітичних оглядів російського ринку СЕД. Однак наші експерти з жалем відзначили не дуже високий рівень подібних публікацій. Процеси глобалізації на росій-ському ринку відчуваються поки скоріше на теоретичному рівні і ставляться до перспектив, хоча, потрібно підкреслити, і не дуже віддаленим. Треба сказати, що популярна ще на початку десятиліття дискусійна тема "західні постав-щики проти російських розробників" в якийсь момент опинилася неактуальною. Оскільки насправді склався досить чіткий вододіл: закордонні компанії поставляють нам базові платформи, а російські виступають в ролі виробників конкретних рішень на їх засадах. Проте зараз ситуація вже не виглядає так однозначно.

Справа в тому, що в міру зростання функціональності і масштабності інтерес проектів замовників зміщується від використання рішень до застосування платформ. Простіше кажучи, клієнтам сьогодні важлива не лише прикладна функціональність пропонованих продуктів, але і їхні можливості для масштабування і розширення функціональності поза-дрен системи, а також її інтеграцію з іншими системами. Відповідно замовникам стає небайдуже, на основі якої платформи реалізовані пропоновані йому прикладні рішення. Фактично із західних компаній постачальником продуктів для кінцевого користувача і прямим учасником тендерів виступає тільки EMC Documentum (особливої активності Open Text поки в Росії не спостерігається). У минулому році в житті корпорації і в історії російського ІТ-ринку сталося абсолютно унікальна подія: EMC придбала місцеву компанію "Документум Сервісіз СНД", яка багато років займалася просуванням рішень Documentum у Росії. Проте ще важко сказати, какето реально вплине на розвиток даного напрямку бізнесу EMC. З одного боку, така консолідація бізнесу посилить позиції корпорації, особливо у великих комплексних проектах, але з іншого-може бути втрачена гнучкість і оперативність у розвитку бізнесу з-за цілком зрозумілих проблем роботи в умовах багатопрофільної корпорації.

За останні півтора року серйозне поповнення лінійок своїх ECM-продуктів у результаті великих придбань зробили IBM і Oracle. Але сьогодні активного просування в Росії нових пропозицій з їхнього боку ще не спостерігається. За великим рахунком, воно може початися тільки, коли західні корпорації зможуть підключити до цього про-цес своїх партнерів, що, до речі, може сприяти появі нових російських гравців, що пропонують свої прикладні рішення на базі IBM FileNet і Oracle UCM. Поки ж цікавою особливістю минулого року, яку відзначив Андрій Ліньов, стало виконання робіт з впровадження ПО силами фахівців локальних перед-ставітельств вендорів.

Швидше за все, пожвавлення ситуації на російському ринку можна очікувати внаслідок помітної активізації діяльності Microsoft. Характерно, що, на відміну від ECM, IBM і Oracle, вона зі своїм ключовим продуктом SharePoint Server 2007 взагалі не позиціонує себе як постачальника прикладних систем. Але корпорація має величезну партнерську мережу і вміє ефективно працювати з нею. Ще в минулому році Microsoft запустила програму підтримки системних інтеграторів, що реалізують проекти на базі SharePoint, і вже цієї весни можна чекати появу нових пропозицій на ринку, в тому числі і у вигляді тиражних рішень.

Інший аспект глобалізації ринку полягає в тому, що сьогодні замовники розглядають ECM-рішення як складову частину своїх корпоративних інформаційних систем і висувають вимоги щодо інтеграції засобів управління документами у вже існуючу ІТ-інфраструктуру. Враховуючи те, що багато замовників починали автоматизацію своєї діяльності з впровадження транзакційних додатків, виходить, що цілком очевидні конкурентні переваги у великих тендерах з комплексної автоматизації отримують пропозиції SAP і Oracle. У цій ситуації виглядає досить дивним явно недостатня увага розвиток свого ECM-напрямку з боку "1С". Однак це компенсується помітним підвищенням активності партнерів фірми, які в тому числі створюють власні тиражні рішення для управління документами на базі платформи "1С: Підприємство". У той же час коригування позиції керівництва "1С" у відношенні засобів документообігу видається цілком вірогідною, і ця компанія (і "1С"-співтовариство в цілому) може стати одним з нових гравців на російському ринку СЕД, в першу чергу для сегмента малих і середніх підприємств. Хоча глобалізація ринку поки несильно позначається на конкуренції в Росії, але все ж вона надає явно позитивне вплив у плані стимуляції вітчизняних розробників до розвитку своїх продуктів, в тому числі у напрямку розширення їхніх функціонала, підвищення продуктивності та масштабованості.


Використання нових технологій, питання інтеграції

Підтримка Web-доступу вже давно стала практично обов'язковою вимогою для систем управління документами, а для ряду рішень цей варіант роботи є базовим або навіть єдиним. Швидко росте попит (і відповідно пропозиції) на мобільні технології, у сенсі доступу не тільки з ноутбуків, але і смартфонів і стільникових телефонів.

Використання Web 2.0 в плані як технологій (соціальні мережі, блоги, wiki), так і бізнес-моделей ("самовідтворення" контенту, оплата за рахунок розміщення вбудованої реклами і т. п.) визнається потенційно цікавим, але поки практичної реалізації не має. Однак тут потрібно визнати, що саме в цій частині західні постачальники мають переваги, принаймні потенційні, перед російськими розробниками. І справа тут не тільки в тому, що закордонний ринок більш просунутий з точки зору споживчого попиту на подібні новинки, а в тому, що глобальні вендори мають можливість створювати подібні інноваційні заділи на перспективу, а також швидко розширювати спектр своїх пропозицій за рахунок, наприклад, придбань спеціалізованих компаній.

Треба сказати також, що на західному ринку відзначається зростання інтересу до систем управління документами, які працюють за принципом Software as a Service (SaaS). У нашій країні поки попит на подібні послуги невеликий, але можна очікувати його підвищення в міру розвитку мережевої інфраструктури і збільшення числа компаній малого і середнього бізнесу – основних споживачів таких сервісів.

Як ми вже говорили раніше, СЕД все частіше розглядаються як компоненти єдиної ІТ-інфраструктури підприємства, і в цьому зв'язку різко зростає актуальність питань інтеграції. Найбільш часто виникають завдання пов'язані з забезпеченням взаємодії з ERP-системами, рішеннями з управління договорами і персоналом. Фактично обов'язковою вимогою стає можливість роботи з даними через MS SharePoint Server. Дмитро Калай відзначає, що проблем з тиражованим ПО великих виробників зазвичай не виникає, труднощі є у випадку стикування з самостійними розробками, виконаними без урахування галузевих стандартів і вже не підтримуваними безпосередніми творцями. Поки більшість російських розробників йде традиційним шляхом створення шлюзів (частіше за все з учетнимісістемамі "1С" і Microsoft Dynamics). У той же час багато замовників саме власні системи управління документами беруть за основу своєї ІТ-інфраструктури і тому хочуть використовувати їх в якості інтеграційної платформи. У будь-якому випадку явні переваги в плані інтеграції мають ті прикладні розробки, які побудовані на базі промислових платформ корпоративного рівня.

Що стосується SOA, то перспективність цієї концепції визнають майже всі експерти, хоча з їх відповідей стає зрозумілим, що мова поки йде більше про теоретичному інтересі. У той же час відомо, що ряд провідних вітчизняних розробників ведуть підготовку своїх продуктів до використання в рамках SOA-систем. Можна очікувати, що хорошим стимулом до початку реального просування замовників у цьому напрямку стане виведення нинішньої весни на російський ринок корпорацією EMC нової платформи Documentum 6, реалізованої на базі ідей SOA.


Стандартизація та нормативно-правове регулювання

Проблема наявності нормативно-правової бази є дуже актуальною в першу чергу для компаній, що працюють з державними структурами (а це найбільший споживач ECM-рішень, з яким в тій чи іншою мірою мають справу всі постачальники) і великими корпоративними замовниками. Ситуація тут виглядає досить парадоксально. Володимир Баласанян підкреслює, що історично в Росії склалася детально продумана та уніфікована методологія колективної роботи з документами – діловодство, документаційне забезпечення управління, архівна справа. Це дає нашій країні величезні переваги при створенні єдиної національної системи електронного документообігу. Проте сьогодні, не закріплюючи це в стандартах і збільшуючи нічим не виправдане різноманіття рішень, ми не тільки не використовуємо цю перевагу, але і втрачаємо його. Ключовою проблемою подальшого розвитку галузі є відсутність загальноприйнятих норм юридичної значимості електронних документів, а також національних стандартів, що визначають єдині вимоги до форматів подання, зберігання та обміну електронними документами, до систем їх обробки. Найбільш реальний шлях швидкого вирішення цієї проблеми – адаптація ряду загальновизнаних міжнародних стандартів в цій області і пов'язаних з ними систем випробувань і сертифікації.

З ним солідарний Андрій Ліньов: "Про питання нормативноправовий регулювання написано чимало, але віз і нині там – втрати від відсутності нормативної бази нікого в нашій країні, схоже, не хвилюють". Дмитро Сівохін відзначає, що в російських організаціях статус узгодженого електронного документа набагато нижче статусу узгодженого паперового документа. Електронний підпис часто не має значущості, у зв'язку з чим відбувається дублювання процесів узгодження, контролю та обліку. Все це негативно позначається на загальній оцінці впровадження СЕД. Рашид Мухарлямов вважає, що проблеми з визнанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) і відсутність єдиної, зв'язковий інфраструктури ЕЦП гальмують розвиток електронного документообігу, обмежуючи його межами однієї організації, в кращому випадку організацій, що працюють сконкретним підтверджуючий центр. Останнім часом засвідчують центри стали самостійно організовувати майданчики обміну сертифікатами, проте єдиної спрямовуюча сила як і раніше відсутня, що гальмує розвиток індустрії. Дмитро Калай говорить не тільки про брак центрів, що засвідчують, але і про те, що середні замовники вважають невиправдано високою вартість сертифікатів. У той же час Андрій Макаров звертає увагу на небезпеку спроб не цілком компетентного регулювання даного ринку і приводить в приклад якраз закон про ЕЦП, який так фактично і не запрацював, оскільки спочатку містив ряд внутрішніх протиріч. Є й інший аспект пробле-ми стандартизації: у плані уніфікації функціональних вимог до систем управління документами, що особливо важливо для кінцевих користувачів, які, вибираючи системи, не мають сьогодні жодного реально працюючого інструменту для їх порівняння. У Росії не існує визнаного всіма чіткого визначення та поділу понять "електронний документообіг", "Електронне діловодство", "електронний архів", "управління корпоративним контентом" і т. п. і відповідно не може бути й чіткого віднесення наявного ПЗ до даними класами ІТ-рішень. Багато в чому саме тому, вважає Олена Стрєлкова, замовникам, що не володіє спеціальними знаннями в даннойобласті, важко відрізнити, наприклад, нішеві продукти від платформ, замовні рішення – від тиражних і т. д., а деякі виробники невідповідним позиціонуванням своїх продуктів ці труднощі тільки поглиблюють. Потрібно сказати, що важливу роль тут можуть зіграти незалежні аналітичні дослідження ринку, яких поки в Росії явно недостатньо.

Однак потрібно підкреслити, що якраз тут втручання держави в питання стандартизації було б явно небажаним. Світовий досвід говорить про те, що ці завдання повинні вирішуватися на галузевому рівні спільними зусиллями постачальників і замовників. Саме так створювалися подібні стандарти за кордоном, скажімо американський DoD 5015.2, німецький DOMEA або європейський MoReq. Відсутність подібних документів у нас збільшує час на проектування систем, та узгодження проектної документації, сильно ускладнює перехід з однієї системи на іншу і в цілому ускладнює впровадження культури електронного документообігу.

Варто також сказати про проблему стандартизації форматів документів, яка в Росії тільки зараз починає обговорюватися. Актуальність цього питання може виявитися найближчим часом, як тільки обмін електронними документами вийде за межі корпоративних систем.

Не можна забувати і про те, що проблема стандартизації багато в чому пов'язана з неготовністю учасників ринку до спільного вирішення питань на галузевому рівні. Втім, це відноситься до нормативно-правової сфері, де для діалогу з державою потрібна консолідована позиція провідних гравців ринку.

Певна діяльність зі створення подібних національних стандартів СЕД в Росії ведеться, в тому числі під егідою Гільдії керуючих документацією, але поки говорити про реальні досягнення ще рано.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*