Ліцензія GNU (документація)

Редакція 2 2, червень 1991

(© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
(© Переклад: П. В. Протасов, 2002)

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Russian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL – only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU GPL better.

Це – неофіційний переклад Відкритого ліцензійної угоди GNU на російську мову. Він опублікований не Фондом вільно використовуваного програмного забезпечення 3 і не встановлює нормативно умов розповсюдження програмного забезпечення, описаних у Відкритому ліцензійній угоді GNU – це зроблено тільки у вихідному англійському тексті Відкритого ліцензійного угоди. Проте, ми сподіваємося, що цей переклад допоможе носіям мови краще зрозуміти сенс Відкритого ліцензійної угоди GNU 4.


Копіювати і розповсюджувати текст цього ліцензійної угоди дозволяється, забороняється вносити до нього зміни.


Загальні положення5

Договори на використання більшості програмних продуктів складені так, щоб заборонити 6 користувачеві використовуватися ними спільно з іншими і вносити до них зміни. Ліцензія GNU, навпаки, ставить за мету забезпечити спільне використання та зміна вільно використовуваного програмного забезпечення, тобто, переконатися в тому, що використання 7 програми не має обмежень ні для одного користувача. На підставі цієї угоди здійснюється використання більшої частини програм Фонду вільно використовуваного програмного забезпечення, а також будь-який інший програми, автор якої погоджується з його умовами 8 . (На деякі з програм Фонду вільно використовуваного програмного забезпечення поширює свою дію ліцензія GNU для програмних бібліотек). Ви 9 також можете поширити його дію на свої програми.

Коли нами вживається термін <вільно використовується програмне забезпечення ", то він відноситься до свободи, а не до ціни 10 . Наше Відкрите Ліцензійну угоду складено так, щоб забезпечити вільне відтворення та розповсюдження11 вільно використовуваного програмного забезпечення (а також його адаптацію і модифікацію 12 для цих цілей за бажанням користувача); отримання користувачем вихідного тексту, або можливість його отримання за бажанням користувача; адаптацію і модифікацію програми, а також використання її частин в нових програмах, що відносяться до вільного програмного забезпечення; забезпечення користувача інформацією про те, що він може здійснювати такі дії.

Для того, щоб захистити Ваші права, введені обмеження на заборону будь-кому відмовляти у їх наданні або просити Вас відмовитися від них. Ці обмеження виражаються певну відповідальність і на Вас, якщо Ви випускаєте програму у світ, вносите або адаптуєте її.

Наприклад, якщо Ви публікуєте 13 таку програму, безоплатно або взимая плату, Ви повинні надати користувачам всі права, які маєте самі. Ви також повинні бути впевнені в тому, що вони отримали чи можуть отримати вихідний текст. Також Ви повинні ознайомити їх з умовами цієї угоди для того, щоб вони знали про свої права.

Ми захищаємо ваші права за допомогою таких заходів: (1) встановлюємо авторське право на програму14 і (2) пропонуємо Вам приєднатися до цієї угоди, нормативно закріплює дозвіл 15 на відтворення, поширення, випуск у світ і (або) адаптацію і модифікацію програмного забезпечення.

Також, для захисту кожного автора, і свого власного захисту, ми хочемо бути впевнені, в розумінні кожним того, що гарантії на даний програмне забезпечення відсутні. Якщо програма змінена будь-ким і здійснюється розповсюдження зміненого її варіанту, ми хочемо, щоб її користувачі знали, що мають не початковий варіант, щоб проблеми, викликані іншими, не позначилися на діловій репутації автора вихідної програми.

І нарешті, будь-якій вільній програмі постійно загрожують виняткові авторські права 16 . Ми хочемо виключити можливість того, що розповсюджувачі програми встановлять своє виключне право 17 на неї, внаслідок чого програма стане їхньою власністю. Попереджаючи це, ми роз'яснили, що будь-який договір на використання 18 програми повинен дозволяти кожному вільне користування нею, або не повинен полягати взагалі.

Точні умови угоди 19 на копіювання, поширення і модифікацію випливають нижче.


Умови угоди на копіювання, поширення і модифікацію20

0. Ця Угода распространіяет свою дію на будь-яку програму або інший твір, яке містить даний правовласником повідомлення про те, що її (його) використання здійснюється на підставі Відкритого ліцензійної угоди GNU. Термін <Програма> надалі позначає будь-яку таку програму чи твір, а <твір, заснований на Програмі> позначає або Програму, або проізводное твір 21 , Захищене авторським правом, за умови, що 22 вона (воно) містить в собі Програму або її частину, у незмінному вигляді або модифіковану і (або) перекладену іншою мовою. (Надалі поняття переказу без обмежень включається в поняття модифікації 23 ). Особа, яка приєдналася до Угоди 24 , Надалі іменується <Ви>.

На види дій, відмінні від копіювання, поширення на внесення змін, дію цієї Угоди не поширюється, вони не входять в її компетенцію. Дії щодо запуску Програми їм не обмежені, на породжувані нею аудіовізуальні відображення 25 воно поширюється тільки в тому випадку, якщо вони містять в якості складової частини роботи, яка базується на Програмі (незалежно від того, чи було воно отримано при запуску Програми, чи ні). Істинність цих умов залежить від того, які дії виконує Програма26 .


1. Після його отримання 27 Ви можете відтворювати і розповсюджувати вихідний текст Програми без внесення до нього змін, на будь-якому носії, при умові опублікування в кожній копії таким чином, щоб забезпечити ознайомлення з ними користувача 28 , належного оповіщення про авторські права 29 і про відмову від надання гарантій; залишення в незмінному вигляді всіх попереджень, які стосуються цієї Угоди і відмови від надання гарантій; передачі іншим одержувачам Програми разом з нею копії цієї Угоди.

Ви можете брати плату за відтворення Програми, також Ви можете на свій розсуд пропонувати користувачам за винагороду гарантійне обслуговування.

2. Ви можете змінювати свою копію або копії Програми або її частини, створюючи таким чином роботу, заснований на Програмі, і відтворювати, поширювати і випускати в світ такі зміни або твір на умовах Розділу 1, наведеного вище, за умови дотримання наступних умов:

a) Ви зобов'язані забезпечити змінені файли в місці, яке забезпечує ознайомлення з ним користувача, повідомленням про те, що файл змінено, і датою кожної зміни.

b) Ви зобов'язані укласти з усіма третіми особами на використання будь-якого твору, що містить Програму або заснованого на ній або на її частині, договір з умовами, що містяться в цій Угоді.

c) Якщо видозмінена програма отримує команди в діалоговому режимі роботи, то Ви повинні зробити так, щоб вона, при звичайному початку роботи в такому режимі, виводила повідомлення, що включає в себе належне оповіщення про авторські права та про відмову від надання гарантій (або, навпаки, про їх надання); повідомлення користувача про те, що він може поширювати програму на цих умовах, та інформацію про те, як користувач може ознайомитися з копією цієї Угоди. (Примітка: якщо Програма працює в діалоговому режимі, але звичайно не виводить подібних повідомлень, від вашого твору, заснованого на Програмі, цього також не потрібно).


Ці вимоги застосовуються до всього похідному твору 30 в цілому. Якщо можуть бути ідентифікованими частини такого твору не є похідними від Програми і самі по собі обгрунтовано можуть вважатися самостійними і незалежними творами, то, у випадку окремого їх розповсюдження, умови цієї Угоди до них не застосовуються. Але, у випадку поширення тих же частин у складеному творі, заснованому на Програмі, його поширення має здійснюватися на умовах цієї Угоди, при цьому права, придбані користувачами на його основі, поширюються на складений твір у цілому, включаючи кожну з його частин, незалежно від того, хто є її автором.

Цей розділ Угоди не заявляє і не заперечує прав на твір, автором якого Ви є 31 , Скоріше, його мета у забезпеченні права на контроль за поширенням похідних і складових творів, заснованих на Програмі.

Випадкове з'єднання іншого твору, не заснованого на Програмі, з Програмою (або роботу, що базується на Програмі), на одному пристрої пам'яті або матеріальному носії 32 , Не поширює умови цієї угоди на цей твір.

3. Ви можете відтворювати і поширювати Програму (або роботи, яка базується на ній, певне розділу 2), у вигляді об'єктного коду або у виконуваній формі, у відповідності до умов, визначених у Розділах 1 і 2, наведених вище, при дотриманні однієї з наступних умов:

a) Докладаючи до неї повний вихідний текст в машинно-читаних формі, поширюваним на умовах, визначених у Розділах 1 і 2, наведених вище, способом, звичайно використовуваним для надання доступу до програми 33 ; Або,

b) Докладаючи до неї пропозицію в письмовій формі, дійсне протягом трьох років, передати будь-якій третій особі за плату, не перевищує витрат, понесених вами при вчинення передачі, повні вихідні текст твору, на умовах, описаних у Розділах 1 і 2, наведених вище, способом, звичайно використовуваним для надання доступу до програми, або,

c) Докладаючи до неї інформацію, отриману в якості пропозиції передати вихідний текст твору. (Дотримання даної умови допускається тільки при поширенні без отримання прибутку34 і тільки у випадках, коли Ви отримали програму, у вигляді об'єктного коду або у виконуваній формі, в комплекті з такою пропозицією, описаним у підрозділі b, наведеному вище).


Під вихідним текстом розуміється твір у формі, кращою для внесення до нього змін. Для твору у виконуваній формі під повним вихідним текстом розуміється весь вихідний текст всіх складових його модулів, будь-які приєднані файли опису інтерфейсу, тексти сценаріїв, які використовуються для управління процесами компіляції та встановлення виконуваних файлів. Проте, як виняток, в поширюваного вихідного тексту не потрібно включати те, що розповсюджуються (у вигляді як вихідного тексту, так і об'єктного коду 35 ) З основними компонентами (компілятор 36 , Ядро і т.п.) операційної системи, під управлінням якої відбувається виконання виконуваного файлу, за винятком випадків, коли виконуваний файл комплектується цим компонентом.

Якщо поширення виконуваного файлу або об'єктного коду здійснюється за допомогою надання доступу для копіювання із зазначеного джерела, пропозиція рівноцінна можливості копіювання вихідного тексту з того ж джерела, прирівнюється до поширення вихідного тексту, навіть у тому випадку, якщо можливо копіювання об'єктного коду окремо від вихідного тексту 37 .

4. Ви не можете копіювати, змінювати, дозволяти використання 38 чи поширення Програми, ніж на умовах, зазначених в цій Угоді. Будь-яка спроба копіювання, зміни, використання або поширення Програми інакше, не має юридичної сили 39 і автоматично позбавляє Вас прав, наданих цією Угодою. Однак, угоди з третіми особами, які отримали від Вас копії програми або права, надані цією Угодою, не припиняють своєї дії до тих пір, поки зазначені особи дотримуються його умови.

5. У випадку, якщо Ви не погодилися з цією Угодою, від Вас не потрібно дотримання його умов. Однак, зміну чи поширення Програми або заснованих на ній творів на інших умовах не дозволяється. Якщо Ви не виконуєте умов цієї Угоди, ваші дії переслідуються за законом. Отже, змінюючи або її розповсюдження (або роботи, яка базується на Програмі), Ви висловлюєте свою згоду з умовами цієї Угоди та його умовами на копіювання, поширення та зміна Програми або твори, заснованого на ній.

6. Кожного разу, коли Ви поширюєте отриману від інших осіб Програму, її одержувач автоматично приймає умови угоди з початковим правовласником на копіювання, поширення та зміна Програми, обмежені 40 умовами цієї Угоди. Надалі Ви не можете накладати обмеження на здійснення прав користувача, наданих йому вище. Ви не несете відповідальності за недотримання третіми особами умов цієї Угоди.

7. Якщо внаслідок судового рішення, заяви про порушення авторського права 41 , Або за будь-якої іншої причини (не обмеженої суперечками з питань авторського права), на Вас накладено зобов'язання (за рішенням суду, договором 42 або на іншій підставі), які суперечать умовам цієї Угоди, вони не звільняють Вас від дотримання умов цієї Угоди. Якщо Ви не можете займатися поширенням, одночасно виконуючи зобов'язання, накладені на Вас цією угодою, одночасно з іншими зобов'язаннями, Ви не повинні розповсюджувати Програму. Наприклад, якщо умовами ліцензійної угоди користувачам, отримали примірники Програми безпосередньо від Вас або через посередників, не дозволено самим безоплатно поширювати їх, то єдиним способом задоволення його умов та умов цього Угоди буде відмова від поширення Програми.

Якщо будь-яка частина цього розділу рішенням суду була визнана 43 не має сили або не підлягає застосуванню у конкретному випадку, інша частина розділу підлягає застосуванню; розділ цілком підлягає застосуванню в інших випадках (у всіх інших випадках застосування підлягає розділ цілком).

Метою цього розділу не є спонукання Вас до порушення авторських або патенти 44 прав або оспорювання юридичної сили 45 будь-якого положення або договору з області цього права; його призначення полягає виключно в захисті принципів 46 системи розповсюдження вільно використовуваного програмного забезпечення, які закріплюються за допомогою відкритих ліцензійних угод. Багато людей зробили великий сприяння в розробці широкого числа програм, що розповсюджуються подібним чином, будучи впевненими в послідовному застосуванні цих принципів; питання про те, поширювати що програми на інших умовах, вирішується автором (правовласником 47 ) Самостійно, користувач не може впливати на прийняття даного рішення.

Призначення цього розділу полягає в остаточному роз'ясненні сенсу наслідків застосування іншої частини цієї Угоди.

8. Якщо розповсюдження та (або) використання Програми в окремих державах обмежена нормами авторського або патентного права 48, Правовласник, спочатку поширив на Програму умови цієї Угоди, може в явній формі обмежити територію її поширення, виключивши з неї такі країни, з тим, щоб дозволити поширення тільки всередині інших країн, або між ними. У цьому випадку така умова включається до цієї Угоди, маючи однакову силу з умовами, що містяться в його тексті.

9. Фонд вільно використовуваного програмного забезпечення може публікувати змінені і (або) нові редакції Відкритого ліцензійної угоди. Такі редакції будуть схожі в основних принципах з попередньою редакцією, але можуть відрізнятися від неї в деталях, спрямованих на вирішення нових проблем і питань.

Кожній редакції присвоюється власний унікальний номер. Якщо в документації на Програму вказаний номер редакції цієї Угоди, умови якої розповсюджуються на неї, і слова <і будь-які наступні версії (редакції)>, то Ви маєте право вибору між умовами цій редакції і будь-якій редакції, була опублікована Фундацією вільно використовуваного програмного забезпечення пізніше.

10. Якщо Ви маєте намір включити частини Програми до складу іншого вільно використовуваного програмного забезпечення, умови розповсюдження якого відрізняються від умов цієї Угоди, Ви повинні отримати на це дозвіл автора. Для програми, авторське право на яку належить Фонду вільно використовуваного програмного забезпечення, дозвіл на це слід отримувати у Фонду; іноді ми робимо винятку для цього. При цьому ми керуємося двома цілями: збереження свого статусу усіма творами, заснованими на вільно програмному забезпеченні, і більш широкому використанню програмного забезпечення взагалі.

ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЇ

11. Оскільки використання Програми здійснюється безоплатно, на неї не надається ніяких гарантій, за винятком тих, які встановлені чинним законодавством 49 . Якщо інше не зазначено в письмовій формі, правовласники і (або) інші сторони надають Програму в тому вигляді, в якому здійснюється її поширення 50 , Без прийняття на себе будь-яких гарантійних зобов'язань, як виражених явно, так і маються на увазі, в тому числі 51 гарантій якості та придатності для конкретних цілей. Весь ризик, що стосується якості та роботи Програми несе користувач. У випадку, якщо у Програмі будуть виявлені недоліки, всі витрати, пов'язані з обслуговуванням, відновленням або виправленням Програми несе користувач.


12. Якщо інше не передбачено чинним законодавством або угодою сторін, укладеною у письмовій формі, правовласник або інша особа, яка має можливість змінювати і (або) повторно поширювати Програму на умовах, сформульованих вище, не може нести відповідальність перед користувачем за заподіяну йому шкоду, включаючи збиток загального або специфічного характеру, заподіяну випадково або що є наслідком використання програми або неможливості її використання (у тому числі знищення або модифікацію 52 інформації, або збитки, понесені вами або третіми особами, або збої Програми при взаємодії з іншим програмним забезпеченням), в тому числі і у випадках, коли правовласник або інша особа попереджені про можливість заподіяння таких збитків.

53


Порядок застосування умов Угоди

Якщо Ви розробляєте нову програму і хочете, щоб її використання принесло максимальну користь суспільству, найкращий спосіб досягти цього – зробити її вільно використовується, щоб всі могли поширювати і змінювати її на умовах цієї Угоди.

Для цього зробіть так, щоб програма містила в собі наступні повідомлення 54 . Найбільш надійним способом для цього є включення їх на початку кожного файлу вихідного тексту, щоб найбільш ефективним чином повідомити про відсутність гарантій; кожен файл повинен мати по меншій б рядок з оповіщенням про авторські права і вказівка на те, де знаходиться повний текст повідомлень.


Один рядок з назвою програми та інформацією про її призначення.
рік першого випуску програми у світ; найменування (ім'я) правовласника 55
Ця програма розповсюджується вільно; Ви можете розповсюджувати її повторно і (або) змінювати, дотримуючись умов Відкритого ліцензійної угоди GNU, опублікованого Фондом вільно поширюваного програмного забезпечення; або редакції 2 Угоди, або (на ваш розсуд) будь-якій редакції, випущеної пізніше.
Ця програма поширюється в надії на те, що вона виявиться корисною, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, включаючи гарантію, ЯКОСТІ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ. Подробиці містяться у Відкритому ліцензійній угоді GNU.
Разом з цією програмою повинен поширюватися примірник Відкритого ліцензійної угоди GNU, якщо він відсутній, повідомте про це до Фонду вільно поширюваного програмного забезпечення (Free Software Foundation, Inc.), 59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA


Також додайте інформацію про те, як з вами зв'язатися за допомогою електронної або звичайної пошти.


Якщо програма працює в діалоговому режимі, зробіть так, щоб при початку такого режиму роботи вона виводила коротке повідомлення, подібне до наведеного нижче:


Gnomovision версії 69, (© рік першого випуску програми у світ; найменування (ім'я) правовласника
Gnomovision поширюється без жодних гарантій, для того, щоб ознайомитися з деталями, введіть команду "show w". Це вільно використовується програмне забезпечення, Ви можете розповсюджувати його, дотримуючись певні умови; введіть команду "show c" для того, щоб ознайомитися з деталями.


Гіпотетичні команди `show w" і `show c" повинні приводити до висновку відповідних частин цього ліцензійної угоди. Зрозуміло, команди, які використовуєте Ви, можуть бути названі інакше, ніж `Show w" і `show c"; вони можуть являти собою натискання кнопок миші або пункти меню – все, що задовольняє вимогам роботи з програмою.

Ви також повинні отримати від свого роботодавця, у разі, якщо програма була вами створена у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання 56, Письмову відмову від виняткових прав на її використання 57 , Якщо це необхідно. Нижче наведено зразок, Ви можете використовувати його, замінивши імена:


Yoyodyne, Inc. відмовляється від всіх виняткових прав на використання програми "Gnomovision" (виконує проходи компілятора 58 ), Написаної Джеймсом Хакером.
Підпис директора 59 , 1 квітня 60 1989
Ті Кун, заступник директора


Умовами цього Відкритого ліцензійної угоди не дозволяється включати вашу програму до складу програми, що є чиєюсь власністю 61 . Якщо ваша програма являє собою бібліотеку процедур, Ви можете прийти до висновку, що більш корисним був би заборону на зв'язування її з програмою, що є чиєюсь власністю. Якщо Ви хочете зробити це, використовуйте умови Відкритого ліцензійної угоди GNU для програмних бібліотек замість умов цієї Угоди.


Примітки:

1. Труднощі в перекладі GPL починаються з заголовка: перекладається як "генеральний акт, загальний закон>. – Як <публічний акт, акт державної влади; загальний закон, публічний закон> (тут і далі при перекладі використовувалися словники <Контекст> 3.00.07 для Windows і <Словоєд> для PalmOs). Словосполучення ж перекладається як "необмежене коло осіб>. Таким чином, у заголовку ліцензії просто підкреслюється те, що вона являє собою так званий "договір приєднання> (термін з вітчизняної цивільного права, що означає договір, що не підлягає зміні сторонами, умови якого або приймаються повністю, або не приймаються взагалі).
Слово <ліцензія> у вітчизняному праві означає, як правило, документ, що підтверджує повноваження особи (фізичної або юридичної) займатися діяльністю, що потребує ліцензування, в той час, як між користувачем і виробником програмного забезпечення полягає <Ліцензійну угоду>, яке в загальному випадку і являє собою договір приєднання (як і будь-яка угода, укладається між покупцем і продавцем товару).
Разом з тим, при перекладі необхідно було також відобразити ту, що з умовами GPL, не змінюючи їх, можуть погоджуватися не тільки споживачі програм, а й їх виробники. Одержаний варіант з точки зору російської мови кілька картаючи, але найбільш адекватний.тому
2. Ну не <версія> ж! .. тому
3. Термін переведений з використанням термінології із закону "Про правову охорону:> (ч. 1 ст. 1 – поняття використання; ст.ст. 15, 16). Зустрінутий раніше варіант перекладу <вільно поширюваного програмного забезпечення> не підходить з тієї причини, що поняття використання із зазначеного закону ширше поняття розповсюдження. тому
4. Це попередження є необхідним елементом будь-якого перекладу даного тексту на будь-яку мову – див http://www.gnu.org/licenses/translations.html. тому
5. Саме так у більшості вітчизняних правових документів іменується вступна частина, я вирішив від традиції не відступати. тому
6. В оригіналі використано вираз – <Вилучити свободу>. тому
7. Термін із закону "Про правову охорону:> (ст. 1). тому
8. В оригіналі використовується слово – <Доручати, довіряти; зобов'язувати; передавати на розгляд; віддавати до суду; брати під варту; здійснювати>. тому
9. Вживання займенників не характерно для текстів вітчизняних нормативних документів. Тому слова , та інші займенники переводяться або буквально, або виходячи з контексту, як <користувач>, <правовласник> тощо, коли це необхідно для уникнення повторів, або для благозвучності тексту. Все, що можна було зробити для максимальної русифікації тексту, зроблено: <Ви> пишеться з великої літери, як це і прийнято у вітчизняних офіційних документах. тому
10. В англійському оригіналі слово позначає не тільки <вільний>, а й <безкоштовний>, відповідно, ця гра слів розшифровується в тексті.


11. Терміни із закону "Про правову охорону:> (ст. 1). тому
12. <Адаптація> та <модифікація> – також терміни із закону "Про правову охорону:> (ст. 1). Ними перекладається слово , Вжите в оригіналі. Взагалі, визначення з англомовних нормативних актів містять більше загальновживаних слів, ніж з вітчизняних, звідси неповне текстуальний збіг перекладу з оригіналом. тому
13. <Опублікування> – термін, тотожний терміну <випуск у світ> із зазначеного закону. тому
14. , Інший можливий варіант перекладу – <захищаємо програму авторським правом>. тому
15. В оригіналі: ; – <Дозвіл за законом, дозвіл по суду>. тому
16. В оригіналі –, Проте, в Росії програми не патентуються. <Виключне право> – одне зі значень слова . тому
17. У перекладі цього уривка одночасно використовується два значення слова <винятковий>: у певом випадку – стійке словосполучення <виняткові авторські права>, а в другому – <виключне право>, як право, що належить виключно кому-небудь. Але розуміння сенсу це не заважає, поетомурешено було залишити уривок як є. тому
18. Так перекладається слово <патент> з оригіналу, з причини, вказаної у виносці 16. тому
19. В оригіналі використане стійке словосполучення , В буквальному перекладі: <постанови та умови> (<Контекст>); <термін і умова> (<Словоєд>). Я вважав за потрібне перевести це з допомогою іншого стійкого словосполучення з вітчизняної провового лексикону. тому
20. Інший можливий варіант перекладу – <умови угоди на використання, адаптацію та модифікацію>, що ближче до термінології закону <Про правововой охороні:>


21. Термін із закону <Про авторське право і суміжні права> (ч. 3 ст. 7). тому
22. В оригіналі: . Адекватному дослівному перекладу на російську не підлягає. тому
23. Слово з оригіналу, при буквальному перекладі означає <модифікація> за змістом включає в себе поняття <адаптації> та <модифікації> із закону "Про правову охорону:> (ст. 1). Однак, в даному випадку воно ближче до <модифікації> із зазначеного закону, тому що адаптацією в ньому називається внесення змін, необхідних для функціонування програми для ЕОМ на компьютеер користувача під управлінням конкретних програм. Оскільки переклад іншою мовою до адаптації не відноситься, то буде правильним включити його в <модифікацію> – як у загальновживаному сенсі слова, так і в сенсі, що використовується у зазначеному законі. тому
24. В оригіналі –, <Ліцензіат>. Перекладати слово як <користувач> неправильно, оскільки умови угоди можуть приймати також і правовласники програм. тому
25. В оригіналі –, Переведено терміном із закону "Про правову охорону:> (п. 1 ч. 1 ст. 1) тому
26. В оригіналі –. Сподіваюся, перевів я правильно, в протилежному випадку – Ви знаєте, що робити: тому
27. В оригіналі -. Можливо два варіанти перекладу: <в тому вигляді, в якому ви їх отримали> та <коли ви їх отримали>. Як більш правильний, обраний другий варіант, таким чином, підкреслюється те, що вихідний текст програми може поширюватися окремо. тому
28. В оригіналі –, <Помітно і відповідно>. тому
29. Термін із закону "Про правову охорону:>, (ч. 2 ст. 4). тому
30. Термін із закону <Про авторське право:> (ч. 3 ст. 7).


31. В оригіналі –, Оборот переведений грунтуючись на визначенні поняття "автор> із закону <Про авторське право:> (ч. 1 ст. 4). тому
32. Термін, використовуваний у законі "Про правову охорону:> тому
33. В оригіналі –, Оборот переведений з використанням визначення поняття <розповсюдження> із закону "Про правову охорону:> (ч. 1 ст. 1) тому
34. В оригіналі –. тому
35. В оригіналі –, Термін переведений з використанням поняття <об'єктний код> з визначення декомпілювання, що міститься в законі "Про правову охорону:> (ч. 1 ст. 1), де під цим терміном розуміється будь-яка форма програми, що не є вихідним текстом. (Як і в наступному абзаці Угоди). Таким чином, відображено те, що поняття ширше за змістом, ніж . тому
36. Тут варто відзначити, на правах тлумачення, що згадка компілятора в якості одного з компонентів операційної системи – данина * nix "у і іншим вільно використовуваним ОС, в яких компілятор – Це саме один з основних компонентів, на відміну від DOS / Windows. Таким чином, якщо розглядати операційні системи, в яких компілятор – не основний компонент (ті ж DOS / Windows), то, зрозуміло, це положення слід поширити і на компілятори для них. (Під ОС розуміється не тільки безпосередньо ядро, але і всі програми, що входять до її комплект і поширюються разом з нею). тому
37. В оригіналі використовувався вираз . Оскільки замість одержувача програми йдеться про абстрактні <третіх осіб>, то мова в тексті йде просто про потенційну можливість отримання виконавчого файлу окремо від початкового тексту. Відповідно, переклад відрізняється текстуально від оригіналу, точніше передаючи зміст. тому
38. В оригіналі –, Перекладається виходячи з розуміння під англійським терміном угоди користувача. тому
39. Інший варіант перекладу – <незначна>. тому
40. В оригіналі –, <Підлягає, обмежений, що має силу лише у випадку, залежить, який поступається місце, схильний>.


41. В оригіналі -. Перекладено виходячи з більш широкого поняття в зарубіжному законодавстві, з використанням термінології з ст. 17 закону "Про правову охорону:> тому
42. В оригіналі вжито термін, швидше за все малося на увазі не існуюче у вітчизняному праві поняття угоди з судом, коли в обмін на визнання провини підсудний визнається винним в менш тяжкому злочині.
З точки зору перекладача – переклад словом <договір> цього терміна, зрозуміло, не зовсім правильний. Проте, юрист в мені рекомендує саме так і перекладати, бо, як я вже сказав, такого поняття у вітчизняному праві не існує, а одне з значень слова – саме <угоду>, яке для вітчизняного права до договору досить близько. Тобто, робиться така поправка на місцеві реалії.тому
43. В оригіналі –, Одне зі значень – <вирішено, суд вирішив>. тому
44. В оригіналі –, Де вважається ближче всього за змістом до значення <патентна формула, формула винаходу>. тому
45. Одне із значень слова . тому
46. Значення слова – <Чесність, цілісність>, що явно перекликається зі стійким виразом . Однак, як це перевести більш автентично – я не знаю. тому
47. – <Дарувальник; особа, що надає право>. тому
48. – Два останні слова можна перевести як "взаємодії в галузі авторського права>. тому
49. Стійкий оборот (<Право, що підлягає застосуванню>) переведений за допомогою іншого стійкого виразу з отечетсвенного законодательст.


50. Оскільки прийнятного еквівалента висловом в російській мові немає (<Контекст> видає в якості перекладу вираз <тель-кель>, яке я бачу вперше), зроблена спроба перекладу виходячи із загального змісту.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*