Модуль федерації DocsVision 4.3

Модулем федерації– Додатковий модуль, що дозволяє здійснювати навігацію по дереву папок DocsVision, що зберігаються на різних серверах в розподіленій системі (рис. 1). Модуль призначений для проведення повнотекстового пошуку серед документів, що зберігаються на віддалених серверах і подальшої роботи з ними. Установки модуля задаються в Навігаторі, а доступ до наданого сервісу (власне пошук карток і робота з ними) здійснюється зі спеціальною веб-сторінки корпоративного порталу.


Примітка


Для того, щоб робота з зберігаються на віддалених серверах картками стала можлива, всі сервери системи повинні бути включені в загальне дерево доменів.
При цьому пошук і відкриття карток буде здійснюватися з урахуванням прав доступу користувача.


Модуль федерації дозволяє мінімізувати трафік звернення до даних, що зберігаються на віддалених серверах при аперіодичному (рідкісному) зверненні до них з віддалених офісів. Використання модуля федерації має сенс у випадку, коли потрібно отримувати відомості, що зберігаються на різних серверах, але реплікація даних між серверами недоцільна: немає необхідності мати повні копії даних або пропускна здатність каналу передачі даних не достатня.


Примітка


Так як робота на віддалених серверах здійснюється зі спеціальною веб-сторінки корпоративного порталу, то використання модуля федерації можливо при одночасному використанні або Веб-розширень DocsVision, Або системи DocsVision Документообіг для SharePoint.


Рис. 1. Федерація серверів DocsVision


Особливості функціонування модуля


За допомогою модуля федерації можливо:
 1. Проводити повнотекстовий пошук серед документів, що зберігаються на віддалених серверах. Даний сервіс виконує наступні функції:  • дозволяє визначити підмножина серверів, на яких планується здійснювати пошук;
  • приймає на вхід пошуковий запит;
  • розміщує запит на всіх зазначених у списку пошуку серверах;
  • дозволяє визначити уявлення (структуру таблиці) для показу результатів пошукового запиту;
  • відображає результати пошуку в табличному поданні (однієї з колонок даного подання є вказівка на місце розташування сервера);
  • дозволяє відкрити документ, що зберігається на віддаленому сервері.


 2. Перейти в папку, розташовану на віддаленому сервері і виконати дії (зрозуміло, за наявності відповідних прав):  • переглянути вміст папки;
  • відкрити картку для читання.

Примітка


Що зберігається на віддаленому сервері картку можна відредагувати, але коректність збереження змінених даних при цьому не гарантується.


Встановлення та конфігурування модуля федерації DocsVision 4.3


Модуль федерації DocsVision 4.1 не входить в стандартну поставку DocsVision 4.3 і вимагає окремої установки, а при оновленні версії – перевстановлення. Інсталяційний пакет містить у собі і клієнтську, і серверну частини модуля.


Установка модуля федерації DocsVision 4.3


Установка серверної частини модуля


Серверна частина модуля федерації DocsVision 4.3 встановлюється на комп'ютер, на якому встановлені:У процесі установки необхідно відзначити бази, в яких слід зареєструвати модуль (рис. 2):


Рис. 2. Бази даних, в яких реєструється модуль.


Установка клієнтської частини модуля


Клієнтська частина модуля федерації DocsVision 4.3 встановлюється на комп'ютер, на якому встановлені:Клієнтська частина модуля федерації встановлюється або автоматично при першому вході в систему DocsVision, в робочій базі даних якої зареєстрована серверна частина модуля, або за допомогою інсталяційної програми.


Права доступу, необхідні для роботи з модулем


Кожен користувач, який звертається до модуля федерації, повинен мати такі права і привілеї на тому з серверів федерації DocsVision, на якому встановлена серверна частина модуля:Довідник серверів федерації


Після установки модуля в папці Довідники з'являється новий довідник – Довідник серверів федерації, Призначений для вказівки налаштувань федерації серверів DocsVision.


Вікно довідника (мал. 3) складається з панелі інструментів, лівої панелі, на якій відображається дерево доступних гілок конфігурації, і правої панелі – форми для налаштування виділеного в лівій панелі елемента.


Рис. 3. Довідник серверів федерації


Панель інструментів довідника


Панель інструментів довідника серверів федерації включає три кнопки:Рис. 4. Вікно вибору сертифіката


Список серверів


У вікні елемента управління Список серверів (Рис. 3) формується список серверів розподіленої системи, з даними якої користувач буде працювати, звертаючись до модуля федерації. У колонці Назва цього вікна відображається псевдонім сервера, а в колонці Опис– Його опис.


Для включення сервера в список доступних слід натиснути кнопку Додати, Розташовану праворуч від списку, або вибрати з контекстного меню правої панелі команду Додати настройки сервера. У результаті цих дій відкриється діалогове вікно Установки сервера (Рис. 5), в якому слід вказати:Рис. 5. Вікно редагування запису про сервер


Розподіл співробітників по серверів


Елемент управління Розподіл співробітників (Рис. 6) дозволяє скласти список підрозділів і / або співробітників організації, яким дозволено працювати на віддалених серверах через модуль федерації, вказати доступні сервери для кожного елемента списку і визначити параметри кешування (створення локальної копії) документа.


У вікні цього елемента керування з'являється список суб'єктів, яким дозволена робота на віддалених серверах і доступних їм серверів федерації DocsVision. Список може відображатися у двох режимах: Показати налаштування підрозділів (У цьому режимі на правій панелі відображається список підрозділів, працівникам яких дозволено працювати на віддалених серверах) або Показати налаштування співробітників (У цьому режимі на правій панелі відображається список співробітників, для яких зроблені індивідуальні налаштування роботи; налаштування підрозділів на цих співробітників не розповсюджуються). Зміна режиму відображення відбувається при натисканні кнопки Показати налаштування підрозділів / співробітників панелі інструментів довідника.


Рис. 6. Елемент управління Розподіл співробітників


Кнопки ДодатиЗмінити і Видалити праворуч від поля дозволяють додати в список новий суб'єкт, змінити настройки вже існуючого і видалити раніше доданий суб'єкт (для виконання цих дій можна також скористатися командами контекстного меню).


Вікно редагування запису про підрозділ і вікно редагування запису про співробітника практично однакові, тому далі описано тільки перше з них.


При додаванні до списку нового запису про налаштування підрозділу (або зміні вже існуючої) відкривається вікно Установки підрозділи (Рис. 7).


У полі Підрозділи з довідника співробітників вибирається підрозділ, для якого виконуються настроювання, вибір проводиться таким чином:Для видалення помилково вибраного підрозділу зі списку слід виділити відповідну йому рядок і натиснути кнопку Видалити.


У полі Домашній сервер з розкривного списку вибирається сервер DocsVision, з яким співробітники підрозділу працюють на постійній основі; у списку поля виводяться всі сервери, вказані у вікні елементу управління Список серверів.


Рис. 7. Діалогове вікно Установки підрозділи


У полі Доступні сервери відображається список всіх доступних для віддаленого пошуку серверів. Щоб дозволити співробітникам підрозділу пошук на певних серверах, відзначте їх в списку за допомогою прапорців.


Порядок серверів у списку поля визначає порядок їх відображення у списку папок Навігатора; змінити порядок проходження серверів можна за допомогою кнопок зі стрілками.


Якщо був обраний сертифікат для шифрування пароля (нагадаємо, що для вибору сертифіката слід натиснути кнопку Вибрати сертифікат панелі інструментів), то для кожного сервера списку можна задати обліковий запис, під якою будуть працювати співробітники підрозділу, і пароль. Для цього виконайте:Рис. 8. Вікно налаштування доступу до сервера


У секції Включити кешування документів вікна Установки підрозділи можна задати параметри створення локальної копії (кешування) знайденого на віддаленому сервері документа; копія створюється на домашньому сервері підрозділи / співробітника. При включеному кешуванні копія буде створюватися при першому відкритті зберігається на віддаленому сервері картки і відкриватися при наступних зверненнях до неї, що зменшує час відгуку. При відключеному кешуванні копія не створюється, і при кожному зверненні до картки буде відкриватися вихідний документ.


Примітка


Локальну копію розташованого на віддаленому сервері документа, як і вихідну картку, можна відкрити лише для читання.


При створенні копії картки кешуються прикладені файли і посилання, а також пов'язані записи з довідників (якщо локальний довідник містить аналогічну запис, то вона буде оновлена, а якщо немає – додана).


Для включення кешування слід встановити прапорець Включити кешування документів і заповнити стали доступними поля секції.Після зазначення всіх налаштувань натисніть кнопку OK вікна Установки підрозділи.


Права доступу до довідника


Права доступу до довідника серверів федерації призначаються звичайним чином на вкладці Безпека вікна властивостей довідника.


Можливе призначення користувачам і групам користувачів прав доступу тільки до всього довідника.


Робота з модулем федерації


У цьому пункті описується проведення пошуку для стандартно налаштованої сторінки веб-порталу, тобто включає область пошуку і дерево папок.


Користувальницький інтерфейс модуля


Користувач, на комп'ютері якого встановлені компоненти модуля федерації, може здійснювати навігацію по всьому дереву папок DocsVision, що зберігаються на різних, доступних йому сервери в розподіленій системі. При цьому в дереві папок Навігатора на першому рівні ієрархії відображаються доступні для даного користувача видалені сервера, а при розкритті гілки дерева – структура папок відповідного сервера; область перегляду вмісту папки не буде отлічаеться від стандартної.


Крім того, то в режимі повнотекстового пошуку при натисканні кнопки Розширений пошук на екран виводиться додаткова область, яка містить, на додаток до стандартних кнопок, кнопку Сервера. При натисканні кнопки у області виводиться список доступних вилучених серверів (рис. 9).

Рис. 9. Вид вікна Навігатора при дозволеному віддаленому пошуку


Робота в папці, розташованої на віддаленому сервері


Щоб відобразити в правій частині Навігатора дані папки, розташованої на віддаленому сервері, слід натиснути в дереві папок значок "+" поруч з назвою сервера, розкривши тим самим відповідну гілку, і виділити потрібну папку.


Перейшовши до розташованої на віддаленому сервері папку, користувач може відкривати для читання знаходяться там картки.


Примітка


При роботі на віддаленому сервері враховуються права доступу не самого користувача, а облікового запису, що використовується для підключення до сервера.


При відкритті зберігається на віддаленому сервері картки час відгуку може бути досить великим. Якщо в довіднику серверів федерації зроблені відповідні настройки (налаштовані параметри кешування), то при повторному зверненні до картки вона відкриється швидше.


Проведення повнотекстового пошуку серед документів, що зберігаються на віддалених серверах


Для проведення пошуку виконайте дії:Якщо для пошуку був обраний тільки один віддалений сервер, то результати будуть поміщені в папку Результати пошуку, Розташовану в гілці цього сервера. Якщо пошук проводився серед даних, що зберігаються на декількох серверах (у додатковій області відзначено більш одного сервера), то результати будуть поміщені в локальну папку Результати пошуку (В дереві папок вона виділяється підкресленням).

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*