Основи методології IDEF1

Призначення стандарту IDEF1

Діяльність будь-якого підприємства можна представити як безперервна зміна стану фізичних та інтелектуальних об'єктів, що мають відношення до підприємства, таких як співробітники, засоби виробництва, вироблені продукти, ідеї, фінанси і т.д. Для ефективного менеджменту цим процесом, кожну зміну того чи іншого об'єкта має мати своє документальне відображення. Цими відображеннями служать особисті справи співробітників, звіти, рекламна продукція, службові записки і т.д. Їх сукупність назвемо інформаційної областю підприємства. Рух інформації (наприклад, документообіг) і зміна її назвемо інформаційними потоками. Очевидно, що будь-якому бізнес процесу, а також будь-якої зміни фізичних об'єктів повинен відповідати певний інформаційний потік. Більш того, керівництво, при побудові стратегічних планів розвитку та управлінні діяльністю підприємства, (видаючи накази, розпорядження тощо), фактично керується інформаційними потоками і вносить до них зміни, таким чином здійснюючи інформаційний менеджмент.

Стандарт IDEF1 був розроблений як інструмент для аналізу і вивчення взаємозв'язків між інформаційними потоками в рамках комерційної діяльності підприємства. Метою подібного дослідження є доповнення і структуризація існуючої інформації і забезпечення якісного менеджменту інформаційними потоками. Необхідність у подібній реорганізації інформаційної галузі як правило виникає на початковому етапі побудови корпоративної інформаційної системи, і методологія IDEF1 дозволяє досить наочно виявити "чорні діри" і слабкі місця в існуючій структурі інформаційних потоків. Застосування методології IDEF1, як інструмент побудови наочної моделі інформаційної структури підприємства за принципом "Як має бути" дозволяє вирішити такі завдання:

За допомогою IDEF1 відбувається вивчення існуючої інформації про різні об'єкти у галузі діяльності підприємства. Характерно те, що IDEF1-модель включає в розгляд не тільки автоматизовані компоненти, бази даних і відповідну їм інформацію, але також і реальні об'єкти, такі як самі працівники, кабінети, телефони і т.д. Місія методології IDEF1 полягає в тому, щоб виявити і чітко постулювати потреби в інформаційному менеджменті в рамках комерційної діяльності підприємства. На відміну від методів розробки структур баз даних (наприклад, IDEF1X), IDEF1 є аналітичним методом і використовується переважно для виконання наступних дій:

Результати аналізу інформаційних потоків можуть бути використані для стратегічного і тактичного планування діяльності підприємства та покращення інформаційного менеджменту.

Однак основною метою використання методології IDEF1 все ж залишається дослідження руху потоків інформації та принципів управління ними на початковому етапі процесу проектування корпоративної інформаційно-аналітичної системи, яка буде сприяти більш ефективному використанню інформаційного простору. Наочні моделі IDEF1 забезпечують базис для побудови потужної і гнучкої інформаційної системи.

Основні переваги IDEF1

Методологія IDEF1 дозволяє на основі простих графічних зображень моделювати інформаційні взаємозв'язки та відмінності між:


  1. Реальними об'єктами
  2. Фізичними та абстрактними залежностями, що існують серед реальних об'єктів
  3. Інформацією, що відноситься до реальних об'єктах
  4. Структурою даних, використовуваної для придбання, накопичення, застосування та управління інформацією.

Одним з основних переваг методології IDEF1 є забезпечення послідовного і строго структурованого процесу аналізу інформаційних потоків у рамках діяльності підприємства. Іншою відмітною властивістю IDEF1 є широко розвинена модульність, що дозволяє ефективно виявляти і коригувати неповноту та неточності існуючої структури інформації, на всьому протязі етапу моделювання.

Концепції моделювання IDEF1

При побудові інформаційної моделі проектувальник завжди оперує з двома основними глобальними областями, кожній з якої відповідає безліч характерних об'єктів. Першою з цих областей є реальний світ, або ж сукупність фізичних та інтелектуальних об'єктів, таких, як люди, місця, речі, ідеї і т.д., а також всі властивості цих об'єктів і залежності між ними. Другий же є інформаційна область. Вона включає в себе існуючі інформаційні відображення об'єктів першої області та їх властивостей. Інформаційне відображення, по суті, не є об'єктом реального світу, однак зміна його, як правило, є наслідком деякого зміни відповідного йому об'єкта реального світу. Методологія IDEF1 розроблена як інструмент для дослідження статичного відповідності вищевказаних областей та встановлення суворих правил і механізмів зміни об'єктів інформаційної галузі при зміні відповідних їм об'єктів реального світу.

Термінологія і семантика IDEF1

Методологія IDEF1 поділяє елеменіи структури інформаційної галузі, їх властивості та взаємозв'язки на класи. Центральним поняттям методології IDEF1 є поняття сутності. Клас сутностей представляє собою сукупність інформації, накопиченої і зберігається в рамках підприємства і відповідної певного об'єкту або групі об'єктів реального світу. Основними концептуальними властивостями сутностей в IDEF1 є:

1) Стійкість. Інформація, що стосується тієї чи іншої сутності постійно накопичується.

2) Унікальність. Будь-яка сутність може бути однозначно ідентифікована з іншої сутності.

Кожна сутність має своє ім'я і атрибути. Атрибути являють собою характерні властивості і ознаки об'єктів реального світу, що відносяться до певної сутності. Клас атрибутів являє собою набір пар, які складаються з імені атрибута і його значення для певної сутності. Атрибути, за якими можна однозначно відрізнити одну сутність від іншої називаються ключовими атрибутами. Кожна сутність може характеризуватися кількома ключовими атрибутами. Клас взаємозв'язків у IDEF1 являє собою сукупність взаємозв'язків між сутностями. Взаємозв'язок між двома окремими сутностями вважається існуючої в тому випадку, клас атрибутів однієї сутності містить ключові атрибути іншої сутності. Кожен з вищеописаних класів має свою умовну графічне відображення, відповідно до методології IDEF1.

На рис. 1 наведено приклад IDEF1 – діаграми. На ній представлені дві сутності з іменами "Відділ" і "Співробітник" і взаімозвязь між ними з ім'ям "працює в". Ім'я взаємозв'язку завжди виражається в дієслівної формі. Якщо ж між двома або кількома об'єктами реального світу не існує встановленої залежності, то з точки зору IDEF1, між відповідними їм сутностями взаємозв'язок також відсутній.

На закінчення варто ще раз наголосити, що стандарт IDEF1 є методом вивчення та аналізу, на відміну від дуже схожого за термінології та семантиці стандарту IDEF1X, призначеного для розробки структури реляційних баз даних і оперує з конкретними об'єктами фізичного світу.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*