Informix-4GL. Main Menu, Informix, Бази даних, статті

Informix-4GL RDS старті команди r4gl

Користувач потрапляє в головне меню Informix-4GL:

INFORMIX-4GL: Module Form Program Query-language Exit
Modulе Створювати, виправляти, виконувати окремі мо-
дули на 4GL
Forм Створювати, виправляти, компілювати 4GL екран-
ні форми
Prograм Опис і компіляція багатомодульних програм
Query-languagе Використання структурних МОВИ ЗАПИТІВ SQL.
Викликає INFORMIX-SQL, команду Query-language
Exit Вихід з INFORMIX-4GL.

Для того, щоб створювати, компілювати, запускати на
виконання і налагоджувати модулі на мові 4GL,
виберіть команду Module і ви потрапляєте в меню MODULЕ:

MODULE: Modify New Compile Program_Compile Run Debug Exit

Modifу Виправляти існуючий програмний модуль на 4GL.
New Створити новий програмний модуль на 4GL.
Compilе Компілювати окремий програмний модуль.
Program_Compilе Компілювати всю програму.
Ruп Запуск на виконання скомпільованій програм-
ми або модуля.
Debug НАЛАГОДЖЕННЯ програмного модуля або програми на 4GL.
Викликає діалогове Відладчик 4GL INFROMIX'а.
Exit Повернення в INFORMIX-4GL Головне Меню.

ПОЯСНЕННЯ

0. Більшість команд запропонують вам за допомогою "плоского" меню
вибрати модуль або програму, яку будуть обробляти. Якщо
ви раптом вирішили відмовитися від виконання команди, замість вибору
файлу натисніть клавішу CTRL-C.

1. Modifу

Виведе вам "плоске" меню з іменами існуючих у вашій ді-
ректора модулів на мові 4GL (файлів з розширенням .4 gl). З
допомогою стрілок виберіть потрібний і натисніть CR. Якщо потрібний вам
файл не лежить в поточній директорії, можете ввести його маршрут-
ное ім'я, завершивши його клавішею CR. INFORMIX-4GL стартує текс-
товий редактор і ви зможете виправляти в ньому файл з програмою.
Скінчивши редагувати файл (а в редакторі RK, яким ви, швидше
за все, будете користуватися, для цього потрібно натиснути клавіші
CTRL-T CTRL-T HOME ErasePage) ви потрапите в додаткове меню

MODIFY MODULЕ: Compile Save-and-exit Discard-and-exit

Compile Компілювати виправлений модуль. (Див. 3. Compile)
Save-and-exit Запам'ятати внесені зміни.
Discard-and-exit Скасувати внесені в файл зміни.

Виберіть підходящу вам команду (а зазвичай це Compile і Savе
and-exit) і після цього ви знову опинитеся в меню MODULE.

2. New

Запитає, як назвати новий модуль. Введіть ім'я модуля (без роз-
ширения .4 gl). Після цього стартує текстовий редактор RK. Ви
побачите повідомлення:

newname.4gl
? Файл не існує

Натисніть клавіші F5 F11 NewLine і потрапите в порожній файл, у ко-
тором можете набивати програму. Закінчення роботи таке ж, як
і після команди Modify.

3. Compilе

Виведе вам "плоске" меню з іменами існуючих у вашій ді-
ректора модулів на мові 4GL. Введіть ім'я або виберіть його з
допомогою стрілок. Ви побачите додаткове меню:

COMPILE MODULE: Object Runable Exit

Object компілює до об'ектного модуля (з розширенням .4 go)
Runable компілює до здійсненного модуля (з розширенням .4 gi),
використовуйте її, якщо ваша програма складається з одного
цього модуля.
Exit Відмова від компіляції, повернення в меню MODULE.

Якщо при компіляції виявилися помилки, INFROMIX-4GL створить
спеціальний файл modulename.err, в якому прямо в тексті прог-
Рамі будуть вказані синтаксичні помилки і запропонує вам їх
виправити. Ви побачите додаткове меню:

COMPILE MODULE: Correct Exit

Correct Увійти в файл modulename.err і виправити помилки. Помилки
показані стрілками. Самі повідомлення про помилки Уніч-
тожать не треба, вони будуть вилучені автоматично при
подальшої компіляції.
Exit Не виправляти, повернутися в меню MODULE.

4. Program_Compilе

Виберіть ім'я програми, яку хочете компілювати. При ус-
пешней компіляції є файл program-name.4gi, який
можна буде виконувати командою Run в меню MODULE або в меню
PROGRAM.

5. Ruп

Виберіть ім'я програми, яку хочете виконувати. Після закінчення
виконання програми ви повернетеся в меню MODULE.

6. Debug

Виберіть ім'я програми, яку хочете налагоджувати. Після закінчення
отладочной сесії ви повернетеся в меню MODULE.

Для того, щоб створювати, компілювати,
виправляти екранні форми 4GL

виберіть команду Form і ви потрапляєте в меню FORМ

FORМ: Modify Generate New Compile Exit

Modifу Виправляти опис екранної форми 4GL.
Generatе Генерація стандартної екранної форми.
New Створити опис нової екранної форми.
Compilе Компілювати опис екранної форми.
Exit Повернення в INFORMIX-4GL Головне Меню.

ПОЯСНЕННЯ

1. Modifу

Виведе вам "плоске" меню з іменами існуючих у вашій ді-
ректора екранних форм (файлів з розширенням. per). За допомогою
стрілок виберіть потрібну і натисніть CR. Якщо потрібний вам файл не
лежить в поточній директорії, можете ввести його маршрутне ім'я,
завершивши його клавішею CR. INFORMIX-4GL стартує текстовий ре-
дактор і ви зможете виправляти в ньому файл з опісаніеем екранної
форми. Скінчивши редагувати файл (а в редакторі RK, яким ви,
швидше за все, будете користуватися, для цього потрібно натиснути кла-
віші CTRL-T CTRL-T HOME ErasePage) ви потрапите в додаткових
ное меню

MODIFY FORМ: Compile Save-and-exit Discard-and-exit

Compile Компілювати виправлену форму.
Save-and-exit Запам'ятати внесені зміни.
Discard-and-exit Скасувати внесені в файл зміни.

Виберіть підходящу вам команду (а зазвичай це Compile і Savе
and-Exit) і після цього ви опинитеся в меню FORM.

2. Generatе

INFORMIX-4GL запропонує вибрати базу даних, таблиці якої бу-
дуть використовуватися при генерації екранної форми.

Запитає, як назвати нову форму. Введіть ім'я форми (без роз-
ренію. per).

Після цього ви повинні вказати таблиці, зі стовпцями яких бу-
дуть асоціювання поля в екранній формі. Ви обираєте таблицю,
потім відповідаєте на питання додаткового меню:

NEW FORM: Table-selection-complete Select-more-tables Exit

Table-selection-complete Закінчити вибір таблиць
Select-more-tables Продовжити вибір таблиць
Exit Скасувати генерацію форми

3. New

Запитає, як назвати нову форму. Введіть ім'я форми (без роз-
ренію. per). Після цього стартує текстовий редактор RK. Ви
побачите повідомлення:

new-form-name.per
? файл не існує

Натисніть клавіші F5 F11 NewLine і потрапите в порожній файл, у ко-
тором можете набивати опис форми. Закінчення роботи таке
само, як і після команди Modify.

Створювати нові екранні форми рекомендується не командою New, а
створивши командою Generate стандартну форму, використовуючи її як
заготовку виправте і доповніть її в команді Modify.

4. Compilе

Виведе вам "плоске" меню з іменами існуючих у вашій ді-
ректора форм. Введіть ім'я або виберіть його за допомогою стрілок.

Якщо при компіляції виявилися помилки, INFROMIX-4GL створить
спеціальний файл form-name.err, в якому прямо в тексті форми
будуть вказані синтаксичні помилки і запропонує вам їх ІСПР-
вити. Ви побачите додаткове меню:

COMPILE FORM: Correct Exit

Correct Увійти в файл form-name.err і виправити помилки. Помилки
показані стрілками. Самі повідомлення про помилки Уніч-
тожать не треба, вони будуть вилучені автоматично при
подальшої компіляції.
Exit Не виправляти, повернутися в меню FORM.

Якщо ви хочете створити програму, що складається
з декількох модулів

з вихідним текстом 4GL, об'ектних і на мові Сі, то вос-
користуйтеся командою Program для створення опису складу
програми. Ви потрапите в меню PROGRAМ:

PROGRAM: Modify New Compile Plan_Compile Run Debug Undefine Exit

Modifу Виправляти опис складу 4GL програми.
New Створити опис складу нової 4GL програми.
Compilе Компілювати програму.
Planned_Compilе Повідомити, які дії будуть виконуватися при
компіляції.
Ruп Запуск на виконання скомпільованій.
Debug НАЛАГОДЖЕННЯ 4GL програми.
Undefiпе Знищити опис програми.
Exit Повернення в INFORMIX-4GL Головне Меню.

ПОЯСНЕННЯ

1. Modifу

INFORMIX-4GL запропонує вам вибрати програму, опис складу
якій бажаєте виправляти.

Після цього ви побачите меню MODIFY PROGRAM, і екранну форму, в
якої знаходиться поточне опис програми. Оскільки меню
MODIFY PROGRAM і його форма повністю збігаються з NEW PROGRAM,
то далі див пункт 2. New

2. New

Для зберігання описів складу програм INFORMIX-4GL використовує
спеціальну базу даних syspgm4gl. Якщо ви в перший раз присту-
Пает до роботи з програмами, INFROMIX попросить у вас дозволів
ня цю базу створити. Дайте відповідь yes, не відмовляйте йому, інакше
не зможете працювати далі.

INFORMIX-4GL запросить ім'я, яке ви хочете привласнити програмі.

В опис програми вхоят:

імена вихідних модулів на 4GL,

імена об'єктних модулів (якщо ви не маєте вихідних),

імена файлів з описами глобальних змінних,

з яких складається ваша програма,

назва програми-Runner'а (її необхідно створювати, якщо
ваша програма використовує підпрограми, написані на мові
Сі), і

назва самої програми.

Ви побачите меню NEW PROGRAM, і екранну форму, в яку ви за-
несете опис програми.

ѓљNEW PROGRAM: 4GL Globals Other Program_Runner Rename Exitѓљ
ѓљЕdit the 4GL sources list. ѓљ
ѓљ ѓљ
ѓљ --------------------------------------- Press CTRL-W for Help-ѓљ
ѓљ Program [prog12] ѓљ
ѓљ Runner [fglgo] Runner Path [] ѓљ
ѓљ Debugger [fgldb] Debugger Path [] ѓљ
ѓљ ѓљ
ѓљ 4gl Source 4gl Source Path ѓљ
ѓљ [modul1] [/ udd / moshkow] ѓљ
ѓљ [modul2] [] ѓљ
ѓљ [mod ] [ ] ѓљ
ѓљ [modul3] [../infte4gl] ѓљ
ѓљ [] [] ѓљ
ѓљ ѓљ
ѓљ Global Source Global Source Path ѓљ
ѓљ [] [] ѓљ
ѓљ [] [] ѓљ
ѓљ ѓљ
ѓљ Other .4 go Other .4 go Path ѓљ
ѓљ [] [] ѓљ
ѓљ [] [] ѓљ

4GL Вихідні модулі
Globals Модулі з глобальними змінними
Other Об'ектние модулі (вихідні тексти яких від-
присутність)
Program_Runner Ім'я Runner'а
Rename Виправити ім'я програми
Exit Повернення в меню PROGRAM.

У найпростішому (найпоширенішому) випадку вам потрібно вказати
імена вихідних модулів і модулів з описом глобальних пере-
сних. За замовчуванням використовується стандартний Runner INFORMIX'а
fglgo, і відладчик fgldb.

Натисніть команду 4GL, і ви потрапите в екранний масив, в кото-
рий, використовуючи стрілки, NewLine, CR для переміщення і англій-
ські літери (перемикання на англійський алфавіт клавіша CTRL-O),
введете імена модулів без розширення .4 gl, по одному на строч-
ке.

У сусідньому полі ви можете вказати директорію, в якій цей
модуль знаходиться (робити це необхідно якщо він лежить не в те-
Кучок директорії).

Якщо введення більш 5 модулів, INFORMIX-4GL автоматично рол-
лірует екранний масив, звільняючи місце для наступного імені.
Можете користуватися клавішами F1, F2, щоб вставити / видалити
рядок з екранного масиву.

Якщо ви невірно набрали або виправили опис у формі, і ба-
ете від цього відмовитися, натисніть CTRL-C. Нормально введення завер-
щує клавішею ESC. І ви знову потрапляєте в меню NEW PROGRAM.

Аналогічно внесіть всю іншу інформюцію в опис: вибери-
ті команду Globals, і, якщо необхідно, Other.

Натисніть Exit і поверніться в меню PROGRAM.

3. Compilе

Запропонує вибрати програму для компіляції. При успішному завер-
шении створюється "здійсненний" модуль program-name.4gi

4. Planned_Compilе

Запропонує вибрати програму і повідомить, які дії будуть ви-
виконувати при компіляції. (Але компілювати не буде!)

5. Ruп

Запропонує вибрати програму серед компільованих і запустить
її на виконання. Після закінчення її ви повернетеся в меню PROGRAM.

6. Debug

Виберіть ім'я програми, яку хочете налагоджувати. Після закінчення
отладочной сесії ви повернетеся в меню PROGRAM.

7. Undefiпе

Запропонує вибрати ім'я програми, опис складу якої ви
бажаєте знищити. (Якщо ви передумали, натисніть CTRL-C.)

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*