Прагматичний підхід до розробки додатків Web баз даних, Різне, Бази даних, статті

В даний час проблема розподілених обчислень вирішується або в рамках Web технологій, або DCOM / CORBA моделей. Порівняння цих рішень по вартості дає перевагу Web технологіями.

Модель розподілених обчислень в рамках Web технологій, у разі реалізації доступу до бази даних на стороні сервера, можна зобразити так

З малюнка видно, що до складу будь-якої програми Web баз даних входить компонент, який реалізують CGI скрипт. Однак це не єдиний компонент таких додатків. Крім нього до складу програми входить компонент відображення результатів обробки бази даних. Його часто реалізують на мові HTML.

Таким чином, додатки Web баз даних (WebDBApp) – це сплав компонент, який в загальному випадку можна графічно представити так

Як видно WebDBApp можна створювати на підставі різних комбінацій компонент. Ми обмежимося розглядом комбінації

WebDBApp = HTML + PhP3 + SQL

Розробляти WebDBApp можна різними способами. Обраний тут спосіб заснований на компонуванні базових примітивів і їх модифікацій.

Використовуваний підхід до розробки додатків не новий. Він заснований на ідеї повторного використання коду. Ця ідея, наприклад, в еволюції процедурних мов привела до появи об'єктно-орієнтованого програмування.