Аналітика реального часу, Інформаційні системи, Бази даних, статті

Обсяг інформації, якою маніпулює сучасний бізнес, збільшується в усьому світі з кожним днем ​​з воістину реактивною швидкістю. Оперативний контроль стану і динаміки розвитку ринків, дослідження тенденцій в галузі створення нових товарів і послуг, вивчення передових досягнень в розробці високоефективних технологій і високопродуктивного обладнання – вся ця різноманітна аналітична діяльність являє собою найважливішу стадію процесу прийняття стратегічних і тактичних рішень, в ході якої закладаються основи виробничих і комерційних успіхів будь-якої компанії.


У таких умовах абсолютно природним виглядає той факт, що вимоги, що пред’являються підприємствами та організаціями до інформаційних систем, орієнтованих на забезпечення ділової аналітики, безперервно і суттєво зростають. Для того щоб відповідати своєму функціональному призначенню, ці системи зобов’язані зараз не тільки обробляти величезні масиви даних, здійснювати цілеспрямований пошук відомостей відповідно до запитів і перетворювати отримані результати в структуровану форму, але і представляти їх в максимально зручному для сприйняття та подальшого аналізу вигляді. Зрозуміло, що галузь ІТ не може не відреагувати на такі запити і, у міру розвитку корпоративних інформаційних систем, в практику управління сучасними підприємствами все частіше впроваджуються системи класу OLAP.


Кубічна конструкція


Системи OLAP (On-Line Analytical Processing) є програмні засоби, які самою ідеологією своєї побудови призначені для аналізу великих обсягів структурованої інформації. Така система може бути одночасно і потужним інструментом для аналітиків, і зручною оболонкою для розгляду звітів генеральним директором, по простоті роботи будучи порівнянної c Excel. Технології та програми класу OLAP націлені на оперативну аналітичну обробку багатовимірних даних, що використовуються для аналізу поточної та прогнозування перспективної діяльності компанії з метою прийняття управлінських рішень. Технологія OLAP застосовується, щоб спростити роботу з багатоцільовими накопиченими даними про діяльність корпорації в минулому і не загрузнути в їх великому обсязі, а також перетворити набір кількісних показників у якісні. Вона дозволяє аналітикам, менеджерам і керівникам сформувати своє власне бачення даних, використовуючи швидкий, однаковий, оперативний доступ до різноманітних форм представлення інформації. Такі форми, засновані на первинних даних, дозволяють користувачеві отримати повноцінне уявлення про діяльність підприємства.


Технологія OLAP є альтернативою традиційним методам аналізу даних, заснованим на різних системах реалізації SQL-запитів до реляційної БД. Системи OLAP грають найважливішу роль в аналізі і плануванні діяльності великих підприємств. В основу кладуться вимоги людей, що приймають рішення, до наданої інформації, що склалися індивідуальні особливості ведення справ і механізми прийняття рішення. З точки зору користувача основна відмінність системи OLAP від ​​ХД полягає в предметної структурованості інформації (саме предметної, а не технічною). Працюючи з OLAP-додатком, користувач оперує звичними категоріями та показниками, до яких відносяться види матеріалів та готової продукції, регіони продажів, обсяг реалізації, собівартість, прибуток і т. п. А для того щоб сформувати будь-який, навіть досить складний запит, користувачеві не доведеться вивчати SQL. При цьому відповідь на запит буде отриманий протягом всього декількох секунд. Крім того, працюючи з OLAP-системою, економіст може користуватися такими звичними для себе інструментами, як електронні таблиці або стандартні засоби побудови звітів.


Відмітною ознакою систем OLAP є представлення даних у вигляді багатовимірних кубів. Вся інформація бізнес-процесу систематизується, розбивається на категорії, які, в свою чергу, перетворюються в осі (вимірювання) кубів. Подібний підхід дозволяє надавати всі дані у вигляді дво-або тривимірних зрізів таких кубів. Користувач може самостійно вибирати зрізи по тим чи іншим категоріям, що дозволяє поєднувати, порівнювати і аналізувати інформацію по всіляких напрямках. При цьому кожне вимір може бути в свою чергу розбито на подізмеренія в залежності від роду інформації.


Будучи орієнтованими на інтелектуальний аналіз даних, технології OLAP отримали досить широке поширення, але, як і у випадках з іншими технологіями business intelligence (BI), прямо пропорційно числу потенційних вигод від їх застосування зростає число різноманітних, часто суперечливих заяв про її сильних і слабких сторонах. Ефект від правильної організації управління, стратегічного та оперативного планування важко заздалегідь оцінити в цифрах, але очевидно, що він у десятки разів може перевершити витрати на реалізацію аналітичних систем. Наприклад, в частині, що стосується розробки політики безпеки та аналізу ризиків в корпоративній мережі. Однак слід зазначити, що цей ефект забезпечує не сама система, а працюють з нею люди. Сучасні аналітичні системи не є системами штучного інтелекту, і вони не можуть ні допомогти, ні завадити в ухваленні рішення. Їх мета – своєчасно забезпечити аналітиків та керівників бізнесу, інформацією, необхідною для прийняття оптимальних рішень. А яка інформація буде запитана і які рішення на її основі будуть прийняті – залежить тільки від самих аналітиків і керівників.


Планування архітектури корпоративної ІС, як правило, виконується таким чином, що дані для аналітичних відділів зберігаються окремо від даних служб, що займаються поточною діяльністю. Це розділення застосовується навіть у комплексних системах найбільших постачальників програмних продуктів, таких, як Oracle або SAP. Одна з причин такого поділу пов’язана з тим, що складні аналітичні запити гальмували б поточну роботу в контурах оперативного обліку. Одночасна обробка складних транзакцій і багатопланова перевірка первинно виникає інформації в умовах колективної роботи десятків і сотень співробітників лінійних підрозділів погано підтримується OLAP-системами, орієнтованими на аналітичні завдання. Разом з тим найбільш повно можливості OLAP розкриваються при тісній взаємодії з системами оперативного обліку, які, з одного боку, є постачальниками основної маси інформації для аналізу, а з іншого боку, використовують результати планування в OLAP (наприклад, бюджет) як регуляторів і обмежувачів для поточних операцій.


Стабілізація зростання


Літопис становлення і розвитку технологій OLAP прийнято вести з 1962 року, коли Кен Айверсон опублікував книгу «Мова програмування», в якій був описаний розроблений ним мову, вперше надавав можливість багатовимірного програмування. Правда, в 60-х роках через свою складність ця мова не знайшов широкого застосування, але вже в 1970 році вийшов перший програмний продукт Express, що дозволяє проводити багатовимірний аналіз даних. Express до цих пір є одним з лідерів ринку OLAP, входячи до складу Oracle9i Database. У 1992 році з’явилася програма Essbase, яка стала першим серйозним продуктом, що зайняв міцні позиції на ринку ІТ, а через рік Едгар Кодд ввів в обіг термін OLAP.


На жаль, поки що дуже рідко вдається зустріти всеосяжну, статистично вірну і в той же час об’єктивну і не піддається впливу постачальників оцінку того, що являє собою глобальний ринок OLAP-систем і які процеси на ньому відбуваються. Чи не єдиним винятком з цього правила є огляд OLAP Survey, який щорічно складається групою незалежних експертів під керівництвом Найджела Пендса – власника став вже знаменитим ресурсу OLAP Report і визнаного авторитету світової індустрії електронної бізнес-аналітики. «Вимірювання розміру ринку OLAP і його поділу є значно більш важким завданням, ніж міг би припустити випадковий спостерігач, – констатує Найджел Пендс. – Перш за все ми повинні вирішити, які компанії фактично належать до цього сектора. Ми не приймаємо затвердження всіх компаній про те, що вони пропонують OLAP-продукти. У той же час ми відносимо деякі продукти до цієї категорії, навіть якщо постачальники самі не використовують цей термін (можливо, з маркетингових міркувань). При віднесенні готових застосування чи інструментарію до даного сектору ми керуємося нашим особливим принципом – спеціально розробленим тестом FASMI ».


Світовий ринок OLAP: лідери та їх позиції. Зверху вниз 2006, 2005, 2000 роки. (Джерело: The OLAP Report 2006)

За даними OLAP Report, динамічне зростання сегмента OLAP-рішень почався в 1994 році. Тоді обсяг продажів цього ПО досяг 500 млн. доларів, і в наступні п’ять років його щорічне збільшення становило не менше 40%. З початком світової кризи галузі ІТ ці рекордні темпи зростання помітно знизилися, проте прогресувати ринок не припиняв: показники реалізації продуктів класу OLAP продовжували підвищуватися зі середньою швидкістю 13,5% в рік. Досягнувши свого мінімуму (5,7%) у 2003 році, темп розвитку ринку OLAP у міру виходу світової економіки із стану рецесії знову став збільшуватися – до 16% в 2004-2005 роках. І зараз, як зазначають автори OLAP Report, на ринку відбувається деяка стабілізація: його щорічний приріст встановлюється в межах 12-15%, і при цьому до завершальної стадії переходить процес консолідації – все менше залишається нездатних до жорсткої конкуренції фірм «середнього масштабу», і все ширше стає асортимент OLAP-систем, пропонованих великих і дуже великих транснаціональними ІТ-корпораціями.


Найактивнішою і напористою в цьому ринковому сегменті давно вже зарекомендувала себе корпорація Microsoft, Що встигла за кілька років витіснити з ринку багато OLAP-рішення, що існували до 1998 року: Acuity, Acumate, Gentia, Media, MetaCube, Mineshare, Pilot, Prodea Beacon, WhiteLight та ін При цьому, як вказують експерти агентства CNews, широко відома технологія Microsoft Analysis Services (Microsoft SQL Server) Не була оригінальною розробкою компанії Білла Гейтса, а була куплена у компанії Panorama Software Systems. Продукт Microsoft, створений на основі цієї технології, швидко завоював ринок OLAP-рішень за рахунок удосконаленої архітектури зберігання даних, а також демпінгових цін і агресивного маркетингу. Analysis Services 2005 виграє в ціні у конкурентів, крім того, корпорація спочатку вбудовувала зачатки OLAP-системи в MS Office, а в Excel 2000 спеціальний додаток PivotTables допомагало інтегруватися у вигляді OLAP-клієнта з Microsoft Analytic Services. В Microsoft SQL Server 2005, На відміну від 2000, присутня єдина модель OLAP і реляційної звітності. Якщо в SQL Server 2000 модель аналізу даних використовувала всю інформацію OLAP-куба, то в новій версії моделі можна будувати по довільним розрізами куба. При виборі одного виміру інші, пов’язані з ним, можна розглядати як вкладені таблиці, причому до кожного допускається застосування незалежних розрізів. Нова версія продукту дозволяє застосовувати OLAP-модель до глобального кубу, ділити його на групи, створювати кластери в режимі реального часу. Сервер дозволяє постійно оновлювати куби, зводячи різницю між реляційними і багатовимірними базами до мінімуму.


Реальність і прогнози


За підсумками 2006 року друге місце на ринку OLAP-Систем зайняла компанія Hyperion Solutions, яка розробила відразу кілька рішень. Hyperion Performance Suite включає в себе два програмних продукту: Hyperion Intelligence, систему формування запитів та аналізу отриманої інформації, а також Hyperion SQR, яка формує презентаційні звіти. Рішення забезпечує взаємодію з реляційними, багатовимірними і операційними базами даних всіх відомих розробників, включаючи Oracle, DB2, MS SQL Server та інші. Звіти можна формувати практично у всіх форматах, включаючи XML, PDF, HTML, текст, PostScript і т. д. Ще один OLAP-сервер цього виробника, Hyperion Essbase, підтримує обсяги даних, вимірювані в терабайта, доступ до яких можуть отримати тисячі користувачів одночасно. Середній час виконання запиту при цьому, за твердженням розробників, не перевищує однієї секунди. Цікаво, що продукти Hyperion Solutions в тій чи іншій мірі містять технології, розроблені одинадцятьма компаніями в різний час. Тому при створенні нових версій своїх рішень корпорація приділила особливу увагу більш глибокої інтеграції компонентів. Крім того, був розроблений більш дружній інтерфейс.


Проте в березні нинішнього року стало відомо, що фірму Hyperion Solutions набуває іншого ІТ-гігант – корпорація Oracle. За словами президента Oracle Чарльза Філіпса, цей крок повинен вивести його компанію на перше місце світового ринку додатків BI. Це придбання стало одним з ключових в тій серії заходів по розширенню Oracle, яку керівництво корпорації здійснило за останні кілька років. Як стверджує Чарльз Філліпс, Oracle концентрується на побудові базової інфраструктури, необхідної для розвитку технологій BI, і придбання Hyperion дасть вкрай необхідне аналітичне додаток, який займе місце на вершині структури систем управління даними і технологій бізнес-аналітики. І перш за все, мова йде про потужну OLAP-системі Hyperion, яка може допомогти Oracle в боротьбі з основним конкурентом – компанією SAP. У свою чергу, керівництво Hyperion висловлює впевненість в тому, що Oracle буде сприяти розвитку стратегії управління ефективністю, надавши новопридбаною фірмі доступ до своєї клієнтської бази, до ресурсів досліджень і розробок, основним торговим каналам і широкої партнерської мережі. «Досвід Oracle в інструментах бізнес-аналітики та управління даними в поєднанні з досвідом Hyperion у фінансовому плануванні, консолідації та OLAP з використанням декількох джерел дасть виключне рішення для клієнтів, – говорить виконавчий директор Hyperion Solutions Годфрі Салліван. – Наші клієнти побачать, що з Oracle їх вкладення оберігаються і примножуються ».


Правда, деякі сторонні спостерігачі дивляться на злиття компанії Hyperion з корпорацією Oracle з деяким побоюванням. З точки зору старшого аналітика агентства Forrester Research Рея Венг, що склався альянс являє явну загрозу іншим постачальникам систем бізнес-аналітики і може викликати «ефект доміно »на ринку, де намагаються конкурувати інші великі вендори. «IBM може придбати Cognos, HP може зробити покупку Business Objects, Або Business Objects може сама купити іншого постачальника. Подібне злиття надасть великий тиск на всіх учасників, а необхідність реагувати на нього в значній мірі вплине на подальше розвиток ринку », – міркує Рей Венг.


Так чи інакше, за прогнозами OLAP Report в 2007 році сегмент OLAP переступить бар’єр в 6 млрд. доларів. Тим не менш, він поки не став одним з основних на ринку корпоративного ПЗ. Але, на відміну від результатів впровадження деяких інших ІТ-рішень, більшість компаній, що вже освоїли OLAP-системи, в основному досить їх працездатністю. За результатами опитування OLAP Survey, проведеного онлайновим агентством Survey.com, 73% підприємств в тій чи іншій мірі задоволені впровадженням OLAP. У той же час, користувачі заявляють про певні незручності застосування OLAP-систем. Так, наприклад, часто відзначаються повільність ПО, складність користування, обмеження з безпеки і кількості кінцевих користувачів. Так, тільки 24,5% респондентів повністю задоволені OLAP. 58% вважають в цілому прийнятними використання OLAP, 10,9% скаржаться на занадто велику повільність роботи програмного забезпечення, 4,7% незадоволені технічною стороною продуктів, але лише 1,8% респондентів назвали впровадження OLAP просто неприйнятним.(Джерела: OLAPreport.com, ITstan.ru, NKKweb.ru, CNews.ru, ERPnews.ru)

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*