Аналіз бізнес-процесів як один з елементів управління, Oracle, Бази даних, статті

При всьому різноманітті методів аналізу діяльності компаній існують і активно використовуються в сучасній практиці управління, аналіз бізнес-процесів займає особливе місце в силу цілого ряду причин. Принципова особливість подібного аналізу полягає в тому, що він дозволяє побачити всю сукупність операцій підприємства (компанії), що приводить (не приводить) до створення додаткової вартості. Подібне бачення не просто інформує, а підштовхує менеджмент до зміни парадигми мислення, ракурсу оцінки, широти охоплення проблем, пов’язаних з поточною діяльністю.

В кінці 90-х років, коли на ринку стала відчутна конкуренція, і рентабельність діяльності підприємств стала різко падати, керівники відчули величезні складності при спробах оптимізувати витрати, щоб продукція (послуги) залишалася одночасно і прибутковими і конкурентоспроможними. В цей момент чітко окреслилася необхідність мати перед очима модель діяльності підприємства, яка відображала б всі механізми та принципи взаємозв’язку різних підсистем в рамках одного бізнесу.

Термін “бізнес-процес” був введений в управлінський обіг досить давно авторами гучної книги “Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі”. Важливо, що зважаючи оціненої практичної значущості даного підходу, були розроблені і впроваджені формалізовані підходи до аналізу існуючих і моделюванню оптимізованих бізнес-процесів.

“Моделювання бізнес-процесів” прийшло в управлінську практику одночасно з появою на ринку складних програмних продуктів, призначених для комплексної автоматизації управління підприємством. Подібні системи завжди мають на увазі проведення детального аналізу діяльності компанії (до появи відповідного програмного забезпечення використовувався метод “обгорткового паперу”). В результаті виявляються існуючі “вузькі місця” в різних аспектах діяльності компанії.

Існує цілий ряд методологій і стандартів, а також побудованих на їх основі програм, що дозволяють виробляти дані операції досить суворо. Треба сказати, що внесок вітчизняних розробників у цій області поки не помітний і всі, кому доводиться стикатися з вирішенням завдань формалізації бізнес-процесів компанії змушені звертатися до існуючих західних розробок.

Дана робота присвячена деяким практичним аспектам моделювання бізнес-процесів в структурі діючого концерну, чий основний профіль діяльності пов’язаний з наданням транспортно-експедиторських послуг російським та іноземним компаніям.

Проблема створення ефективно діючої структури на ринку транспортно-експедиторських послуг або реорганізація діючої структури досить складна і багатоаспектна. Рішення такого завдання не може бути здійснено окремими заходами, в будь-якому випадку це повинен бути цілий комплекс заходів, здійснюваних узгоджено, в рамках єдиної моделі. При побудові базової моделі бізнес-процесів (модель так як має бути) використовувався пакет BPwin методології SADT (Structured Analysis and Design Technique). Формалізація бізнес-процесів концерну в категоріях даної моделі дозволила чітко розмежувати функції підрозділів і відділів, виділити основні зони відповідальності, описати зв’язки між підрозділами, формалізувати інформаційні потоки усередині концерну, визначити основні точки контролю.

Подальші перетворення в концерні здійснювалися і здійснюються на базі розробленої моделі бізнес-процесів за наступними напрямками:


Необхідною умовою реалізованості запропонованої концепції реорганізації структури концерну (компанії), і, отже, системи і принципів управління, є деталізація і формалізація операцій, які становлять бізнес-процеси (або діловий цикл). У тому випадку, якщо дана операція здійснюється на етапі моделювання бізнес-процесів, це звільняє від подальших коригувань, які не завжди очевидні на етапі проектування. Основні зв’язки всередині системи доцільно проектувати, і згодом впроваджувати, виходячи з логіки і послідовності операцій, які становлять бізнес-процес компанії.

Побудована подібним чином структура є функціональною і гнучкою, з огляду на те, що вона спочатку орієнтована і побудована на базі бізнес-процесів компанії. Крім того, з точки зору організаційної ієрархії структура є горизонтально орієнтованою, що дає значні переваги, як в нестабільною, так і в агресивному ринковому середовищі.

Умовно весь процес реорганізації розділений на кілька послідовних етапів, кожен з яких є логічним продовженням попереднього.

Очевидно, що подібний механізм ефективний тільки за умови налагоджених і формалізованих базових бізнес-процесів компанії (розробленої і реалізованої моделі). Виникає необхідність періодичної корекції моделі з урахуванням змінених параметрів функціонування системи (як внутрішніх, так і зовнішніх).

Розглянута процедура побудови та реалізації моделі бізнес-процесів компанії (концерну) досить тривала за часом (від 3 до 6 місяців), терміни залежать від розміру компанії, складності виробничих операцій і цілого ряду параметрів, що характеризують бізнес компанії в цілому.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*