BrightStor Enterprise Backup – нове або продовження старого?, Резервне копіювання, Різне, статті

Восени минулого року компанія Computer Associates вела класифікацію своїх розробок, ідентифікувавши торговою маркою BrightStor продукти, що відносяться до засобів управління зберіганням даних. В цей же час на ринку з’явився новий продукт BrightStor Enterprise Backup. Відмінні риси, позиціонування на ринку в порівнянні з раніше випущеним ARCserve – в цій публікації.

Введення


Компанія Computer Associates вже протягом багатьох років просуває на ринку свій пакет ARCscrve (перейменування ARCserve в BrightStor ARCserve пов’язано виключно з введенням нової класифікації продуктів і не додало йому нових властивостей (прим. peд.)), орієнтований передусім на середній і дрібний бізнес. З розвитком бізнесу зростають і його вимоги до зберігання даних та їх захист. У великих корпораціях така захист повинен забезпечуватися в умовах гетерогенного середовища серверів, що містить, в ряді випадків, і мейнфрейми. Підтримання обчислювальної системи в режимі високої доступності (24х7х365) – вимога практично всіх великих, транснаціональних, компаній і компаній, пов’язаних з бізнесом – вимагає і високопродуктивних засобів забезпечення схоронності даних (резервне копіювання, реплікація та ін.) При цьому ці вимоги повинні підтримуватися в умовах постійної масштабованості, пов’язаної з розвитком підприємства і впровадженням нових технологій зберігання даних, таких, як SAN, Serverless SAN backup (Резервне копіювання без використання ресурсів сервера) та ін Прагнення до задоволення цих вимог, властивих, перш за все, великому бізнесу, привело до появи на ринку нового продукту – BrightStor Enterprise Backup.


У створенні нового продукту брали участь досвідчені розробники СА і компанії Sterling Software, що увійшла до складу СА два роки тому. При розробці BrightStor Enterprise Backup використовувалися перевірені технології таких систем резервного копіювання, як Alexandria (Sterling Software) і ARCserve (СА) Це дозволило об’єднати в одній системі простоту управління і універсальність, властиву ARCserve, високу продуктивність і підтримку мейнфреймів, властиву Alexandria.


BrightStor Enterprise Backup пропонує ефективність, масштабованість і надійність, необхідну сьогодні для резервного копіювання великих баз даних і файлових систем в локальних обчислювальних мережах і SAN Можливості BrightStor Enterprise Backup дозволяють виконувати завдання резервного копіювання без зниження продуктивності, гарантуючи, таким чином, доступність критичних систем завжди і скрізь.

Рис. 1. Головне вікно BrightStor Enterprise Backup

Рис. 2. Вікно управління резервним копіюванням файлових систем

Рис. 3. Вікно управління пристроями NT сервера

Особливості

Новий пакет – BrightStor Enterprise Backup характеризується наступними відмітними особливостями:


Табл. 1. Порівняння особливостей і переваг деяких пакетів з точки зору СА
Переваги та особливості

BrightStor Enterprise Backup

Veritas NetBackup Datacenter 4.0

Legato NetWorker 6.0.2

Tivoli Storage Manager 4.1

CommVault Galaxy 3.1

  Cross-Platform Drive Management

ь

 

ь

ь

ь

EMC Serverless Fastrax Integration

ь

 

Bare Metal Disaster Recovery  

ь

Windows Only

Solaris only

Antivirus Scan and Cure

ь

Cross-Platform Media Sharing  

ь

ь

Cross-Platform Media Sharing  

ь

ь

Virtual Library Support

ь

Media Pool and Bar Code Filtering  

ь

ь

Agent ACL Support   

ь

ь

Database Agent Table Filter

ь

Tape RAID Levels 0,1,5

Windows Only

Scheduled Device Mgmt   

ь

ь

ь

High-Performance Protocol  Database Piotection (Virtual Interface)

ь

ь

Exchange Message Level Support   

ь

ь

ь

ACL Backup and Restore Support   

ь

ь

ь

Client/Agent Configurable Port Addresses

ь

ь

ь

Raw Partition Backup  

ь

ь

Multiple NIC Card Support   

ь

ь

ь

Extensive Enterprise Reporting    

ь

ь

ь

ь

Enterprise Scalability   

ь

ь

ь

Cross Platform SAN Support     

ь

ь

ь

ь

ь

Serverless Backup     

ь

ь

ь

ь

ь

EMCTimeFinder Oracle Integration     

ь

ь

ь

ь

ь

EMC Symmetrix Support     

ь

ь

ь

ь

ь

IBM 494 Library Support

ь

ь

ь

ь

Windows Only

StorageTek ACSLS Library Support     

ь

ь

ь

ь

ь

Automated Media Exporting     

ь

ь

ь

ь

ь

Media Spanning     

ь

ь

ь

ь

ь

Vaulting     

ь

ь

ь

ь

ь

Multi Streaming of Oracle Backups     

ь

ь

ь

ь

ь

Oracle Database Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

Informix Database Protection    

ь

ь

ь

ь

Lotus Domino Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

Sybase Database Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

SAP R/ Protection    

ь

ь

ь

ь

SQL Database Protection     

ь

ь

ь

ь

ь

Multi Streaming of SQL Database Backups

ь

ь

ь

ь

ь

Exchange Database Protecilon     

ь

ь

ь

ь

ь

Catalog Free Restores     

ь

ь

ь

ь

ь

Image Backup    

ь

ь

ь

ь

NAS/NDMP Support     

ь

ь

ь

ь

ь

Staging and Backup to Disk

ь


ь

ь

ь

 

Enterprise Management Integration     

ь

ь

ь

ь

ь

Registry Key Detail Backups  


ь

ь

ь

ь

Command-Line Utilities     

ь

ь

ь

ь

ь

File System Multi-Streaming

ь

ь

ь

ь

ь

  Full 64-Bit Support    

ь

ь

ь

ь

Enterprise Backup містить всі компоненти, необхідні доячи повної зашиті даних підприємства, включаючи “гаряче” резервне копіювання, низьке споживання ресурсів і високу відмовостійкість. Ці компоненти є критичними при підтримці “дуже великих баз даних” (Very Large Databases, VLDB – більше одного терабайта даних), коли безперервність бізнесу грунтується на їх доступності.


Тестування


Незалежна дослідницька компанія Doculabs провела оцінку продуктивності BrightStor Enterprise Backup при роботі з VLDB. Мета тестування полягала у перевірці можливості резервного копіювання 1 Тбайта даних за 1:00 на обладнанні HP (Основні компоненти: HP 9000 Superdome server; HP Surestore disk array XP48; HP Surestore virtual array 7100; HP Surestore disk array FC60; HP Surestore tape libraries with Ultrium drives, більш детально – Табл. 2) за допомогою пакета BrightStor Enterprise Backup.


Виміри проводилися при різній кількості стрічкових накопичувачів. При цьому бралося до уваги те, що подібні системи функціонують в режимі високої доступності (7х24х365), тобто центральний процесор повинен бути завжди доступний для виконання інших програм.


Результати тестування приведені в табл. 3, які показують, що завантаження ЦП зростає практично лінійно зі збільшенням потокових стрічок, залишаючись при цьому вільним для інших додатків.

Табл. 3. Результати тестування

Sustained Throughput GB/Hr

Average Throughput GB/Hr

Data Moved(GB)

CPU Utilization (%)

Number of Tape Drives

315.71

244.33

232.14

10

4

579.00

449.74

472.27

22

8

1011.48

954.75

1002.50

50

16

Максимальна продуктивність склала понад 1 Тбайт / год, при безперервному “гарячому” копіюванні бази даних Microsoft SQL Server 2000. Така висока швидкість резервного копіювання дозволяє зберігати більшу кількість даних протягом встановленого “backup-вікна”, що трансформується в зниження загального навантаження на мережу і, в кінцевому рахунку, експлуатаційної вартості.


Висновок


BrightStor Enterprise Backup – це один з небагатьох поки продуктів, який дозволяє централізовано керувати зберіганням даних цілого підприємства – від мейнфреймів до лаптопов – і при цьому володіє високою продуктивністю і простотою управління.


Тестування


Незалежна дослідницька компанія Doculabs провела оцінку продуктивності BrightStor Enterprise Backup при роботі з VLDB. Мета тестування полягала у перевірці можливості резервного копіювання 1 Тбайта даних за 1:00 на обладнанні HP (Основні компоненти: HP 9000 Superdome server; HP Surestore disk array XP48; HP Surestore virtual 7100; HP Surestore disk array FC60; HP Surestore tape libraries with Ultrium drives, більш детально – табл. 2) за допомогою пакета BrightStor Enterprise Backup.

Табл. 2. Компоненти і конфігурації
Server 

 • Superdome Computer miming HP-UX 11.11·
 • 2 cells – each cell has 8GB RAM, 4 processors miming at 400 MHz
 • A single partition was setup for both cells (2 cells on the same crossbar)
 • 256MB of shared memory
 • PCI Bus for each cell:
 • 4 66MHz slots – 5 30MB/sec – 31.8 GB/min
 • 8 33MHz slots-265 MB/sec-15.9 GB min
Disk Array 

 • Disk arrays are on FC
 • FCHBA™sareA5158A
 • xp 48-8 FC Ports RAID 5 25% overhead, 8 slots for disk (4 per cell)
 • 11 RAID GROUPS, LDEV = 14GB, 3.2 TB (-2.4 TB for RAID 5)
 • 4GB mirrored cache
 • Limits:

  • 8FCPortsatlOOMB/seceach800MB/sec
  • 318MB/sec max. throughput
  • 2.310 TB capacity. 44 disks active 73GB each, I hot spare

 • Configuration:

  • 21 volume groups
  • 1 volume groups (xp21) at 112.8 GB per group, 8 LUNs per group
  • 15 volume groups (xpl-8,10-12,14-16) at 113.1 GB per group, 8 LUNs per group
  • 5 volume groups (xp9,13,17,18,19) at 99.0 GB per group, 7 LUNs per group
  • fc 60 – RAID 0, 4 slots (2 per cell) – 18GB & 9GB drives- tota

 • Limits:

  • 2 FCPorts at I OOMB/sec each 200MB/sec
  • 170MB/sec max. throughput
  • 360 GB capacity. 20 9GB and 10 18GB disks

 • Configuration:

  • 4 volume groups at 88 GB per group, I LUN per group
  • va 7100-2 FC Ports RAID 1+0 (stripping+mirroring 50% overhead) 4 slots (2 per cell)

 • Limits:

  • 2 FCPorts at I OOMB/sec each 200MB/sec
  • 90MB/sec max. throughput
  • 15×36 GB = (540 GB/2 270GB) 428 GB usable

 • Configuration:

  • 4 volume groups at 58 GB per group, 4 LUNs per group
Tape Subsystem 

 • Tape on SCSI LVDS
 • SCSIHBA”s-A5150A
 • LTO tape drives – using 4 slots (66 MHz) for tape on each cel
 • 1 tape drive can do 15 MB/sec or 52.73 GB/hr uncompressed
 • 0.824 TB/hour for 16 drives uncompressed
VLDB 

 • VLDB Tablespaces
 • xp 1-21
 • va 22-25
 • fc 26-29
 • On xp48 – 21 sources using 11 sources
 • xp2,xp5 85.0 GB
 • xpl,xp2-4,xp5-8,xpl7-19 60.0 GB
 • On fc60 – 4 sources using 4 sources
 • fcl-4 60.0 GB
 • On va7100 – 4 sources using 1 source· cas2 52.0 GB

Виміри проводилися при різній кількості стрічкових накопичувачів. При цьому бралося до уваги те, що подібні системи функціонують в режимі високої доступності (7х24х365), тобто центральний процесор повинен бути завжди доступний для виконання інших програм. Результати тестування приведені в табл. 3, які показують, що завантаження ЦП зростає практично лінійно зі збільшенням потокових стрічок, залишаючись при цьому вільним для інших додатків.

Табл. 3. Результати тестування

Sustained Throughput GB/Hr

Average Throughput GB/Hr

Data Moved(GB)

CPU Utilization (%)

Number of Tape Drives

315.71

244.33

232.14

10

4

579.00

449.74

472.27

22

8

1011.48

954.75

1002.50

50

16

Максимальна продуктивність склала понад 1 Тбайт / год, при безперервному “гарячому” копіюванні бази даних Microsoft SQL Server 2000. Така висока швидкість резервного копіювання дозволяє зберігати більшу кількість даних протягом встановленого “backup-вікна”, що трансформується в зниження загального навантаження на мережу і, в кінцевому рахунку, експлуатаційної вартості.


Висновок


BrightStor Enterprise Backup – це один з небагатьох поки продуктів, який дозволяє централізовано керувати зберіганням даних цілого підприємства – від мейнфреймів до лаптопов – і при цьому володіє високою продуктивністю і простотою управління.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*