ERwin Process Modeler (раніше BPwin) (FAQ), Комерція, Різне, статті

Питання:


X X X

 


Чи можу я зв’язати об’єкт моделі з зовнішніми документами?


Ви можете пов’язати з об’єктом моделі документацію, що зберігається в форматі програми Windows, наприклад Word, Excel і т.д. Для цього необхідно використовувати UDP властивість типу “Command”. При завданні значення цієї властивості праворуч від імені властивості з’являється кнопка “>”. При клацанні по цій кнопці виконується командний рядок.

Так якщо б ви хотіли зв’язати об’єкт із текстовим файлом, створеним в Word, то командний рядок має містити наступне:


[Повний шлях до файлу, починаючи з імені диска] [ім’я файлу]. Doc


Якщо ви натиснете кнопку “>”, то відкриється даний документ.
За якими характеристиками проводиться аналіз якості створеної моделі?
ERwin Process Modeler надає аналітику два інструменти для оцінки моделі – вартісний аналіз, заснований на роботах (Activity Based Costing, ABC), і властивості, що визначаються користувачем (User Defined Properties, UDP).
ABC є широко поширеною методикою, яка використовується міжнародними корпораціями та державними організаціями для ідентифікації справжніх рушіїв витрат в організації. При проведенні функціонально вартісного аналізу використовуються одиниці одиниць грошей і часу, які задаються розробником.
Якщо вартісних показників недостатньо, є можливість внесення власних метрик – властивостей, визначених користувачем. Є можливість створення 18 різних типів UDP (таких як текст, командний рядок, масив рядків, дата і т.д.)
Які методології використовуються при створенні моделей в ERwin Process Modeler?
 
В IDEF0 (Спочатку SADT) система подається як сукупність взаємодіючих робіт або функцій. Така чисто функціональна орієнтація є принциповою – функції системи аналізуються незалежно від об’єктів, якими вони оперують. Це дозволяє більш чітко змоделювати логіку і взаємодія процесів організації.
Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD ) Використовуються для опису документообігу та обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу пов’язаних між собою обов’язки. Їх можна використовувати як доповнення до моделі IDEF0 для більш наочного відображення поточних операцій документообігу в корпоративних системах обробки інформації.DFD описує:- Функції обробки інформації;- Документи, об’єкти, співробітників або відділи, які беруть участь в обробці інформації;- Зовнішні посилання, які забезпечують інтерфейс із зовнішніми об’єктами, що знаходяться за межами модельованої системи;- Таблиці для зберігання документів.
IDEF 3 (Workflow diagram) – методологія моделювання, що використовує графічний опис інформаційних потоків, взаємин між процесами обробки інформації та об’єктів, що є частиною цих процесів. За допомогою цієї методології можна описувати сценарії дій співробітників організації, наприклад послідовність обробки замовлення або події, які необхідно обробити за кінцевий час.
Які звіти можна створювати в AllFusion Process Modeler?
Документування результатів моделювання є найважливішим завданням при проектуванні ІС, причому актуальність цього завдання тим більше, чим масштабніше проект.
Для створення документації на основі моделі процесів або моделі даних можна скористатися як вбудованими засобами AllFusion PM і AllFusion Erwin DM, так і зовнішніми генераторами звітів. Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки.
Тут ми розглянемо вбудовані можливості AllFusion PM:
 – Model report – Цей звіт включає інформацію про контекст моделі – ім’я моделі, точку зору, область, мета, ім’я автора, дату створення та ін
– Diagram report – Звіт по конкретній діаграмі. Включає список об’єктів (робіт, стрілок, сховищ даних, зовнішніх посилань).
– Diagram object report – Найбільш повний звіт по моделі. Може включати повний список об’єктів моделі (робіт, стрілок з зазначенням їх типу та ін) і властивості, що визначаються користувачем.
– Activity cost report – Звіт про результати вартісного аналізу.
– Arrow report – Звіт по стрілках. Може містити інформацію зі словника стрілок, інформацію про роботу-джерелі, роботі-призначення стрілки та інформацію про розгалуженні і злиття стрілок.
– DataUsage report – Звіт про результати зв’язування моделі процесів і моделі даних.
– Model Consistency report – Звіт містить список синтаксичних помилок моделі.
– Where Used report – Показує, на яких діаграмах використовуються ті чи інші об’єкти.
Report Template Builder є простим генератором звітів, який входить до складу AllFusion PM.
Що таке модель AS-IS і модель ТО-ВЕ?
Побудова моделі AS-IS (як є) проводиться на основі існуючої документації, анкетування, опитування службовців підприємства та ін джерел. Отримана модель служить для виявлення некерованих робіт, робіт не забезпечених ресурсами та інших недоліків в організації діяльності підприємства.
Виправлення недоліків, перенаправлення інформаційних та матеріальних потоків призводить до створення моделі TO-BE (як буде). Як правило, будується кілька моделей ТО-ВЕ, серед яких визначають найкращий варіант.
Поширена помилка при створенні моделі AS-IS – створення ідеалізованої моделі. Приклад – модель створена на основі знань керівника, а не конкретного виконавця робіт. В результаті виходить спотворена модель, така модель несе назву SHOULD BE (як мало б бути).
Технологія проектування ІС передбачає спочатку створення моделі AS-IS, її аналіз і поліпшення бізнес-процесів, тобто створення моделі ТО-ВЕ, і тільки на основі моделі ТО-ВЕ будується модель даних, прототип і потім остаточний варіант ІС.
Побудова системи на основі моделі AS-IS призводить до автоматизації редпріятія за принципом “все залишити як є, тільки щоб комп’ютери стояли”, тобто ІС автоматизує недосконалі бізнес-процеси і дублює, а не замінює існуючий документообіг. У результаті впровадження і експлуатація такої системи призводить лише до додаткових витрат на закупівлю обладнання, створення програмного забезпечення і супроводу того й іншого.
Іноді поточна модель AS-IS і майбутня ТО-ВЕ розрізняються дуже сильно, так що перехід від початкового стану до кінцевого стає неочевидним. В цьому випадку необхідна третя модель, що описує процес переходу від початкового до кінцевого стану системи, оскільки такий перехід – це теж бізнес – процес.
Як додати Referent Tool, External Reference Tool і Data Store Tool на діаграму?
Для того щоб вставити ці обиекти необхідно:1. Відкрити діаграму на яку необхідно зробити вставку2. Вибрати потрібний об’єкт в палітрі інструментів3. Клікнути лівою клавішею мишки на вільній області діаграми4. Ввести ім’я об’єкту5. Перейти на закладку “Objects” навігатора “Model Explorer”6. Знайти вставлений елемент7. Перетягуванням додати нерухомість на діаграму
Як зобразити стрілку “вихід зворотній зв’язок на вхід” до того ж функціональному блоку?
BPWin НЕ позволяетсоздать створити циклічну зворотний зв’язок. Однак якщо така необхідність виникає, то необхідно:
Створити звичайну зв’язок по входу.Потім розгалужув стрілку, направити нову гілку назад до входу роботи-джерела.
Видалити стару гілку рядка виходу.
Як русифікувати словники і моделі?
Для того щоб русифікувати словники і тексти, що вводяться користувачем в AllFusion Process Modeler 7.2 (BPWin), необхідно:
1. Запустити файл імпорту інформації до реєстру: RUS.reg


2. На питання про додавання інформації в реєстр відповісти позитивно.


3. Перезавантажити систему.
Як поєднати на одній картинці дві моделі?Щоб зберегти графічний файл з суміщеними моделями, вибираємо Visual Diagram Difference з меню Tools. У діалоговому вікні необхідно вибрати моделі для суміщення і натиснути Compare. Так само за допомогою цього інструменту можна отримати графічний файл з однією моделлю, для цього у вікні Visual Diagram Difference відзначаємо одну і ту ж модель.
Назва функції виходить за рамки функціонального блоку. Що робити?
Щоб текст розташовувався всередині функціональних блоків з переносами за словами, а не в один рядок, слід 1) налаштувати властивості моделі: меню Model / Model Properties, закладка Layout, у розділі “Fit Name in Box “вибрати” Wrap text to fit box “, 2) змінити ширину функціонального блоку на діаграмі.
Якщо вам не подобається автоматичний варіант розстановки переносів слів у назвах функцій, стрілок і т.п., ви можете розставити переноси примусово у відповідному словнику (меню Dictionary).
Як активізувати пункт меню FileExportERwin для експорту даних з Process Modeler в ERwin?
В Process Modeler в словнику сутностей і в словнику атрибутів установіть прапорець “Exchange with ERwin”. Після цього пункт меню FileExportERwin стане активним.
При переході з IDEF0 на DFD граничні стрілки мігрують на DFD. Нотація DFD не дозволяє граничні стрілки. Що з ними робити?
Дійсно, нотація DFD не дозволяє граничні стрілки – всі стрілки повинні починатися і закінчуватися на роботах, сховищах даних або зовнішніх сутності. Щоб строго слідувати правилам нотації DFD, слід:
видалити всі граничні стрілки на діаграмі DFD;
створити відповідні зовнішні сутності та сховища даних;
створити внутрішні стрілки, що починаються з зовнішніх сутностей замість граничних стрілок;
стрілки на діаграмі IDEF0 затонелліровать
Строго дотримуватися правил нотації DFD при створенні змішаних моделей не завжди зручно, тому Process Modeler дозволяє створювати граничні стрілки на діаграмах DFD і не ідентифікує такі стрілки як синтаксичну помилку.
Чому після експорту даних з ERwin в моделі Process Modeler нічого нового не з’являється?
Експортовані з ERwin дані слід шукати не на діаграмах, а в словниках Process Modeler (див. меню DictionaryEntity і DictionaryAttribute)
Чи може BPWin автоматично вказувати номер дочірньої діаграми на батьківському функціональному блоці?
У методології IDEF0 зазначено, що в правому нижньому куті функціонального блоку при наявності декомпозиції повинен вказуватися номер дочірньої діаграми. Ця можливість підтримується Process Modeler `ом автоматично після включення відповідних налаштувань відображення моделі:
Включити відображення номера функціонального блоку: ModelModel PropertiesDisplayActivity Numbers
Вибрати відповідний спосіб відображення номера блоку: ModelModel PropertiesNumbering
Після такого налаштування ви зможете побачити, що кожен функціональний блок має номер у правому нижньому кутку, і кожна дочірня діаграма має такий же номер в підвалі рамки в поле NODE (Вузол – для русифікованої рамки).
Щоб візуально визначати, які з функціональних блоків діаграми мають дочірні діаграми, а які – ні, потрібно включити ще одну опцію: ModelModel PropertiesDisplayLeaf Corners. Після цього ви побачите різницю у відображенні блоків, що мають декомпозицію і блоків, які не мають декомпозиції: в лівому верхньому кутку блоку без декомпозиції намальована діагональна риса.
Таким чином, в Process Modeler ви можете візуально визначити, чи є розшифровка у блоку і якщо є, то номер деталізує діаграми.
Чи є відмінність у русифікації рамки діаграми в Process Modeler 7?
Невелика відмінність є. Потрібно скопіювати русифікований файл BPwinLoc.INI в каталог Windows (або winnt) до початку інсталяції продукту. Якщо ви вже встановили продукт без русифікації рамки або бажаєте змінити параметри настройки рамки, то доведеться правити реєстри Windows. Для цього зайдіть в редактор реєстрів Windows (StartRun regedit) і виправте значення полів в HKEY_CURRENT_USERSoftwareComputerAssociatesAFPMr7AllFusion Process ModelerBPwinLoc на свій розсуд (або відповідно до вмістом модифікованого файлу BPwinLoc.INI), далі перезавантажте Windows або закрийте сеанс роботи з Windows.
Відкрив раніше створену в BPwin модель, не можу зберегти в ній нові зміни, в чому причина?
Ви запускаєте модель подвійним натисканням кнопки миші. За замовчуванням для розширення *. Bp1 у вас запускається не Process Modeler, а інший продукт пакета – AllFusion Model Navigator. Navigator, дійсно, не дозволяє зберігати зміни моделі – тільки переглядати і створювати звіти.
Рішення 1: Запустіть спочатку Process Modeler, а в ньому відкрийте модель, яку хочете змінювати. Рішення 2: Змініть програму, що запускається за замовчуванням для розширення *. Bp1, на AllFusion Process Modeler.
Як призначити автора конкретної діаграмі?
Щоб призначити автора конкретної діаграмі, потрібно призначити автора для батьківської функції на батьківській діаграмі: права кнопка мишки на батьківську функцію, закладка Name, пункт Author.
Під якими ОС працює нова версія Process Modeler 7?
AllFusion Process Modeler 7 працює під MS Windows 2000, XP (SP2), 2003
Як ліцензується нова версія Process Modeler 7? Де взяти ключі?
Процес ліцензування в новій версії спростився. Досить запустити програму CALicnse.exe і ввести 25-значний ключ. Ключі можуть бути тріальних і постійними. При реєстрації тріальних ключами продукт працює в повнофункціональному режимі 30 днів, потім припиняє запускатися. Для реєстрації нової версії 7 продукту не підходять ключі від версії 4. За новими ключами звертайтеся в компанію Інтерфейс Ltd. за адресою mail@interface.ru.
У чому принципова відмінність Process Modeler від “рисовалок” типу MS Visio?
Основні відмінності AllFusion Process Modeler від “рисовалок”:
Process Modeler не дозволяє відійти від обраного стандарту (IDEF0, IDEF3, DFD):
вибравши стандарт (IDEF0, IDEF3 або DFD) ви працюєте тільки з набором графічних елементів даного стандарту;
можна автоматично перевірити синтаксис діаграми.
Інформація вводиться / змінюється один раз в одному місці.
Process Modeler інтегрується з ERwin Data Modeler, підтримуючи синхронізацію моделей процесів і моделей даних.
Process Modeler надає можливість автоматичної генерації SwimLane-діаграм (графічний прообраз посадових інструкцій) з IDEF3-діаграм.
При декомпозиції діаграм Process Modeler зберігає! контекст: стрілки, що стосуються декомпозіруемого блоку мігрують на діаграму декомпозиції. Тому декомпозиція функції починається не з нуля, а з наявності контексту у вигляді граничних стрілок, які мігрували з батьківської діаграми. Крім цього інструмент Тунелів дозволяє автоматично відстежує дисбаланс стрілок у батьківській функції і в дочірній діаграмі.
Process Modeler дозволяє генерувати довільні звіти по моделі.
Як отримати звіт “роль (посада)-група ролей (відділи)”?
Використовуйте Report Template Builder. Створіть новий шаблон звіту, з розділу Available Sections перетягніть в створюваний шаблон (Report Layout) розділ Diagram Role. У властивостях Diagram Role потрібно вибрати “Role”, “Group”, далі вибрати зручний формат звіту (HTML, RTF, TXT або PDF) і запустити генерацію звіту.
Як русифікувати рамку (форму) діаграми в Process Modeler?
В ERwin Process Modeler 7.2.8 з’явилася можливість налаштувати рамку діаграми, включаючи можливість замінити англійські назви полів рамки на власні назви (наприклад, на російські назви полів згідно рекомендаціям Р 50.1.028-2001), а також змінити положення вертикальних ліній рамки.
Для налаштування рамки діаграми треба модифікувати файл BPwinLoc.INI, розташований в каталозі Windows (або winnt).
Ви можете просто скачати вже модифікований файл BPwinLoc.INI.
Завантажити ERwin Process Modeler 7.2.8 можна також тут.
Де знайти просту інформацію по ABC (ФВА) в Process Modeler?Можу порекомендувати книги:
  • Маклаков С.В. Моделювання бізнес-процесів з AllFusion Process Modeler або
    Маклаков С.В. Створення інформаційних систем з AllFusion Modeling Suite.

У цих книгах дається опис методики використання функціонально вартісного аналізу (ФВА, ABC) в Process Modeler. Крім цього, в кожній з книг є уроки, включаючи вправу по функціонально вартісному аналізу.

Process Modeler має вбудований підручник, що включає теоретичну та практичну частини. У цьому вбудованому підручнику окрема тема присвячена функціонально вартісному аналізу (головне меню / help / Online Tutorial / Тема 8)
Коли запускаю Process Modeler в Win XP SP2 під звичайним юзером, видається помилка “Unable to locate configuration file for ModelMart interface …”. Що робити?


AllFusion Process Modeler (раніше BPwin) коректно працює під Windows XP sp2. Слід пам’ятати два моменти:
Після установки продукту під адміністратором продукт треба запустити і закрити;
При роботі з продуктом під звичайним користувачем потрібно пам’ятати, що зберігати моделі можна тільки в дозволені папки.
Після роботи вірусу в Process Modeler зникли деякі панелі інструментів. Що робити?
Перше, що треба спробувати – зайти в меню View і проставити чеки для необхідних панелей. Якщо не допомагає, то видалити BPwin41.ini
Як підключити до Activity документ, який лежить в інтернеті за певною адресою?
Приєднання документів до робіт і стрільцям в Process Modeler налаштовується за допомогою UPD – властивостей, визначених користувачем. Для цього потрібно створити UDP типу Command або Command List і підключити UDP до необхідної роботі або стрілкою.
Як значення Value для UPD вказати адресу Інтернет-сторінки, включаючи назву протоколу, наприклад: www.interface.ru/home.asp. Якщо необхідно, в Value вказати повну командний рядок з явним зазначенням додатки, необхідного для відкриття документа, наприклад: explorer.exe www.interface.ru/home.asp.
Як здійснюється зв’язок AllFusion Process Modeler 4.1.4 з Crystal Reports?


Детальний опис дано в книзі Маклаков С.В. Створення інформаційних систем з AllFusion Modeling Suite. – М.: ДІАЛОГ-МІФІ, 2003-432 с. (Стр 277-294).

План отримання звіту в Crystal Reports (CR) на основі даних моделі AllFusion Process Modeler (APM) наступний:


  1. в АРМ отримати звіт і зберегти його у форматі DDE
  2. в MS Excel зберегти звіт у форматі * xls;
  3. налаштувати ODBC-джерело для доступу до отриманого файлу MS Excel;
  4. в Crystal Reports створити звіт, використовуючи створений ODBC-джерело в якості джерела даних.Де знайти приклад з експорту діаграми з моделі AllFusion Process Modeler в Arena 8?


Компанія СА разом з продуктом AllFusion Process Modeler 4.1.4 sp1 постачає ряд прикладів для демонстрації інтеграції Process Modeler і Arena 5. Приклади розміщуються в каталозі CAAllFusion Process ModelerSamplesArena. Ці приклади можна використовувати і для демонстрації інтеграції Process Modeler і Arena 8.
Як видалити роль з activity?


По правій кнопці мишки клацнути по activity, вибрати Roles, в діалозі встати на роль, яку потрібно видалити і натиснути клавішу “Del”
Чи можна в рамці додати ім’я читача (reader)?


Ім’я читача вписується під час перевірки моделі експертом, але якщо заздалегідь відомо хто буде проводити перевірку, то можна скористатися інструментом “Text Tool”:


Вставляємо ім’я читача


Перетягуємо в потрібне місце:


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*