IDEF0: функціональне моделювання ділових процесів, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

Більшість з тих, хто займається реалізацією проектів, пов’язаних зі створенням або розвитком корпоративних інформаційних систем, згодні з тезою, що замовнику потрібна інформаційна система, яка підвищує ефективність діяльності підприємства. Однак замовники і розробники інформаційних систем до сих пір розмовляють на різних мовах: вони по-різному розуміють – що значить підвищити ефективність підприємства.


Розробники інформаційних систем дуже часто під підвищенням ефективності розуміють зростання кількості робочих станцій у локальній обчислювальній мережі (ЛОМ) підприємства, зростання пропускної здатності ЛВС, зростання кількості документів, обробка яких здійснюється на автоматизованих робочих місцях (АРМах) і т.п.

Замовники під підвищенням ефективності підприємства розуміють зростання продуктивності праці, зменшення собівартості та збільшення якості вироблених продуктів і послуг. Останнім часом в життя замовників стрімко вриваються нові умови і нові поняття: стратегія розвитку, ключова компетенція, бізнес-архітектура, бізнес-правила і багато іншого.

Для того, щоб замовник і розробник інформаційної системи розуміли один одного, необхідно, щоб розробник переорієнтувався з вирішення технічних завдань зі створення чи розвитку інформаційної системи на рішення комплексних завдань з підвищення ефективності діяльності підприємства замовника. При такому підході на перший план виступає проблема ефективного способу вивчення сфери діяльності замовника:


В рамках такого підходу підвищити ефективність роботи розробника інформаційних систем покликані інструментальні засоби, призначені для моделювання підприємства і ре-інжинірингу ділових процесів. Одним з представників такого сімейства інструментальних засобів є CASE-інструменти для функціонального моделювання ділових процесів.

У цій статті наведено огляд одного класу засобів для функціонального моделювання ділових процесів, орієнтованих на використання методології IDEF0.

IDEF0 – методологія функціонального моделювання


В ході реалізації програми інтегрованої комп’ютеризації виробництва (ICAM), запропонованої свого часу ВПС для аерокосмічної промисловості США, була виявлена ​​потреба в розробці методів аналізу взаємодії процесів у виробничих системах. Для задоволення цієї потреби була розроблена методологія IDEF0 (Integrated Definition Function Modeling), яка в даний час прийнята в якості федерального стандарту США. Методологія успішно застосовувалася в самих різних галузях, продемонструвавши себе як ефективний засіб аналізу, проектування та подання ділових процесів. В даний час методологія IDEF0 широко застосовується не тільки в США, але і у всьому світі. У Росії IDEF0 успішно застосовувався в державних установах (наприклад, у Державній Податковій Інспекції), в аерокосмічній промисловості (при проектуванні космодрому в Плесецьк), в Центральному Банку і комерційних банках Росії, на підприємствах нафтогазової промисловості та підприємствах інших галузей.

Основні поняття IDEF0


В основі IDEF0 методології лежить поняття блоку, який відображає деяку бізнес-функцію. Чотири сторони блоку мають різну роль: ліва сторона має значення “входу”, права – “виходу”, верхня – “управління”, нижня – “механізму” (див. рис. 1).


Взаємодія між функціями в IDEF0 представляється у вигляді дуги, яка відображає потік даних або матеріалів, що надходить з виходу однієї функції на вхід іншої. В залежності від того, з яким боком блоку пов’язаний потік, його називають відповідно “вхідним”, “вихідним”, “керуючим”.

Принципи моделювання в IDEF0


У IDEF0 реалізовані три базові принципи моделювання процесів:


Принцип функціональної декомпозиції являє собою спосіб моделювання типової ситуації, коли будь-яка дія, операція, функція можуть бути розбиті (декомпозовані) на більш прості дії, операції, функції. Іншими словами, складна бізнес-функція може бути представлена ​​у вигляді сукупності елементарних функцій. Представляючи функції графічно, у вигляді блоків, можна як би заглянути всередину блоку і детально розглянути її структуру і склад (див. рис. 2).


Принцип обмеження складності. При роботі з IDEF0 діаграмами істотним є умова їх розбірливості і легкості читання. Суть принципу обмеження складності полягає в тому, що кількість блоків на діаграмі має бути не менше двох і не більше шести. Практика показує, що дотримання цього принципу призводить до того, що функціональні процеси, представлені у вигляді IDEF0 моделі, добре структуровані, зрозумілі і легко піддаються аналізу.

Принцип контекстної діаграми. Моделювання ділового процесу починається з побудови контекстної діаграми. На цій діаграмі відображається лише один блок – головна бізнес-функція модельованої системи. Якщо мова йде про моделювання цілого підприємства або навіть великого підрозділу, головна бізнес-функція не може бути сформульована як, наприклад, “продавати продукцію”. Головна бізнес-функція системи – Це “місія” системи, її значення в навколишньому світі. Не можна правильно сформулювати головну функцію підприємства, не маючи уявлення про його стратегії.

При визначенні головної бізнес-функції необхідно завжди мати на увазі мета моделювання та точку зору на модель. Одне і те ж підприємство може бути описано по-різному, залежно від того, з якої точки зору його розглядають: директор підприємства і податкової інспектор бачать організацію абсолютно по-різному.

Контекстна діаграма грає ще одну роль у функціональній моделі. Вона “фіксує” кордону моделируемой бізнес-системи, визначаючи те, як моделируемая система взаємодіє зі своїм оточенням. Це досягається за рахунок опису дуг, з’єднаних з блоком, що становлять головну бізнес-функцію.

Застосування IDEF0


Після ознайомлення з базовими поняттями і принципами функціонального моделювання ділових процесів природним є питання: як це допомагає підвищувати ефективність і якість діяльності підприємства.

Побудова моделі ЯК Є. Обстеження підприємства є обов’язковою частиною будь-якого проекту створення чи розвитку корпоративної інформаційної системи. Побудова функціональної моделі ЯК Є дозволяє чітко зафіксувати, які ділові процеси здійснюються на підприємстві, які інформаційні об’єкти використовуються при виконанні ділових процесів і окремих операцій. Функціональна модель ЯК Є є відправною точкою для аналізу потреб підприємства, виявлення проблем і “вузьких” місць і розробки проекту вдосконалення ділових процесів.

Бізнес-правила. Модель ділових процесів дозволяє виявити і точно визначити бізнес-правила, які використовуються в діяльності підприємства.

На рис. 3 представлений фрагмент функціональної моделі документообігу. При виконанні операції “сортувати документи” використовується бізнес-правило: “реєстрації не підлягають: документи, надіслані в копії для зведення, телеграми та листи про дозвіл відряджень і відпусток … “. Це правило зафіксовано в інструкції з документообігу. Функціональна модель дозволяє не тільки ідентифікувати існування цього правила, але також визначити, при виконанні якої операції і на якому робочому місці воно повинно застосовуватися.


В рамках функціональної моделі бізнес-правило виглядає таким чином: “якщо в приймальню надійшов документ, призначений керівництву, він підлягає сортуванню, в результаті якої на підставі інструкції визначається, чи підлягає документ реєстрації чи ні “.

Якщо при розробці інформаційної системи не буде враховано це бізнес-правило, то така система буде функціонувати неадекватно.

Дуже часто бізнес-правила на підприємстві не записані в інструкції: вони ніби є, але і їх нібито немає. В результаті спроби змінити що-небудь в діяльності підприємства або підрозділу можуть закінчитися невдачею тільки лише тому, що ці зміни суперечать сформованим бізнес-правилам.

Інформаційні об’єкти. Функціональна модель дозволяє ідентифікувати всі інформаційні об’єкти, якими оперує підприємство в своїй діяльності. На відміну від інформаційних моделей (Data Flow Diagrams, IDEF1X) функціональна модель IDEF0 відображає, як саме використовуються інформаційні об’єкти в рамках ділових процесів.

Побудова моделі ЯК БУДЕ. Створення та впровадження корпоративної інформаційної системи призводить до зміни умов виконання окремих операцій, структури ділових процесів і підприємства в цілому. Це призводить до необхідності зміни системи бізнес-правил, використовуваних на підприємстві, модифікації посадових інструкцій співробітників. Функціональна модель ЯК БУДЕ дозволяє вже на стадії проектування майбутньої інформаційної системи визначити ці зміни. Застосування функціональної моделі ЯК БУДЕ дозволяє не тільки скоротити терміни впровадження інформаційної системи, але також знизити ризики, пов’язані з несприйнятливістю персоналу до інформаційних технологій.

Розподіл ресурсів. Функціональна модель дозволяє чітко визначити розподіл ресурсів між операціями ділового процесу, що дає можливість оцінити ефективність використання ресурсів.

Особливо ця задача актуальна при створенні нових ділових процесів на підприємстві. Наприклад, компанія, яка спеціалізується на розробці замовленого програмного забезпечення, прийняла рішення створити власну службу збуту. Функціональна модель ділового процесу з продажу програмного забезпечення дозволить керівництву компанії чітко визначити, які ресурси необхідно виділити для того, щоб забезпечити функціонування служби збуту, скільки співробітників необхідно залучити для роботи в новій службі, які функціональні обов’язки ці співробітники повинні виконувати і т.д.

Програмні системи IDEF0


В даний час існує безліч CASE засобів, що підтримують функціональне моделювання в стандарті IDEF0.


ВИСНОВОК


Методологія функціонального моделювання IDEF0 є досить простим інструментом, який дозволяє розробникам корпоративних інформаційних систем вивчити сферу діяльності замовника і вирішувати завдання щодо підвищення ефективності цієї діяльності.

Застосування функціонального моделювання дозволяє вирішувати не тільки технічні проблеми замовника, пов’язані з інформаційними технологіями, але також проблеми, що мають відношення до сфери діяльності замовника. Це дозволяє перетворити проект інформаційної системи з “пачки паперу”, за яку замовник не хоче платити, в послугу, яка може принести замовнику додатковий ефект, який можна порівняти з подальшою автоматизацією.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*