Інструменти VBA-розробника в Microsoft Office 2000 Developer, MS Office, Програмні керівництва, статті

В огляді нововведень Microsoft Office 2000 для розробників (див. “КомпьютерПресс” N 12/99, с. 169) ми згадували про те, що у складі версії Developer Edition (ODE 2000) є цілий ряд додаткових коштів для програмістів. Сам продукт ODE 2000, який поставляється тільки в англомовному варіанті, представляє собою комплект компакт-дисків версії Premium, а також додатково диска Developer і трьох дисків MSDN Library. Установка засобів Developer проводиться автономної програмою Setup (ми, наприклад, виконали їх підключення до російської версії MS Office 2000 Premium), яка пропонує три групи компонентів:


Слід звернути увагу, що при необхідності перестановки групи Developer Tools потрібно запускати автономну програму інсталяції ACMBOOT.EXE.

У цій статті ми розповімо про використання VBA-доповнень (Add-Ins), які входять до складу групи Developer Tools (рис. 1).Рис. 1


Примітка. Для того щоб повною мірою використати можливості доповнення VBA Source Code Control, необхідно попередньо встановити і настроїти систему контролю версій Visual SourceSafe, яка також знаходиться на інсталяційному диску Developer в групі Applications.


Підключення доповнень в середовищі VB і VBA


Перш ніж перейти до огляду інструментів, що поставляються в складі ODE 2000, розглянемо деякі загальні питання створення і використання розширень середовища програмування.

Для розробки додаткових інструментів (Add-Ins) – утиліт, майстрів, конструкторів, – призначених для подальшої інтеграції в середовище розробки VBE, використовується спеціальна технологія створення компонентів типу ActiveX-серверів. В даному випадку ми використовуємо термін VBE (Visual Basic Environment), щоб підкреслити, що дана середу реалізується у вигляді дуже схожих, але все ж різних варіантів – Звичайного VB, а також VBA в складі MS Office. При роботі з Add-Ins цей не дуже зрозумілий підхід Microsoft виглядає таким чином, що технологія створення і реєстрації цих доповнення для VB і VBA трохи відрізняються. З точки ж зору користувача це означає, що Add-Ins, наявні в складі VB 6.0 не можуть використовуватися в Office / VBA 2000 Developer і навпаки. Проте процедура роботи з доповненнями в обох системах виглядає однаково.

Управління роботою набору Add-Ins виконується за допомогою менеджера додатків, що викликається командою Add-Ins/Add-In Manager. У Office / VBA 2000 така команда з’являється тільки після установки Developer Tools з інсталяційного диска ODE 2000. Після звернення до менеджера доповнень з’являється діалогове вікно, в якому представлені всі зареєстровані Add-Ins (рис. 2).Рис. 2


У правій колонці цього списку зазначений режим завантаження кожного Add-In, який встановлюється за допомогою трьох прапорців секції Load Behavior в правому нижньому кутку вікна:

Loaded/Unloaded – Негайне підключення або відключення доповнення до середовища VBE. Ця операція може також виконуватися подвійним клацанням миші назви модуля безпосередньо у списку. Як правило, операція підключення доповнення полягає у появі відповідної команди в меню Add-Ins, за допомогою якої вже виробляється безпосередній запуск цієї програми на виконання. Установка Loaded / Unloaded діє тільки під час поточного сеансу робота з середовищем VBE.

Load on Startup – Автоматичне підключення доповнення під час запуску VBE. Ви можете відключити цю програму в поточному сеансі роботи, але якщо Load on Startup встановлений, але при перезавантаженні VBE розширення знову буде підключено.

Command Line – Забезпечує підключення доповнення при запуску cреди розробки за допомогою командного рядка (може використовуватися тільки при роботі з VB).

Тепер перейдемо до огляду інструментів ODE 2000.


VBA Code Commenter


Це доповнення дозволяє створювати в процедурах проектів коментарі, які зазвичай включають ім’я автора, дату і час створення, історію проекту, параметри та інші дані. VBA Code Commenter поміщає таку інформацію в початок процедури, а розробнику залишається тільки заповнити порожні місця.

Для створення коментарів виконайте наступні кроки:


 1. В меню Add-Ins виберіть команду VBA Code Commenter.
 2. В однойменному діалоговому вікні (рис. 3) встановите перемикач в групі Add Comments To, щоб задати місце, куди поміщати коментарі – в поточну процедуру, в усі процедури поточного модуля або відразу в усі процедури поточного проекту.


  Рис. 3


 3. Виберіть потрібний шаблон в поле Code Header Template.
 4. При бажанні введіть ім’я та ініціали розробника в групі Author. (Більш детально про це див нижче, в розділі “Формати, використовувані в шаблонах доповнень VBA Code Commenter і VBA Error Handler”.)
 5. Клацніть OK.

В якості шаблонів додаток VBA Code Commenter використовує файли з розширенням. Eht (формат – простий ASCII-файл), які можна створювати за допомогою будь-якого текстового редактора (рис. 4). У складі ODE2000 є приклад такого файлу CodeCommenter.eht.Рис. 4VBA Error Handler


Усім би нам хотілося, щоб написаний вами код виконувався без помилок, але, на жаль, на практиці це не так. Причому помилки можуть бути пов’язані, як з невірним кодом (який потрібно виправляти), так і якимись проблемами конкретного користувача (наприклад, коли він намагається відкрити файл, якого просто немає на диску). Тому розробники створюють обробники виняткових ситуацій та помилок, які поміщають в різні (а інколи і в усі) процедури проекту.

Доповнення VBA Error Handler якраз призначено для того, щоб звести до мінімуму одноманітну роботу з написання такого коду. Воно вставляє стандартні шаблони обробників помилок у вихідний текст проекту, а програміст додає тільки конкретний код. Технологія опису шаблону і звернення до цієї утиліті повністю аналогічні роботі VBA Code Commenter. Єдина відмінність – наявність прапорця Update existing error handlers, завдяки якому можна оновлювати все обробники помилок в процедурах, що знаходяться в діапазоні, який був вказаний в групі Add Error Handlers To.

Примітка. Якщо VBA Error Handler виявить код On Error GoTo


TODO: Turn normal error handler on when this condition is finished

тобто “включите звичайний обробник помилок, коли дана умова буде виконана”.

Файли шаблонів записують у звичайному текстовому форматі і мають розширення. Eht (рис. 5).Рис. 5


Виконавши всі необхідні кроки, програміст отримає приблизно такий код:

On Error GoTo HandleErr
ExitHere:
  Exit Sub
Error handling block added by
Error Handler Add-In.
DO NOT EDIT this block of code.
Automatic error handler last updated
at 05-29-2000 13:19:17
ErrorHandler:$$D=05-29-2000
ErrorHandler:$$T=13:19:17
HandleErr:
Select Case Err.Number
Case Else
ErrorHandler:$$N=clsEmailMerge.Class_Initialize
MsgBox “Помилка” & Err.Number & “:” & _
Err.Description, vbCritical, _
“clsEmailMerge.Class_Initialize”
End Select
End Error handling block.


У складі ODE2000 є стандартний шаблон ErrorHandler.eht.

Формати, що використовуються в шаблонах доповнень VBA Code Commenter і VBA Error Handler


Ці шаблони містять замінні маркери, які вказують, що буде додаватися в код процедур проекту:Маркер Значення
$$A Автор. Замінюється поточним ім’ям автора
$$B Тіло процедури
$$D Поточна дата в форматі короткої дати Windows
$$H Коментарі заголовка
$$I Ініціали автора
$$N Ім’я процедури. Замінюється повним ім’ям процедури, включаючи ім’я класу, якщо дана процедура є членом класу
$$P Ім’я проекту
$$T Сьогодні в форматі короткого часу Windows
$$V Змінні заголовка
$$Y Тип процедури. Замінюється на Sub, Function або Property, відповідно
$$SA Початок режиму Auto. Використовується, щоб позначити початок вставляється обробника помилок
$$EA Кінець режиму Auto. Використовується, щоб позначити кінець вставляється обробника помилок
$$SH Початок заголовка
$$EH Кінець заголовка

Маркери $ $ A і $ $ I використовуються для вставки імені та ініціалів розробника. Якщо ви ввели нові значення в поля Name і Initials в діалоговому вікні VBA Code Commenter або VBA Error Handler, доповнення зберігає їх у Реєстрі в каталозі HKCU/Software/Microsoft/ODE/9.0 для подальшого використання. Якщо ж доповнення не знаходить їх за вказаною адресою, то воно намагається знайти використовувані за замовчуванням значення для зареєстрованого користувача продуктів.

Доповнення VBA Code Commenter використовує маркери $ $ SH і $ $ EH, які, відповідно, вставляють такий коментар:


Code Commenter block inserted by Procedure Header Add-in

і


End Code Commenter block


У тому випадку, якщо в існуючій процедурі вже є маркер $ $ SH, VBA Code Commenter не буде змінювати цю процедуру.

Для доповнення VBA Error Handler слід вказувати маркери $ $ SA і $ $ EA, які, відповідно, вставляють такий код:


Error Handler block added by VBA Error Handler Add-in.
DO NOT edit this block of code

і


End Error Handling block


Якщо в тексті існуючої процедури буде знайдений маркер $ $ SA, програма VBA Error Handler не стане змінювати цю процедуру за винятком того випадку, коли встановлений значок Update в діалоговому вікні VBA Error Handler.

Зауваження 1. Для правильної роботи доповнення необхідно, щоб файл шаблону містив, принаймні, наступні маркери: $ $ B плюс або $ $ SH і $ $ EH, або $ $ SA і $ $ EA. В разі їх відсутності буде видане повідомлення про помилку при спробі завантажити EHT-файл.

Зауваження 2. Якщо вам не сподобається код, доданий до процедур проекту доповненнями VBA Code Commenter і VBA Error Handler, і ви захочете видалити його за допомогою команди, то тут вас чекає невеликий сюрприз. Після такої операції буде видалено весь текст процедури, включаючи той, що був написаний вами! Не лякайтеся – після цього викличте команду Edit / Undo Delete, і ваш код буде відновлений.

String Editor


Практично у всіх додатках використовуються рядки, що складаються з тих чи інших змінних, які необхідно спочатку описати, привласнити яке-небудь значення, а потім вивести в якості елемента рядка. Якщо ви хочете створити рядок, що включає кілька змінних, слід бути особливо уважним, описуючи її, і не забути поставити всі подвійні лапки і знаки конкатенації в потрібних місцях.

Розглянемо такий код, який містить кілька строкових змінних:


Fname $ = “Петя”
Lname $ = “Іванов”
varDate = “19 вересня”
varYear = “1975”
TextBox1.Text = Fname $ & “” & Lname $ & “народився” _
& VarDate & “” & varYear & “року”


Як видно з цього прикладу, можна дуже легко припуститися помилки, пропустивши лапки або знак конкатенації або поставивши їх не в тому місці. Тут вам на допомогу прийде доповнення String Editor, яке істотно спрощує процес форматування складних рядків. Його зручно використовувати для створення текстів, виведених в діалогових вікнах або вікнах повідомлень, формування SQL-операторів або скриптів і т.д.

Робота з String Editor виглядає наступним чином:


Доповнення String Editor автоматично відформатує рядок, само додасть необхідні синтаксичні елементи (лапки, знаки конкатенації і табуляції, константи переходу на новий рядок, вставить знаки пробілів між змінними та ін.)

Ось ще кілька прикладів форматування, яке може бути зроблено за допомогою String Editor:
Вікно доповнення String Editor Одержуваний код
Наша собака задоволена. “Наша собака задоволена.”
Наша собака задоволена. “Наша собака” & vbNewLine & “задоволена.”
Наша strAnimal задоволена. “Наша” & strAnimal & “задоволена.”
Наша собака задоволена. VbTab & “Наша собака задоволена.”
“Наша собака задоволена.” Chr $ (34) & “Наша собака задоволена.” & Chr $ (34)

Package and Deployment Wizard


Package and Deployment Wizard – зручний засіб створення дистрибутивів додатків, розроблених за допомогою Office 2000/VBA. Такі дистрибутиви встановлюються програмою Setup.exe. Майстер упаковує підлягають установці компоненти програми в один або кілька стислих CAB-файлів. Багатофайлових дистрибутиви краще записувати на дискети, а один CAB-файл призначається для збереження на компакт-диску.

Крім того, доповнення Package and Deployment Wizard можна використовувати для створення DEP-файлів, що описують залежності між окремими частинами проекту і поширюваних разом з компонентами.

Примітка. Package and Deployment Wizard не є засобом дублювання дисків. Якщо ви хочете зробити копії дистрибутивних дисків, використовуйте відповідну утиліту.

Після запуску Package and Deployment Wizard на екрані з’явиться вікно, що пропонує три варіанти роботи з майстром (рис. 7). У верхній частині вікна знаходиться поле Active Project, куди пропонується ввести повне ім’я проекту, призначеного для упаковки.Рис. 7


Режими роботи з Package and Deployment Wizard включають:


 1. Package
  Вибравши цю кнопку, ви робите перший крок в створенні дистрибутива програми. Після того як проект буде упакований, ви можете повернутися в основне вікно і продовжити роботу.
 2. Deploy
  Ви вибираєте цю кнопку в тому випадку, якщо у вас вже є готовий упакований проект і ви хочете приступити до його розгортання. Майстер готує дистрибутив до поширення на дисках, в мережі або локальної папці, а також в Internet.
 3. Manage Scripts
  Натискання цієї кнопки виводить діалогове вікно Manage Scripts, в якому ви можете перейменовувати, дублювати або видаляти сценарії упаковки і розгортання.

Multi-Code Import/Export


При розробці великих проектів програмісту часто доводиться імпортувати та експортувати об’єкти та модулі, написані на Visual Basic. Для цього завдання краще використовувати додаток Multi-Code Import / Export, яке допоможе заощадити час і звести до мінімуму помилки, пов’язані з переносом безлічі модулів коду в проект і назад за одну операцію.

Multi-Code Import / Export складається з двох додатків: одне – для імпорту коду, а інше – для експорту. Для переносу коду між двома VBA-проектами слід спочатку експортувати його з одного проекту в каталог-приймач за допомогою доповнення Multi-Code Export, а потім імпортувати в інший проект за допомогою доповнення Multi-Code Import.

Для імпорту об’єктів необхідно виконати наступні кроки:


 1. Запустите додаток Multi-Code Import, викликавши відповідну команду з меню Add-Ins.
 2. На екран виведеться діалогове вікно Multi-Code Import (рис. 8). В поле Import objects сформуйте список файлів, призначених для імпорту. (Імпортувати можна будь VBA-файл з розширенням. Bas,. Cls, . Dsr і. Frm.) Для заповнення списку використовуйте кнопку Browse, яка виводить діалогове вікно Помилка! Закладка не визначена.. За допомогою кнопки Remove можна видалити виділений VBA-об’єкт зі списку.


  Рис. 8


 3. Клацніть кнопку Import для імпорту копій виділених VBA-об’єктів в поточний проект.

Експорт об’єктів виконується приблизно аналогічним чином:


 1. Запустите додаток Multi-Code Export, викликавши відповідну команду з меню Add-Ins.
 2. На екран виведеться діалогове вікно Multi-Code Export (рис. 9). У лівому списку Available Objects міститься перелік наявних об’єктів і файлів. Він відповідає поточному VBA-проекту, виділеного в Project Explorer. Використовуйте кнопку “>” для додавання файлів до правого списку Selected Objects і кнопку “>>” – для додавання всіх файлів проекту. Примітка. Не всі елементи проекту можуть бути експортовані як одне ціле.


  Рис. 9


 3. Список Selected Objects містить перелік імен і типів файлів, призначених для експорту. Для видалення об’єктів з цього списку клацніть кнопку “<", а для видалення всього списку - кнопку "<<".
 4. В поле Target Folder вкажіть каталог, в який будуть експортуватися об’єкти. Для зміни папки-приймача клацніть кнопку Browse, яка виводить діалогове вікно Browse for Folder.
 5. Клацніть кнопку Export для копіювання виділених файлів в папку-приймач.

Code Librarian


Один з головний способів підвищення продуктивності програмування є використання готових фрагментів кодів. Це можуть бути якісь централізовані бази даних, або власні набори, створювані індивідуальним розробником.

До складу ODE2000 входить спеціальна утиліта Code Librarian, яка дозволять працювати з такими сховищами програмних кодів. Вона реалізована у вигляді Add-Ins, що підключається в середу VBA, а також автономної утиліти CodeLib.EXE, яку можна використовувати, наприклад, пі роботі з VB.

Microsoft поставляє також базу даних CodeLib.MDB з великим набором фрагментів вихідних текстів, модулів і функцій для Office 2000, Visual Basic for Applications (VBA) і систем розробки Visual Studio. Більш того з березня 2000 року програмісти отримали можливість доступу до нового Web-сервісу Code Librarian Update, за допомогою якого вони можуть поповнювати свій локальний архів повторно використовуваного коду (Помилка! Закладка не визначена.).

Розглянемо можливості утиліти Code Labrarian на прикладі роботи з базою даних CodeLib.MDB, яка при запуску утиліти в середовищі VBA завантажується автоматично (рис. 10).Рис. 10


Як ми бачимо, всі компоненти бази даних зберігаються з використанням змісту деревоподібної ієрархічної структури (вкладка Contents в лівому вікні). У правому верхньому вікні знаходиться список компонентів в поточному елементі змісту, а нижче нього – короткий опис виділеного в даний момент компонента.

Для перегляду і редагування вмісту фрагмента коду двічі клацніть його назву в списку. Операції з цим фрагментом виконуються за допомогою трьох вкладок:

Code (рис. 11) – В нижньому великому вікні наведено вміст фрагмента, у верхньому полі – його розгорнуте назву. Зверніть увагу, що компонентом бази може бути не тільки фрагмент коду, але, взагалі кажучи, будь-який довільний текст. Хоча тут видно колірне виділення ключових слів, насправді в базі просто зберігається відповідне форматування, виконане в джерелі інформації (в даному випадку це виділення кольором було зроблено в VBA-редакторі).Рис. 11


Description – Тут задається тип фрагмента коду – Function, Module, Class Module або Code Snippet – і вводиться його короткий опис (ці параметри видно на рис. 10).

Setting – На цій вкладці задаються дві групи параметрів (категорії та ключові слова), які забезпечують пошук потрібного фрагмента.

У правій частині є вікно зі списком Categories, які прив’язують текстовий компонент до ієрархічного змісту (рис. 12). Потрібно звернути увагу, що на відміну від звичної нам адресації файлів, окремий компонент бази даних може належати відразу декільком категоріями (вузлам змісту). Тут можна використовувати не тільки існуючі категорії, а й створювати нові.Рис. 12


У лівій частині знаходиться список ключових слів даного текстового компонента (рис. 13). Ці слова вибираються з набору ключових слів бази даних, який можна тут же поповнювати. (На жаль, незрозуміло, як можна видалити невикористовувані ключові слова.)Рис. 13


Повернемося назад в початкове вікно утиліти (рис. 10). Тепер зрозуміло, що три вкладки лівого під вікна забезпечують різні варіанти пошуку потрібного фрагмента коду: Contents – за категоріями (змісту), Keywords – За ключовими словами, Search – повнотекстовий пошук по різних критеріях (встановлюючи прапорці прапорці Search titles only або Search through code, а також використовуючи логічні операції AND, OR або NOT).

Програміст може коригувати вміст (видаляти, додавати фрагменти) наборів коду або створити нові бази даних. Крім того, він може вибирати функції, міняти їх імена і опис, задавати їх атрибути.

Примітка. При додаванні нового коду в базу даних Code Librarian слід використовувати ключові слова і описи, які будуть зрозумілі іншим розробникам, які здійснюють пошук коду в цій базі даних.

Потрібний фрагмент коду можна легко вставити його в свій модуль проекту. Для цього встановіть курсор в те місце модуля вашого проекту, куди хочете помістити знайдений фрагмент, а потім перейдіть у вікно Code Librarian, виділіть там необхідний текст і натисніть кнопку Insert Code to Module на панелі інструментів. Можна також перетягнути мишею виділений фрагмент коду в модуль проекту або скопіювати його туди за допомогою буфера обміну.

Поставляється база даних CodeLib.mdb містить досить багато корисних фрагментів програмних кодів. Але можливо, ще корисніше буде використовувати утиліту Code Librarian для створення власного архіву повторно використовуваного коду. Створіть власну базу даних і заносите в неї те, що може стане в нагоді в майбутньому. Це можуть бути і закінчені утиліти і просто якісь невеликі програмні конструкції. Адже, напевно, майже всі програмісти періодично стикаються з ситуацією – “пам’ятаю, що вже робив таку конструкції і вирішував якісь проблеми з її налагодженням, але не пам’ятаю – коли і де …”

А якщо ви вирішите писати книгу по програмуванню, то було б доцільно поширювати її разом зі своєю бібліотекою коду, причому такий упорядкований набір прикладів можна формувати по ходу справи.

У висновку відзначимо, що утиліта Code Librarian помітно виграла б, якщо в ній були реалізовані деякі корисні додаткові режиму, наприклад підтримка перехресних посилань між окремими її компонентами.

VBA Source Code Control


Використання VBA Source Code Control вигідно не тільки в групах розробників – окремі програмісти теж можуть виграти, застосовуючи контроль версій проекту. Так, якщо ви зробили якісь зміни, а потім захотіли повернутися до попередньої версії, то за допомогою Visual SourceSafe можна легко відновити попередній вихідний код.

При роботі ж в групах, коли багато людей спільно створюють, підтримують і оновлюють файли для великої програми, координація їх роботи може становити велику складність. Використання Visual SourceSafe дозволяє здійснювати надійне та просте управління вихідним кодом, синхронізуючи роботу розробників у групі згідно зробленим ними змін.

Доповнення VBA Source Control дозволяє підключити автономний пакет Visual SourceSafe (система контролю версій) в середу VBA, завдяки чому розробники отримують наступні можливості управління проектами:


Зверніть увагу, що в Microsoft Office 2000 існує два типи додатків VBA Source Code Control:


Доповнення VBA Source Code Control працює таким чином. При розробці крупного програми все VBA-об’єкти, створювані групою програмістів, зберігаються в проекті Visual SourceSafe. При цьому кожен розробник працює над VBA-проектом на своїй машині. Відновлення вихідного коду об’єктів з пакету Visual SourceSafe означає, що цей код копіюється з проекту Visual SourceSafe в проект розробника на локальній машині. Збереження вихідного коду об’єкта відбувається шляхом копіювання його з локальної машини розробника в базу даних Visual SourceSafe.

Після установки додатків VBA Source Code Control і підключення системи контролю версій Visual SourceSafe за допомогою команди Add-Ins/VBA Source Code Control / Add Project to SourceSafe в підменю Add-Ins/VBA Source Code Control з’являються такі команди (рис. 14):Рис. 14WinAPI Viewer


При роботі із зовнішніми функціями DLL-бібліотек їх опис за допомогою оператора Declare повинно бути включено до складу кожного програмного компонента проекту (форма, модуль тощо), де вони використовуються. Однак при цьому потрібно бути особливо уважним – помилка може спричинити неприємності у вигляді, наприклад, зависання програми.

Крім того, багато такі функції використовують в якості параметрів спеціальні структури даних Type, а для управління режимами виконання функцій – певні значення параметрів. Тут потрібно звернути увагу на таку особливість сучасного стилю документації та літератури по VB: якщо в описі йдеться про використання параметра або типу даних, ім’я яких позначено великими літерами (наприклад LB_GETITEMHEIGHT), то маються на увазі деякі стандартні значення констант або структур.

Для спрощення роботи з найбільш часто використовуваними зовнішніми функціями – стандартним набором Windows – до складу ODE 2000 входять два файли, що містять описи процедур, а також константи і структури даних: WIN32API.TXT (власне набір Win32 API) і MAPI32.TXT (додатковий набір Message API – поштових функцій).

Попередження. Не слід завантажувати файл WIN32API.TXT в проект у вигляді програмного модуля. Файл займає надто багато місця в пам’яті. Звичайною практикою є копіювання потрібних описів, констант і структур даних у відповідні програмні модулі проекту.

Далі все відбувається досить просто – коли вам потрібно отримати опису, константи та типи даних для роботи з API, виберіть команду Add-Ins/API Viewer, після чого з’явиться вікно утиліти (рис. 15). Далі необхідно завантажити потрібний файл описів, наприклад WIN32API.TXT, за допомогою команди Load Text File з меню File. Потім, встановлюючи в списку API Type потрібний вид інформації, можна переглядати вміст файлу в списку Available Items. Для швидкого пошуку можна використовувати кнопку Search.Рис. 15


Для більш швидкого завантаження файлу опису можна перетворити текстовий файл в базу даних Jet, однак при роботі з MDB-файлом чомусь пропадає кнопка Search. Для перетворення файлу слід виконати такі дії:


Примітка. На жаль, виконати таке перетворення нам не вдалося, оскільки команда Convert Text to Database на наших комп’ютерах виявилася чомусь недоступною.

Додавання описів з вихідного файлу в проект VB виконується наступним чином. У списку Available Items виділяється потрібний елемент, а потім за допомогою кнопки Add його вміст переноситься у вікно Selected Items. Щоб видалити інформацію з вікна Selected Items, треба встановити на неї курсор і натиснути кнопку Remove.

Скопіювати вміст вікна Selected Items в проект VB можна двома способами:


УВАГА! ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ПОМИЛКИ! На жаль, у файлі описів зустрічаються помилки. Зокрема, в WIN32API.TXT наведено такий опис функції GetCurrentDirectory:

Declare Function GetCurrentDirectory Lib “kernel32” _ Alias “GetCurrentDirectory”…

Тут видно, що ім’я функції і її альтернативна назва збігаються. Відповідно при копіюванні цього рядка в програмний код редактор VB абсолютно логічно автоматично прибирає команду Alias. При запуску програми на виконання видається повідомлення про відсутність функції в DLL-бібліотеці. Помилка очевидна – в кінці назви функції після команди Alias ​​пропала буква “A”: … Alias ​​”GetCurrentDirectoryA” … Майте це на увазі, якщо вам зустрінеться аналогічна помилка в інших описах.Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*