Корпоративні ІТ-інфраструктури та їх модернізація для додання їм гнучкості за допомогою IBM Rational, Комерція, Різне, статті

Бізнес повинен змінюватися заради збереження своєї конкурентоспроможності, і ІТ-інфраструктури повинні бути гнучкими, щоб це дозволити. Сучасні архітектури додатків, засновані на сервіс-орієнтованої архітектурі, являють собою один із способів надати більше оперативності корпоративним галузях виробництва. У той же самий час можливість управління ризиками при постачанні програмного забезпечення стає найголовнішою потребою для глобальних галузей виробництва і лідерів в області інформаційних технологій. В даній статті розповідається, як платформа IBM Rational Software Delivery Platform об’єднує спільноти з розробки інформаційних технологій для вирішення поставлених перед ними проблем – від невизначеності, викликаної напливом нових “корпоративних розробників”, до підтримки створення нових додатків на основі сервіс-орієнтованої архітектури для декількох платформ – все, аж до оптимізації обсягів інвестицій і зменшення ризиків.

Проблеми, що стоять перед корпораціями, і можливості їх вирішення
Розглянемо ближче умови діяльності сучасних підприємств. В ході останнього масштабного опитування виконавчих директорів, що проводилося компанією IBM, 87 відсотків з них припустили, що їх галузь зіткнеться з фундаментальними змінами в протягом наступних двох років. У той же час 83 відсотки опитаних вважають, що такі зміни в їх галузі будуть ініційовані іншими компаніями, а не їх власної. Це вказує не тільки на необхідність змін, але і на необхідність пристосовуватися до динамічному, конкурентному ринку і швидко реагувати на нього.

Така необхідність може виявитися нещадної, але разом з такими проблемами приходить можливість їх вирішення.  1. Прагнення до перетворення продукту в товар як явище притаманне майже кожній галузі, в якій виробляються продукти або надаються послуги, однак за рахунок виробничого процесу може збільшуватися вартість продукту, що обмежує або навіть зменшує вплив цього явища.

  2. Конкуренція може прийти з іншого кінця світу, але там же можуть знайтися нові можливості збуту – завдяки вдосконаленому аналізу, легко адаптованим каналах розподілу і прискоренню виходу на ринок.

  3. Якщо 83 відсотки виконавчих директорів праві, і нові можливості будуть вводитися іншими компаніями, то швидкість, з якою вони можуть виходити на ринок і пропонувати більш досконалі продукти і послуги, стає критично важливим фактором, тому що вони зможуть отримати максимальну вигоду з такої можливості в довгостроковій перспективі.

Ключем до даних можливостям є маневреність, гнучкість і пристосовність компанії. Інформаційні технології мають провідне значення для бізнес-процесів і можуть заважати реалізації можливостей компанії або різко її прискорювати.

Управління бізнес-процесом поставки програмного забезпечення
Наростаюче увагу, що приділяється директорами по інформатизації перетворенню підприємства, також збільшує необхідність в ефективному управлінні. Інноваційним компаніям доводиться ризикувати, і вони повинні управляти своїми ризиками. Та чи інша ступінь ризику притаманна таким видам діяльності, як географічна експансія, залучення партнерів для роботи, розширення сімейства продуктів і навіть виконання державних вимог. Проблема полягає в дотриманні рівноваги між інноваціями і контролем над ними, при забезпеченні, в той же час, ефективного управління всіма сторонами виробничої діяльності.

Дана проблема не є новою. Новою є залежність від програмного забезпечення для досягнення згаданого рівноваги. Компанії використовують засновані на програмному забезпеченні, що зарекомендували себе на практиці з кращого боку процеси для оптимізації та перетворення операцій, одночасно з цим поліпшуючи контроль і зменшуючи витрати. У той же самий час від ІТ-фахівців потрібно розширювати виробництво, збільшуючи його цінність за рахунок нових продуктів та інформації. Для ІТ-спеціалістів планка вимог встановлена ​​вище. Адже ІТ-фахівці повинні бути не тільки фахівцями в області технології, вони також повинні розбиратися в бізнесі та підприємництві.

Стратегія програмного забезпечення IBM Rational в значній мірі орієнтована на управління бізнес-процесами постачання програмного забезпечення та ІТ-систем. Будь-які бізнес-процеси повинні управлятися, розробка і поставка програмного забезпечення не є винятком. Це означає, що тепер необхідні метрики, розуміння, формування, забезпечення і поліпшення процесу постачання програмного забезпечення. Без такої суворості та бачення суті проблеми, мета досягнення гнучкості ІТ-інфраструктури – забезпечення керованості, поставка гнучких рішень і підвищення ефективності їх використання в спільнотах користувачів – мабуть, не буде досягнута.

Але директора з інформатизації стикаються з дилемою. Метрики, звіти та аналіз являють собою зовнішню сторону управління. Головне – це визначити, “що” є цінними і значущими елементами для вимірювання. Відомим прикладом є нові тенденції до ітеративної розробці. У компаніях перестала відбуватися плутанина через те, що в них часто не мали інформації про те, що було запропоновано, поставлено або виміряна в кожному циклі ітерації. Крім того, не було впевненості в тому, збільшуються чи зменшуються бізнес-ризики в кожному циклі ітерації.

При обговоренні рішень Rational управління зазвичай розглядається в контексті створення бізнес-послуг, тому що при спробі розвинутися в підприємство, орієнтоване на надання послуг, відбудеться невдача, якщо буде відсутній або буде дуже слабким управління. Управління повинне починатися задовго до будь-якої модернізації, перетворення, розширення або розвитку, спрямованих на надання послуг.

Досвід поставки програмного забезпечення
Компанія IBM Rational має двадцятип’ятирічний досвід в технології програмного забезпечення та методиках розробки сучасного програмного забезпечення, поряд з багаторічним досвідом компанії IBM в розробці програмного забезпечення для середовищ System z. Спочатку предметом турботи компанії була продуктивність індивідуальних розробників. У міру розвитку інформаційних технологій основну увагу було перенесено на групову продуктивність, організаційну ефективність і, нарешті, на надання гнучкості комерційної та виробничої діяльності. Щоб підтримати розвиток інформаційних технологій, були реалізовані процеси, групові інфраструктури та інструментарій, які, всі разом, дозволяють групам розробників більш ефективно працювати над поставками високоякісного програмного забезпечення в строк і без перевищення кошторису.

Програмне забезпечення IBM Rational тепер допомагає компаніям автоматизувати та інтегрувати основний процес постачання програмного забезпечення та ІТ-систем і управляти ним за допомогою платформи IBM Rational Software Delivery Platform. Дана платформа складається з продуктів з чотирма категоріями життєвого циклу: управління архітектурою, управління змінами та випусками, управління процесами та інвестиціями і управління якістю.

Інструментарій і можливості Rational застосовуються для життєвого циклу розробки програмного забезпечення та допомагають покращувати навички, досвід і гнучкість комерційної та виробничої діяльності. IBM Rational також допомагає компаніям підвищувати продуктивність окремих розробників і робочих груп, покращувати передбачуваність поставок програмного забезпечення і поширювати управління проектами процесами на групи розробників, рознесених за часом і в просторі.

В даний час управління, цінність бізнесу та ІТ-компанії об’єднуються за допомогою сервіс-орієнтованої архітектури, або СОА. Ключовий елемент СОА – ефективна орієнтація бізнесу та інформаційних технологій в одному напрямку. СОА вимагає, щоб групи розробки додатків сфокусували свою увагу на поставку програмного забезпечення в контексті бізнес-цілей, які вони намагаються досягти. Таким чином, до достоїнств Rational додається глобальне управління процесами та проектами.

Також розширено можливості підтримки співпраці робочих груп. Прикладом є платформа Jazz, масштабується, розширювана платформа співпраці робочих груп для інтеграції завдань на протязі життєвого циклу додатків. Вона розробляється за допомогою нових підходу до розробки та уявлення про неї, під назвою відкрита розробка комерційного програмного забезпечення. На відміну від звичайних процесів, коли клієнти мало уявляли собі новий продукт або випуск до його поставки, платформа Jazz розробляється відкрито. Клієнти можуть спостерігати за тим, як виконується розробка, і завантажувати складання по мірі їх доступності. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті www.jazz.net.

Rational, Systemz і модернізація
Середа комп’ютерних центрів вкрай важлива для багатьох корпоративних клієнтів IBM Rational. Її чудову якість обслуговування, величезний вибір існуючих додатків і дуже велика спільнота розробників є ключовими для економічної стратегії компанії.

Група розробників Rational недавно поповнилася сотнями розробників System z. Тепер сегменти Rational поповнилися такими функціями, як управління змінами та випусками, управління якістю, управління процесами та інвестиціями і керування архітектурою. Особливу увагу приділено організаційній роботі та управління життєвим циклом – чи є середа чистої платформою System z чи це змішана середу, включає System z та розподілені системи.

На початку нових розробок System z тепер буде вбудованим елементом з самого початку. Прикладом цього є згадана вище платформа Jazz – забезпечується її виконання в середовищі System z і підтримка стилю роботи, прийнятого для розробників System z.

Рішення проблем, що виникають при модернізації, і Systemz
Поставленими цілями є модернізація і гнучкість, проте в реальності більшість компаній стикаються з низкою проблем при досягненні такого необхідного стану. Робота з клієнтами по всьому світу показує, що всюди виникає один і той же набір проблем, платформа Rational Software Delivery Platform продовжує вдосконалюватися з метою їх вирішення.


Проблема з ресурсами
Перша проблема, що виникає при будь-яких перетвореннях та модернізації – поінформованість про перелік програмних ресурсів і його доступність. Так як системи програмного забезпечення, що виконується на підприємстві, розроблялися, швидше за все, кілька десятиліть, створення такого переліку може виявитися нудною і важкоздійснюваним завданням. Проте в його відсутність важко буде домогтися гнучкості ІТ-інфраструктури. Наприклад, якщо компанія повинна покладатися на людську пам’ять і на перебір існуючих програм спеціально для визначення впливу змін, ризик при внесенні змін і необхідне для цього час на порядок більше, ніж при існуючому переліку ресурсів програмного забезпечення.

Дане явище умовно називається “програмна археологія”, щоб враховувати застарілість і зрушення по поколінням додатків. Часто створювалися багаторівневі додатки, в яких використовувалися кілька поколінь технологій: COBOL, PL / I, Java, C / C + +, EJB, веб-об’єкти і веб-служби. Фактично, зараз у деяких випадках EJB вважається застарілим Java-додатком! По суті, програмний код, який пишеться зараз, завтра вже застаріє. Тому процес управління ресурсами програмного забезпечення, якщо він вбудований в процес управління життєвим циклом додатка, забезпечить простий і швидкий доступ до інформації і про існуючий, і про новий програмно коді, про моделі і результати тестування, коли настане необхідність змін.

Рішення для модернізації ресурсів призначені для вирішення декількох проблем: поінформованість про програмні ресурсах, аналіз впливу змін та оцінка отриманого результату. Наприклад, додатком WebSphere Studio Asset Analyzer створюються графічні представлення структур програмного коду, спрощуючи для нових співробітників продуктивну роботу з існуючою основою програмного коду. Дане рішення забезпечує також аналіз впливу змін, що допомагає менеджерам проектів або провідним розробникам розуміти вплив змін за секунди, а не протягом днів чи тижнів, і одержуваний ними відповідь завжди однаковий (чого не було б, якщо доводилося б покладатися на людську пам’ять). Останні вдосконалення рішень призначені для підтримки аналізу впливу на кордонах між технологіями, наприклад, впливу на програмний код JSP і Java при зміні шаблону COBOL.

Нарешті, додаток Rational Transformation Workbench допомагає клієнтам визначити цінність своїх існуючих ресурсів за допомогою вказівки та вилучення бізнес-правил, завдяки чому ідентифікуються потенційні служби, що дозволяє фіксувати інформацію про них для повторного використання. Що також важливо, можна виявляти старий і невикористовуваний програмний код, який можна видалити для підвищення ефективності поточного обслуговування.

Проблеми з архітектурою
Галузеві дані припускають, що сервіс-орієнтовані архітектури дешевше при впровадженні і дозволяють заощадити 50 відсотків або більше при кожному повторному використанні в порівнянні із звичайними методами розробки на основі компонентів. На відміну від раніше використовувалися архітектур, СОА не вимагає повної заміни попередніх структур при своєму впровадженні. Замість цього СОА допускає використання програмного забезпечення в якості служби і, в багатьох випадках, найефективніший спосіб цього досягти – повторне використання програмного коду з існуючих систем. Фактично, аналітичні дослідження показали, що створення служб з нуля приблизно в п’ять разів дорожче, ніж створення їх з існуючих систем. Беручи до уваги великий обсяг програмного коду в System z, це особливо економічний спосіб швидко виконати перехід до СОА при різкому зменшенні загального ризику.

Рішення з модернізації архітектури компанії Rational допомагають у переході до СОА осмисленим, але прискореним способом під умовною назвою “Інтелектуальний СОА”. Для швидкого запуску переходу до СОА надаються сучасні інтегровані середовища розробки, які пропонують широкий діапазон функцій СОА, наприклад, програми-майстра для створення веб-служб з існуючого програмного коду, включаючи COBOL і PL / I, і візуальний редактор сполук для створення потоків служб з транзакцій системи CICS. При створенні нових служб пропонується підтримка служб на рівні мови в новому, сучасному діловому мовою, Enterprise Generation Language (EGL). Служби, створені мовою EGL, можуть розгортатися в системі CICS, на сервері WebSphere Application Server і, при необхідності, використовуватися як веб-служби.

Проблеми з досвідом і навичками
Мільйони розробників у всьому світі знають, як створювати і доповнювати програми для System z. Проте досвід і навички більшості цих авторів пов’язані з роботою тільки над певними проектами, наприклад, CICS і COBOL, PL / I та IMS або Java і WebSphere Application Server. Це можна назвати “консервацією досвіду”. Мати групи розробників, які працюють тільки над певними проектами завдяки знанню мови програмування і вмінню створювати міжплатформеній програмне забезпечення, значить обмежувати можливість повної гнучкості ІТ-інфраструктури, так як розробників не можна швидко перемикати на проекти відповідно до бізнес-пріоритетами.

Рішення Rational з модернізації навичок грунтується на специфікації Platform Independent Model (PIM) для додатків, яка дозволяє компаніям підвищити рівень знань своїх існуючих розробників до декількох платформ і мов програмування. За допомогою PIM, многоплатформенного програми, можливо, що містить елементи для CICS, WebSphere Application Server і навіть додаток-оглядач, повна система може зазначатися, не вимагаючи при цьому від розробників знання мов програмування нижнього рівня або міжплатформного програмного забезпечення, наприклад, CICS і COBOL, WebSphere Application Server і Java або Mozilla і Javascript. Підтримка PIM забезпечується за допомогою мови EGL в складі програми Rational Business Developer, що підтримує створення додатків на платформах System z, Linux, UNIX, Windows і так далі без необхідності бути спеціалістом по всіх цих платформ.

Для існуючих розробників на платформі System z використання мови EGL дозволяє тим з них, хто знайомий зі специфікою діяльності замовника, створювати додатки, а замовник потім сам може вирішувати, розгортати їх для CICS, IMS або WebSphere Application Server в залежності від своїх потреб. Звичайно, багато розробників для System z близькі до пенсійного віку, проте мова EGL дає новим розробникам можливість створювати додатки для System z без необхідності вивчення COBOL, PL / I, CICS або IMS. Таким чином, ІТ-компанії можуть досягти гнучкості як для штату розробників, так і для самих ресурсів програмного забезпечення.

Необхідність знання мов програмування та міжплатформного програмного забезпечення обмежує гнучкість роботи персоналу, однак можна працювати з типами інструментарію та платформами розробки, використовуваними на більшості підприємств.

Консервування розробки
Зустрічі з сотнями клієнтів щороку показують найчастіше одну і ту ж картину – острова розробки в ІТ-компанії. Типова організаційна модель – різні групи, відповідальні за розробку для System z, Java, C / C + +,. NET і так далі. Такий поділ було спочатку створено в ранні дні існування моделі клієнт-сервер і розширилося з розробкою веб-додатків. У міру зростання окремих груп ними зазвичай використовувалися майже повністю різні інструментарій, процеси та групові інфраструктури. Хоча історію того, як це сталося, зрозуміти неможливо, таке розмноження організаційних та групових платформ обмежує можливість ІТ-компаній переводити людей з одного проекту в інший при необхідності. Що важливіше за все, таке розмноження призводить до збільшення витрат і робить майже неможливим мати базові рівні наочності і отслеживаемость для вирішення проблем з якістю при створенні багатоплатформених систем.

Рішення Rational для групової інфраструктури та модернізації процесів має допомогти клієнтам перейти до консолідованої, оптимальної середовищі розробки. Наприклад, провідне в галузі рішення з управління вихідними кодами ClearCase доповнено підтримкою мов COBOL і PL / I, що дозволяє клієнтам об’єднувати розподілений і основний вихідні коди в одному репозиторії. На початку процесу доповнюється об’єднавчий процес Rational (Rational Unified Process) для підтримки System z. Розробникам пропонуються сучасні, високопродуктивні інтегровані середовища розробки на основі Eclipse для всіх платформ, включаючи Rational Developer для System z, якими забезпечується підтримка COBOL, PL / I, HLASM, а також J2EE, веб-додатків, СОА і XML.

Проблеми з інвестиціями
Близько 78 відсотків звичайного ІТ-бюджету виділяється на просте обслуговування існуючих додатків, але вже згадувалося, що темп і швидкість динаміки конкурентного бізнесу вимагають гнучкості і пристосовності. Вивільнення більше 78 відсотків бюджету обслуговування критично важливо для того, щоб добитися зростання гнучкості. Найбільша частина інвестицій в інформаційні технології пов’язана з вартістю персоналу. У багатьох компаніях інвестиції в персонал залишаються на постійному рівні. За допомогою використання нових технологій і можливостей персонал може, в кінцевому рахунку, робити більше, дозволяючи компаніям подолати свої обмежені бюджети і витрати на досвідчений персонал. Компанія IBM створює середовища поставки, які дозволяють компаніям отримати більше користі від своїх співробітників та їх знань і умінь, не витрачаючи зайвих грошей.

Компаніям необхідно виділяти більше ресурсів на нові розробки, а не на обслуговування старих. У той же самий час, поліпшення загальної продуктивності компанії – реальний ключ до успіху в галузі сучасних інформаційних технологій. Розвиток наочності і співробітництва в поставках програмного забезпечення в кінцевому рахунку підвищує віддачу як програмних, так і людських ресурсів. Розглянемо далі, як компанія Rational вирішує перераховані проблеми і задовольняє відповідні потреби.


Рішення Rational
Додаток WebSphere Studio Asset Analyzer використовується для оцінки ресурсів і розуміння зв’язків між ними, разом з додатком Asset Transformation Workbench, яке дозволяє виявляти і реструктуризувати ресурси і виявляти нові можливості, наприклад, повторного використання ресурсів як веб-служби.

Після впорядкування ресурсів з’являється можливість управління ними та їх подальшої розробки в додатку Rational Asset Manager. Це дозволяє впорядковувати і публікувати ресурси, витягувати інформацію про метаданих для цих ресурсів і визначати життєвий цикл і процес затвердження для використання цих ресурсів. Нарешті, у міру просування ресурсів як служб по життєвому циклу у виробництво вони заносяться в репозиторій Service Registry and Repository, що поставляється під фірмовим знаком IBM WebSphere.

Вищесказане являє собою “зелену нитку”, або сценарій використання, добре продуманий сценарій, реалізований через пропонований інструментарій для вирішення значних проблем. Такий підхід може Можливо, позначений як загальний, хоча інструментарій сам по собі орієнтований на платформу System z і призначений для неї.

Багато клієнтів можуть знайти для себе чимало цінного в такий “стартового майданчика” для СОА і System z. За допомогою служб IBM WebSphere Host Access Transformation Services можна створювати веб-додатки та веб-служби, не змінюючи лежать в основі застарілі процеси.

Для більш повної підтримки сучасних архітектур є додаток Rational Developer для System z, яке дозволяє розробникам створювати багаті можливостями клієнтські і веб-додатки, веб-служби з існуючих додатків CICS і IMS, і яким підтримується обробка на стороні клієнта в бізнес-середовищах System z. Її новітні можливості включають взаємодію з веб-службами, спеціально орієнтоване на додатки CICS. Створено також новий спільну мову, EGL, що представляє собою розвиток популярних ділових мов, що створювалися протягом багатьох років. Він орієнтований на розвиток бізнесу розробників бізнес-додатків. При створенні нових додатків на мові EGL полегшується використання та доповнення поточних навичок, отриманих при роботі зі стандартною мовою, з подальшою орієнтацією на реалізацію в декількох середовищах розробки, включаючи всі міжплатформеній програмне забезпечення і всі можливості платформи System z.

Також виконана інтеграція спеціальних середовищ розробки System z з додатками Rational Software Architect і Data Architect, щоб допомогти в модельно-орієнтованої розробки додатків на основі System z. За допомогою сценаріїв, що відрізняються більшою інтеграцією і підвищеною ефективністю, можна поліпшити і прискорити розробку програмного коду.

Якщо необхідно поліпшити якість середовищ СОА, можна використовувати додаток Rational Tester for SOA Quality.

Також критично важливим є управління життєвим циклом, що дозволяє робити провідна платформа ClearCase Change Management для складових середовищ обробки System z.

Коли програми схвалені і готові для випуску у виробництво, можна використовувати останнє доповнення Rational, BuildForge, для розгортання додатків в багатоплатформених середовищах, включаючи знову випущені програмні агенти для System z.

Висновок
Починається подолання застою в розробці додатків, що дозволяє зосередитися на більш енергійних нововведення, у згоді з розвиваються бізнес-пріоритетами, і допомагає персоналу вийти зі своїх роз’єднаних маленьких світів. В результаті, тепер можна використовувати такі можливості для розробки і розгортання багаторівневих додатків, орієнтованих на кілька платформ, міжплатформного програмного забезпечення, і все це – для кількох середовищ.

Ми стурбовані станом справ у ваших галузях разом з вами. У міру просування в безперервно розвивається світ ми продовжимо роботи над спільною метою – підвищити важливість інформаційних технологій як бізнес-процесу.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*