Microsoft BizTalk Server 2004 для інтеграції додатків, Інтеграція додатків і даних, Бази даних, статті

Нова версія сервера інтеграції Microsoft BizTalk Server 2004 *, що вийшла в квітні 2004 р., заснована на принципово новій архітектурі і пропонує ряд корисних можливостей, таких, як покращена підтримка технології Web-сервісів, засоби розробки, інтегровані в середу Visual Studio. NET, і багато іншого. Серед переваг нової версії необхідно відзначити значне збільшення швидкості роботи BizTalk-додатків і спрощення процесу розробки, а також поява декількох нових сценаріїв інтеграції (приклад – автоматизація управління потоками робіт за допомогою служби Human Workflow Services).

* Див також Олександр Ложечкін “Microsoft BizTalk Server 2002 – друге пришестя”, “BYTE / Росія” № 5 »2002; Елдар Мусаєв”Microsoft BizTalk Server 2004 – автоматизація документообігу та інтеграція систем підприємства“,” BYTE / Росія “№ 6” 2004.

На сьогоднішній день Microsoft BizTalk Server 2004 використовується для автоматизації бізнес-процесів організації в рамках двох основних сценаріїв:


Ефективні інтеграційні рішення грунтуються на ряді важливих концепцій – це асинхронна передача повідомлень, сценарії бізнес-процесів, кореляція, довгі транзакції та ряд інших. Шаблони інтеграції описують, як підходити до вирішення проблем проектування, грунтуючись на цих концепціях. Подібно шаблонам в інших областях ІТ, шаблони інтеграції не залежать від використовуваних технологій конкретних виробників. У статті описуються сценарії автоматизації бізнес-процесів на основі стандартних шаблонів, а також розглядаються служби та інструменти BizTalk Server 2004, що допомагають в реалізації.


Microsoft BizTalk Server – чотири роки на ринку


На початку березня в штаб-квартирі Microsoft (www.microsoft.com) В Редмонді (шт. Вашингтон, США) пройшли спеціальні заходи, присвячені чотирирічної річниці офіційного випуску провідного інтеграційного продукту корпорації – BizTalk Server. Хоча насправді цілком можна було б відзначити і п’ятирічний ювілей – з моменту появи на ринку бета-версії цього рішення.

Тоді, в квітні 2000 р., перші презентації попереднього варіанту BizTalk Server 2000 наштовхувалися часом на відверте нерозуміння – навіщо потрібна така система? І в цьому немає нічого дивного – Адже тоді і термін XML був в новинку, навіть багато ІТ-фахівці не зовсім розуміли, навіщо потрібна структуризація даних на основі єдиного галузевого стандарту і які вигоди обіцяє використання спеціалізованих засобів обробки XML-документів. Саме Microsoft BizTalk Server став у той час одним з піонерів, на прикладі якого можна було показати переваги і перспективи XML-технологій.

Втім, все це почалося ще раніше: на початку 1999 р. корпорація Microsoft виступила з ініціативою BizTalk, яка була підтримана лідерами різних галузей. У березні того ж року був створений керівний комітет BizTalk Steering Committee, до складу якого увійшли провідні у своїх галузях постачальники, органи стандартизації та корпоративні замовники, а в кінці року були затверджені розроблені Microsoft специфікації BizTalk Framework Document Specification 1.0, необхідні для проектування і розробки програмних рішень, що забезпечують XML-взаємодія між додатками. В кінці 1999 р. Microsoft випустила перший інструментальний набір BizTalk JumpUp Kit 1.0, що включав також механізм організації обміну XML-документами. Через кілька місяців на зміну цьому засобу прийшов BizTalk Server 2000, правда, поки у вигляді бета-версії …

З тих пір Microsoft випустила вже три версії даного продукту. Останній варіант, BizTalk Server 2004, представлений в березні 2004 р., – це потужний засіб, повністю інтегроване з Visual Studio. NET 2003 і Microsoft Office System, призначене для взаємодії людей, додатків і даних при вирішенні єдиних бізнес-задач. Це дозволяє застосовувати його в трьох основних сферах: управління бізнес-процесами (Business process management, BPM), інтеграція корпоративних застосувань (enterprise application integration, EAI) і транзакції електронного бізнесу (B2B).

В даний час більше 4000 організацій застосовують BizTalk Server для автоматизації своєї роботи і підвищення ефективності бізнесу; аналітики вважають цей продукт одним з безумовних лідерів на ринку інтеграційних серверів.

Наступна версія продукту, BizTalk Server 2006, буде побудована на архітектурному ядрі нинішнього варіанту 2004 і міститиме модифіковані та розширені функції для всіх напрямів застосування цього рішення.

Андрій Колесов


Інтеграція внутрішньокорпоративних додатків


Інтеграція внутрішньокорпоративних програм стає все більш значущою зі збільшенням числа різних інформаційних систем в компанії та зростання залежності бізнесу від збережених у них даних. Така ситуація типовою для середніх і великих організацій, які намагаються пов’язати воєдино різноманітні додатки, інстальовані за останні 5-7 років.

Для побудови інтеграційного рішення, як правило, необхідні такі передумови:


В кінцевому рахунку інтеграційне рішення покликане знизити експлуатаційні витрати на підтримку програмних систем, а також забезпечити доступність, цілісність і несуперечність інформації, життєво важливої для бізнесу компанії.

Рис. 1 ілюструє наступне інтеграційне рішення. Система “Замовлення” приймає нове замовлення, на підставі якого необхідно сформувати вказівки для систем “Склад” (відвантаження товару) і “Біллінг” (виставлення рахунку). Повідомлення, що генерується системою “Замовлення”, містить загальні дані, які потрібно передати як в систему “Склад”, так і в систему “Біллінг”, а також дані, специфічні для цих систем.Fig.1 
Рис. 1. Інтеграція внутрішньокорпоративних додатків.


Початкове повідомлення, яке надходить з системи “Замовлення”, необхідно розділити, створивши два нові типи повідомлень – для систем “Склад” та “Біллінг”. Цю задачу вирішує “Перетворювач повідомлень”. На його вхід надходить одне повідомлення типу “Замовлення”, на виході утворюється два нових повідомлення, що містять дані для систем “Склад” та “Біллінг”. На цьому кроці необхідно перевести дані з формату повідомлення типу “Замовлення” в формат, зрозумілий системам “Склад” та “Біллінг”.

Перетворення повідомлень – найбільш загальна функція в інтеграційних рішеннях, оскільки асоціюються програми, як правило, використовують несумісні між собою формати даних. “Перетворювач сполучень” конвертує повідомлення з одного формату в інший, використовуючи XSLT-перетворення. У Microsoft BizTalk Server 2004 карта перетворення являє собою видиму графічно кореляцію між двома XML-схемами, що визначає взаємозв’язок їх елементів. Схема перетворення розробляється за допомогою графічного інструменту BizTalk Mapper, інтегрованого в середовище розробки Microsoft Visual Studio.

На наступному кроці необхідно направити готове повідомлення в цільову систему, використовуючи заданий транспортний протокол. За визначення “правильної” цільової системи та передачу інформації відповідає блок “Маршрутизатор”. На цей же блок покладається завдання контролю транспорту, забезпечення гарантованої доставки повід і дозвіл помилкових ситуацій при транспортуванні.

Транспортні служби забезпечують взаємодію бізнес-додатків з проміжним інтеграційним шаром. В BizTalk Server 2004 транспортні служби представлені інфраструктурою транспортних адаптерів та служби виконання. Адаптери можна розділити на дві категорії: технологічні, які забезпечують взаємодію з конкретним транспортним рівнем, і адаптери додатків, що реалізують взаємодію з конкретним бізнес-додатком.

Ряд адаптерів (HTTP, FTP, FILE, SOAP, SQL, MSMQT, SMTP) поставляються разом з продуктом. Частина адаптерів (MQ Series, SAP R / +3) Microsoft надає додатково. Інфраструктура транспортних адаптерів дозволяє створювати додаткові адаптери.

Системний адміністратор стежить за процесом обміну з допомогою блоку “Моніторинг”. Цей блок дозволяє відслідковувати процес обміну з двох точок зору:


Ядро BizTalk Server 2004 містить два важливих компоненти, що дозволяють серверу інтеграції виступати в якості сполучного ланки між додатками: компонент обміну повідомленнями (Messaging) і компонент для реалізації логіки процесу (Orchestration).

Компонент Messaging відповідає за прийом і відправку даних в зовнішні системи. Обмін даними відбувається у вигляді повідомлень, які фактично представляють собою документи, значимі з точки зору бізнесу (наприклад, форма замовлення). Компонент Orchestration відповідає за виконання логіки бізнес-процесу, пов’язаного з певним типом документа (або повідомлення, в термінах BizTalk Server). Бізнес-процес описується в вигляді послідовності операцій, яка носить назву “схема Orchestration”. Формування структури повідомлення, а також опис логіки бізнес-процесу у вигляді схеми Orchestration виконується за допомогою графічного середовища розробки (в рамках VS.NET).

Для уніфікації процесу обробки повідомлень всередині BizTalk Server використовується XML. Фактично з реальними форматами систем доводиться мати справу тільки в двох випадках: попередня обробка повідомлення в момент надходження його в BizTalk Server і постобробка – в момент віддачі повідомлення в зовнішню систему. Всі блоки всередині “контуру BizTalk Server” обмінюються один з одним тільки XML-повідомленнями.

При реалізації “Перетворювача повідомлень” задіюється функціональність BizTalk Server, що дозволяє управляти схемами перетворення одного документа в інший. Схема перетворення може задавати просту трансформацію, наприклад, копіювання вмісту елемента. При більш складних трансформаціях використовуються функции-перетворювачі (функтоіди). Функтоід – це фрагмент виконуваного коду, який може довільно визначати складні взаємозв’язки між XML-схемами. Для часто використовуваних трансформацій BizTalk Server 2004 надає ряд вбудованих функтоідов різних категорій: математичні, логічні, агрегатні, функтоіди для доступу до БД і т. п.

При побудові інтеграційної платформи, крім моніторингу роботи системи в цілому, необхідно відстежувати виконання конкретних бізнес-процесів та примірників цих процесів для конкретних даних. Для цілей бізнес-моніторингу, на додаток до засобів технічного моніторингу, в BizTalk Server 2004 існують служби Business Activity Monitoring (BAM). За допомогою інструменту Tracking Profile Editor розробник задає інформацію, яка буде доступна для компонентів BAM при виконанні сценарію Orchestration. Уявлення BAM доступні бізнес-користувачам, наприклад, у вигляді таблиць Microsoft Excel. За допомогою BAM можна досліджувати різні “вистави” бізнес-процесу, наприклад, відображати графічно тренди продажів, поточний стан складських запасів або інші індикатори бізнес-процесу.

Часто виникає ситуація, коли при обміні повідомленнями вихідна система повинна пройти авторизацію в цільовій системі. В ідеалі авторизація повинна виконуватися автоматично, без втручання оператора. Сервер BizTalk Server підтримує механізм Single Sign-On (SSO), що забезпечує автоматичну авторизацію. Правила авторизації, а також необхідні параметри доступу (credentials) вказуються системним адміністратором одноразово і зберігаються в захищеному сховище, в робочій БД BizTalk Server. В процесі обміну повідомленнями BizTalk Server автоматично знаходить і підставляє необхідні дані при зверненні до систем.

Взаємодія із зовнішніми системами


Розвиток попереднього сценарію – робота з віддаленої системою (B2B) за допомогою Web-сервісів. Відзначимо, що підтримка взаємодії з Web-сервісами панувала і в попередніх версіях BizTalk Server, проте в останній версії продукту вона була значно покращена. На рис. 2 показана схема такої взаємодії: система “Замовлення” приймає нове замовлення, на підставі якого формує керуючі повідомлення для систем “Склад” та “ERP”. Процедури обробки і транспортування собщений аналогічні попереднім сценарієм.Fig.2 
Рис. 2. Інтеграція із зовнішніми системами.


Використання Web-сервісів для зв’язування разноплатформенних додатків стає все більш популярним. Багато в чому це відбувається наявністю стандартних методик опису та управління Web-сервісами та використання XML для опису структури повідомлень. Web-сервіси дозволяють налагодити обмін інформацією між додатками, використовуючи Інтернет як середовище передачі даних.

Сервер інтеграції BizTalk Server 2004 підтримує роботу з Web-сервісами двома способами:


Засоби розробки додатків BizTalk, що базуються на Visual Studio. NET, тепер дозволяють додати в проект посилання (URL) на Web-сервіс або ідентифікувати Web-сервіс на основі інформації в каталозі UDDI. Після того як інформація про Web-сервісі додана в проект, розробник отримує можливість прямого звернення до методів даного Web-сервісу. Існує також можливість публікації схеми Orchestration у вигляді Web-сервісу в каталозі UDDI за допомогою спеціального Майстра.

Побудова електронного документообігу


Системи електронного документообігу призначені для комплексної автоматизації і охоплюють процеси взаємодії не тільки між людьми, але і між системами. Рух електронного документа вимагає участі співробітників, а також може “залишати слід” в інформаційних системах як результат обробки документа. Сервер інтеграційної платформи зобов’язаний враховувати специфіку роботи систем електронного документообігу для полегшення процесу інтеграції. Більш того, інтеграційне рішення має використовувати можливості звичних програм для роботи з даними вручну, коли це необхідно.

Для вибору найбільш адекватної реалізації того чи іншого сценарію потрібно відповісти на такі ключові питання:


Нижче розглядаються два основні підходи з використанням технологій та продуктів Microsoft.

BizTalk Orchestration і Microsoft InfoPath


BizTalk Server Orchestration – це засіб графічного опису бізнес-процесів, до яких входять кроки, пов’язані з отриманням і відправкою інформації системам і людям.

Комбінація BizTalk Server з Microsoft InfoPath дозволяє розробникам проектувати структуровані і динамічні маршрути руху документів, включаючи обробку електронних форм документів. BizTalk Server взаємодіє з Microsoft InfoPath, підтримуючи динамічне заповнення форм або обробку запитів з форм через механізм Web-сервісів.

У комбінації з технологією організації спільної роботи SharePoint і адаптером BizTalk для Windows SharePoint Services Libraries (вільно доступний для завантаження з сайту Microsoft) розробники можуть проектувати структуровані потоки документообігу для портальних сценаріїв взаємодії. Документи (наприклад, електронні форм Microsoft InfoPath) можна отримати або записати в бібліотеки документів SharePoint як частина бізнес-процесу.

Даний підхід дозволяє реалізувати ряд типових сценаріїв, в яких не потрібно візуалізація процесу поза Orchestration. Він буде розвиватися в наступних версіях BizTalk Server.

Human Workflow Services


Служби Human Workflow Services (HWS) побудовані на основі функціональності BizTalk Orchestration шляхом додавання можливостей для побудови динамічних потоків документообігу під час виконання. Для цього використовуються певні заздалегідь умови і обмеження, ролі користувачів.

Служби HWS являють собою інтерфейс програми (API), представлений у вигляді Web-сервісу і орієнтований виключно на розробника. Цей API досить складний у вивченні та освоєнні (порівняно з попереднім підходом). Служби HWS не надають інструментів для графічного опису процесів, що підходять для роботи користувачів.

Microsoft InfoPath має вбудовану панель задач, за допомогою якої користувачі можуть бачити інформацію, пов’язану з HWS-процесами, і керувати нею. З виходом Microsoft InfoPath SP1 з’явилася можливість реалізувати рівень представлення даних для рішення, побудованого на HWS.

Функціональність служби HWS повинна розглядатися для тактичних реалізацій зі специфічними поточними вимогами до функціональності, описаними вище. Служби HWS будуть підтримуватися без розвитку функціональності в наступній версії BizTalk Server. Програмний інтерфейс програми буде підтримуватися відповідно до політики компанії Microsoft щодо серверних продуктів, однак потрібно враховувати, що на зміну HWS прийдуть інші технології. Ці технології, концептуально розвиваючі HWS, будуть реалізовані в наступних серверних ОС Microsoft (Longhorn). Шляхи міграції від поточних рішень на базі HWS на ці нові реалізації ще не визначені, і з високою ймовірністю вони не будуть простими.

Висновок


Вбудовані засоби проектування і розробки Microsoft BizTalk Server 2004 багато в чому полегшують роботу як бізнес-аналітика, так і розробника за рахунок зручної графічної середовища проектування, наявності базових механізмів інтеграції та проходження кращої світової практики автоматизації бізнес-процесів. Однак проекти автоматизації, по праву вважаються одними з найскладніших в індустрії, вимагають ретельно продуманого підходу і проектування, а також володіння спеціальними навичками та знаннями. Використання інтеграційної платформи Microsoft BizTalk Server для автоматизації бізнес-процесів дає можливість формалізувати підходи до автоматизації і виробити певну довготривалу стратегію об’єднання систем і людей в єдиний “інформаційний контур”.

Дмитро Шульгін,
спеціаліст по просуванню бізнес-додатків, Microsoft

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*