Microsoft Office System 2003: деякі нововведення для розробників, MS Office, Програмні керівництва, статті

ЗмістУ попередньому номері нашого журналу ми почали обговорення можливостей, реалізованих у новій версії Microsoft Office System 2003, випуск якої очікується найближчим часом. Ми переконалися в тому, що нова версія Microsoft Office System 2003 є в першу чергу багатофункціональний інструмент для ефективної колективної роботи, що дозволяє співробітникам компаній здійснювати доступ до різноманітної інформації, оптимізувати спільну діяльність, захищаючи при цьому конфіденційні дані і інтелектуальну власність.


указані можливості роблять Microsoft Office System 2003 вельми привабливим інструментом для вирішення багатьох завдань, що стоять перед корпоративними користувачами, і дають керівникам IT-підрозділів серйозний привід задуматися про можливості застосування саме цього продукту в якості основи спеціалізованих корпоративних рішень. Для багатьох завдань сучасного бізнесу вартість створення рішень на подібній основі може виявитися набагато нижче, ніж розробка бізнес-додатків з нуля на основі тільки інфраструктурного програмного забезпечення (серверів баз даних, серверів додатків і т.д.) – яким би унікальним не було підприємство, багато завдань, з якими стикаються працюють на ньому користувачі, цілком типові і, як правило, легко вирішуються за допомогою засобів Microsoft Office System 2003 або додатків, створених на його основі.


Нижче ми обговоримо, що нового слід чекати розробникам рішень на базі Microsoft Office System 2003.


Підтримка XML


ак нам уже відомо, однією з особливостей Office System 2003, що дозволяє здійснювати вирішення завдань, пов’язаних з підтримкою бізнес-процесів і доступністю інформації, є розширена підтримка XML в Word 2003 і в Excel 2003, що дозволяє їх користувачам задіяти власні XML-схеми та відображати їх елементи в документах, передавати XML-дані Web-сервісів, застосовувати до них XSLT-перетворення, застосовувати XSD-схеми і здійснювати перевірку даних на відповідність XSD-схемі в процесі їх введення.


Скажімо, однією з особливостей підтримки XML у Word 2003 є можливість включення XML-даних (наприклад, постійно оновлюваних із зовнішнього джерела) в існуючий документ, для чого застосовуються поля цього документа (зокрема, поле INCLUDETEXT, що містить посилання на джерело XML-даних).


Природно, всі ці особливості відбиті в об’єктних моделях цих додатків – наприклад в об’єктної моделі Microsoft Word тепер присутні такі об’єкти, як XMLChildNodeSuggestion, XMLNamespace, XMLNode, XMLSchemaReference, XSLTransform, і такі колекції, як XMLChildNodeSuggestions, XMLNamespaces, XMLNodes, XMLSchemaReferences, XSLTransforms, призначені для доступу до просторів імен XML, кореневим та дочірнім гілкам документів, XML-схемами, XSLT-перетворенням файлів з XML-документів Word 2003, а метод Add вже знайомої розробникам колекції Fields тепер дозволяє додавати посилання на джерела XML-даних.


Для програмної реалізації нових можливостей Excel, пов’язаних з підтримкою XML (таких як відображення користувацьких XML-документів, додавання користувацьких XML-схем, зіставлення даних Excel зі структурами даних XML і т.д.), можна застосовувати об’єкти XmlDataBinding, XmlMap, XmlNamespace, XmlSchema, XPath та колекції XmlMaps, XmlNamespaces, XmlSchemas.   

Cмарт-документи з точки зору розробника


и вже знаємо, що крім власне підтримки XML Office System 2003 реалізує концепцію так званих смарт-документов. Смарт-документи забезпечують можливість відображення завдань і відносяться до документа або електронній таблиці відомостей в програмованої області завдань на основі XML-елементів документа, при цьому вміст програмованої області завдань залежить від того, яка саме частина документа редагується користувачем. Це дозволяє розробникам рішень самостійно визначати, що саме буде відображатися в програмованої області завдань при редагуванні того чи іншого об’єкта, і постачати користувача необхідним йому інструментарієм та даними, починаючи від контекстно-залежною інтерактивної довідкової системи і закінчуючи доступом до зовнішніх даних або іншої функціональності (рис. 1).


З точки зору розробника, шаблон подібного документа слід створювати або генеруючи XML-файл, відповідний XML-схемі смарт-документа, або застосовуючи інтерфейс ISmartDocument для створення коду, що відображає список можливих дій користувача і обробки подій, пов’язаних з вибором користувачем одного з них. Розглянемо процес створення смарт-документа: XML-схема приєднується до документа Word 2003 або Excel 2003, в ній зазначаються частини документа, при редагуванні яких відбуваються події, що впливають на поведінку програмованої області завдань, і цей документ зберігається як шаблон (щоб згодом користувачі могли самостійно створювати подібні документи). Потім для опису поведінки програмованої області завдань та її реакції на події, пов’язані з редагуванням документа, створюється XML-файл, відповідний схемою документа або, в більш складних випадках, COM-сервер, який реалізує інтерфейс ISmartDocument. І нарешті, створюється спеціальна опис-маніфест з посиланнями на файли, які використовуються смарт-документом, і поміщається у відповідності з посиланнями, зазначеними у властивостях смарт-документа.


Розробники, що мали справу з створенням власних смарт-тегів в Office XP, можуть знайти деяку схожість у реалізації подібних документів і смарт-тегів – при реалізації смарт-тега або створюється XML-документ, описує поведінку при виборі користувачем однієї з опцій, що пропонується смарт-тегом, або, в більш складному випадку, створюються COM-сервери, що реалізують інтерфейси ISmartTagRecognizer і ISmartTagAction і містять код розпізнавача смарт-тега та його обробника.


Зазначимо, що смарт-документами можна керувати за допомогою вбудованих в додатки Office 2003 засобів захисту даних, маніфест може бути підписаний цифровим підписом або захищений іншим способом. Крім того, смарт-документи можуть завантажуватися або оновлюватися із зовнішніх джерел, наприклад з корпоративного файлового сервера. Природно, розширені засоби безпеки Microsoft Office System 2003 також знайшли своє відображення в об’єктних моделях відповідних додатків.   

Нововведення в технології смарт-тегів


дним з нововведень попередньої версії даного продукту, Microsoft Office XP, була технологія смарт-тегів, що дозволяє реалізувати в документах Microsoft Word і Microsoft Excel виконання контекстно-залежних дій. У новій версії Microsoft Office ця технологія була поліпшена по ряду позицій.


У першу чергу слід відзначити зміни в засобі виконання смарт-тегів, заснованих на XML-описах. Тепер даний засіб підтримує застосування регулярних виразів, установку властивостей елементів або списків елементів, а також розпізнавання тексту за допомогою засобів підтримки граматичних правил, що дозволяє у багатьох випадках уникнути написання коду розпізнавачів і обробників смарт-тегів.


Крім того, тепер можливе створення смарт-тегів, обробники яких виконуються автоматично, не чекаючи, коли користувач вибере пункт пов’язаний зі смарт-тегом меню, “прихованих” смарт-тегів, смарт-тегів, імена яких залежать від міститься в смарт-тегу тексту, а також від обробників, пов’язаних не тільки з фрагментами рядків, але і з XML-елементами. Меню, пов’язані зі смарт-тегами, тепер можуть містити вкладені підменю. До того ж распознаватели і обробники смарт-тегів тепер можна заново завантажувати в адресний простір програми Microsoft Office без його перезапуску, що значно полегшує їх налагодження, при цьому смарт-теги можуть бути доступні не тільки користувачеві, їх встановив, а й іншим користувачам даного комп’ютера, що полегшує супровід заснованих на смарт-тегах рішень.


Зазначимо, що смарт-теги тепер доступні не тільки в Word, Excel і Outlook, але і в PowerPoint і Access (рис. 2).


Для доступу до смарт-тегами, що містяться в базах даних Access, можна використовувати додані в об’єктну модель цього додатка об’єкти SmartTag, SmartTagAction, SmartTagProperty і нові колекції SmartTags, SmartTagActions, SmartTagProperties.   

Підтримка списків


ffice 2003 надає користувачам різноманітні можливості роботи зі списками – наборами записів або строкових значень довільного призначення. Зокрема, подібні списки можна створювати (в тому числі на основі наявних даних, наприклад контактів або завдань Outlook), імпортувати, експортувати за допомогою різних додатків Microsoft Office 2003 та публікувати на інтранет-серверах, керованих SharePoint Team Services. Зокрема, підтримка роботи зі списками в Excel багато в чому спрощує такі операції, як друк, побудова діаграм або створення зведених таблиць (рис. 3).


Для роботи зі списками в додатках в об’єктні моделі додатків Office додані об’єкти ListColumn, ListDataObject, ListFormat, ListObject, ListRow та колекції ListColumns, ListObjects, ListRows.   

Підтримка колективної роботи


и вже знаємо, що служби Windows SharePoint надають додаткам Office 2003 кошти для роботи над загальними документами, ознайомлення з ходом роботи, пошуку інших співробітників в мережі і що при відкритті документа, що знаходиться у вузлі SharePoint, в відкривав документ додатку Office 2003 з’являється спеціальна область завдань з відомостями про вузол, за допомогою якої можна залучити до робочої області нових учасників, створювати, призначати і відзначати завдання як завершені, завантажувати додаткові документи, додавати пов’язані з документом гіперпосилання. Робочі області для документів спрощують колективну роботу над документом і збирають для учасників проекту в одному місці всі відомості про спільну роботу. Вони інтегруються з додатками Office 2003 через область завдань, що забезпечує легкий доступ користувачів до всіх зазначених ресурсів.


Для програмного доступу до робочих областей з Excel 2003, PowerPoint 2003 і Word 2003 використовуються об’єкти SharedWorkspace, SharedWorkspaceFile, SharedWorkspaceFolder, SharedWorkspaceLink, SharedWorkspaceMember, SharedWorkspaceTask та колекції SharedWorkspaceFiles, SharedWorkspaceFolders, SharedWorkspaceLinks, SharedWorkspaceMembers, SharedWorkspaceTasks. Об’єкт Sync в Word 2003, Excel 2003 і PowerPoint 2003 застосовується для завантаження, вивантаження, підтримки актуальності копій документів цих додатків на локальному комп’ютері і в колективній робочої області, дублюючи інтерфейс і функціональність панелі задач Document Updates.   

Інші зміни в об’єктних моделях додатків Office


з інших нововведень в об’єктних моделях додатків Microsoft Office відзначимо:


• об’єкт AutoCorrect в об’єктної моделі Access 2003, призначений для обслуговування нового смарт-тега Access AutoCorrect Options, що дозволяє користувачам здійснювати автоматичне виправлення граматичних помилок і друкарських помилок, аналогічно тому, як це робиться в Word 2002;


• об’єкт DependencyInfo в об’єктної моделі Access 2003, що надає доступ списку залежностей вибраного об’єкту Access від інших об’єктів;


• об’єкти Break, Line, Page, Rectangle та колекції Breaks, Lines, Pages, Rectangles в об’єктної моделі Word 2003, призначені для здійснення форматування документів Word 2003 з коду додатків;


• об’єкт Editor і колекцію Editors в об’єктної моделі Word 2003, призначені для маніпуляції дозволами доступу до окремих об’єктів Range або Selection або приховування від користувача панелі Protect Document;


• об’єкт Conflict і колекцію Conflicts, призначені для доступу до відомостей про конфлікти між елементами даних Outlook 2003.   

Підтримка Web-сервісів XML


оддержка Web-сервісів XML в Microsoft Office – явище не нове; зокрема, для застосування Web-сервісів в додатках Office XP був створений набір інструментів Office XP Web Services Toolkit 2.0. Нова версія цього інструментарію в Office 2003 реалізована у вигляді модуля доповнення (add-on). Вона дозволяє звертатися до Web-сервісів XML з редактора Visual Basic, автоматично задіюючи бібліотеки типів Microsoft Office Soap 3.0 і Microsoft XML 5.0 з метою реалізації підтримки в створюваному VBA-проекті протоколу SOAP і засобів синтаксичного розбору XML.   

Про засоби розробки додатків


Office 2003, як і в колишніх версіях, можна створювати VBA-проекти – ця особливість залишилася без змін. Однак поряд з даною можливістю з’явилася ще одна. Розробникам, що застосовують Visual Studio . NET, буде цікаво дізнатися, що тепер вони можуть створювати рішення на основі Office за допомогою звичного засоби розробки і бібліотеки класів Microsoft. NET Framework. Ця можливість з’явилася завдяки набору інструментів, що носить кодову назву Visual Studio. NET Tools for Office. Ці інструменти надають розробникам можливість вбудовувати в документи Word 2003 і Excel 2003 керований код на мовах Visual Basic. NET і Visual C #. NET, створений за допомогою Microsoft Visual Studio. NET 2003 (рис. 4).


Створення рішень за допомогою Visual Studio. NET на основі Office було можливо і раніше – для цієї мети були створені спеціальні збірки Office XP Primary Interop Assemblies, які дозволяли управляти додатками Office XP за допомогою COM-інтерфейсів Microsoft Office із зовнішніх по відношенню до них. NET-додатків, що були по суті. NET-аналогами добре відомих розробникам контролерів автоматизації. Однак дана технологія не дозволяє в явному вигляді вбудовувати код у документ або в шаблон. На противагу цьому підходу Visual Studio. NET Tools for Office дає можливість створювати розширення Office, засновані на керованому коді і виконуються зсередини самих документів, при цьому подібний код зберігається в збірці, розташованої окремо від документа, що дозволяє при необхідності легко здійснювати її оновлення. Код, створений за допомогою Visual Studio. NET Tools for Office, володіє всіма перевагами, наданими платформою Microsoft. NET, такими як підтримувані даної платформою кошти забезпечення безпеки і можливість застосування при розробці всіх підтримуваних даної платформою технологій, а при його створенні можна користуватися всіма інструментами, наданими Visual Studio . NET. Зазначимо, що для звернення до керованого коду в Word 2003 і Excel 2003 вбудований завантажувач Common Language Runtime.


Visual Studio. NET Tools for Office співіснує одночасно з Visual Basic for Applications (VBA-и. NET-код можуть міститися в одному і тому ж документі), тому творці рішень на основі Office будуть мати можливість одночасно застосовувати обидві зазначені технології.   

InfoPath 2003


ТВМР про створення рішень на основі Microsoft Office System 2003, варто звернути увагу на новий продукт, що носить назву InfoPath і призначений для розробки форм для введення даних на основі наявних джерел даних, XML-схем, XML-документів, даних Web-сервісів або з нуля (в останньому випадку форму можна зберегти у вигляді XML-схеми). Автори форм можуть створювати код на VBScript або на Microsoft JScript для обробки введених користувачами даних відповідно до завдань розробляється рішення, а також створювати і застосовувати шаблони форм. Для цієї мети до складу InfoPath входить дизайнер форм (рис. 5).


По суті форми InfoPath 2003 є набором XML-файлів з даними, XML-схем, файлів XSL-перетворень і файлів з кодом на скриптових мовах, а також файлу маніфесту, що описує компоненти, входять до складу форми.   

Висновок


режде ніж завершити обговорення засобів створення рішень на основі Microsoft Office System 2003, ми спробуємо дати декілька рекомендацій щодо їх застосування.


Для створення рішень на основі Office System 2003 можна продовжувати застосовувати VBA і створювати макроси для доступу до об’єктів додатків Office, особливо в разі наявності успадкованого VBA-коду. Можна, як і раніше створювати модулі розширення додатків Office, реалізовані у вигляді COM-серверів, якщо вони задовольняють вимогам, що пред’являються до рішення, однак не варто забувати і про таку можливість, як створення модулів розширення на основі керованого коду за допомогою Visual Studio. NET і. NET Framework, а також застосування COM Interop для створення. NET-додатків, які керують додатками Office System 2003 ззовні.


Застосування смарт-тегів виправдано в тому випадку, коли є необхідність ініціювання контекстно-залежних дій в документах Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access. Смарт-документи зручні в тому випадку, коли потрібно рішення, що реалізує інтерактивну взаємодію з користувачем на основі даних про те, яку частину документа він редагує; при цьому дана технологія, будучи в багатьох випадках альтернативою створення модулів розширення, більш зручна в плані і впровадження рішення, і його безпеки.


Рішення на базі Microsoft InfoPath 2003 зручно створювати в тому випадку, коли основна задача рішення полягає в заповненні користувачами форм та інтеграції отриманих XML-даних в бізнес-процеси компанії. І нарешті, Visual Studio Tools for Office є найбільш зручним засобом створення коду, що викликається з документів Word і Excel, а також альтернативою VBA, яка має в порівнянні з ним набагато більшими можливостями, наданими платформою Microsoft. NET.


Іншими словами, розробники рішень на базі Office System 2003 будуть мати досить широкий вибір можливостей.


Додаткова інформаціяСхожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*