Можливості налаштування та модифікації DocsVision, Книги та статті, Різне, статті

Содержание: • Налаштування карток документів • Основний інструмент налаштування • Налаштування форми картки • Налаштування карток погоджень, Задач і Завдань • Налаштування уявлень • Налаштування розширених звітів • Налаштування довідників • Створення форм InfoPath • Створення шаблонів друку • Створення бізнес-процесів • Створення сценаріїв • Розробки на базі платформи


  З метою забезпечення відповідності можливостей системи управління документами і бізнес-процесами потребам кожної організації DocsVision надає гнучкі механізми як налаштування окремих об’єктів, входять до її складу, так і створення власної розробки на базі існуючої платформи.

  Налаштування карток документів


  В DocsVision можна гнучко налаштовувати зовнішній вигляд і поведінка карток як без програмування, так і використовуючи програмні розширення в цих картках (про розробку самих карток засобами програмування див. розділ “Розробки на базі платформи”).


  Основний інструмент налаштування


  Основним інструментом налаштування карток документів є Довідник типів, Що виконує в системі роль редактора карток. У ньому можна ставити нові види і підвиди карток, які ви будете використовувати в своїй роботі, і налаштовувати їх зміст, зовнішній вигляд і поведінку.


  Рис. 19. Довідник типів – основний інструмент настройки карток


  Налаштування форми картки


  Для карток вхідної, вихідної та Внутрішнього документів можна:  • Приховати невикористовувані поля вкладки Основна;

  • Приховати невикористовувані вкладки картки, крім вкладки Основна;

  • Створити додаткові вкладки та поля на них.

  Можна використовувати різні типи полів: числові, строкові, з вибором дати з календаря, з вибором значень з довідників DocsVision, робити табличні розділи і т.д. Необхідна розташування полів на формі вкладки налаштовується візуально.


  Картка Універсального документа налаштовується “з чистого листа”:  • Визначається необхідний набір користувальницьких вкладок і полів на них;

  • Настроюється розташування полів на користувальницьких вкладках;

  • Визначається необхідний набір стандартних вкладок (Категорії, Документи та посилання, Завдання, Узгодження і т.д.).

  Рис. 20. Налаштування картки: склад вкладок, полів та їх розташування


  Для картки файлу можна налаштувати список властивостей, категорій, правил синхронізації полів картки і властивостей офісного документа.


  Рис. 21. Налаштування картки файлу


  Крім складу атрибутів і зовнішнього вигляду для картки документа можна задати перелік станів документа і допустиму послідовність переходів між ними відповідно до етапів життєвого циклу документів даного виду. Ця інформація задається в настройках у вигляді списку і графа станів і переходів.


  Також для кожного виду картки документа може бути налаштована програмна обробка подій картки. Серед них – стандартні події (відкриття, закриття, збереження, перехід по вкладках, виділення номера), а також визначаються користувачем і викликаються натисканням спеціальних кнопок на панелі інструментів. Сценарій обробки кожної події задається мовою VBScript.


  Налаштування карток погоджень, Задач і Завдань


  У Довіднику типів можна також налаштувати види погоджень, Задач і Завдань DocsVision.


  Налаштування видів цих об’єктів в Довіднику типів визначають основні риси їх зовнішнього вигляду і поведінки. Додаткові можливості надаються при налаштуванні шаблонів узгоджень і Завдань.


  Наприклад, для виду Завдання можна визначити:  • Склад вкладок, в т.ч. Вкладку властивості з налаштованим користувацькими полями;

  • Показ і поведінку стандартних полів;

  • Функціональні кнопки на панелі інструментів (стандартні і призначені для користувача, з програмною обробкою);

  • Повідомлення про різні події, які повинні отримувати учасники виконання Завдання;

  • Дозволені види підлеглих завдань;

  • Параметри завдань, що входять в задачу.

  Рис. 22. Установ Завдання, Полів картки


  Пізніше, для кожного виду Завдання, при налаштуванні шаблонів можна вказати типовий маршрут виконання, зміст завдань виконавцям, параметри завершення завдань і т.д.


  Аналогічно, з урахуванням їх специфіки, налаштовуються виду Підлеглих завдань, погоджень і Завдань.


  Налаштування уявлень


  Подання служать найпростішими інтерактивними звітами в системі. Інструменти DocsVision дозволяють створювати уявлення, що виводять в табличній формі зміст будь-яких полів карток, одночасно сортуючи і групуючи їх відповідно до вимог, пропускаючи несуттєві дані, не відображаючи непотрібні картки і виділяючи кольором рядки з певними даними.


  У поданні можна відобразити:


  інформацію, яка зберігається або безпосередньо у картці (в одній з її секцій), або в деякій секції інший, пов’язаної з вихідною, картки (наприклад, дані за завданнями породженим з даної картки);  • відображуване значення з користувацького властивості картки;

  • системну інформацію про картку (дату створення, дату зміни, системну тему і т.п.);

  • інформацію про ярлику (режим відкриття, дату зміни і т.п.);

  • дані, які не зберігаються безпосередньо в жодних картках (ні у вихідній, ні в пов’язаних), однак можуть бути обчислені за деякими правилами (обчислювані поля).

  Всі налаштування уявлень задаються адміністратором (або користувачем, що володіє правами редагування уявлень) як комплекс атрибутів, повністю визначають уявлення. Користувач системи може перемикатися між дозволеними адміністратором для папки уявленнями, вибираючи в меню команди Вид> Поточне уявлення.


  Для зміни і редагування доступні наступні властивості уявлення:  • кількість і склад полів картки, які будуть відображатися у вікні перегляду;

  • правила угруповання карток за певним полю у вікні перегляду;

  • правила сортування карток за певним параметру;

  • фільтр, що дозволяє виводити в поданні картки, вибрані користувачем;

  • оформлення (колір, шрифт, лінії сітки і т. п.).

  Рис. 23. Діалог налаштування Подання


  Рис. 24. Діалог формування колонок Подання


  Рис. 25. Діалог настройки даних Подання


  Можна також налаштувати угруповання і сортування даних уявлення, застосувати до нього фільтр на основі пошукового запиту, використовувати умовне форматування (тобто виділення кольором записів, що відповідають певним умовам).


  Якщо в ході настройки подання було налаштоване поле, яке може бути використане в інших уявленнях, то існує можливість “запам’ятати” це поле, зафіксувавши його в списку вибору як віртуальне поле.


  Рис. 26. Результат застосування Подання з угрупованням і умовним форматуванням


  Дані уявлення можуть експортуватися в таблицю Excel, для цього в настройках кожного подання вказується список доступних для нього шаблонів, експорту, які задають формат підсумкового документа.


  Налаштування розширених звітів


  Модуль Розширені звіти дозволяє будувати три типи звітів, настройки видів яких вказуються в довіднику розширених звітів:  • прикладної звіт – спочатку є програмним і не має для користувача інтерфейсу, його джерелом може бути тільки процедура, що зберігається. Для запуску на виконання прикладного звіту необхідно розробити власну картку;

  • базовий звіт – запускається на виконання з картки розширеного звіту, форма якої автоматично додається в систему при установці модуля.

  • звіт MS Reporting – також запускається на виконання з картки розширеного звіту, але генерується не системою DocsVision, а Microsoft Reporting Services SQL Server 2005.

  Налаштування розширених звітів вимагає розуміння структури зберігання даних, створення збережених процедур SQL Server, XSLT перетворень для форматування звіту, а також навичок роботи з SQL Server Business Intelligence Development Studio (для звітів MS Reporting).


  Налаштування довідників


  Універсальний довідник– Ще одне потужне засіб розширення можливостей системи без програмування. Він дозволяє зберігати інформацію про об’єкти, реєстрація яких не передбачена в жодному іншому довіднику системи DocsVision (див. рис. 27).


  Для кожного різновиду об’єкта створюється свій тип запису, що містить поля з описом його властивостей (наприклад, типом запису може бути який-небудь вид продукції, що випускається, полями запису, що описують його властивості – його розміри, форма, колір, кількість штук в коробці і т. д.). Записи та типи записів можуть виступати в картках документів як властивостей типу Запис універсального довідника.


  Подібно організації інформації в інших довідниках, типи записів можуть утворювати ієрархічну структуру, яка відображається на лівій панелі довідника. На правій панелі в декількох колонках відображається коротка інформація про всі записи, що відносяться до виділеного типу запису.


  Рис. 27. Універсальний довідник


  Рис. 28. Налаштування записи в Універсальному довіднику
  Створення форм InfoPath


  В якості альтернативи картками DocsVision можна використовувати екранні форми InfoPath, створюваних у відповідній програмі Microsoft Office. Вони є “псевдокарточкамі”: структуру форми InfoPath можна зберегти в шаблоні картки файлу DocsVision. При цьому значення полів синхронізуються з властивостями картки, і всі поля карток, створюваних за цим шаблоном, можуть редагуватися як безпосередньо в DocsVision – в картці файлу, так і в Microsoft InfoPath.


  Рис. 29. Використання форми Microsoft InfoPath як картки DocsVision


  Поля форми InfoPath можна пов’язати з таблицями БД DocsVision, так і з зовнішніми джерелами довідкових даних.


  Причому інформація, введена в поля форми InfoPath, може використовуватися для пошуку, для формування уявлень – таким же чином, як і значення в полях стандартних карток DocsVision.


  Створення шаблонів друку


  Шаблони друку представляють собою готові форми для автоматичного розміщення на паперовому аркуші зберігається в картці інформації. В DocsVision представлений тільки один шаблон друку для картки кожного типу: стандартний шаблон друку, однак на його основі можна створити інші шаблони – як більш складні, так і спрощені. Шаблони друку описані за допомогою мови XML, і для створення користувацького шаблона друку можна просто модифікувати вже наявний шаблон в будь-якому доступному редакторі і зберегти його з новою назвою або ж створити власний новий шаблон. Для цієї задачі можна використовувати утиліту Редактор шаблонів друку DocsVision, що дозволяє візуальними засобами на основі XML-схеми картки створити шаблон друку в Microsoft Word.


  Створення бізнес-процесів


  Наступним кроком в бік автоматизації процесного управління є використання бізнес-процесів, створюваних за допомогою інструментів програми “Управління процесами” (див. розділ “Основні об’єкти DocsVision – Бізнес-процеси “). Використовуючи набір вбудованих функцій візуального редактора, можна створити бізнес-процеси, які:  • виявляють відбуваються події – наприклад, поява нової картки із заданою темою або зміна вже існуючої картки: появи у файловій системі файлу з певною назвою, отримання поштової повідомлення із зазначеної теми;

  • реагують на події, що відбуваються передбаченим чином – наприклад, відправляють певним співробітникам завдання на виконання якої-небудь роботи по виконанню документа, сповіщають співробітника про щось, створюють нову картку або навіть окремий бізнес-процес, призначений для автоматизації виконання якого-небудь документа;

  • виконують функції таймерів – попереджають про наближення термінів виконання завдання або доручення, розсилають оповіщення групам співробітників в певний час або виконують якесь інше дію в зазначений час;

  • збирають відомості про наявні в системі об’єктах і т. д.

  Опис бізнес-процесу проводиться за допомогою спеціальної картки, яка містить список всіх доступних функцій – як основних, так і поставляються шлюзами до зовнішніх систем (файлова система, електронна пошта і т. д.). Функції в цій картці представлені у вигляді піктограм, створення бізнес-процесу зводиться до завдання послідовності функцій з докладним описом параметрів кожної з них, а також вказівкою зв’язків, згідно з якими буде відбуватися передача управління бізнес-процесом від однієї функції до іншої.


  При описі і налагодженні бізнес-процесу створюється шаблон, на основі якого в потрібний момент будь-який співробітник (володіє відповідними правами доступу) може створити екземпляр бізнес-процесу – для цього він не повинен володіти ніякими знаннями в області програмування і навіть вміти складати шаблони бізнес-процесів. Одного разу створений шаблон може служити до тих пір, поки не зміниться регламент описуваної їм процедури.


  У версії DocsVision 4.0 можливості розробки бізнес-процесів розширені за рахунок підсистеми “Процеси WWF”.


  Створення сценаріїв


  Ще більш розширює функціональність бізнес-процесів можливість створення сценаріїв – підпрограм, що виконуються в контексті відповідної функції програми “Управління процесами”. Написання сценаріїв вимагає більшої кваліфікації (зокрема, знання мов C # або VB.NET) і може бути викликане неможливістю виконання якої-небудь дії за допомогою вбудованих функцій програми.


  Розробки на базі платформи


  Нарешті, якщо діяльність організації настільки специфічна, що не може бути автоматизована в рамках існуючих програм та можливостей настройки, можна обрати альтернативний шлях вирішення завдання: розширення функціональності платформи DocsVision шляхом створення на її основі власної розробки. Це можуть бути набори карток, цілком відмінних від карток програми “Діловодство”, та інші програмні розширення, реалізують додаткову необхідну функціональність. Відкритий програмний інтерфейс платформи (DocsVision API) надає для цього широкі можливості. Також передбачені спеціальні інструменти (DocsVision SDK), що забезпечують можливість візуального опису структури карток і довідників програми, і засоби автоматичного створення сховища документів. Розробка карток може вестися на будь-якому COM-сумісному інструменті розробки, зокрема на Microsoft Visual Basic і Visual C + +.


  На допомогу розробникам призначені:  • Керівництво розробника на платформі DocsVision;

  • Керівництво розробника в середовищі СУБП DocsVision;

  • Опис полів стандартних карток DocsVision;

  • Приклади коду прикладних компонент на платформі DocsVision;

  • Програми для розробки схеми даних, налагодження і тестування розроблених компонент і т.д.
 • Схожі статті:


  Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

  Коментарів поки що немає.

  Ваш отзыв

  Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  *

  *