Налаштування пошукових можливостей системи Microsoft Office SharePoint Server 2007, MS Office, Програмні керівництва, статті

Пошукові можливості системи Microsoft Office SharePoint Server(MOSS) 2007 утворюють базу для реалізації потужних механізмів, що підходять для внутрішніх та зовнішніх мереж великих підприємств ….

Пошукові можливості системи Microsoft Office SharePoint Server(MOSS) 2007 утворюють базу для реалізації потужних механізмів, що підходять для внутрішніх та зовнішніх мереж великих підприємств. Хоча в службу Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 входить більшість цих можливостей, тільки система MOSS надає прості засоби налаштування діапазонів пошуку та інтерфейсу користувача. Адміністратори служби SharePoint можуть налаштовувати систему MOSS так, щоб забезпечувати відповідність специфічним бізнес-вимогам.

За допомогою системи MOSS можна виконувати пошук різних ресурсів мережі, таких як Web-сайти, загальні файли і загальні папки на сервері – ті ресурси, пошук яких не підтримує служба Microsoft Exchange Server. У стандартному наборі MOSS реалізовані два поліпшення механізму пошуку: розділ Advanced Search з Web-інтерфейсом і шаблон для створення сайту, які адміністратори SharePoint можуть застосовувати для повної настройки призначених для користувача інтерфейсів веб-сайтів і алгоритму пошуку. Служба SharePoint пропонує два варіанти відображення результатів пошуку: за допомогою Web-служби пошуку або за допомогою вбудованої сторінки результатів пошуку. Використання Web-служби пошуку, яка дозволяє отримати доступ до вихідних результатами від зовнішніх користувальницьких додатків, вимагає застосування навичок розробника і не розглядається в даній статті. Однак настройка діапазонів пошуку і звернення до результатів пошуку через графічний інтерфейс не вимагають досвіду в розробці систем, хоча назвати їх інтуїтивно зрозумілими або прямолінійними теж не можна.

Налаштування діапазону пошуку

Служба SharePoint може вибирати вміст із великого масиву ресурсів. Діапазони пошуку використовуються для скорочення розміру масиву шляхом вибору користувачем певного підмножини. Призначення діапазонів допомагає отримати більш точні результати і при цьому збільшити загальну продуктивність процесу пошуку.

Налаштування діапазонів пошуку в системі MOSS проводиться з розділу Shared Services Administration служби SharePoint Central Administration. Служби Shared Services є процеси, які працюють у фоновому режимі паралельно з Web-додатками Microsoft IIS. Ці служби можуть налаштовуватися з одного місця і спільно використовуватися сайтами на різних серверах MOSS і WSS – звідси і їх назва. Пошуковий механізм MOSS представлений службою Shared Services. Потрібно мати на увазі, що користувач з правами адміністратора на локальному сайті SharePoint не обов’язково отримає доступ до ресурсів Shared Services Administration.

За замовчуванням в системі MOSS створені два діапазони пошуку:


Обидва діапазону включають в себе безліч різних сайтів. Для обмеження пошуку необхідно створювати власні діапазони. Наприклад, розглянемо список документів в бібліотеці з назвою Catalog, що містить різні стовпці, що відображають метадані документів. При установці системи за умовчанням для того, щоб обмежити межі пошуку тільки даної бібліотекою, необхідно вибрати бібліотеку і вказати пункт This List: Catalog в спадному меню для вибору діапазону пошуку.

Перший пункт у спадному меню залежить від оброблюваної сторінки. Якщо ви перебували в іншій папці сайту, вам будуть запропоновані інші варіанти діапазонів, проте пункт List: Catalog зникне. Можна створити новий діапазон пошуку, який буде відображатися в меню вибору на кожній сторінці. Для цього необхідно виконати перераховані нижче кроки.
 1. Перейти на домашню сторінку Shared Services Administration для даного сайту.

 2. У розділі Search клацнути мишею по посиланню Search settings.

 3. У розділі Scopes клацнути по посиланню View scopes.

 4. Вибрати пункт New Scope на вкладки інструментів.

 5. На сторінці Create Scope ввести назву діапазону – текст, який буде з’являтися в меню вибору діапазону пошуку.

 6. У розділі Target Results Page клацнути по посиланню Specify a different page для перегляду даного діапазону і налаштування імені нової сторінки, наприклад catalogresults.aspx. Якщо зазначеної страніци.aspx НЕ існує, можна створити її, використовуючи меню Site Actions на обраному сайті SharePoint. Натисніть OK.

Після створення нового діапазону пошуку необхідно вказати ті дані, які будуть входити в діапазон. Це робиться шляхом додавання правила для діапазону пошуку, наступним чином.
 1. На сторінці View Scopes клацніть по посиланню Add rules для створеного діапазону пошуку.

 2. На сторінці Add Scope Rule в розділі Scope Rule Type клацніть по посиланню Web Address.

 3. У розділі Web Address в поле Folder введіть шлях до бібліотеки.

 4. У розділі Behavior встановіть прапор у поле Include. Натисніть OK.

Ми вказали масив даних для створеного діапазону пошуку. На наступному кроці налаштуємо відображення цього діапазону в меню вибору діапазонів. Налаштування виконується за допомогою сторінки Site Settings сайту SharePoint:
 1. Перейдіть на домашню сторінку верхнього рівня для даного сайту SharePoint.

 2. Виберіть пункт меню Site Actions, Site Settings, Modify All Site Settings.

 3. У розділі Site Collection Administration клацніть по посиланню Search scopes.

 4. Клацніть мишею по посиланню Search Dropdown.

 5. На сторінці Edit Scope Display Group виберіть створений раніше діапазон. Як показано на екрані 1, також можна змінити порядок відображення діапазонів пошуку в списку і встановити діапазон, використовуваний за замовчуванням. Натисніть OK.

 

Налаштування переглядів змісту

Пошуковий механізм SharePoint час від часу здійснює перегляд вмісту діапазону пошуку. Частота переглядів налаштовується через розклад пошуку. За замовчуванням налаштований перегляд раз на добу для стандартного діапазону пошуку. Після того як ви створили власний діапазон пошуку, необхідно налаштувати для нього розклад переглядів. Можна налаштувати окремо розклад для повних переглядів, що створюють індекс всіх даних сайту, і для інкрементальних переглядів, індексуючих тільки зміни в даних, що відбулися з останнього перегляду.

Повний перегляд займає більше часу, ніж частковий перегляд, і більш вимогливий до ресурсів сервера. Тому рекомендується вносити до розкладу мінімальне число повних переглядів і планувати їх на тимчасові вікна з низькою завантаженням сервера. Частковий перегляд, однак, розпізнає не всі типи змін даних.

Наприклад, зміна або видалення рядка зі списку не буде відмічено частковим переглядом, тому що цей процес не здатний виявити зміни в файлах.aspx. Для повторної індексації даних списку необхідно виконати повний перегляд.

Розклади переглядів налаштовуються через службу Shared Services Administration кожного сайту наступним чином:
 1. Перейдіть на домашню сторінку Shared Services Administration та клацніть по посиланню Search settings.

 2. На сторінці Crawl Settings клацніть по посиланню Content sources and crawl schedules.

 3. На сторінці Manage Content Sources клацніть правою кнопкою миші на джерелі даних, для яких хочете створити розклад переглядів, після чого натисніть Edit. Також можна додати нове джерело даних, натиснувши на кнопку New Content Source на вкладці інструментів.

 4. На сторінці Edit Content Source в розділі Crawl Schedules слід клацнути по одній з двох посилань Create schedule, розташованих під розкриваються списками Full Crawl і Incremental Crawl.

 5. У діалоговому вікні Manage Schedules потрібно ввести розклад виконання просторів і натиснути OK. Наприклад, для запуску перегляду кожні 2:00 протягом дня потрібно вибрати тип Daily в розділі Type; в розділі Settings потрібно задати одиницю в поле Run every для щоденного запуску процесу; вкажіть значення Repeat в поле вибору Day і введіть 120 в поле Every (кількість хвилин, що минув між двома переглядами) і 1440 – в полі (час у хвилинах, після якого цикл необхідно повторити).

Налаштування інтерфейсу пошуку

Додавання користувацького діапазону пошуку в спадаюче меню пошуку служить прикладом настройки призначеного для користувача інтерфейсу. Система MOSS пропонує різні додаткові засоби, такі як Web-елементи і шаблони сайтів, які дозволять вам сконструювати інтерфейс для сторінки пошуку та сторінки результатів. Новий шаблон Search Center призначений для обслуговування механізмів пошуку. Він пов’язаний з різними Web-елементами, так чи інакше використовуються при пошуку даних.

Шаблон Search Center поставляється в двох варіантах: Search Center Lite і Search Center with Tabs. Шаблон Search Center Lite входить до складу наборів, що поставляються за умовчанням, – в цих наборах не активований механізм Office SharePoint Server Publishing. Шаблон Search Center with Tabs входить до складу наборів з активованою можливістю публікацій – ця версія дозволяє створювати власний користувальницький інтерфейс, що включає вкладки з різними типами пошуку. Можна переглянути активовані та доступні можливості, перейшовши на адміністративну сторінку набору і клацнувши по посиланню Site collection features. Шаблон Search Center зазвичай має власний сайт за адресою http://search center / всередині набору. Там можна створити власний підсайт через вкладку Enterprise на сторінці New SharePoint Site, використовуючи шаблон Search Center with Tabs (див. екран 2).

Налаштування вкладок пошуку

Вкладки використовуються для угруповання запитів пошуку та результатів по діапазонах. Розташувавши кожен діапазон на окремій вкладці, можна створити різні форми пошуку для кожного з діапазонів. При зверненні до форми пошуку користувачі задають тільки ті поля і значення, які застосовні до відповідного діапазону. Аналогічно будуть виведені тільки результати, що стосуються цієї діапазону.

За замовчуванням шаблон Search Center містить дві вкладки, All Sites і People. Ці вкладки з’являються на головній сторінці Search Center. Вкладка відповідає за пошук по всіх сайтів SharePoint, а діапазон People обмежений областю My Sites. Щоб додати нову вкладку, треба зробити наступне:
 1. На домашній сторінці Search Center вибрати пункт меню Site Actions, Edit Page, щоб переглянути Web-елементи, що формують цю сторінку пошуку.

 2. Натиснути кнопку Add New Tab.

 3. Ввести ім’я вкладки (наприклад, Catalog) і сторінки (наприклад, catalog.aspx) і натиснути OK.

 4. Вибрати пункт меню Site Actions, Create Page.

 5. Створити нову страніцу.aspx з ім’ям, використаним в кроці 3, за допомогою шаблону сторінки Advanced Search (Welcome Page), і після цього натиснути кнопку Create.

 6. В будь-якій зоні (наприклад, в зоні Middle Upper Left Zone) натиснути кнопку Add a Web Part.

 7. У діалоговому вікні Add Web Parts вибрати елемент Advanced Search Box і натиснути кнопку Add.

Ми додали нову вкладку пошуку з ім’ям Catalog в шаблон Search Center, і ця вкладка містить Web-елемент Advanced Search.

Налаштування розширеного пошуку

Раніше ми створили користувальницький діапазон, до якого можна звернутися з будь-якої точки сайту, щоб виконати пошук по бібліотеці Catalog. Тепер уявіть, що в цій бібліотеці є стовпець з ім’ям Color Category. Потрібно зробити так, щоб користувачі мали можливість здійснювати пошук містяться в цій бібліотеці документів, позначених певним кольором. При пошуку певного кольору (наприклад, зеленого) з використанням стандартної форми пошуку результат буде включати всі документи, в тіло або в метадані яких входить слово green. Але що робити, якщо користувач хоче здійснити пошук тільки тих документів, які позначені міткою green в поле Color Category? Web-елемент Advanced Search, з внесеними до нього користувацькими змінами, допоможе вирішити дану проблему. Ось як цього домогтися:
 1. Перейдіть на сторінку catalog.aspx сайту Search Center та виберіть пункт меню Site Actions, Edit Page.

 2. У вікні елемента Advanced Search виберіть пункт меню Edit, Modify Shared Web Part.

 3. У правій частині екрана з’явиться вкладка інструментів елемента Advanced Search. Ця вкладка дозволяє налаштувати поведінку механізму пошуку і написи форми. Вкладка інструментів містить перераховані нижче елементи.
  Вікно пошуку (Search Box). Цей розділ дозволяє відобразити або приховати текстові поля для різних режимів пошуку, наприклад шукати документи, що містять ВСІ СЛОВА, документи, не містять ЖОДНОГО з даних слів, і так далі. Заголовки цих полів можна змінити.
  Діапазони (Scopes). Тут можна вказати, які діапазони повинні бути запропоновані користувачеві на вибір. Список діапазонів виглядає як поле вибору, тому користувач може відзначити кілька діапазонів, за якими треба проводити пошук. Також можна вказати, які групи діапазонів необхідно додати в список. Групи діапазонів визначені на сторінці Site Settings в розділі Site Collection Administration. За замовчуванням доступні групи Search Dropdown і Advanced Search. Параметр Show the result type дозволяє вказати тип виводу результатів пошуку, наприклад файли типу Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF або HTML. Цей прапорець повинен бути встановлений для здійснення пошуку за властивостями.
  Властивості (Properties). Тут можна дозволити пошук за певними полях. Текстове вікно Properties містить фрагмент коду XML, який визначає, які властивості будуть відображатися у формі пошуку.
  Додатково (Miscellaneous). Цей розділ дозволяє вказати ім’я сторінки результатів. За замовчуванням результати розміщуються на сторінці results.aspx, однак можна створити і налаштувати власну сторінку результатів і вказати шлях до неї в даному розділі.

 4. Розгорніть розділ Properties вкладки інструментів, щоб змінити фрагмент коду XML і додати в форму можливість вибору пошуку по полю Color Category. Клацніть по елементу у вигляді еліпса, розташованому поряд з тестовим вікном, щоб переглянути код XML.

 5. Знайдіть у коді вузол і додайте в нього такий запис (в будь-якому місці вузла):
  <PropertyDef Name= “ColorCategory”
  DataType=”text” DisplayName=”Color
  Category”/>

 6. Знайдіть вузол з атрибутом DisplayName = All Results і додайте в нього рядок (в будь-якому місці):
  <PropertyRef Name= “ColorCategory”/>

 7. Натисніть кнопку OK для збереження змін. На екрані 3 видно, що коли ви відновите сторінку пошуку, то побачите нове доступне для вибору значення Color Category.

   

  Управління зв’язуванням властивостей метаданих

  На останньому кроці ми посилаємося на властивість з ім’ям ColorCategory. Служба SharePoint в даний момент не вміє здійснювати пошук по даній властивості. Необхідно визначити це властивість, зв’язавши його з полем Color Category в бібліотеці Catalog. Ця операція здійснюється через механізм зв’язування властивостей метаданих. Список SharePoint і поля бібліотеки також зв’язуються один з одним як властивості. Під час переглянути списки механізмом пошуку SharePoint властивості індексуються і надалі розглядаються як переглянуті. Для визначення відносин між властивостями списку і переглянуто властивостями використовується служба Metadata Property Mappings, розміщена на сторінці Search Settings. Наприклад, ви можете визначити нове кероване властивість з ім’ям ColorCategory і пов’язати його з переглянутих властивістю, що вказує на поле Color Category бібліотеки документів. Для цього потрібно виконати наступні кроки:
  1. Перейти на домашню сторінку Shared Services Administration і клацнути на кнопці Search settings.

  2. У розділі Crawl Settings клацнути на кнопці Metadata property mappings.

  3. Клацнути по елементу New Managed Property на вкладці інструментів.

  4. Ввести ColorCategory в поле Property name.

  5. Переконатися, що в поле The type of information для даної властивості вибрано значення Text.

  6. У розділі Mappings to crawled properties натиснути кнопку Add Mapping.

  7. У діалоговому вікні Crawled property selection вибрати властивість з міткою ows_Color_ x0020_Category (Text) і натиснути кнопку OK. Слід мати на увазі, що всі призначені для користувача поля в списках і бібліотеках позначаються префіксом ows_ при створенні індексу переглянуто властивостей. Прогалини в іменах полів замінюються рядком _x0020_.

  8. Клацнути мишею на кнопці OK, щоб зберегти властивість. Ви створили властивість, пов’язане з полем Color Category. Після повного перегляду сайту можна почати використовувати цю властивість на сторінці розширеного пошуку.

  Налаштування сторінки результатів пошуку

  За замовчуванням служба Search Center виводить результати на сторінку results.aspx. Можна змінити цю сторінку або створити власну сторінку результатів. Розглянемо бібліотеку документів із створеним полем Color Category. Коли користувач здійснює пошук в діапазоні Catalog, необхідно, щоб поле Color Category відображалося на сторінці результатів. Цього можна добитися, змінивши маркер XSL Web-елемента Search Core Results на сторінці результатів.

  Почнемо з виконання пошуку в діапазоні Catalog, щоб отримати сторінку результатів з відображенням лише тих елементів, які входять в діапазон Catalog. Після створення цієї сторінки потрібно виконати наступні кроки для отримання нової сторінки пошуку:
  1. Виберіть пункт меню Site Actions, Create Page.

  2. Введіть заголовок (наприклад, Catalog Results) та адресу URL (наприклад, catalogresults.aspx) для нової сторінки.

  3. Виберіть шаблон Search Results Page (Welcome Page) і натисніть кнопку Create.

  З’явиться сторінка catalogresults.aspx в режимі редагування, в якому відображено різні Web-елементи сторінки. Елемент Search Core Results відповідає за відображення результатів пошуку. Для відображення стовпця Color Category на сторінці результатів необхідно змінити цей Web-елемент. Для елемента Search Core Results слід вибрати пункт меню Edit, Modify Shared Web Part. В результаті на екрані з’явиться вкладка інструментів з властивостями Web-елемента. Вкладка інструментів містить такі розділи (див. екран 4).
  • Відображення / перегляд результатів (Results Display / Views). У цьому розділі ви вказуєте елементи записів, які відображаються на кожній сторінці з результатами, написи, що додаються на сторінки результатів, і так далі.

  • Параметри запитів (Results Query Options). Цей розділ дозволяє встановити такі можливості, як виняток повторюваних результатів, морфологічний пошук і виключення слів-паразитів. Морфологічний пошук ищет слово у всіх його граматичних формах. Наприклад, пошук за словом crawl видасть результати зі словами crawls, crawled, crawler і так далі. Слова-паразити, також відомі як степових слова, – це слова, які не є індикаторами змісту, наприклад, такі як артикль the.

  • Запит за фіксованим ключовому слову (Fixed Keyword Query). Цей розділ дозволяє ввести певний ключове слово, яке автоматично додається в кожен запит пошуку.

  • Додатково (Miscellaneous). Тут можна обмежити діапазон результатів пошуку, а також встановити такі параметри, як Show Action Links, Display Alert Me Link, Display RSS Link і так далі.

  Нижче буде описано розділ Data View Properties, що включає мітку XSL, яка управляє створенням сторінки HTML з результатами. Продовжимо процес налаштування сторінки результатів:
  1. Розгорніть розділ Results Query Options.

  2. Додайте наступний рядок коду XML у вузлі Columns в текстовому вікні Selected Columns і натисніть OK:
   <Column Name=”ColorCategory”/>
   Пам’ятайте, що ми вже описали стовпець ColorCategory. Механізм SharePoint повертає дані у форматі XML. Ці дані трансформуються в формат HTML за допомогою маркера XSL.

  3. У розділі Data View Properties натисніть кнопку XSL Editor, щоб відобразити текстове вікно, що містить маркер XSL, керуючий перетворенням результатів в XML-вигляді в формат HTML.

  4. Скопіюйте маркер XSL в зовнішній текстовий редактор, такий як Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Пакет SharePoint Designer є редактором типу WYSIWYG, тому він допоможе попередньо візуалізувати результати редагування XSL коду.

  5. Знайдіть в маркері шаблон результатів. Його перший рядок виглядає наступним чином:
   <xsl: template match=”Result”>

  6. Перед першим рядком шаблону результатів введіть наступний оператор:
   Color Category: <xsl: value-of-select=”colorcategory”/>
   Зверніть увагу на те, що значення colorcategory пишеться в нижньому регістрі, незалежно від стилю його записи при зв’язуванні властивостей метаданих.

  7. Скопіюйте та вставте маркер XSL назад в текстове вікно Text Entry, після чого натисніть кнопку Save.

  8. Натисніть OK, щоб зберегти зміни в маркері і в елементі.
   Після виконання пошуку, використовуючи створену форму, ви побачите, що в область результатів пошуку було додано властивість Color Category. Схожим чином можна додати будь-властивість, що входить в метадані.

   Управління процесами пошуку в SharePoint

   Напевно у вас вже з’явилися ідеї з приводу того, як можна змінити процедуру пошуку в системі MOSS 2007. Алгоритми, описані в цій статті, хоч і здаються простими, можуть використовуватися для створення більш потужних бізнес-рішень, які здатні переглядати та індексувати величезні обсяги даних, надаючи користувачам можливість точного налаштування процесів пошуку. Створення власних діапазонів дозволяє адміністраторам планувати індексування і перегляд кожного діапазону незалежно: тільки діапазони з частим оновленням даних потребують частих переглядах. Така можливість не тільки зберігає ресурси сервера, але і дозволяє отримати більш точні та актуальні результати пошуку.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*