Нове в ІКТ – законодавстві: січень 2009, Комерція, Різне, статті

У січні уряд РФ прийняв рішення про створення державної інформаційної системи “Правоохоронний портал Російської Федерації” і розробило ряд заходів щодо оптимізації функціонування ЕГАИС. У столиці було вирішено ввести в промислову експлуатацію АС управління дорожнім рухом третього транспортного кільця, в Омській області збільшено обсяг фінансування цільової програми інформатизації, а в Республіці Татарстан визначено заходи щодо вдосконалення та створення гарантованої надійності мережі телевізійного прийому.


Федеральний закон від 22 грудня 2008 р. № 262-ФЗ “Про забезпечення доступу до інформації про діяльність судів в Російській Федерації”.


Врегульовані відносини, пов’язані з доступом громадян, організацій, громадських об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування до інформації про діяльність судів в РФ.


Так, встановлено основні принципи і способи забезпечення доступу до інформації про діяльність судів, а також визначено форми надання такої інформації.


Зокрема, значна увага приділяється особливостям розміщення інформації в мережі інтернет. Так, суди повинні створити офіційні сайти з зазначенням адрес електронної пошти, за якими може бути спрямований запит. У мережі інтернет повинні розміщуватися загальні відомості про суд, а також інформація, пов’язана з розглядом справ, тексти проектів нормативних правових актів, внесених судами в законодавчі (представницькі) органи, дані судової статистики, інформація про кадрове забезпечення суду, відомості про порядок і часу прийому громадян і про розміщення держзамовлень. В мережі також повинні з’явитися дані про знаходяться в суді справах і тексти судових актів (за деяким винятком).


Визначено порядок взаємодії судів з редакціями ЗМІ.


Федеральний закон вступає в силу з 1 липня 2010 року.


Постанова уряду РФ від 8 січня 2009 р. № 2 “Про оптимізацію функціонування єдиної державної автоматизованої інформаційної системи обліку обсягу виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, а також про внесення змін до деяких актів уряду Російської Федерації “.


Розроблено ряд заходів щодо оптимізації функціонування ЕГАИС.


Так, федеральні спеціальні марки і акцизні марки будуть наноситися на алкогольну продукцію після отримання підтвердження про фіксації відомостей про маркірується ними продукції в ЕГАИС. Відомості про маркірується продукції повинні наноситися на зазначені марки за допомогою технічних засобів ЕГАИС. Регламентована процедура нанесення відомостей.

Конкретизовано способи забезпечення виконання зобов’язання про використання придбаних федеральних спеціальних марок відповідно до їх призначення. Це може бути грошова застава, що вноситься на рахунок податкового органу у федеральному казначействі, банківська гарантія, порука та інші способи, передбачені цивільним законодавством. Встановлено вимоги до банківських гарантій і поручителям. Затверджено нову форму звіту про використання виданих федеральних спеціальних марок.


В ЕГАИС не враховуватимуться обсяги закуповуваної на території РФ і імпортованої алкогольної продукції для використання її при виробництві неспіртосодержащей продукції або в технічних цілях, а також імпорту, закупівлі на території РФ, зберігання і постачання алкогольної продукції організаціями, які не є виробниками або імпортерами алкогольної і спиртовмісної продукції, обороту алкогольної продукції, що поміщається під спеціальні митні режими, та зберігання продукції, що ввозиться в РФ алкогольної продукції відповідно до митної процедурою тимчасового зберігання товарів.


Крім усього іншого, спрощений порядок обліку обсягу виробництва газованих спиртних напоїв міцністю не більше 9 градусів.


З метою прискорення процедури фіксації відомостей в ЕГАИС заявка про фіксацію повинна представлятися в електронному цифровому вигляді з електронним цифровим підписом. Підтвердження про фіксацію спрямовуватиметься заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заявки.


Розпорядження уряду РФ від 10 січня 2009 р. № 16-р про створення ІС “Правоохоронний портал Російської Федерації”.


Прийнято рішення про створення державної інформаційної системи “Правоохоронний портал Російської Федерації”. МВС Росії призначено відповідальним за організаційне забезпечення функціонування системи.


Крім того, відповідні доручення дані зацікавленим федеральним органам виконавчої влади – Мінекономрозвитку Росії, МВС Росії, Міноборони Росії, Мін’юсту Росії, МНС Росії, Мінздоровсоцрозвитку Росії, Мінкомзв’язку Росії, ФСБ Росії, ФСКН Росії, ФМС Росії, ФМС Росії і ФНС Росії. Так, вони повинні до 1 лютого 2009 року затвердити положення про систему, регламент підготовки та розміщення в ній інформації і регламент міжвідомчого обміну інформацією з використанням системи. Також їм доручено утворити міжвідомчу комісію з питань розвитку та функціонування системи.


З 1 березня 2009 р. зазначені держоргани, за винятком Мінекономрозвитку Росії і Мінкомзв’язку Росії, повинні забезпечити розміщення інформації в системі.

Регіональне законодавство


Розпорядження уряду Москви від 20 січня 2009 р. № 49-РП “Про впровадження автоматизованої системи комерційного обліку споживання енергоресурсів в місті Москві за рахунок власних коштів” Московської об’єднаної енергетичної компанії “


За пропозицією департаменту паливно-енергетичного господарства до 31 грудня 2010 року буде розроблена єдина міська автоматизована система комерційного обліку споживання енергоресурсів. Розробка автоматизованої системи буде здійснюватися за рахунок коштів МОЕК.


Розпорядження уряду Москви від 13 січня 2009 р. № 3-РП “Про організацію технічного обслуговування та експлуатації автоматизованої системи управління дорожнім рухом третього транспортного кільця”


Згідно з розпорядженням, автоматизована система керування дорожнім рухом третього транспортного кільця (АСКДР ТТК) повинна бути введена в промислову експлуатацію в 1 кварталі 2009 року. Функції з експлуатації, технічного обслуговування, поточного, профілактичного та капітального ремонту, модернізації та розвитку АСКДР ТТК були покладені на Центр організації дорожнього руху уряду Москви (ГУ ЦОДД).


Розпорядження уряду Москви від 27 січня 2009 р. № 98-РП “Про уточнення плану інформатизації міста Москви на 2008 рік”


З метою забезпечення ефективного виконання плану інформатизації міста Москви на 2008 рік, затвердженого розпорядженням уряду Москви від 11 квітня 2008 р. N 753-РП “Про затвердження плану інформатизації міста Москви на 2008 рік “, з урахуванням підсумків проведених конкурсів на виконання робіт та відповідно до доручення мера Москви від 7 листопада 2008 р. N 4-15-19047/8-1 були внесені зміни у додаток 1 до розпорядження уряду Москви від 11 квітня 2008 р. N 753-РП “Про затвердження плану інформатизації міста Москви на 2008 рік”.


Закон Омської області від 12 січня 2009 р. № 1124-ОЗ “Про внесення змін до Закону Омської області” Про цільову програму інформатизації Омської області “Електронний регіон” на 2006 – 2008 роки “.


Загальний обсяг фінансування цільової програми інформатизації Омської області “” Електронний регіон “на 2006 – 2008 роки збільшено до 251 778 100 рублів.


Наказ Міністерства освіти Омської області від 19 січня 2009 р. № 01 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти Омської області від 31 жовтня 2007 року № 15” Про затвердження відомчої цільової програми “Науково-методичне забезпечення інформатизації системи освіти Омської області” на 2007 – 2009 роки “.


Загальний обсяг видатків обласного бюджету на реалізацію відомчої цільової програми “Науково-методичне забезпечення інформатизації системи освіти Омської області” на 2007 – 2009 роки зменшився до 4340000 рублів. Перелік заходів програми викладено в новій редакції.


Постанова КМ РТ від 19 січня 2009 р. № 27 “Про затвердження порядку надання субсидій за рахунок коштів бюджету Республіки Татарстан на відшкодування організаціям у сфері засобів масової інформації витрат з розвитку інфраструктури інформаційного простору Республіки Татарстан “.


Визначено правила надання з бюджету Республіки Татарстан субсидій на відшкодування організаціям у сфері засобів масової інформації витрат з розвитку і вдосконалення інфраструктури інформаційного простору республіки, розвитку ринку інформаційних технологій в республіці, збільшення ролі засобів масової інформації у формуванні громадянського суспільства, підвищенню якості та оперативності наданої населенню інформації, забезпечення рівноправності двох державних мов Республіки Татарстан.


Субсидії організаціям надаються головним розпорядником коштів бюджету республіки в обсязі, що не перевищує 30 відсотків від загального обсягу бюджетних асигнувань, передбачених законом про бюджет Республіки Татарстан на відповідний фінансовий рік на підтримку засобів масової інформації.


Одержувачами субсидій є організації у сфері засобів масової інформації незалежно від їх організаційно-правової форми, за винятком державних (муніципальних) установ, що відповідають встановленим вимогам. Визначено перелік документів, що надаються організаціями головному розпоряднику для отримання субсидії. Підставою для виділення субсидії є договір, що укладається між головним розпорядником засобів і організацією.


Організації ведуть роздільний бухгалтерський облік з надходження і витрачання субсидій та представляють головному розпоряднику звіти про використання субсидій у встановлені терміни за затвердженими формами.


Розпорядження КМ РТ від 29 грудня 2008 р. N 2303-р “Про заходи щодо вдосконалення та створення гарантованої надійності мережі телевізійного прийому на території Республіки Татарстан”


Визначено заходи щодо вдосконалення та створення гарантованої надійності мережі телевізійного прийому на території Республіки Татарстан.


Для забезпечення необхідної надійності та якості телевізійних трансляцій суспільно значущих культурно-спортивних і видовищних заходів державним замовникам об’єктів капітального будівництва необхідно забезпечити наявність у проектній документації вимог, що включають можливість установки систем кабельного телебачення, колективного прийому цифрового телебачення, телефонії, базових станцій стільникового зв’язку та інших інфокомунікаційних послуг, включаючи установку телекомунікаційних шаф в під’їздах будинків і комутаційних розеток в квартирах.


Главам муніципальних районів і міських округів запропоновано здійснювати будівництво кабельних ліній зв’язку підземним способом, сприяти операторам стільникового зв’язку у вирішенні питань щодо розміщення обладнання базових станцій. Забудовникам необхідно дотримуватись вимог щодо збереження умов існуючого телерадіопріема при будівництві, реконструкції будівель та споруд. Організаціям, які експлуатують діючі культурні та видовищно-спортивні споруди, протягом 2009 р. пропонується обладнати їх системами прихованих внутрішніх комунікацій для підключення і комутації виносного обладнання пересувних телевізійних станцій.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*