Огляд ринку праці молодих IT-фахівців, Комерція, Різне, статтіДля того, щоб визначити реальну ситуацію на ринку праці молодих IT-фахівців і відповісти на деякі запитання наших слухачів, ми провели опитування московських компаній-роботодавців.

Запит був розісланий по 200 адресах компаній, що працюють в галузі інформаційних технологій. У першу чергу до уваги приймалися компанії, які зайняли верхні позиції різних рейтингів. Ми публікуємо думки роботодавців, які відгукнулися на прохання поділитися радами з молодими професіоналами.

30% відповідей містили твердження про наявність програм стажування для студентів. В основному ці програми розраховані на студентів третього – шостого курсів. У 89% опитаних компаній практикується прийом на роботу кандидатів, які щойно закінчили вуз і не мають досвіду роботи. В 11% – випускнику без досвіду можуть запропонувати тільки тимчасову роботу або запросити на стажування.

На питання “Випускникам яких ВНЗ Ваша компанія віддає перевагу при прийомі на роботу?”

відповіді розподілилися наступним чином (була можливість вибрати кілька вузів):
 

 

Московський Державний Технічний Університет ім. Н. Е. Баумана

53


Московський Державний Університет ім. М.В. Ломоносова

42


Московський Державний Авіаційний Інститут (ТУ)

32


Московський Державний Інститут Радіотехніки, електроніки та автоматики (ТУ)

26


Московський Фізико-Технічний Інститут (ГУ)

21


Московський Енергетичний Інститут (ТУ)

16


Московський Держ. Інженерно-Фізичний Інститут (ТУ)

16


вуз здобувача не важливий

16


Державний Університет Управління

10


Вища Школа Економіки

10


Тільки 32% респондентів зазначили, що успішність студента у ВНЗ є важливим фактором при розгляді кандидатури на вакантну посаду. При цьому середній бал повинен становити не менше 4 – 4,5.
 
Найзатребуваніші IT-СЕРТИФІКАТИ

Більшість роботодавців підтвердили значимість наявності у претендента міжнародного IT-сертифікату. Найбільш затребуваними статусами визнані наступні:

Найзатребуваніші IT-сертифікати


Microsoft Certified Application Developer (MCAD) for Microsoft .NET


Oracle Database 10g Administrator Certified Associate (OCA)


Project Management Professional (PMP)


Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)


Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)


Microsoft Office Specialist for Microsoft Project


Microsoft Certified Systems Engineer: Exchange (MCSE: Messaging)


Microsoft Certified Systems Engineer: Security (MCSE: Security)


Red Hat Certified Engineer


Microsoft Certified Systems Administrator: Security (MCSA: Security)


Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)

 


Що стосується заробітної плати, то випускникам без досвіду роботи пропонується в середньому 500 у.о., хоча в різних компаніях рівень зарплати сильно відрізняється – в одному місці шукача запропонують 300 ye, а в іншому – 800. В деяких організаціях наявність міжнародного IT-сертифікату автоматично підвищує стартову зарплату на 50-100 ye Більше 60% компаній готові повністю або частково оплачувати подальше навчання своїх співробітників, а 10% респондентів відзначають, що зростання зарплати безпосередньо залежить від статусу працівників. Зарплата фахівця, який отримав сертифікат, в середньому підвищується на 15-20%.

Поряд з професійними знаннями, роботодавцями вітається такі якості у претендента як висока здатність до навчання, активність, здатність швидко приймати рішення, а також уміння працювати в команді. Всупереч поширеній думці, роботодавці далеко не на перше місце поставили знання іноземних мов і “червоний” диплом:

сучасні компанії готові брати на роботу молодих спеціалістів і без досвіду роботи. Хоча стартова зарплата пропонується не дуже велика, але за короткий час молодий цілеспрямований співробітник зможе істотно просунутися по кар’єрних сходах. Для цього йому потрібно не тільки виявити свої професійні знання і навички, але й успішно влитися в новий колектив. Для студентів, що бажають напрацювати досвід ще під час навчання у вузі, теж існує чимало можливостей. Для них призначені різні програми стажувань з перспективою подальшого працевлаштування.

Ми дякуємо всі компанії, що прийняли участь в опитуванні і сподіваємося, що думки професіоналів будуть цікаві всім відвідувачам нашого сайту. Деякі представники компаній проявили непідробний інтерес до теми працевлаштування молодих IT-фахівців і дали докладні коментарі до своїх відповідей. Нижче представлені бліц-інтерв’ю з ними.

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ-РОБОТОДАВЦІВ

Питання інтерв’ю:

1. Яка політика Вашої компанії по відношенню до молодих IT-фахівцям – випускникам або студентам вузів останніх курсів? Чи передбачені програми стажувань для молодих людей, які в силу свого віку ще не набули великого досвіду роботи?
2. Випускників яких ВНЗ воліє Ваша компанія при розгляді кандидатури на вакантне місце? Чи впливає успішність випускника на прийняття рішення про прийом на роботу?
3. Цінується чи у Вашій компанії наявність у молодого спеціаліста IT-сертифіката, що підтверджує його кваліфікацію, необхідну для заміщення вакантної посади? Чи впливає наявність сертифіката на рівень заробітної плати? Які сертифікати цінуються більше?
4. Які якості у претендентів – випускників вузів – вітаються у Вашій компанії?
5. Яка політика Вашої компанії по відношенню до сертифікації співробітників? Вітається чи ініціатива співробітника отримати IT – сертифікат, оплачується в такому випадку його навчання і складання іспитів? Чи впливає отриманий сертифікат на рівень зарплати?

Група ІНЕК, Борщова Діана Леонідівна, керівник служби персоналу

1. В даний час Група ІНЕК активно працює в рамках програми залучення на роботу найбільш здібних молодих ІТ – спеціалістів, як випускників ВНЗ, так і студентів 4 і 5 курсів. У нашій компанії розроблена і впроваджена в роботу Програма проведення стажувань в департаментах Групи ІНЕК. Стажування може тривати від 2 тижнів до 6 місяців, термін стажування визначається індивідуально в залежності від функціональних обов’язків і вимог, які пред’являються до посади, на яку розглядається молодий фахівець. Час стажування використовується для вивчення професійних знань, ділових і моральних якостей молодого фахівця, його відповідності вимогам до передбачуваної посади. Також стажування – це чудовий час для первинного навчання молодого фахівця необхідним професійним навичкам. Молоді фахівці, які отримали після закінчення стажування позитивну оцінку та рекомендації, користуються правом на позаконкурсне зарахування на вакантну посаду. В деяких Департаменту Групи ІНЕК студенти мають можливість пройти переддипломну та інші види практики.

2. Ми шукаємо різні форми взаємовигідного співробітництва з наступними вузами: МЕСІ, МГТУ ім. Баумана, МАІ, Міе (Технічний університет), МІЕМ. При проведенні конкурсного відбору на вакантну позицію успішність, звичайно, впливає як на прийняття рішення про прийом на роботу, так і на прийняття рішення про зарахування на позицію стажиста, т.к оцінити молодого фахівця без досвіду на першому етапі знайомства з ним можна більшою мірою на підставі його успішності і рівень підготовки у вузі.

3. Наявність сертифікатів вітається і цінується в тих Департаменту, де це необхідно. На рівень заробітної плати впливає не стільки сам факт наявності сертифіката, скільки вміння грамотно, своєчасно і в повному обсязі застосувати отримані знання на практиці. Для нас мають значення наступні сертифікати: MCDBA, Microsoft Certified Application Developer (MCAD) for Microsoft. NET, Oracle Database 10g Administrator Certified Associate (OCA),Project Management Professional (PMP).

4. При відборі випускників вузів на вакантні позиції в першу чергу ми звертаємо увагу на бажання молодого фахівця займатися саме тією діяльністю, яка пропонується в рамках вакантної позиції. Для нас має велике значення рівень професійних знань і навичок, висока здатність до навчання, вміння швидко приймати рішення, гнучкість і системність мислення.

5. Компанія вітає ініціативу співробітника отримати ІТ-сертифікат в тому випадку, якщо це необхідно в рамках його професійної діяльності і в даний час Керівництвом компанії розглядається про питання про порядок проведення навчання за рахунок компанії.

LETA IT-company, Кітасова Анна Сергіївна, менеджер з персоналу:

1. Як компанія, яка динамічно розвивається, LETA IT-company з великою увагою відноситься до молодих перспективних IT-фахівців. Для них передбачені програми стажувань, за результатами яких найуспішніших стажистів ми запрошуємо на постійну роботу в компанію.

2. Звичайно, важливим перевагою кандидата на посаду є якісна освіта. При розгляді кандидатури на вакантне місце LETA IT-company воліє випускників МДУ, МГТУ ім.Баумана, МГАПІ. Висока успішність буде тільки плюсом.

3. Наявності ІТ-сертифікатів у претендента ми приділяємо велику увагу при прийомі на роботу. Зарплата сертифікованого співробітника як мінімум на 20 відсотків вище, ніж у несертифікованого. Також компанія LETA зацікавлена ​​в навчанні та сертифікації вже працюючих співробітників, їм оплачується навчання та складання іспитів для отримання сертифікатів.

4. У випускників вузах насамперед цінуємо якість знань, отриманих у вузі. Також велика увага приділяється високій здатності до навчання, активності, вмінню працювати в команді і з клієнтом, вмінню підтримувати корпоративну культуру компанії. Додатковою перевагою є наявність IT-сертифікату та знання англійської мови.

OXS (група компанії Оптима), Саніна Юлія Євгенівна, заступник директора з персоналу:

1. Програми стажування як такої немає, є система навчання в ході роботи як в теорії (на курсах), так і на практиці. В основному ми залучаємо на роботу молодих фахівців із закінченою освітою і невеликим досвідом роботи (1 рік). При прийомі на роботу співробітникові складається план розвитку. В середньому, за півроку такий стажер, пройшовши навчання і отримавши мінімальний практичний досвід, стає молодим фахівцем і йому починають доручати окремі самостійні ділянки роботи.

2. Хороша успішність кандидата впливає на рішення про прийняття його на роботу. Перевага віддається тим кандидатам, хто показав гарні результати під час навчання у вузі. Великим плюсом буде середній бал – 4,5.

3. В силу специфіки нашої діяльності, в нашій компанії має значення сертифікація по функціональним модулям ERP систем (SAP, Axapta і т.п.), а її у молодих фахівців як правило не буває. Тому відповідь, швидше – ні.

4. Всі консультанти нашої компанії повинні бути сертифіковані – це політика компанії. Тому компанія в цьому зацікавлена.

5. Ми оплачуємо і навчання, і сертифікацію. Сертифікація для стажера означає автоматичний перехід на більш високу посаду – вже самостійної “бойової одиниці”, тому в даному випадку зарплата піднімається дуже істотно – на 50-70%, а то і вище. В подальшому (на наступних щаблях кар’єри) різниця вже не буде такою разючою, але все одно значною – 20-30%.

ТОВ “Софтленд Системз”, Апарінова Наталія Олександрівна, генеральний директор:

1. Ми високо цінуємо випускників та студентів останніх курсів провідних вузів ІТ області. Віддаємо їм перевагу при прийомі на роботу в порівнянні з фахівцями з досвідом, якщо це не фахівець, який вже працював в нашій компанії. Все необхідне навчання молодих фахівців проводяться власними силами компанії і в обов’язковому порядку. В іншому випадку спеціалісту нічого робити у нас. Програми стажувань не передбачені.

2. Істотно воліємо студентів і випускників ВМК МГУ. Їх успішність у процесі навчання безпосередньо впливає на рішення про прийняття людини на роботу на випробувальний термін.

3. Наявність IT сертифіката, практично, не грає ніякої ролі.

4. Працездатність, самостійність у навчанні, придбанні нових знань і навичок, самостійність у прийнятті рішень, аналітичний склад розуму, здатність знаходити неординарні рішення, потреба до постійного вдосконалення, дисциплінованість, почуття такту в спілкуванні з товаришами по службі і з клієнтами, прихильність ідеям та принципам компанії, загальний рівень культури людини.

5. Ініціатива отримати IT сертифікат вітається нарівні з ініціативою в отриманні нових знань. Рішення про оплату навчання та здачі іспитів приймається індивідуально в кожному випадку. Отриманий сертифікат безпосередньо не впливає на рівень зарплати фахівця.

ТОВ “Пікселів Софт”, Горін Сергій Вікторович, генеральний директор:

1. Компанія створена для залучення молодих фахівців, які ще навчаються в університеті, з метою отримання ними досвіду роботи в комерційних проектах, прищеплення навичок роботи в команді та навчання технології розробки складних програмних систем. Постійні співробітники компанії самі випускники МГТУ, генеральний директор – доцент кафедри “Програмне забезпечення ЕОМ та інформаційні технології”. Після закінчення університету молоді спеціалісти можуть залишитися в компанії або піти в іншу компанію, в чому їм надається допомога.

2. Компанія воліє випускників та студентів МГТУ. При прийомі на роботу студентів за сумісництвом основною умовою роботи в компанії є їх успішність в університеті і регулярне відвідування занять. Втім, ми відкриті і для студентів і випускників інших вузів, але практичний досвід роботи показує, що їм доводиться складніше. І в мене немає таких можливостей контролювати їх успішність, якщо вони ще вчаться.

3. Розробка програмного забезпечення – складний процес, який вимагає комплексу знань і навичок. Якщо співробітник компанії побажає отримати будь сертифікат, то компанія йде йому назустріч, проте отримання сертифікатів не є самоціллю компанії і не впливає на рівень заробітної плати. Оцінюється, перш за все, професіоналізм виконуваних робіт і вміння працювати в команді.

4. Як каже Ольга Дергунова “Бізнес – це люди”. Головне, щоб професіонал був порядною людиною.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*