Опис організаційної структури підприємства – у форматі функціональної моделі СА ERwin Process Modeler. Частина 2, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс”

Інформаційна бідність традиційної оргдіаграмму (на діаграмі відсутня будь-яка деталізує інформації про взаємини суб’єкта й об’єкта управління) ускладнює можливість активної оптимізації одного з головних проектних документів, що визначають пристрій виробничої системи.


Між тим в кожній виробничій системі, як правило, присутні кілька структур управління:Всі учасники функціонування підприємства так чи інакше – тотально або вибірково – вбудовані в ці структури.


При формуванні організаційної структури “… взаємини між працівниками” встановлюються як відносини управління [1], що забезпечують дисципліну виробничо – технологічної взаємодії учасників функціонування цих структур.


Ця дисципліна повинна впорядкувати і оптимізувати їх співпраця в перерахованих сферах.


Взаємовідносини управління розглядаються не тільки між працівниками підприємства, а й між його підрозділами. А також між керівниками і підрозділами.


Системи керування для масиву співробітників человекомашінной – організаційно-технічної – системи носять, як правило, ієрархічний характер з кількома рівнями ієрархії підпорядкування-урядування.


Інформація про це відсутня в традиційній оргдіаграмму.


Останнім часом оргдіаграмму поповнюють посадовими інструкціями, призначеними для їх інформаційного збагачення.


В [4] деяка деталізація інформації про взаємини співробітників представлена ​​”… Матрицею присвоєнь” – див стор 200.


Якість організації взаємовідносин працівників, формалізоване у вигляді організаційної діаграми залежить від:


1. Повноти специфікації функцій, розподілених між працівниками для виконання ними,


2. Якості організації власне управління.


Перше може бути забезпечено ретельної опрацюванням моделі функціонування системи. Друге вимагає ретельного опрацювання при створенні організаційної структури.


У збірнику “Менеджмент процесів” [4], підготовленому міжнародним колективом з 20 авторів (з Німеччини, Росії, Голландії, Австралії) і виданому European Research Center for Information Systems (ERCIS  www.ercis.de) Ціла глава присвячена питанню розробки організаційної структури – див Мартін Кугелер, Міхаель Вітінг “Формування організаційної структури”, стор 167 – 205. Розглядається формування організаційної структури – для процесно – орієнтованій організації: “… Визначення організаційної структури відбувається на основі моделей процесів” як повинно бути “. Фаза моделювання” як має бути “визначає структуру процесів, а значить і те, які виникають об’єкти і функції, які застосовуються ресурси, технології і методи, і в якому тимчасово-логічному порядку повинні виконуватися окремі підзадачі. Питання “Хто?” отримує відповідь на завершальному етапі шляхом розробки процесно-орієнтованої організаційної структури, тобто які посади або організаційні одиниці повинні бути створені, яким чином вони беруть участь у виконанні підзадач в рамках процесу (повноваження і сфери відповідальності) і як відбувається координація організаційних одиниць (система управління) … “. Див стр. 168).


Зазначається, що формування процесно-орієнтованої оргструктури змінює технологію її створення в порівнянні з традицією в тій частині, що в основу визначення оргструктури закладаються моделі “як має бути “.


У вітчизняній практиці до цього часу пропонуються послуги розробки організаційної діаграми і підтримуючих її посадових інструкцій – на основі розробки функціональної моделі – див., наприклад, http://www.businessstudio.ru. Під формування оргструктури підводиться основа – формування складу виконавців здійснюється на основі масиву функцій, виявленого в процесі попереднього функціонального моделювання (використовуються методики IDEF0, Basic Flowchart, Cross Functional Flowchart, Event-Driven Process Chain – Business Stud). Оргдіаграмма создетсятільки – як на рис. 9.[1] В деяких випадках схеми, що описують ці взаємини, називаються, безпосередньо, схемами “структури управління”.


 


Рис. 5. Організаційна структура підприємства


(Див. www.businessstudio.ru/description/functional/ ).


Однак характер цього підсумкового документа – організаційної діаграми – і в цьому випадку, як правило, залишається недостатньо інформаційним.


Аналогічні побудови можуть бути зроблені за допомогою AllFusion Process Modeler (назва цього ППП зазнало чергову зміну; тепер він називається СА ERwin Process Modeler; без істотних змін його функціональності). Підтримується розробка організаційної діаграми Organization Chart. Організаційна діаграма використовується, щоб допомогти вам візуалізувати структуру організації. Організаційна діаграма в цьому продукті (CA Erwin Process Modeler) використовує традиційну ієрархію, показуючи на екрані єдиний бокс вгорі діаграми, який розширюється донизу в вигляді дерева боксів нижніх рівнів. Кожен бокс в оргдіаграмму представляє специфічну роль чи обов’язок, такі як Президент, Віцепрезидент, або помічник [1]. З м. рис. 6.


[1] Organization charts are used to help you visualize the structure of an organization. Organization charts in this product use the traditional hierarchy by displaying a single box at the top of the diagram that expands down into a tree of sub-boxes. Each box in the organization chart represents a specific role or responsibility such as President, Vice-President, or Secretary – див СА ERwin Process Modeler, Help/ Help Topics/ Organization Chart/ Defined. 

Рис. 6. Фрагмент оргструктури, розробленої як Organization Chart за підтримки СА ERwin Process Modeler. Внизу виділений фрагмент у збільшеному вигляді.


Розробка може вестися паралельно з функціональним моделюванням IDEF0, IDEF3, DFD.


Організаційна діаграма розробляється на основі трьох словників:Словники можуть бути імпортуванні і експортовані – див., наприклад http://www.interface.ru/home.asp?artId=1129.


У всі словники вже може бути введена додаткова інформація у вигляді Definitions (визначення), Associations (зв’язки між Role Groups і Roles), ілюстрації у форматі *. BMP (в тому числі, наприклад, фотографії співробітників); при побудові діаграм можуть бути використані нестандартні (не прямокутні) форми боксів (Shape). Форму “шапки” Role Dictionary – див на рис. 6.


[1] Organization charts are used to help you visualize the structure of an organization. Organization charts in this product use the traditional hierarchy by displaying a single box at the top of the diagram that expands down into a tree of sub-boxes. Each box in the organization chart represents a specific role or responsibility such as President, Vice-President, or Secretary – див СА ERwin® Process Modeler, Help/ Help Topics/ Organization Chart/ Defined.

Рис. 7. Форма шапки Role Dictionary СА ERwin Process Modeler.


В бокси одночасно можуть бути введені Role Group Names, Role Names, Resource Names – див рис.9


Однак зв’язку залишаються як і раніше без будь-якої інформації про них.


Ніяка додаткова інформація власне в діаграму Organization Chart, крім текстів на її полі (див. інструментарій Text Tool), внесена бути не може.


Технологія побудови Organization Chart – див [1], розділ 5.22. 

Рис. 8. Заповнення Рис. 9. Різна інформаційне наповнення


Role Group Dictionary боксів Organization Chart. Налаштування


Показано поступове розширення вводиться


інформації. СА ERwin® Process Modeler.


Насправді ж між парами працівників, що знаходяться всередині багаторівневої системи управління та співпрацюють між собою в режимі управління – підпорядкування, неминуче вибудовується – в явному або неявному вигляді – “контур управління” (КУ), що регламентує, що упорядковує відносини між ними. Цей КУ представлений комплексом взаємозалежних функцій і повинен бути підтриманий інфраструктурно. Все це повинно знайти відображення в оргдіаграмму.

Опис функціональної основи чотириланкова КУ наводиться в ДСТУ ISO 9001-2001, в розділі:


“Процесний підхід …


… П р и м і т а н н я – … до всіх процесів може застосовуватися цикл “Plan – Do – Check – Act” (PDCA). Цикл PDCA можна коротко описати так:Цикл цих функцій є типовим, хоча в даному випадку виглядає обуженним, так як використовується, тут, для суто приватної мети створення та експлуатації системи менеджменту якості.


Після поповнення їх зв’язками, масив наведених функцій може бути прийнятий за основу контуру управління (КУ).


На рис. 10 а, б показано функціональне “пристрій” чотириланкова КУ, відповідного PDCA. Малюнок виконаний як діаграми IDEF0.


Згенерований PLAN передається на виконання DO і на контроль CHECK. Інформація про виконання PLAN також передається на CHECK. Їх зіставлення може, при необхідності, привести до вирішення (ACTION) про генерацію керуючого впливу (рис. 10 б).


Розподіл функцій:Їхні взаємини характеризуються зв’язками між ними (рис. 10 а):[1] Див ISO 9001:2000. У стандарті наводиться посилання на так зв. Цикл Демінга. В специфіці його використання для побудови системи менеджменту якості, заснованої на процесах.
[1] Див ISO 9001:2000. У стандарті наводиться посилання на так зв. Цикл Демінга. В специфіці його використання для побудови системи менеджменту якості, заснованої на процесах.


Рис. 10 а. Модель роботи контуру управління. Зв’язки між суб’єктом і об’єктом управління. Поділ функцій об’єкта і суб’єкта управління – див. рис. 10 б.

 

Рис. 10 б. Модель роботи контуру управління у функціональній структурі PDCA. Поділ функцій об’єкта і суб’єкта управління. Діаграма декомпозиції рис. 10 а. IDEF0.


Далі буде

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*