Опис організаційної структури підприємства – у форматі функціональної моделі СА ERwin Process Modeler. Частина 3, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс”

Дисципліна взаємовідносин між працівниками підприємства, при здійсненні ними своїх виробничих обов’язків, визначає, насамперед, ту чи іншу систему підпорядкованості їх одне одному. Приймаються наступну угоду:

Суб’єкт Б підпорядковується суб’єкту А; суб’єкт А керує суб’єктом Б, якщо між ними так чи інакше встановлено угоду, що Б функціонує відповідно до PLAN (як має бути, або “план діяльності”), сформованим для нього – А.


Відповідно, в процесі функціонування А і Б представляють оператори Контура управління, де А – виконує роль суб’єкта управління, як фрагмента КУ а Б – виконує роль об’єкта управління.


При деталізованої розробці схеми оргструктури ці функції і зв’язки між ними повинні бути комплексно і коректно представлені в ній. Так що оргдіаграмма мала б пов’язувати кожну пару її операторів в схемі рис. 10. При такому підході оргдіаграмма перетворюється в спеціалізовану функціональну модель.


Організаційна діаграма у форматі діаграми функціональної моделі


Уже в традиційному уявленні можна розглядати оргдіаграмму як спрощену діаграму функціональної моделі. Де бокси (зазвичай прямокутні; на рис 3 – овали) символізують функції, які в неявному вигляді вказані як найменування посад співробітників (або підрозділів).


Використання на цих діаграмах найменувань посад, а не функцій, засноване, ймовірно, на неформальних угодах про те, що ці найменування позначають виконувані ними функції, в т.ч. – Функції управління об’єктами управління нижчого рівня.


Вище вказувалося, що “якість” організації взаємин працівників залежать від повноти специфікації функцій і якості організації управління. Перше завдання вирішується за рахунок моделювання функціонування підприємства.


Для вирішення другого завдання необхідний інструмент більш гнучкий, ніж розробка традиційної оргдіаграмму.


У зв’язку зі значним розвитком методик функціонального моделювання роботи систем, широким поширенням засобів комп’ютерної підтримки функціонального моделювання та активної практики в цій сфері, представляється своєчасної оцінка можливостей використання цих інформаційних технологій для значного розширення інформаційного наповнення організаційних діаграм – за рахунок розробки їх в форматі функціональної моделі. І заміни традиційної оргдіаграмму – діаграмою функціональної моделі.


Розглядається два варіанти використання коштів функціонального моделювання для розробки організаційних діаграм:На таких діаграмах може бути різко розширено інформаційне наповнення, що дозволяє здійснити кваліфіковану підтримку формування оптимальної організаційної структури. За рахунок безпосереднього введення до їх складу різних документів, що регламентують діяльність працівників, в т.ч. і посадові інструкції. В ФМ СА ERwin Process Modeler м.б. введені тексти як NOTE (зауваження), DEFINITION (Визначення), SOURCE (інформаційні джерела). Також може бути введена інформація в будь-яких форматах, аж до мультимедійних – за рахунок гіперпосилань на них. Все це дозволяє здійснити повномасштабне опис складної взаємодії працівників в межах організаційної структури як за різноманітністю виконуваних функцій, так і по топологічної структурі зв’язків між ними (див. [4]).


При цьому, як випливає з рис. 10 а, коректно зв’язків між функціями оргдіаграмму повинно бути не одна, а три:


1.      PLAN,


2. інформація про стан виконання PLAN,


3. керуючий вплив.


При цьому об’єктом управління є всі без винятку оператори оргдіаграмму; суб’єктом управління є всі оператори крім самого нижнього рівня.


Навіть самий верхній рівень управління піддається управлінню – зовнішньому для модельованої системи.


Організаційна діаграма в вигляді IDEF0 діаграми


На рис. 11 приведена оргдіаграмма у формі діаграми IDEF0 ФМ. Діаграма розроблена відповідно до структури, представленої на рис. 10 а – кожна пара операторів цієї діаграми, що представляють суб’єкт і об’єкт управління, пов’язана між собою – як на рис. 10 а.


 

Рис. 11. Організаційна діаграма у форматі IDEF0.


Діаграма розроблена як “логічна” – для всіх Activity не вказані механізми.


На малюнках 12 і 13 у вигляді FEO [1] наводяться фрагменти цієї діаграми – один каскад управління і один контур управління.[1] Пояснення з приводу FEO можна знайти в [1]. 

Рис. 12. Організаційна діаграма у форматі IDEF0. Виділено (див. рис. 11) один каскад ієрархічного управління. 

Рис. 13. Організаційна діаграма у форматі IDEF0. Виділено один контур управління.


Організаційна діаграма в вигляді DFD діаграми

На відміну від деяких випадків (наприклад – управління автомобілем, яке здійснюється за допомогою фізичного впливу на його органи управління – кермо, педалі, важіль перемикання передач) весь цикл управління в організаційно – технічних системах носить інформаційний характер і тому може бути коректно отмоделировать в методиці DFD. Деякі особливості цієї методики дозволяють спростити

графіком оргдіаграмму – функціональної моделі. Перш за все – за рахунок використання в DFD стрілок Bidirectional (двонаправлені). Кожну пару Activities можна пов’язувати тільки однієї такої стрілкою, яка виконує функції всіх трьох зв’язків КУ. При цьому всі можливості введення в таку оргдіаграмму інформації залишаються незмінними по відношенню до IDEF0. 

Рис. 14. Організаційна діаграма у форматі DFD.

На малюнках 14 і 15 наведено такі діаграми.


Слід додати, що при моделюванні оргструктури підрозділів представляється коректним використовувати технологію декомпозиції функцій підрозділу, що складається з декількох підрозділів, що входять в нього.


На рис. 16 приведена досить розвинена реальна оргдіаграмма з декомпозицією функції підрозділів заступника генерального директора підприємства (ЗГДП) на функції цих підрозділів (рис. 17). 

Рис. 15. Фрагмент оргдіаграмму у форматі DFD (рис. 14). Представлений варіант з розгалужуються стрілкамиРис. 16. Реальна оргдіаграмма у форматі DFD, з використанням декомпозиції Activity 11 – див рис. 17.

Далі буде.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*