Починаємо працювати в Borland C + + Builder, Різне, Програмування, статті

ЗмістВведення


Borland C + + Builder – випущене недавно компанією Borland засіб швидкої розробки додатків, що дозволяє створювати додатки на мові C + +, використовуючи при цьому середовище розробки і бібліотеку компонентів Delphi. У цій статті розглядається середу розробки C + + Builder та основні прийоми, застосовувані при проектуванні користувальницького інтерфейсу.

Середа розробки C + + Builder


C + + Builder являє собою SDI-додаток, головне вікно якого містить настроювану інструментальну панель (ліворуч) і палітру компонентів (праворуч). Крім цього, за замовчуванням при запуску C + + Builder з’являються вікно інспектора об’єктів (ліворуч) і форма нового додатку (праворуч). Під вікном форми додатку знаходиться вікно редактора коду.

Рис.1. Середа розробки C + + Builder

Форми є основою додатків C + + Builder. Створення користувальницького інтерфейсу програми полягає в додаванні в вікно форми елементів об’єктів C + + Builder, званих компонентами. Компоненти C + + Builder розташовуються на палітрі компонентів, виконаної у вигляді багатосторінкового блокнота. Важлива особливість C + + Builder полягає в тому, що він дозволяє створювати власні компоненти і налаштовувати палітру компонентів, а також створювати різні версії палітри компонентів для різних проектів.

Компоненти C + + Builder


Компоненти розділяються на видимі (візуальні) і невидимі (невізуальні). Візуальні компоненти з’являються під час виконання точно так само, як і під час проектування. Прикладами є кнопки і редаговані поля. Невізуальні компоненти з’являються під час проектування як піктограми на формі. Вони ніколи не видно під час виконання, але мають певну функціональністю (наприклад, забезпечують доступ до даних, викликають стандартні діалоги Windows 95 і ін)

Рис. 2. Приклад використання видимих ​​і невидимих ​​компонентів

Для додавання компонента у форму можна вибрати мишею потрібний компонент в палітрі і клацнути лівою клавішею миші в потрібному місці проектованої форми. Компонент з’явиться на формі, і далі його можна переміщати, змінювати розміри та інші характеристики.

Кожен компонент C + + Builder має три різновиди характеристик: властивості, події і методи.

Якщо вибрати компонент з палітри і додати його до форми, інспектор об’єктів автоматично покаже властивості і події, які можуть бути використані з цим компонентом. У верхній частині інспектора об’єктів є випадаючий список, що дозволяє вибирати потрібний об’єкт з наявних на формі.

Рис.3. Інспектор об’єктів

Властивості компонентів


Властивості є атрибутами компонента, що визначають його зовнішній вигляд і поведінку. Багато властивостей компонента в колонці властивостей мають значення, устанав іваемое за замовчуванням (наприклад, висота кнопок). Властивості компонента відображаються а сторінці властивостей (Properties). Інспектор об’єктів відображає опубліковані (published) властивості компонентів. Крім published-властивостей, компоненти можуть і найчастіше мають загальні (Public), опубліковані властивості, які доступні тільки під час виконання програми. Інспектор об’єктів використовується для установки властивостей під час проектування. Список властивостей розташовується на сторінці властивостей інспектора об’єктів. Можна визначити властивості під час проектування або написати код для видозміни властивостей компонента під час виконання програми.

При визначенні властивостей компонента під час проектування потрібно вибрати компонент на формі, відкрити сторінку властивостей в інспекторові об’єктів, вибрати обумовлений властивість і змінити його за допомогою редактора властивостей (це може бути п остое поле для введення тексту або числа, що випадає список, що розкривається список, діалогова панель і т.д.).

Події


Сторінка подій (Events) інспектора об’єктів показує список подій, які розпізнаються компонентом (програмування для операційних систем з графічним призначеним для користувача інтерфейсом, зокрема, для Windows 95 або Windows NT передбачає опис реакції програми на ті чи інші події, а сама операційна система займається постійним опитуванням комп’ютера з метою виявлення настання якої-небудь події). Кожен компонент має свій власний набір обробників подій. В C + + Builder слід писати функції, звані обробниками подій, і пов’язувати події з цими функціями. Створюючи обробник того або й ого події, ви доручаєте програмі виконати написану функцію, якщо ця подія відбудеться.

Для того, щоб додати оброблювач подій, потрібно вибрати на формі за допомогою миші компонент, якому необхідний оброблювач подій, потім відкрити сторінку подій інспектора об’єктів і двічі клацнути лівою клавішею миші на колонці з ачення поруч з подією, щоб змусити C + + Builder згенерувати прототип оброблювача подій і показати його в редакторі коду. При цьому автоматично генерується текст порожній функції, і редактор відкривається в тому місці, де слід вводити код. Курсор позиціонується всередині операторних дужок {… }. Далі потрібно ввести код, який повинен виконуватися при настанні події. Оброблювач подій може мати параметри, які вказуються після імені функції в круглих дужках.

Рис.4. Прототип обробника подій.

Методи


Метод є функцією, яка пов’язана з компонентом, і яка оголошується як частина об’єкту. Створюючи обробники подій, можна викликати методи, використовуючи наступну нотацію: ->, наприклад:

	Edit1->Show();

Зазначимо, що при створенні форми пов’язані з нею модуль і заголовний файл з розширенням *. H генеруються обов’язково, тоді як при створенні нового модуля він не зобов’язаний бути пов’язаний з формою (наприклад, якщо в ньому містяться процедури розрахунків). Імена форми і модуля можна змінити, причому бажано зробити це відразу після створення, поки на них не з’явилося багато посилань в інших формах і модулях.

Менеджер проектів


Файли, що утворюють додаток – форми і модулі – зібрані в проект. Менеджер проектів показує списки файлів і модулів програми і дозволяє здійснюва ять навігацію між ними. Можна викликати менеджер проектів , Вибравши пункт меню View / Project Manager. За замовчуванням новостворений проект отримує ім’я Project1.cpp.

Рис.5. Менеджер проектів

За замовчуванням проект спочатку містить файли для однієї форми та вихідного коду одного модуля. Однак більшість проектів містять кілька форм і модулів. Щоб додати модуль або форму до проекту, потрібно натиснути правою кнопкою миші і вибрати пункт New Form з контекстного меню. Можна також додавати існуючі форми і модулі до проекту, використовуючи кнопку Add контекстного меню менеджера проектів і вибираючи модуль або форму, яку потрібно додати. Форми та модулі можна видалити в будь-який момент протягом розробки проекту. Однак, через те, що форма пов’язана завжди з модулем, не можна видалити одне без видалення іншого, за винятком випадку, коли модуль не має зв’язку з формою. Видалити модуль з проекту можна, використовуючи кнопку Remove менеджера проектів.

Якщо вибрати кнопку Options в менеджері проектів, відкриється діалогова панель опцій проекту, в якій можна вибрати головну форму додатку, визначити, які форми будуть створюватися динамічно, які параметри компіляції модулів (в тому числі створених в Delphi 2.0, так як C + + Builder може включати їх у проекти) і компонування.

Рис. 6. Установка опцій проекту

Важливим елементом середовища розробки C + + Builder є контекстне меню, що з’являється при натисканні на праву клавішу миші та дозволяє швидкий доступ до найбільш часто використовуваних команд.

Зрозуміло, C + + Builder володіє вбудованою системою контекстно-залежної допомоги, доступної для будь-якого елементу інтерфейсу і є великим джерелом довідкової інформації про C + + Builder.

Створення додатків в С + + Builder


Першим кроком у розробці програми C + + Builder є створення проекту. Файли проекту містять згенерований автоматично вихідний текст, який стає частиною програми, коли воно скомпільовано та підготовлено до виконання. Щоб створити новий проект, потрібно вибрати пункт меню File / New Application.

C + + Builder створює файл проекту з ім’ям за умовчанням Project1.cpp, а також make-файл з ім’ям за умовчанням Project1.mak. При внесенні змін в проект, таких, як додавання нової форми, C + + Builder оновлює файл проекту.

Рис.7 Файл проекту

Проект або додаток звичайно мають кілька форм. Додавання форми до проекту створює наступні додаткові файли:


Коли ви додаєте нову форму, файл проекту автоматично оновлюється.

Для того щоб додати одну або більше форм до проекту, виберіть пункт меню File / New Form. З’явиться порожня форма, яка буде додана до проекту. Можна скористатися пунктом меню File / New, вибрати сторінку Forms і вибрати підходящий шаблон з репозиторія об’єктів.

Рис.8 Шаблони форм

Для того, щоб просто відкомпілювати поточний проект, з меню Compile потрібно вибрати пункт меню Compile. Для того, щоб відкомпілювати проект і створити виконуваний файл для поточного проекту, з меню Run потрібно вибрати пункт меню Run. Компонування проекту є инкрементной (перекомпілюються тільки змінилися модулі).

Якщо при виконанні програми виникає помилка часу виконання, C + + Builder робить паузу у виконанні програми і показує редактор коду з курсором, встановленим на операторі, що є джерелом помилки. Перш ніж робити необхідну корекцію, слід перезапустити програму, вибираючи пункт меню Run з контекстного меню або з меню Run, закрити програму і лише потім вносити зміни в проект. В цьому випадку зменшиться ймовірність втрати ресурсів Windows.

Приклад: створення найпростішого додатка


Тепер спробуємо створити найпростіше додаток, що дозволяє вводити текст в редаговане поле і додавати цей текст до списку при натисканні мишею на кнопку. Виберемо пункт меню File / New Application для створення проекту і збережемо його головну форму під ім’ям samp1.cpp, а сам проект під ім’ям samp.mak. Помістимо на форму компоненти Button, Edit і ListBox зі сторінки Standard палітри компонент.

Рис. 9. Розміщення компонентів на формі

Після цього виберемо на формі компонент Edit і видалимо поточне значення властивості Text. Потім встановимо властивість Caption для Button1 рівним “Додати”.

Щоб додати обробник події OnClick для кнопки Додати, потрібно вибрати цю кнопку на формі, відкрити сторінку подій в інспектора об’єктів і двічі клацнути мишею на колонці праворуч від події OnClick. У відповідному рядку введення з’явиться ім’я функції. C + + Builder згенерує прототип оброблювача подій і покаже його в редакторі коду. Після цього слід ввести наступний код в операторні дужки { … } Тіла функції:

	void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
if (!(Edit1->Text == “”))
{
ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
Edit1->Text = “” ;
}
}

Для компіляції програми в меню Run виберемо пункт Run. Тепер можна що-небудь ввести в редаговане поле, натиснути мишею на кнопку Додати і переконатися, що вводяться рядки додаються до списку.

Рис.10. Так виглядає готове додаток.

Тепер модифікуємо додаток, додавши кнопки Видалити і Вихід. Для цього додамо ще дві кнопки, змінимо їх властивість Caption і створимо обробники подій, пов’язаних з натисканням на ці кнопки:

Рис. 11. Модифіковане додаток

Для кнопки Видалити:

	void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
if (!(ListBox1->ItemIndex == -1))
ListBox1->Items->Delete(ListBox1->ItemIndex);
}

Для кнопки Вихід:

	Close();

Збережемо і скомпілюємо додаток, а потім протестуємо його.


Отже, ми познайомилися з середовищем розробки Borland C + + Builder і створили простий додаток. В наступних статтях цього циклу будуть описані прийоми маніпуляції компонентами на формі і більш докладно розглянуті особливості поведінки різних компонентів у додатку.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*