Реєстр Windows: заборона запуску програм; настройка меню кнопки Пуск, Windows, Операційні системи, статті

Заборона запуску програм

Матеріали цієї статті, я думаю,дуже знадобляться начальникам, якимтреба бути твердо впевненим, що їхпідлеглі на комп’ютері працюютьтільки з потрібними програмами, а неганяють в іграшки, коли цього ніхто небачить. Так що нізащо не показуйте їмїї :). Також вона буде дуже цікавабагатьом адмінам. А якщо у Вас накомп’ютері працює маленька дитина,який норовить запустити format c:, то цястаття точно для Вас.

Чи знаєте Ви, що Windows дозволяєзаборонити запуск всіх програм, окрімдозволених в спеціальному списку? А цедійсно так, і деколи цяможливість буває дуже корисна.

Отже, для обмеженнязапускаються треба відкритирозділ HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \Windows \ CurrentVerson \ Policies \ Explorer реєстру і створититам ключ RestrictRun типу DWORD зі значенням 0х00000001.Потім тут же треба створити підрозділ заналогічним ім’ям і в ньому перерахуватисписок дозволених до запуску програм.Для цього заходимо в розділ і створюємо длякожної програми рядковий ключ зназвою “1” (без лапок) – дляперший дозволений програми, “2” -для другої і т.д. в якості значеньяких треба вказати імена файлівдозволених до запуску програм. Файлиповинні бути з розширенням, шляхвказувати не обов’язково. Наприклад, Word.exe,
Excel.exe …

Не забудьте вказати файл Regedit.exe,інакше Ви самі не зможете більшезапустити редактор реєстру :). Якщо накомп’ютері є кількакористувачів, то це не страшно: можназайти під іншим ім’ям і звідтизмінити записи реєстру, але якщокористувач один – це може скластисерйозну проблему. Врятувати в такійситуації може тільки створення файлу зрозширенням REG, в якому будуть скасованіналаштування. Щоб зняти обмеження требавстановити значення ключа RestrictRun в нульабо видалити його. За допомогою REG-файлувидалити ключ неможливо, а отвстановити його в 0 не складе труднощів. Осьприклад такого файлу:

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"RestrictRun"=dword:00000000

Давайте розберемо його детальніше.У першому рядку повинна обов’язковобути присутнім рядок REGEDIT4, після неїповинна бути порожній рядок, а потім йдутьзаписи реєстру. У квадратних дужкахвказується розділ реєстру, а під нимперераховуються ключі, які в ньоговходять: ім’я ключа в лапках і післязнака “=” його значення.

Можна, звичайно, скористатисяі версією редактора реєстру під DOS.

Всі ці налаштування набуваютьсилу тільки після перезавантаженнякомп’ютера.

Щоб остаточнозаблокувати систему від сторонньоговтручання можна заборонити запусккористувачем редактора реєстру. Дляцього треба в розділі
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows \ CurrentVerson \ Policies \ System додати ключDisableRegistryTools зі значенням 0х00000001. Запускредактора реєстру буде заборонений,однак залишиться можливість вноситьзміни за допомогою програмногозабезпечення сторонніх розробників і здопомогою REG-файлів, як описано вище.

Головне, при використанніматеріалів цієї статті на практиці, бутиуважними і не обмежити запускпрограм настільки, що потім самим невдасться нічого зробити.

Налаштування меню кнопки Пуск

Всі ми, працюючи на комп’ютері,постійно користуємося меню, що з’являєтьсяпри натисканні на кнопку “Пуск”. Йоговид став звичний для всіхкористувачів. Але от питання: чи зручноце меню? На мій погляд, не дуже. А длядеяких (до їх числа без сумніву можнаприписати всіх системнихадміністраторів) хотілося б приховатидеякі пункти меню від звичайнихкористувачів, щоб не було спокусилазити, де не треба :). І що ж робити втакій ситуації? Як же підігнати цеменю під свої потреби? Отже, почуйте :),пора перекроїти це меню на свій смак.

Я якось відразу не злюбивстандартний пошук файлів (воліюдля цих цілей користуватися FAR-му), а якщоцей пункт меню мені не потрібен, так навіщовін буде муляти очі і займати місце?Треба його відключити. Відкриваємо реєстр і врозділі HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer прописуємо ключNoFind типу DWORD. Встановіть його значеннярівним 0х00000001, і після перезавантаженнякомп’ютера пункт меню “Знайти”зникне. Для того щоб він зновуз’явився треба або встановити значенняцього ключа рівним 0х00000000 або повністювидалити ключ.

Пункт “Документи” тежнеабияк заважає, а потім, я не люблю, коливсі кому ні лінь можуть подивитисяостанні документи, з якими япрацював (особливо начальство). Геть його!Відкриваємо HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer і пишемо туди ключNoRecentDocsMenu типу DWORD зі значенням 0х00000001.Аналогічно до попереднього пункту,установка значення в 0 або видаленняключа призведе до появи цього пунктупри наступному перезавантаженні. Щобочищати список недавно відкритихдокументів кожен раз при виключеннікомп’ютера, додайте ключ ClearRecentDocsOnExit зізначенням 0х00000001. А якщо Ви хочете, щобвідкриваються Вами документи незапам’ятовувалися в цьому списку, требадодати ключ NoRecentDocsHistory зі значенням 0х0000001.

Ще один, на мій погляд,даремний пункт меню – “Вибране”.Відкриваємо все той же розділ
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer і додаємо ключNoFavoritesMenu зі значенням 0х00000001. Післяперезавантаження “Вибране” пропадаєз меню.

Наступні рекомендаціїдозволять мудрому (і такі бувають :)адміну убезпечити систему від невмілихдій дурних і цікавих юзерів.Використовувати ці рекомендації надомашньому комп’ютері може тількимазохіст або людина, в усьому люблячийтруднощі.

Приховування пунктів підменю з меню”Налаштування”. Відкриваємо вжезапам’ятався розділ реєстру ідодаємо ключ NoSetFolders, щоб приховатипункти “Панель управління” і “Принтери”.Установка цього ключа також видалить ціпапки з вікна “Мій комп’ютер”. КлючNoSetTaskbar приховає пункт “Панель завдань іменю Пуск “з меню” Налаштування “.Ключ NoSetActiveDesktop приховає пункт “Робочийстіл Active Desktop “, а ключ NoFolderOptions приховає”Властивості папки” меню “Налаштування”.Як Ви вже зрозуміли, всі ці ключі повиннімати значення 0х00000001.

Перейдемо до пункту “Виконати”.Щоб прибрати його з меню доситьпрописати в реєстрі ключ NoRun зізначенням 0х00000001 і після перезавантаженняпункт меню пропаде.

Якщо Ви працюєте на комп’ютеріодин, то Вам явно ні до чого пункт меню “Завершеннясеансу “. До його видалення приводитьзапис у реєстрі ключа NoLogOff типу DWORD.Доцільність використаннянаступного ключа викликає сумніву, аледля повноти огляду його не можна не врахувати:ключ NoClose забороняє вимкненнякомп’ютера. Причому ні пункт меню “Завершенняроботи “ні аналогічна кнопка у вікні,з’являється по Ctrl + Alt + Del не спрацюють.Правда це стосується лишестандартних засобів Windows. Спеціальніпрограми або утиліти (наприклад, QuickStartабо ShutDown) як і раніше можуть вимикатикомп’ютер.

Заборонити контекстні меню вменю “Пуск” можна за допомогою ключаNoChangeStartMenu, а заборонити контекстне менюдля панелі задач можна ключем NoTrayContextMenu.

Мабуть, в цей розділ можнавіднести заборону використаннясеансів MS-DOS і однозадачной режиму MS-DOS.Для цього треба відкрити розділ
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows \ CurrentVersion \ Policies \ WinOldApp (якщо його немає, тотреба цей розділ створити) і додатитуди ключ Disabled рівний 0х00000001. Установкайого в 0 або видалення знову дозволитьсеанси MS-DOS.

Якщо Ви звернули увагу, всеописані настройки проводяться в гілціHKEY_CURRENT_USER. Якщо Ви читали статтю проструктурі реєстру, то повинні знати, щовсі налаштування в цій галузі будутьвступати в дію лише для поточногокористувача. Тобто, якщо накомп’ютері працює декілька чоловікпід різними логінами, то всі налаштуваннябудуть справедливі тільки длякористувача, що вводить їх. У рештивсе залишиться по-старому.

Досить приховувати і видаляти, поравиводити і додавати :). Наведена нижчеінформація не зовсім відноситься дореєстру, але вона відноситься до меню “Пуск”і дозволяє зробити роботу більшзручною.

Давайте додамо Панельуправління в меню Пуск, причому всізначки в ній перетворяться на пунктипідменю. Це допоможе полегшити іприскорити доступ до цих елементів. Дляцього треба зайти в налаштування Панелізадач і меню “Пуск”, перейти навкладку “Настройка меню” і вибратикнопку “Додатково”. У правійчастини вікна треба створитипапку Панель управління. {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}де значення до крапки – ім’я папки, а післяточки – її розширення (фігурні дужкипотрібні обов’язково!). Аналогічно можнадодати підменю принтери, додавшипапку Принтери. {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}.Взагалі кажучи, ці папки можна додатив будь-який каталог на жорсткому диску, але вменю Пуск вони найбільш зручні і логічні.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*