Рішення Borland для швидкої і гнучкої поставки програмного забезпечення, Комерція, Різне, статті

Щоб успішно конкурувати в сучасному економічному кліматі, корпорація повинна мати високоефективними і гнучкими бізнес-системами. Всі сучасні бізнес-системи покладаються на важливі програмні програми та інфраструктури, щоб підтримувати функціонування корпорації на піку продуктивності. Технології Borland допомагають організаціям зберігати конкурентну перевагу, дозволяючи швидше створювати краще програмне забезпечення.


Управління життєвим циклом додатків (Application lifecycle management, ALM) трактує процес доставки програмного забезпечення, як безперервно повторюваний цикл взаємопов’язаних кроків: визначення, проектування, розробка, тестування, розгортання і підтримка.


Справжнє рішення для управління життєвим циклом додатківПродукт Borland Suite, набір кращих у своєму класі технологій для управління всіма основними елементами процесу розробки додатків, є високо інтегрованим рішенням, розробленим для прискорення процесу управління життєвим циклом додатків і забезпечення конкурентної переваги.


Це рішення призначене не тільки для розробників. Підхід компанії Borland був розроблений для координації цілої групи співробітників, що використовують бізнес-системи, включаючи проектувальників, аналітиків, тестерів, групу розгортання, колективи програмістів та їх менеджерів.


Сьогодні організації потребують передової технології для підтримки кожного етапу життєвого циклу додатків. Справді, недавнє вивчення розробників програмного забезпечення підтверджує, що 61% замовників воліє купувати найкращі в галузі продукти. Як окремо, так і для всіх етапів життєвого циклу програм, технології компанії Borland лідирують у відповідних областях, допомагаючи ІТ-групам швидко створювати всебічні програми.


Жорсткі умови бізнесу вимагають від груп розробки постачати високоякісні програми швидше, ніж будь-коли. Рішення компанії Borland тісно інтегровані і призначені для оптимізації повного життєвого циклу програм, прискорюючи розробку і збільшуючи якість. Така інтеграція допомагає кожному етапу процесу розробки підтримувати інші, даючи можливість групі розробки використовувати у своїй роботі ітеративний підхід. Члени групи тепер можуть спілкуватися більш ефективно, збільшуючи продуктивність і покращуючи якість.


Ніяке інше програмне забезпечення не може зрівнятися з рішеннями ALM компанії Borland у підтримці такої кількості мов, інфраструктур, баз даних і операційних систем. При використанні продуктів Borland немає необхідності прив’язуватися до якоїсь певної платформі. Групи розробки вільні у виборі використання відповідної технології для своєї роботи. Рішення Borland відмінно поєднуються зі всіма основними програмними платформами, включаючи Java, Microsoft. NET Framework і Linux.


Рішення Borland гнучкі, завдяки підтримці галузевих стандартів. Їх можна використовувати спільно з іншими аналогічними продуктами. Така гнучкість дозволяє зберегти капіталовкладення в сформовані системи, навички та процеси, полегшуючи перехід до продуктивних технологій компанії Borland.


Виключно швидкі, незалежні та гнучкі рішення Borland дозволяють контролювати програми протягом всього їх життєвого циклу.


Життєвий цикл програм


Сьогодні ефективні програмні системи є джерелом життєвої сили будь-якого бізнесу. Використання хороших систем дозволяє компаніям радикально оптимізувати свої процеси і гарантувати отримання необхідної інформації всіма членами групи з розробки програми.


Більше 20 років компанія Borland надає видатні рішення для розробки додатків. Корпоративні програми є центральним фактором успіху в бізнесі, тому надзвичайно важливо розуміти значимість життєвого циклу програми в цілому.


У створенні програми існує п’ять різних етапів.


Визначення


По-перше, необхідно визначити для чого буде використовуватися цю програму. Відповідні вимоги фіксують життєвий цикл програми та допомагають уникнути введення непотрібних, дорогих змін. На цьому етапі створюється робочий шаблон для тестування кінцевого програми та гарантії реалізації групою розробки саме того, що було спочатку задумано.


Проектування


Після визначення початкових вимог можна починати процес проектування. На цьому етапі можливе уточнення початкових вимог, тому дуже істотна тісний зв’язок між аналітиками і системними проектувальниками


Розробка


По завершенню проектування можна приступати до розробці додатки, створюючи перші версії програмного коду. В процесі розробки розробники та проектувальники потребують тісній співпраці, щоб гарантувати точну відповідність реалізації програми первинним проектом. В цьому процесі доводиться вдаватися до численних взаємних поступок – під час реалізації буде змінюватися проект і навпаки. Тісний стикування цих функцій надзвичайно корисна і, тому, повинна бути доступною.


Тестування


Для забезпечення якості інженери регулярно запитують програмний код для модульного тестування, реєструючи перед перевіркою вихідні файли в системі контролю версій. Розробники також профілюють свій код для аналізу його функціональності, щоб гарантувати ефективну і масштабовану реалізацію нового коду. В деяких методологіях розробки, таких як екстремальне програмування (Extreme Programming), програмісти йдуть набагато далі, проводячи регресивне тестування всього коду в цілому до обліку зроблених змін.


Добре спроектована програмне забезпечення, з використанням підробних документів вимог, допомагає групі розробки зрозуміти, як додаток буде використовуватися, і створити відповідні тести.


Розгортання


Існує багато чинників щодо вибору системи, використовуваної для розгортання закінченого додатка. Продуктивність, безпека, надійність і низькі витрати на поточне супровід – все це важливо. До цього списку також потрібно додати здатність програми працювати і після проведення оновлень, гарантуючи максимальну доступність.


Управління


Протягом усіх цих п’яти етапів члени групи розробки повинні ефективно спілкуватися. Тому система управління змінами дуже важлива для забезпечення комунікації під час процесу розробки.


Життєвий цикл програми починається з визначення, проходить через стадії проектування, розробки, тестування і завершується розгортанням. Але це ще не кінець. Після розгортання системи зазвичай виникає необхідність у її вдосконаленні та переробці, повертаючись до визначення вихідної системи.


Центральне місце в усіх цих стадіях займає дієве управління змінами. Ця функція є найголовнішою в забезпеченні ефективного спілкування між членами групи, відповідальними за окремі етапи створення програми.

Рис. 1. Рішення Borland для керування життєвим циклом додатка розглядає кожен етап розробки системи, як тісно пов’язаний і взаємозалежний.


Розробка рішення для управління життєвим циклом додатків


Для підтримки різних стадій розробки додатків доступні багато продуктів. Однак не всі вони добре працюють один з одним, для роботи з ними відсутні необхідні навички або відповідна інфраструктура.


Гарна інтеграція продукту дуже важлива, тому що жоден з п’яти етапів управління життєвим циклом не може бути ізольований від інших. Наприклад, групі тестування необхідно знати від групи, що займається визначенням, для чого призначено додаток, тоді як групі розгортання потрібна від проектувальників інформація про будь-залежності, що додаток може мати від інших систем. Аналогічно, зміни коду, зроблені розробниками, потрібно буде внести назад у проект і документацію системи.


Відсутність добре інтегрованих рішень заважає цим групам ефективно спілкуватися. Цінне час може бути даремно витрачено на координацію діяльності груп розробки. Для здачі проекту в термін може навіть знадобитися звернутися до дуже формальної методології, яка обмежує гнучкість кінцевого додатки. Всі додатки потребують подальшого розвитку. Рішення для інтегрованої розробки дуже істотно для полегшення внесення змін.


Гнучкість інфраструктур також дуже важлива. Наприклад, засоби проектування, що працюють тільки з Java, даремні, якщо система призначена для розгортання на платформі. NET. У той же час, члени групи, працюють через комутаційну мережа, не зможуть мати справу з інструментом, що вимагає центральну, спільно використовувану базу даних.


Звичайно, завжди більше уваги приділяється розробці програмного забезпечення, ніж технології. Кваліфікований персонал і гнучкі процеси дуже важливі для успіху. Крім того, ці процеси повинні легко пристосовуватися до змін. Тільки належне управління персоналом та процесами може привести до успіху. Це особливо істотно для великих проектів.“Протягом багатьох років Borland демонструє здатність надати розробникам саме те, що потрібно, а іноді навіть до того, як вони усвідомлюють, що вони хочуть”.

IDC, грудень 2002 р.


Borland Suite – набір рішень для управління життєвим циклом додатків


Жоден інший постачальник програмного забезпечення не володіє таким широким спектром рішень для життєвого циклу програм, як компанія Borland. Тісно інтегровані, потужні рішення для розробки додатків з чудовими засобами проектування і тестування, а також рішення для управління вимогами компанії Borland допомагають швидше постачати краще програмне забезпечення, скорочувати витрати на розробку і збільшувати оперативність бізнесу.


Borland розуміє, що ефективний життєвий цикл додатків не обов’язково складається з простого послідовного чергування етапів: проектування, створення програмного коду, тестування та розгортання. Багато груп розробки частіше використовують ітеративний підхід до життєвого циклу розробки додатків, згідно з яким кожен етап процесу може впливати на інші етапи.


Щоб такий ітеративний підхід був успішним беруть участь в розробці групи повинні використовувати ефективні технології, тісно інтегровані один з одним. Рішення Borland призначені для інтеграції. Вони розроблені, щоб допомогти кожному члену групи ефективно спілкуватися зі своїми колегами, заощаджуючи час і збільшуючи якість проекту.

Рис 2. Тісно інтегровані рішення Borland повністю підтримують весь життєвий цикл програми.


Визначення вимог


Однією з найважчих завдань для менеджерів корпоративних проектів є забезпечення своєчасного завершення проекту в рамках бюджету, задовольняючи при цьому потребам своїх користувачів. Система управління вимогами Borland CaliberRM, Автоматизує управління вимогами і допомагає розосередженої групи розробників управляти централізованими даними по вимогам і записами обговорень в групі. Це допомагає групі зрозуміти, яке вплив потенційні зміни можуть надати на проект.


Аналіз та проектування


Галузеві експерти згодні в тому, що моделювання є ідеальним способом проведення точного аналізу системи і подальшого належного проектування додатків. Borland Together – Потужне рішення для проектування, що використовує популярний уніфікована мова моделювання UML (Unified Modeling Languag) для створення різних діаграм, які всі разом складають план проекту додатки. Потім проект може бути безпосередньо представлений в програмному коді або на Java в J2EE, або на C # в. NET.


Розробка


Borland володіє цілим рядом потужних рішень для розробки на компонентної основі. Ці середовища розробки призначені для швидкого створення кінцевого програми по його моделі, оптимізуючи можливості інфраструктури, що лежить в основі конкретної платформи.


Borland JBuilder – Світовий лідер в розробці додатків для J2EE-систем. У тисячах проектах розробки програмного забезпечення по всьому світу JBuilder є дуже важливою технологією, яка прискорює розробку додатків EJB, систем Клієнт-Web, XML, Web-служб та баз даних. Для нової інфраструктури Microsoft. NET продукт Project Sidewinder, Випуск якого заявлено на середину 2003 року, є відмінним рішенням для розробників, що використовують мову Microsoft C # і потребують інтеграції своїх проектів з Java-рішеннями. Для платформи Microsoft Windows продукти Borland Delphi і C++Builder Studio володіють неперевершеною репутацією високопродуктивних середовищ розробки. Спеціалізовані версії середовищ JBuilder і C + + Builder відповідають вимогам розробки для мобільних і вбудованих пристроїв.


Тестування і профілювання


Очевидно, що корпоративним розробникам необхідно протестувати свої системи до реєстрації програм в системі управління змінами. Продукти Borland Optimizeit Suite і Optimizeit ServerTrace йдуть далі, ніж багато інші технології тестування продуктивності, допомагаючи розробникам профілювати свої програми та оптимізувати продуктивність протягом процесу розробки.


Розгортання


Одним з достоїнств платформ, заснованих на стандартах, наприклад, таких як Java, є надання незалежним групам можливості вибору серед різних серверів додатків для розгортання. Сервер Borland Enterprise Server забезпечує високу продуктивність і безпеку разом із суворим відповідністю специфікаціям J2EE.


Багато додатків володіють особливими вимогами до середовища свого розгортання. Оперативні додатки, що використовують технології CORBA, наприклад, такі як ті, що часто використовуються в галузі фінансів і телекомунікацій, можуть отримати виграш від використання Borland VisiBroker при роботі в режимі реального часу.


Borland InterBase і JDataStore – це потужні, практично не потребують супроводу, вбудовані бази даних, оптимізовані для роботи у власних середовищах або в програмному середовищі Java. Ці сумісні з усіма стандартами бази даних, тісно інтегровані з іншими технологіями Borland, також забезпечують чудову підтримку розробки та створення прототипів, незалежно від платформи розгортання.


Управління змінами


Кожна фаза розробки програми потребує координації членів групи. Продукт Borland StarTeam – Це всебічне рішення управління конфігурацією програми, що використовує центральний репозиторій для полегшення комунікації між членами групи, відповідальними за різні завдання.

Рис. 3. Borland забезпечує значні переваги за рахунок тісної інтеграції своїх продуктів.


Інтеграція життєвого циклу – це більше, ніж проста сума окремих компонентів


Важливою рисою підходу Borland до поліпшення управління життєвим циклом додатків є тісна інтеграція кожного продукту з іншими в ключових точках процесу розробки. Це означає, що вся група розробки в цілому може оперативно обмінюватися інформацією, підтримуючи тісний контакт між членами групи, швидше приймаючи рішення і утримуючи темп розробки в рамках графіка робіт.


Наприклад, технології проектування з пакету Together щільно працюють з CaliberRM, рішенням з управління вимогами, щоб гарантувати охоплення проектом тільки тих властивостей, для яких існують відповідні вимогами. У свою чергу, пакет Together тісно інтегрований з JBuilder, що дозволяє змін в моделі відображатися безпосередньо в програмному коді. Такі зміни контролюються системою керування змінами StarTeam.


Без такої інтеграції розробникам доводиться вдаватися до імпортування та експортування різних версій своїх програм, оновлюючи зміни в декількох місцях одночасно. При такій методиці складно здійснювати супровід. Тому, при жорстких термінах розробки цим супроводом часто нехтують. Це призводить до того, що документація більше не відповідає розробленим додатком, ускладнюючи проведення змін в майбутньому і зменшуючи якість продукту в цілому.


Інтеграція заради продуктивності


Для Borland “інтеграція” означає більше, ніж просто здатність її продуктів до читання файлів різних форматів. Швидше інтеграція призначена для скорочення часу навчання та надання релевантної інформації членам групи на кожному етапі життєвого циклу розробки додатків.

Рис. 4. “Інтеграція в один дотик” між JBuilder і StarTeam


Існує три різні способи інтеграції між продуктами компанії Borland. Перший – “інтеграція в один дотик” (, надає меню з опціями для різних систем. Наприклад, меню контролю змін продукту StarTeam можна бачити безпосередньо з середовища розробки JBuilder, що сприяє автоматизації завдань, що виконуються цими двома продуктами спільно.

Рис. 5. “Вбудована інтеграція” полегшує роботу з повним набором рішень.


“Вбудована інтеграція” (йде на крок далі, надаючи можливість відкрити в додатку вікно для роботи з іншим продуктом. Наприклад, розробники JBuilder можуть переглядати діаграми продуктивності з системи тестування Optimizeit Suite безпосередньо, не залишаючи цю середу розробки. Вбудована інтеграція полегшує використання кожної функції рішення для розробки.


Нарешті, “синергетична інтеграція” (- найпотужніша з усіх. Це ексклюзивна можливість рішень компанії Borland для керування життєвим циклом додатків. Хорошим прикладом синергетичної інтеграції служать взаємини між розробниками і проектувальниками. Зміни, внесені в код програми, проектувальники можуть бачити безпосередньо в моделі програми. Наприклад, це дозволяє додаткам для Microsoft. NET безпосередньо використовувати компоненти EJB. Не потрібно ніякої додаткової роботи, що економить дні і тижні часу розробки і значно скорочує майбутні витрати часу на супровід.

Рис. 6. “Синергетична інтеграція” надає прямі низькорівневі зв’язку.


Продукти компанії Borland доступні як окремо, так і у вигляді комплектів рішень. Купуючи і встановлюючи комплект продуктів Borland, розробники набувають необхідні для розробки інструменти з простою схемою ліцензування, аж до окремого исходника, і з автоматично доступними можливостями інтеграції. Перший випускається комплект призначається розробникам Java. В даний час в нього планується включити такі продукти, як CaliberRM, Together, JBuilder, Optimizeit Suite і сервер Borland Enterprise Server. Йде підготовка та інших комплектів розробки з підтримкою платформи Microsoft. NET Framework та інших інфраструктур.


В якості альтернативи кожен продукт компанії Borland може бути використаний як окремо, так і в комбінації з продуктами інших постачальників. Дійсно, здатність до взаємодії є головним перевагою продуктів Borland, багато з яких є лідерами у відповідних областях застосування, і являють собою кращі в своєму класі рішення.


Унікальна архітектура інтеграції була розроблена компанією Borland для істотного скорочення часу, необхідного підприємствам для завершення життєвого циклу додатків. Ця архітектура допомагає проконтролювати стійкість і надійність створеного і розгорнутого програмного коду, прискорюючи весь життєвий цикл програм і дозволяючи підприємствам швидше створювати по-справжньому гарне програмне забезпечення.


Можливість вибору інфраструктури


У будь-якому проекті з розробки розробникам, врешті-решт, доводиться вибирати, яку саме з платформ розгортання слід використовувати. Java і Enterprise JavaBeans, в даний час найпопулярніші платформи? Microsoft. NET, яка з’явилася зовсім недавно, але має власні переваги і сильними сторонами? Linux, шановна за свою надійність та економічну ефективність? Або ж Macintosh, яка тепер грунтується на потужній архітектурі UNIX?


Багато виробників пропонують рішення для розробки тільки для однієї платформи. Компанія Borland справді нейтральна і не віддає перевагу одній платформі перед іншими. Для кожного з п’яти етапів життєвого циклу додатків компанія Borland пропонує рішення і технологію розробникам, які використовують будь-яку з основних платформ.

Рис. 7. Під час життєвого циклу в якості альтернативи можна використовувати сторонні рішення.


Тому, віддавши перевагу Borland, проектувальники можуть вибирати для роботи свою переважну платформу. Це також робить можливим перехід від однієї платформи до іншої без необхідності значного зміни існуючого коду додатків.


Аналогічним чином, рішення Borland однаково добре працюють з провідними базами даних, серверами додатків і Web-серверами. Це має особливе значення при злитті комерційних організацій, у яких в як стандарт використовуються різні системи розгортання. Рішення Borland допомагають зберегти наявні капіталовкладення.“Ми очікуємо від компанії Borland використання своїх ресурсів і досвіду для створення структур і продуктів, які полегшать інтеграцію компонентів. NET і Java, а також розробку надійної інфраструктури, орієнтованої на мережеві служби. Організаціям, які в даний час використовують як Java, так і. NET, слід звернути особливу увагу на лінійку продуктів компанії Borland. “

Агентство Meta Group, січень 2003


Технологія, процеси і персонал


Здатність створити технологію корпоративного додатків є дуже важливою, але не єдиною складовою повного рішення. Ефективні процеси і висококваліфікований персонал також істотні для успіху.


Крім свого досвіду в області програмних технологій компанія Borland пропонує можливість навчання персоналу та розробку ефективних процесів для корпоративних додатків в рамках своєї організації Professional Services.


Для кожної технологічної області Borland надає самі різні форми навчання, включаючи заняття в класах під керівництвом інструктора і навчання в режимі онлайн. Крім того, також є керівництво за оптимальними методиками з такими темами, як управління процесами, управління тестуванням та проектування додатків.


Мережа Borland Developer Network пропонує широку колекцію ресурсів, доступних в режимі онлайн, включаючи зразки програмного коду та інформаційні документи. Крім того, популярні щорічні конференції розробників Borland Developer Conferences, що проходять в різних країнах по всьому світу, надають чудову можливість навчання під керівництвом шановних експертів, а також налагодження зв’язків з тисячами розробників ПЗ.

Рис. 8. Для розробки високоякісного програмного забезпечення потрібно не тільки технологія,
але і висококваліфікований персонал, та ефективні процеси.


Різні групи розробки потребують різних процесах, тому Borland забезпечує підтримку широкого ряду стилів розробки. Деякі групи схильні до структурованим методикам, тоді як інші воліють використовувати такі методології, як екстремальне програмування.


Підрозділ Professional Services компанії Borland може допомогти в розпізнаванні та діагностиці проблем та реалізації ефективних процесів розробки, спеціально адаптовані під потреби кожної групи. Володіючи офісами в більш ніж 20 країнах по всьому світу, група консультантів компанії Borland пропонує досвід оптимальних методик в реальних ситуаціях.“Рішення Borland задовольнили нашому ключовому вимогу масштабованості, не жертвуючи продуктивністю або надійністю. Це дозволило нам обробляти набагато більші обсяги без надмірних витрат ресурсів з нашого боку. Що в свою чергу призвело до ефективного зниження собівартості “.

Г-н. Г.М. Шеной (Shenoy) віце-президент компанії NSEiT


Нова ера в управлінні життєвим циклом додатків


Хороші бізнес-додатки життєво важливі для конкурентоспроможних компаній. Для збереження конкурентоспроможного потенціалу додатки повинні бути швидко створені і розгорнуті, а, крім того, вони повинні добре функціонувати, щоб задовольнити запити своїх користувачів.


Більше 20 років компанія Borland очолює галузь зі своїми новаторськими, лідируючими на ринку рішеннями для розробки програмного забезпечення. Більше 3 мільйонів корпоративних розробників в усьому світі, включаючи 25000 великих підприємств і 95 компаній зі списку Fortune 100, покладаються на технології з розробки від компанії Borland при створенні ключових бізнес-додатків.


Сьогодні Borland надає саме передове рішення, призначене для прискорення всього життєвого циклу додатків. Чудова технологія інтеграції на кожному етапі розробки дозволяє групам, які використовують рішення Borland, ефективніше обмінюватися інформацією і швидше розробляти високоякісне програмне забезпечення, залишаючись в рамках бюджету.


Це означає, що з технологіями Borland за плечима розробка програмного забезпечення в будь-якій компанії здатна йти в ногу зі зростаючими вимогами бізнесу. У відповідь на його мінливі запити програмне забезпечення підтримує комерційну діяльність компанії, забезпечуючи продуктивність, швидкий вихід на ринок, збільшення коефіцієнта окупності інвестицій (ROI), а також конкурентну перевагу.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*