СЕД XXI століття: що визначає розвиток ринку?, Книги та статті, Різне, статті

На даний момент ринок систем документообігу проходить стан піку. Більшість підприємств автоматизують ті чи інші бізнес-процеси обробки документів. Інтерес до систем і реальний попит відчувається і з боку середнього і навіть малого бізнесу. Зміни, що відбулися на ринку СЕД за останні 3-4 роки, можна наочно зобразити у вигляді Hype Cycle – діаграми обговорювана, вперше введеної Gartner. Вона відображає рівень обговорювана продукту на різних етапах його життєвого циклу. Горизонтальна вісь – зрілість продукту, вертикальна – його обговорювана. Крива показує, що продукт у міру його освоєння ринку проходить фазу гострого інтересу (перший пік кривої), потім спаду в міру переходу до його реального використання, а потім плавного зростання обговорювана вже не як новинки а як практично освоєної ринком технології.


Таким чином, за минулі роки всі компоненти ринку подолали пік популярності в якості новинок, почали практично використовуватися і наздоганяють одна одну на стадії зрілості.


Зближення продуктів буде продовжуватися і далі – швидкість переміщення по кривій діаграми обговорювана з часом зменшується. З цього випливає головна, на наш погляд, тенденція сьогоднішнього ринку документообігу – Сприймалися ще кілька років тому як окремі завдання діловодство, ECM і BPM сьогодні вважаються складовими одного комплексу. Цій тенденції повинна відповідати затребуваність комплексних платформ, що поєднують в собі всі три аспекти і забезпечують створення та підтримку вертикальних рішень, що включають всі перераховані завдання.

Діаграма обговорювана складових СЕД в 2005 і 2009 році
Діаграма обговорювана складових СЕД


Джерело: DocsVision, 2009


Склалося також розуміння того, що система документообігу повинна включати в себе багатий інструментарій налаштування і навіть розробки для реалізації окремих приватних, вертикальних рішень з управління документами і бізнес процесами.


В результаті, система документообігу покликана вирішувати різні завдання, в тому числі, зберігання документів і організацію традиційних ділових процедур. Крім цього, вона спрямована на вирішення досить погано окресленого, але при цьому великого кола завдань загального документаційного супроводу управлінської діяльності.


У фокусі


Очевидно, в найближчому майбутньому можна буде спостерігати кілька визначальних тенденцій. У першу чергу, це перехід від “загальної” автоматизації документообігу до приватних завданням по автоматизації конкретних бізнес процесів, які або будуть автоматизовані на базі впровадженої системи, або вимагатимуть впровадження альтернативної системи, яка містить функціональність управління бізнес-процесами.


По-друге, актуальною стане консолідація ринку. Як було зазначено вище, зараз ринок в цілому характеризується недостатньою спеціалізацією і структурністю пропозицій. Сьогодні на ринку представлено близько двох десятків систем, при цьому всі вони позиціонуються як системи автоматизації документообігу, хоча можуть реалізувати різні, часом не пересічні функції, і належать до різного цінового діапазону. Можна виділити наступні типи систем: платформи, що реалізують функції архіву документів і є “відкритими” платформами розробки додатків в області управління корпоративним контентом, і класичні системи автоматизації бізнес-процесів (Workflow) в даний час змінюють своє позиціонування і включають ті чи інші розширення Workflow, характерні для BPM систем. У перших двох класах на російському ринку представлені практично виключно провідні світові гравці. Вітчизняні розробники позиціонують свої системи як правило трохи іншим способом. Можна виділити три типи систем вітчизняного виробництва: системи, що реалізують вбудований інструментарій розробки додатків, що включають готові модулі автоматизації традиційних завдань обробки документів, системи автоматизації класичного російського діловодства й системи (ERP та інші), що включають модуль документообігу в якості одного з рішень в комплексному пакеті.

Типи СЕД, представлені на російському ринку


 
 

Тип системи 

1


Платформи, що реалізують функції архіву документів і є “відкритими” платформами розробки додатків в області управління корпоративним контентом

2


Класичні системи автоматизації бізнес-процесів (workflow), в даний час змінюють своє позиціонування і включають ті чи інші розширення workflow, характерні для BPM систем

3


Вітчизняні системи, що реалізують вбудований інструментарій розробки додатків, що включають готові модулі автоматизації традиційних завдань обробки документів

4


Вітчизняні системи автоматизації класичного російського діловодства

5


Вітчизняні системи (ERP та інші), що включають модуль документообігу в якості одного з рішень в комплексному пакеті


Джерело: DocsVision, 2009


Можна відзначити, що сьогодні на російському ринку сформувалася група продуктів, які умовно можна охарактеризувати як “універсальні корпоративні системи автоматизації документообігу”, що включають в свій склад функції ECM, BPM, традиційного діловодства, а так же інструментарій для швидкої розробки додатків, для автоматизації різних процесів обробки документів.


Очевидний висновок полягає в тому, що виграшною є позиціонування системи як універсальної платформи. При цьому в складі і навколо продукту повинні з’являтися конкретні “вузькі” та рішення в розробці рішення, що дозволяють вирішувати спеціалізовані завдання необхідні підприємствам.


Нові потреби


Останнім часом при контактах із замовниками і системними інтеграторами часто доводиться стикатися з досить просунутим підходом при виборі системи, при якому формулюються вимоги до систем, які зазвичай в них поки не реалізовані. Можна виділити деякі перспективні вимоги, які будуть все більше затребувані найближчим часом.


Процесний підхід. До недавнього часу під системами автоматизації документообігу розумілися виключно засоби автоматизації архіву та діловодства. Зараз все більша увага приділяється функціям управління процесами, зокрема гнучкості і потужності системи моделювання бізнес-процесів і зв’язку Workflow підсистеми із засобами моделювання та підтримки корпоративних регламентів, засобів реінжинірінгу бізнес процесів та імітаційного моделювання. Також важливим завданням є BPA (Business Process Analysis) та інтеграція з підсистемою Business Process Performance. Можна припустити, що вимоги до таких функцій будуть посилюватися, тому що без них практично не можлива глибока автоматизація реальних бізнес-процесів. Все більш актуальною стає необхідність підтримки протоколу опису бізнес процесів BPMN.


Висока спеціалізація типових рішень для вертикального ринку і багаті можливості засобів настройки системи. Рішення, реалізовані за допомогою налаштувань типового рішення, забезпечують лише “контурну автоматизацію” задач, що виникають у реальних бізнес-процесах. Даний рівень автоматизації цілком прийнятний для невеликих компаній, але недостатній для великих замовників зі специфічними бізнес процесами. Для забезпечення продукту можливості впровадження в крупних компаніях необхідна наявність інструментарію кастомізації або розробки закінчених програмних продуктів для окремих замовників і розповсюдження їх на вертикальних ринках. Важливим аспектом є зручність легкої доопрацювання подібних рішень на стадії впровадження. Засоби налаштування повинні забезпечувати можливість швидкої спеціалізації інтерфейсу користувача, звітів, процесу обробки і пр. Зокрема із застосуванням механізмів рольової і контекстної безпеки.


Рольові (контекстні) механізми безпеки. Дані механізми, будучи поки практично явно незатребуваними на ринку, в силу обмеженого розуміння завдання автоматизації документообігу, очевидно, стануть на порядок у міру охоплення системою достатнього кількості бізнес-процесів, і глибини їх автоматизації. Рішення таких типових завдань як узгодження договорів, виконання резолюцій і пр. на практиці призводить до того, що бізнес-логіка з управління правами доступу до даних додатка вкрай ускладнюється, що істотно ускладнює процес впровадження і адаптації додатків. З даною проблемою ми стикаємося в наших найбільш просунутих проектах (МЕРТ) і у найбільш просунутих замовників. Без підтримки даних механізмів а, також, механізмів розмежування прав доступу до об’єктів і функцій у відповідності зі штатним розкладом, і автоматизована підтримка механізмів відсутності, заміщення, перевантаження ресурсу автоматизація складних процесів в достатній глибині не можлива.


Зберігання юридично значущих документів. Очевидно, в найближчому майбутньому в Росії будуть прийматися закони, які забезпечують роботу з електронними документами. У зв’язку з цим все більше будуть затребувані системи відповідають вимогам відповідним стандартам зберігання подібних документів (записів). Найбільш сучасним і комплексним стандартом подібного роду вимог є MoReq2. У перспективі декількох найближчих років відповідність даним вимогам або аналогічним їм вітчизняним стане абсолютно необхідним.


У державних установах посилиться попит на підтримку вільного ПЗ


Вимоги до масштабування. Сучасні системи документообігу набувають зростаюче значення в сучасних корпораціях, оскільки в роботу з ними залучається практично весь персонал великих компаній. Це висуває особливі вимоги до масштабування, можна виділити наступні аспекти: підвищення продуктивності виконання базових операцій при роботі з об’єктами системи при великій піковому навантаженні, робота з великою кількістю документів в папках системи і в таблицях уявлень, підтримка локального кешування даних для розвантаження сервера системи та оффлайн-роботи, забезпечення високої швидкості обробки великої кількості бізнес процесів, підтримка реплікації довідників і статичних архівів, механізми спрощення реалізації EDI схем взаємодії та підтримка легкого і мобільного клієнта.


Підтримка директивного та ситуаційного управління. Розвиток технологічності сучасних систем документообігу дозволяє реалізувати в них набагато більше розвинуті функції контролю виконавської дисципліни, які дозволяють позиціонувати систему документообігу як систему підтримки директивного та ситуаційного управління. Важливість цих методів на відміну від прогнозів 2-х 3-х річної давності не падає, а навіть підвищується, особливо в умовах економічної кризи і необхідності підвищення динаміки реакції бізнесу на зміни зовнішнього і внутрішнього оточення. В контексті управління завданнями виявляться затребуваними функції інтеграції завдань, що генеруються різними додатками, звітність по всій масі завдань, включаючи контроль виконавської дисципліни та завантаження управлінського персоналу всіх рівнів.


Використання системи в режимі хостингу у віртуальному дата-центрі а також в режимі SaaS. Хостинг додатків реалізується в даний час практично в моделі використання ресурсів орендованого дата-центру. В найближчому майбутньому в Росії актуальною стане і продаж сервісів програми за моделлю SaaS. Для реалізації моделей хостингу та оренди система повинна відповідати наступним вимогам. Так, вона повинна давати можливість доступу до всіх основних функцій системи, як адміністративним, так і для користувача з використанням веб-технологій, за протоколом HTTP в мережі публічного доступу. Крім цього, вона повинна забезпечувати таємність передачі даних по мережі інтернет. Крім того, серед основних вимог – відсутність необхідності установки клієнтського програмного забезпечення (легкий клієнт) або максимально спрощена, прозора для користувача його установка (Smart клієнт), а також можливість використання однієї серверної інсталяції системи для підтримки великого числа користувачів, зокрема підтримка на одному сервері ізольованих областей для різних компаній – так званий Multitenancy режим. Крім усього іншого, система повинна мати засоби автоматизації виконання адміністративних функцій – засобів розгортання віртуального оточення для користувачів і компаній, наявність деталізованого журналу активностей користувача для процедур білінгу, інструментарій автоматичної зміни режимів використання системи і пр.


Використання вільного ПЗ. Найближчим часом підвищиться актуальність підтримки вільного ПЗ, як в частині сховища даних, так і в якості клієнтської і серверної операційних систем. Як було сказано вище, це завдання особливо актуальна в контексті впровадження системи в державні установи.


Висновки


Лідерами ринку найближчим часом стануть універсальні платформи СЕД, що дають можливість швидкого і недорогого створення і модифікації вертикальних рішень під конкретне підприємство. Найбільш затребуваними будуть рольові контекстні механізми безпеки, розширювана система звітів по виконавської дисципліни та завантаження ресурсів, зберігання юридично значущих документів, відповідність вимог національного стандарту, аналогічного MoReq2, інтеграція із засобами календарного планування, підтримка віддалених і мобільних клієнтів з можливістю роботи оффлайн і поддежка хостингу у віртуальному дата-центрі для корпоративних замовників і SaaS для малого бізнесу. У свою чергу, в державних установах посилиться попит на підтримку вільного ПЗ.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*