Шини і ренесанс, Інформаційні системи, Бази даних, статті

За останні 10 років на найбільшому в Росії столичному шинному заводі було проведено кілька тендерів. За допомогою конкурсів визначалися, зокрема, постачальники рішень в галузі бізнес-консалтингу, поставки, настройки, впровадження та супроводу інформаційних систем. На початку 2001 року на ВАТ «Московський шинний завод» (МШЗ) був проведений закритий тендер з вибору корпоративної інформаційної системи. У ньому взяли участь 5 компаній. Метою пошуку та подальшого впровадження ERP-системи було створення та розгортання на підприємстві комплексу корпоративного управління, що враховує специфіку шинного бізнесу. У числі переваг перемогла тоді автоматизованої системи управління підприємством керівники заводу відзначали можливості ведення обліку та аналізу діяльності підприємства в режимі реального часу, формування звітності відповідно до російського законодавства і з західними стандартами обліку і підтримку системи управління якістю, що відповідає вимогам стандарту ISO 9000. Право на виконання робіт з впровадження системи отримала компанія МНПП НАМІП. Їй належало встановити на МШЗ систему iRenaissance американської фірми Ross Systems. Поставку системи, навчання базової середовищі розробки iRenaissance і сертифікацію фахівців відділу АСУ ВАТ «Московський шинний завод» повинна була забезпечити Interface Ltd. – Генеральний дистриб’ютор корпорації Ross Systems в Росії та СНД.


Корпоративна інформаційна система iRenaissance


Програмний продукт iRenaissance – корпоративна система, призначена для управління виробництвом, ланцюжками постачань, дистрибуцією і фінансами підприємства. Розробкою і розвитком iRenaissance займається американська корпорація ROSS Systems.
Система iRenaissance підтримує платформи Windows, Unix, OpenVMS, СУБД Oracle, MS SQL Server, Sybase SQL Server, RDM Server. (Корпоративна інформаційна система Московського шинного заводу функціонує на платформі Windows NT і СУБД Oracle 8i.). Функціонально система ділиться на кілька основних частин:В локалізоване російське рішення додатково входять модулі формування фінансової та податкової звітності в російському стандарті, фінансового планування і бюджетування, фінансового аналізу, управління персоналом і розрахунок заробітної плати, додаткові функціональні блоки окремих модулів, що реалізують суто російську специфіку управління.
Значне число західних ERP систем, представлених на вітчизняному ринку, підтримує головним чином управління виробництвом дискретного типу. Система iRenaissance розрахована на обидва типи виробництва:
дискретне (наприклад, складання машин) і процесне (наприклад, крекінг нафти або плавка чавуну). Виробництво шин включає в себе на різних стадіях і процесне, і дискретне виробництва: з вихідної сировини готують напівфабрикати – деталі покришки, а з деталей збирають власне покришки.
Спочатку iRenaissance розроблялася для промислових підприємств, що мають в основі безперервний тип виробничих процесів. У системі передбачена можливість контролю за виробничим процесом на всіх його стадіях і з будь-яким рівнем деталізації. Зокрема, опрацьована функціональність iRenaissance щодо управління формулами і рецептами, що дозволяє в режимі реального часу контролювати хід процесу виробництва, оперативно його міняти, а в разі виникнення небезпеки – переривати. В управлінні виробництвом функціональність системи дозволяє:Система iRenaissance існує 20 років. Зараз її використовують у 60 країнах світу близько 3500 компаній, в тому числі Chemical Associates, Protech Chemicals Ltd, Toyo Ink America, Diacel Chemical Industries, Dipsol Chemicals Co Ltd, Erkimia і Gaylord Chemical.
У Росії в даний момент впровадження системи ведеться на Московському шинному заводі і Ярославському шинному заводі. На МШЗ основні впроваджувальні сили представлені фахівцями «МНПП НАМІП», а на ЯШЗ була сформована власна команда впровадження, що пройшла попереднє навчання в Навчально-консалтинговому центрі Interface Ltd.


Історія та анатомія питання


Проект впровадження системи iRenaissance на Московському шинному стартував у червні 2001 року. Його реалізацією зайнялися «МНПП НАМІП» і власний відділ автоматизованих систем управління Московського шинного заводу. Перша черга проекту включала автоматизацію ряду бізнес-процесів підприємства: «постачання сировиною, матеріалами та обладнанням”, “зберігання та реалізація готової продукції», «система якості», «Фінанси: платежі, аналіз, планування», «облік ОС і НМА» і «бухгалтерський облік».
Робота над проектом була розділена на етапи, виконання кожного з яких зайняло від 2 до 4 місяців. Роботи з впровадження ERP-системи iRenaissance на МШЗ включали:Обстеження діяльності підприємства, як етап проекту впровадження корпоративної інформаційної системи, представляє з себе ряд послідовних дій. Перш за все, виявляють і формулюють всі вимоги, пред’являються до інформаційної системи. Потім складається опис бізнес-процесів, які належить автоматизувати, виявляються формальні інформаційні потоки і неформальні бізнессвязі, формалізується документообіг.
Наступна дія – визначення переліку застосовуваних на підприємстві замовника засобів автоматизації, а так само побудова бізнес-процесів в їх реальному стані, моделі «як є». Лише після цього починається формування системного проекту, розробка моделі управлінських процесів «як повинно бути» і технічного проекту.
Далі фахівці порівнюють вибудувану модель системи, «якою вона повинна бути», з функціональністю системи iRenaissance і виявляють відхилення. Потім ведеться розробка проекту конвертації існуючих даних для використання в системі iRenaissance і, нарешті, формується технічний проект.
На обстеження МШЗ і розробку проекту пішло чотири місяці. І це єдиний етап, який в якійсь мірі відокремлений від подальших робіт, оскільки всі інші роботи ведуть паралельно. Так, наприклад, навчання співробітників МШЗ велося одночасно з впровадженням системи. Після того, як система була налаштована за затвердженою моделі бізнес-процесів підприємства, оператори стали знайомиться з тим, як вона функціонує. В цей же час проходила тестова експлуатація системи. Навчання проводилося без відриву від виробництва на робочих місцях операторів.


Камертон МШЗ


Щоб АСУП ідеально відповідала виробничим і управлінським процесам на конкретному підприємстві, необхідна настройка.
Налаштування проводять і в процесі впровадження модулів системи, і після установки програмного забезпечення. Налаштування системи включає в себе включення / відключення параметрів і окремих функцій системи відповідно до прийнятої моделі бізнес процесів підприємства. У ряді випадків підприємство може мати унікальні бізнес-процеси, не описані в репозитарії бізнес-процесів впроваджуваної ERP-системи. У таких випадках впроваджувальна компанія модифікує код програм відповідно до вимог замовника.
В результаті настройки системи підприємство отримує відтворення узгодженої моделі функціонування підприємства. Обов’язково фіксується весь список налаштувань системи – специфікації її параметрів, необхідні класифікатори і словники із зазначенням алгоритмів заповнення, специфікації змін існуючих та додаткових модулів, звіт про реалізацію зв’язків з існуючими системами.
Є й інший варіант – коли замовник вважає за доцільне уніфікувати свій бізнес-процес з типовим, і може використовувати функцію системи в її оригінальному вигляді.
Вибір того чи іншого рішення визначається, що називається, виробничою необхідністю, і нічим іншим. Адже метою підприємства, впроваджувального АСУП, є не факт установки автоматизованої системи, а дійсна оптимізація управління.
Паралельно з впровадженням системи на заводі відбувалася реорганізація системи ведення обліку. Тому роботи по впровадженню АСУП мали дискретну тривалість, включаючи в себе чергові порції настройки системи під оновлені бізнес-процеси. Рішення про автоматизацію одних бізнес-процесів і попередньої реорганізації інших приймається після детального обстеження. Крім того, за результатами обстеження вирішується питання про збереження діючих систем автоматизації (і інтеграції з впроваджуваної КІС) або заміни їх на модулі цієї системи. До впровадження iRenaissance на МШЗ користувалися системами власної розробки для фінансового та бухгалтерського обліку. Їх замінили відповідні модулі iRenaissance. При цьому для доповнення до базової функціональності iRenaissance, з урахуванням вимог МШЗ, були розроблені: модуль візуальної реєстрації дефектів для ВТК, модуль прийому готової продукції з конвеєра, фінансового планування та ведення кредитних договорів.


Тут російський дух


Специфіка впровадження зарубіжного програмного продукту полягає в тому, що для використання російським підприємством ПО приводять у відповідність до вимог російського законодавства. Так і в проекті на МШЗ були використані модулі iRenaissance, що існують тільки в російській локалізованої версії цієї системи: модуль стандартної російської фінансової звітності, функція розширеного аналітичного обліку, функція бартеру, модуль російського бюджетування і фінансового аналізу, модуль управління персоналом і розрахунку заробітної плати.
Різниця між російськими та міжнародними стандартами обліку – об’єктивна проблема, яку доводиться вирішувати в процесі впровадження ПЗ закордонного виробництва. Але дійсність така, що і ті, хто використовують російські програмні продукти, не застраховані від неприємних сюрпризів.
Робота з впровадження iRenaissance на МШЗ збіглася зі зміною державної системи обліку, появою нового податкового кодексу, відділенням «податкового» обліку від бухгалтерського. В результаті частина налаштувань системи та деталі адаптації довелося міняти.


Старт триває


Введення системи в промислову експлуатацію передує досвідчена і тестова експлуатація. Запуск в промислову експлуатацію різних модулів проходить не одночасно. Критерії готовності системи до промислової експлуатації прописані в договорах і актах про приймання системи.
Консультанти і Московський шинний завод визначають їх спільно, але остаточне рішення про переведення системи в промислову експлуатацію приймає замовник.
На МШЗ дослідна експлуатація системи проводилася після реєстрації успішного завершення тестової експлуатації. Кожен функціональний модуль системи проходив дослідну експлуатацію на всьому підприємстві в повному масштабі, з тим щоб був збережений баланс товароматеріальних потоків, що відображаються і контролюються в системі. За підсумками дослідної експлуатації, що включала додаткову настройку системи, проводилася передача АСУ в промислову експлуатацію.
З 1 липня 2002 року в режимі промислової експлуатації системи iRenaissance почали роботу фінансовий відділ, ділянка розбракування готової продукції цеху збірки і вулканізації, відділ реалізації, цех відвантаження готової продукції, бюро комплектації, обладнання, склади матеріалів і обладнання, сектора обліку реалізації, обліку ОС і НМА центральної бухгалтерії.
В даний час на основі iRenaissance на Московському шинному функціонує облік і управління складами, транспортними перевезеннями, закупівлями устаткування, контроль якості та облік. Запуск системи в дослідну, а потім і в промислову експлуатацію зайняв 4 місяці, а по окремих модулях продовжується до цих пір.


Підсумки і трохи статистики


В ході впровадження ERP-система iRenaissance була встановлена ​​на 53 робочих місця. Система має 4 рівні санкціонованого доступу. З нею працюють близько 30 співробітників заводоуправління. Решта ліцензії використовуються операторами системи, що здійснюють введення первинної інформації / документів. Санкціонований доступ до системи захищена на рівні доступу до самої системи, до підрозділу, модулям, функцій, окремим бухгалтерськими рахунками.
Для роботи з системою було навчено близько 70 осіб. Співробітники відділу АСУ пройшли навчання не тільки на підприємстві, але і в навчальному центрі Interface Ltd.
Ще до початку впровадження системи завод МШЗ пройшов сертифікацію на відповідність системи управління міжнародному стандарту в області якості ISO9000. Для проекту впровадження це дало важливі переваги, так як були формалізовані ключові бізнес-процеси обліку та управління на підприємстві. І хоча моделі СМЯ і КІС дещо відрізняються один від одного, керівництво заводу було підготовлено до процедур обстеження і реінжинірингу.
Установка системи на наявне обладнання не викликало істотної перевантаження ресурсів (завдяки мультіплатформенності і відносно низьким вимогам системи iRenaissance до апаратного забезпечення), але поступове збільшення числа користувачів системи стало уповільнювати роботу сервера, який прийняв до оптимальної завантаженості поточними завданнями ще й додаткове навантаження. В даний час комп’ютерний парк та мережеве обладнання заводу проходить модернізацію, для системи відводиться окремий сервер.
В процесі впровадження системи консультантам з боку системного інтегратора і фахівцям МШЗ доводилося вирішувати і питання, специфічні для автоматизованих систем: наприклад – уніфікацію довідників номенклатури виробів.
За словами начальника відділу АСУ Московського шинного заводу Вадима Тарнавського, система вже виконала основне завдання – оптимізувала документообіг та облік матеріальних ресурсів підприємства, скоротивши час виконання робіт у всіх підрозділах. Основні вигоди від впровадження полягають в тому, що фахівці заводи вивільнили достатньо часу для виконання аналітичних функцій в своїх секторах обліку – Функцій, обов’язкових для західних менеджерів середньої ланки і майже забутих на наших підприємствах. Цей факт, за визнанням самих керівників заводу, мав колосальні результати в області скорочення непродуктивних витрат і втрат.
«Проект впровадження системи iRenaissance охоплює всі сектори, які треба автоматизувати на сьогоднішній момент, – вважає В. Тарнавський. – Надалі, при розвитку виробництва, можлива його більш глибока автоматизація. Проект впровадження триває, зараз ведеться розробка другої черги ».


Про ЗАТ “МНПП НАМІП”

Науково-промислове підприємство “НАМІП” з 1989 року займається розробкою, впровадженням і супроводом автоматизованих систем управління виробництвом на промислових підприємствах. У проектах використовуються як програмні продукти власної розробки, так і ПО зарубіжних фірм. Компанія сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO9001: 2000 в органі сертифікації. З 2000 року ЗАТ “МНПП НАМІП” є партнером компанії Interface Ltd. по просуванню на ринок Росії та країн СНД ERP-системи iRenaissance.


Про ВАТ “Московський шинний завод”

ВАТ “Московський шинний завод” – найбільший російський виробник шин. Постійними партнерами заводу є автовиробники АТ “Москвич”, ЗІЛ і ГАЗ. У 2001 році підприємство зайняло 47 місце серед 1000 кращих підприємств Росії.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*