Сучасні автоматизовані системи управління персоналом. Частина 1, Комерція, Різне, статті

Олександр Глинських, “Комп’ютер-Інформ”

Навряд чи хто з наших читачів не погодиться з відомим усім висловом: «Кадри вирішують все!». Успішність будь-якого бізнесу залежить, не в останню чергу, від кваліфікації персоналу підприємства, його вміння і бажання продуктивно працювати. Отже, питання продуманого управління персоналом повинні займати одне з ключових місць у загальній стратегії розвитку підприємства. Важлива роль в оптимізації управління співробітниками підприємства належить автоматизованим системам управління персоналом (так званим Human Resource systems), про яких і піде мова в цій статті.

Загальні відомості

Коротка історія
З появою перших засобів автоматизації були розроблені і перші програми обліку та управління персоналом, число яких як в Росії, так і в інших країнах світу обчислюється зараз сотнями. Якщо говорити про Росію, то кожен поважаючий себе підприємство або організація, що мали власний відділ АСУ, ще в 1980-е гг. користувалися програмами обліку персоналу власної розробки. Ці програми спиралися на різні апаратні платформи (починаючи від мейнфреймів і закінчуючи ПК) та інструментальні засоби (починаючи від PL-1 і закінчуючи Clipper і FoxPro). З появою нових, більш досконалих, апаратних та інструментальних засобів, дані програми модифікувалися й розширювали свою функціональність (особливо швидко це відбувалося на Заході). При цьому, якщо на початковому етапі розвитку HR-систем можна було говорити лише про локальні програми управління персоналом, то вже з появою перших ERP-систем модулі управління персоналом були органічно інтегровані в них, а деякі, найбільш вдалі розробки, продовжили своє поширення і автономно (не втративши при цьому можливості інтегруватися з ERP-системами).

Призначення
Сучасні автоматизовані системи управління персоналом призначені для оптимізації роботи, в першу чергу, керівництва і персоналу кадрових служб підприємств (крім бухгалтерії та деяких інших підрозділів) і відіграють велику роль у підвищенні продуктивності їхньої праці. Зокрема, менеджери з персоналу за допомогою таких систем позбуваються від виконання рутинних операцій при роботі з кадрами, підготовки та обліку наказів (існують оцінки, що тільки на роботу з документацією по персоналу кадровики витрачають до 60% свого робочого часу). Автоматизоване зберігання і обробка повної кадрової інформації також дозволяє ефективно здійснювати підбір і переміщення співробітників. Крім того, автоматизований розрахунок заробітної плати з урахуванням інформації про позиції штатного розкладу, відпустках, лікарняних, відрядженнях, пільгах і стягнення дає можливість працівникам бухгалтерії точно й оперативно нараховувати зарплату, формувати бухгалтерські звіти, відносити витрати на собівартість. І це лише деякі з функцій сучасних автоматизованих систем управління персоналом.

Класифікація
Існуючі в даний час на ринку автоматизовані системи управління персоналом (не враховуючи досі експлуатуються на ряді підприємств локальні АРМ від численних розробників) за їх функціональної спрямованості можна розділити на такі основні групи:

Зокрема, за допомогою експертних систем зіставляються особистісні, професійні і психофізіологічні якості претендента на заняття вакансії з аналогічними параметрами кращих фахівців підприємства. Такі програми дозволяють досить ефективно (з формальної точки зору) відбирати перспективних фахівців. Подібні системи досить дорогі, їх має сенс використовувати тільки для великих підприємств при наявності на них великої кількості вакансій. Ці системи не дозволяють автоматизувати повсякденні рутинні операції персоналу кадрових служб.
Комплексні системи управління персоналом використовуються для автоматизації кадрової роботи на будь-якому підприємстві. У першу чергу, такі системи необхідні керівництву для отримання оперативної інформації з будь-якого питання, пов’язаного зі структурою підприємства, штатним розкладом, вакансіями та інформацією про співробітників. Оперативно прийняти правильне рішення зможе лише керівник, здатний швидко оцінити ситуацію, що склалася на основі аналізу актуальної інформації про стан справ на підприємстві. Тому важливим фактором умов використання HR-систем є також можливість інтеграції системи кадрового обліку з системами бухгалтерського обліку та управління підприємством.

Перспективи розвитку світового ринку

Оцінки аналітиків
У сучасній висококонкурентному бізнес-середовищі різко зросла потреба підприємств у висококваліфікованих співробітників. Посилився попит керівництва і кадрових служб підприємств на більш спеціалізовані дані про персонал, які допомагають краще спланувати майбутні потреби підприємств у персоналі і реалізовувати свої плани шляхом продуманого рекрутинга, призначення і збереження в штаті талановитих і висококваліфікованих співробітників. Саме тому сегмент даних менеджера персоналом є зараз одним з найбільш швидко розвиваються на світовому ринку бізнес-додатків. За прогнозом IDC (звіт «2001: A Workforce Management
Odyssey, Workforce Management Applications Market Forecast and Analysis, 2000-2004») обсяг світового ринку додатків управління персоналом (workforce management application) повинен збільшитися з $ 1,5 млрд в 2000 р. до більш ніж $ 4 млрд у 2004 р. (c щорічними темпами зростання в 29%). Для порівняння, щорічні темпи зростання всього ринку бізнес-додатків складуть лише 15%. Частка програм управління персоналом на світовому ринку бізнес-додатків збільшиться з 1,8% в 1999 р. до 3,4% в 2003 р. (звіт «Workforce Management Applications in 2000: Overview and Vendor Strategies »). На думку IDC, до складу додатків управління персоналом входять коллаборатівние, транзакціональние та аналітичні програмні засоби, які повинні допомогти кадровим службам в найм, призначення і збереженні висококваліфікованих співробітників.
Розробники додатків управління персоналом в даний час прагнуть до якнайшвидшої їх адаптації у замовників. На думку аналітиків IDC, швидкість адаптації WFM-додатків тепер більше, ніж раніше, залежить від того, які ресурси їх розробники інвестують у навчання користувачів і передачу їм відповідних знань і навичок до і після продажу ПЗ. Перш за все, виробникам WFM-додатків необхідно переконати споживачів у вигоді їх використання.

Основні тенденції розвитку ринку
1. Консолідація. В найближчому майбутньому ринок WFM-додатків продовжить свою консолідацію (У міру того як їх розробники забезпечать в них достатню функціональність).
2. Збільшення числа розробників. Постійний попит споживачів на пропозиції ПО в сферах відстеження кандидатів на вакансії, планування та збереження робочого часу співробітників, а також управління компенсаціями для співробітників буде сприяти появі як нових постачальників пакетів програм управління персоналом, так і нових розробників однофункціональних додатків.
3. Розширення функціональності WFM-додатків. Нові функціональні можливості для WFM-додатків полягають в наступному:

Існують також оцінки аналітиків, що в нових WFM-додатках будуть реалізовані можливості управління витратами на персонал, обліку робочого часу персоналу і управління його діяльністю. Пізніше будуть також адаптовані програми з управління навичками персоналу, управління наймом групи співробітників та ін

Російський ринок автоматизованих систем управління персоналом
В даний час на російському ринку спостерігається справжнє розмаїття пропозицій з розробки та постачання автоматизованих систем управління персоналом (як вітчизняних, так і західних). До переваг вітчизняних пакетів можна віднести їх адаптованість до російської системи обліку та діловодства, а також більш низьку ціну в порівнянні з найбільш відомими пакетами західних фірм. До переваги західних пакетів відноситься в деяких випадках значно більш повна функціональність. Ось лише деякі з компаній, що пропонують на російському ринку HR-системи: АйТи; АіТСофТ; АСК; Атлант / Інформ; Белтел; Бізнес Сервіс-Софт; Бізнес-Консоль; Бест; Гарант-Інфоцентр; Гектор; Гуманітарні Технології; Інвента; Интех; Інфософт; Інформконтакт; Інеко; Компьюлинк УСП; Ланкс; Лівс; Омега; Прайс / Уотерхаус Куперс; Рікконе; С +; Північно-Західний Центр Нових Інформаційних Технологій; Сі Технолоджи; Супутник лабораторії; Трансфер Еквіпмент Схід; Центр Мосвест; Центр інформаційних технологій Телеком-Сервіс; ЕАСК; Едвантедж Софт; Експерт; Елко Технології; 1C; INFIN; Oracle; Renaissance; Robertson &Blums; SAP AG та ін Нижче будуть коротко розглянуті деякі з HR-систем, пропонованих даними фірмами.

БОСС-Кадровик
Безумовно, однією з найбільш поширених на російському ринку вітчизняних автоматизованих систем управління персоналом є БОСС-Кадровик, розроблена і успішно просувається компанією АйТі. Зафіксовано вже сотні впроваджень БОСС-Кадровика на російських підприємствах. В даний час система БОСС-Кадровик експлуатується на підприємствах енергетики, нафтогазової галузі, металургії, торгівлі, харчової промисловості, у банківській сфері, в транспортних компаніях, в державних бюджетних організаціях, на підприємствах фармацевтичної промисловості та видавничо-рекламного профілю, в представництвах іноземних фірм. Слід зазначити такі найбільш успішні впровадження БОСС-Кадровика на російських підприємствах: нафтова компанія «ЮКОС», транспортна компанія ЄВРОСИБ СПб; АТ «Орелнефтепродукт», Московський холодокомбінат «Айс-Філі», ХФК «Акрихін», Іркутський алюмінієвий завод, Костромська ГРЕС, МГУ, Водоканал МП, Шереметьєво-Карго, авіакомпанія «Башкирські авіалінії», банк «Авангард»; Байкальський ЦБК і ряд інших. Необхідно відзначити і розширення партнерських відносин АйТи з іншими російськими компаніями, метою якого є спільне просування БОСС-Кадровика (наприклад, відносно недавно така угода була підписана з компанією Парус-Петербург). Система БОСС-Кадровик розглянута досить детально в «КІ» №
11/2001.

Аіт: \ Управління персоналом
Займає певну частку російського ринку і програмний комплекс управління персоналом «АІТ: \ Управління персоналом» розробки компанії АіТСофТ. За твердженням АіТСофТ, даний програмний комплекс створений на базі вивчення деяких західних систем (зокрема, модулів HR-системи SyteLine (SYMIX) і модуля «Персонал» в Oracle Aplications (Oracle)), а також ряду російських розробок (групи компаній БІГ, РОЕЛ-Консалтинг, Психологія і Бізнес).
Програмний комплекс «АІТ: \ Управління персоналом» створений за модульним принципом і складається з наступних модулів:

Для вирішення інших специфічних завдань кадрового менеджменту, наприклад, атестації та оцінки персоналу, можуть використовуватися додаткові модулі або спеціалізовані продукти третіх виробників.
«АІТ: \ Управління персоналом» функціонує на єдиній клієнт-серверної базі даних як автономно, так і в комплексі з різними фінансовими системами і системами управління підприємством (починаючи від Platinum SQL і закінчуючи ПЗ Парус). Існують 2 версії комплексу: MSDE (багатокористувальницька клієнт-серверна версія до 5 робочих місць, рекомендована для організацій з чисельністю до 500 співробітників) і версія MS SQL, призначена як для малих підприємств, так і для великих корпорацій з розгалуженою структурою управління, розвиненою системою матеріального стимулювання, великою чисельністю персоналу, можливо, роз’єднаного територіально. Серед виконаних проектів можна відзначити впровадження комплексу на наступних підприємствах: заводи групи «Брати Кнауф», мережа магазинів «Сьомий Континент»; картонно-поліграфічний комбінат (Санкт-Петербург); целюлозно-картонний комбінат (м. Братськ); Орехово-Зуєвський холодокомбінат, Московський калійний комбінат, Воркутинський пивзавод, АстраханьГазПром, «Русское Золото», Новоросійський морський порт, Газпромбанк і ін

TRIM-Персонал
Компанія АСК пропонує систему управління персоналом TRIM-Персонал. Вона входить в пакет програм TRIM і реалізує функції роботи з персональною інформацією про працівників, найнятих за контрактом для роботи у фірмі. Основні функції програми:

Основною одиницею програми є персональна облікова картка працівника. У програмі TRIM-Персонал, крім виведення основного списку працівників, передбачена можливість створення списків за такими характерними ознаками як контракти і документи. Документи і контракти, поряд з особистою інформацією про працівника, є основою для формування персональної облікової картки, тому що на основі цієї інформації будуються взаємини фірми і працівника.
За час свого існування контракт в системі TRIM-Персонал проходить 4 стадії: оформлення; підписання; відкриття; завершення. В системі TRIM-Персонал при оформленні нового працівника на роботу (тобто, оформленні його облікової картки) надається також можливість створювати більш одного контракту.

Довідники служать для створення і ведення списків типових документів, необхідних для формування облікових карток персоналу. Адміністратор веде кілька основних типів довідників. Наприклад, «Довідник типів документів», який містить всі основні типи кваліфікаційних, медичних і інших документів, що формують облікову картку працівника; «Довідник видів освіти» і т. д.

Персонал-2000
Компанія Центр інформаційних технологій Телеком-Сервіс просуває програмний комплекс управління персоналом «Персонал-2000», призначену для застосування в середніх і великих підприємствах і організаціях. Комплекс розроблений для використання в рамках єдиної корпоративної інформаційної системи, побудованої в архітектурі «Клієнт-сервер» на базі технологій UNIX, Oracle і Microsoft. Основні функціональні можливості комплексу:

Клієнтське ПО комплексу розроблено для ОС MS Windows 95 і MS Windows NT Workstation. Серверна частина реалізована під керуванням СУБД Oracle.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*