В очікуванні SQL Server 2005, Інші СУБД, Бази даних, статті

ЗмістВ попередній статті ми коротко розповіли про засоби розробки Visual Studio Team System, які повинні з’явитися найближчим часом, і про сімейство продуктів Express, а також обіцяли написати про те, що нового очікується в Microsoft SQL Server 2005. На відміну від засобів розробки та продуктів для кінцевих користувачів, нові версії серверних СУБД випускаються не настільки часто – даний вид програмного забезпечення повинен володіти підвищеною надійністю, що значно важливіше, ніж наявність модних нововведень. Тим цікавіше дізнатися про те, що нового очікується в черговий версії тієї чи іншої СУБД – подібна інформація допоможе визначитися з вибором СУБД для чергового проекту або вирішити питання, на технології якого виробника ПО слід орієнтуватися при формуванні корпоративної інфраструктури.

Про те, якими особливостями буде володіти нова версія Microsoft SQL Server – SQL Server 2005 (раніше цей проект мав кодову назву Yukon), – говорять і пишуть уже без малого два роки. Тепер, коли робота зі створення цього продукту перейшла у завершальну стадію, можна сподіватися, що його можливості вже не зазнають значних змін. Проте нагадаємо, що мова йде не про остаточну версії продукту, а лише про бета-версії, тому ті чи інші зміни в ньому все ж можливі.

Масштабованість, надійність, безпека та інші атрибути корпоративної СУБД


З нововведень, призначених для створення масштабованих додатків масштабу підприємства, в першу чергу варто відзначити технологію асинхронного обміну повідомленнями, що носить назву Service Broker. Дана технологія дає будь-якого серверного процесу можливість надсилати асинхронні повідомлення для іншого процесу (наприклад, для іншої бази даних або для іншої копії SQL Server), використовуючи для цього відповідні розширення мови T-SQL.

Ще одне нововведення SQL Server 2005 – Онлайнові служби повідомлень (Notification Services), Які дозволяють створювати додатки, що відправляють повідомлення клієнтам бази даних про настання тих чи інших подій або згідно заздалегідь визначеним розкладом на підставі попередньо зробленої ними передплати. Повідомлення можуть відправлятися по електронній пошті, за допомогою Windows Messenger, на мобільний телефон або на КПК.

Із засобів підвищення надійності і масштабованості в першу чергу виділимо підтримку стійких до збоїв кластерів (Failover Clustering), В основі функціонування яких лежать кошти оперативного перенесення даних на запасне апаратне забезпечення у разі апаратного збою основного сервера. Розмір подібних кластерів може досягати восьми вузлів в залежності від того, яка саме редакція Windows Server 2003 встановлена ​​на сервері баз даних. Зазначимо, що кластери, стійкі до збоїв, можуть бути створені і для аналітичних служб, служб повідомлень, засобів реплікації даних.

Ще один засіб підвищення надійності SQL Server 2005 – дзеркалювання баз даних, Засноване на постійній передачі журналу транзакцій з основного сервера на запасний, що дозволяє в разі збою основного сервера негайно переключити клієнтські додатки на запасний сервер без затримки, оскільки стан даних на ньому синхронно зі станом даних основного сервера.

Зазначимо, що SQL Server 2005 буде випущений у вигляді не тільки 32 -, але й 64-розрядної версії, що підтримує процесори Intel Itanium і AMD Opteron. Таким чином, SQL Server 2005 може виявитися цілком конкурентоспроможною і недорогий альтернативою рішень на основі UNIX-серверів.

Маленькі радості адміністраторів


SQL Server 2005 дозволяє створювати так званий моментальний знімок (Snapshot) бази даних. Він створюється без застосування повного копіювання даних – створення додаткових сторінок з даними для “знімка” відбувається по мірі зміни їх в оригінальній базі даних. Подібні “Знімки” використовуються з метою відновлення даних після їх невдалого зміни.

Механізм реплікацій в SQL Server існує досить давно – серверні СУБД, не підтримують подібну можливість, вже давно не сприймаються всерйоз. З нововведень у цій області відзначимо можливість використання для реплікації протоколів HTTP і HTTPS, а також засоби реплікації з баз даних Oracle в бази даних SQL Server.

Відзначимо, що багато операцій, вироблені з базою даних, тепер не вимагають перезапуску сервера (до таких операцій, зокрема, відноситься зміна числа використовуваних процесорів і обсягу пам’яті). Привабливі також можливість відновлення даних без зупинки сервера і засоби зеркалирования резервних копій.

Процеси, викликані операціями з індексами (такі як видалення, перебудова, створення), в SQL Server 2005 не перешкоджають виконанню видалення, зміни або додавання даних в таблицю, з якою пов’язаний індекс, оскільки вони не здійснюють блокування відповідних записів.

Із змін, пов’язаних з управлінням захистом даних, Відзначимо в першу чергу змінену концепцію схеми даних. У колишніх версіях SQL Server всі об’єкти бази даних належали користувачам, що створювало проблеми при видаленні користувача – потрібно було провести певну роботу по зміні власника таких об’єктів. У SQL Server 2005 об’єкти БД належать схемами, а схеми, яких в базі даних може бути декілька, можуть, в свою чергу, належати користувачам або ролям. Крім того, змінилися засоби управління паролями користувачів (у новій версії SQL Server практично неможливо використовувати легко вгадувані прості паролі). Втім, безпека – Це саме та область, де в останній момент можуть відбутися якісь зміни (нагадую, що мова йде про бета-версії продукту, який буде випущений в наступному році).

З нових інструментів адміністрування відзначимо появу SQL Server Management Studio, Раніше відомого як SQL Server Workbench. Цей інструмент поєднує функції інструментів, добре відомих адміністраторам попередніх версій SQL Server: Enterprise Manager, Query Analyzer, Analysis Manager.

Цікаві новини для розробників


Одним з основних технологічних нововведень очікуваної версії SQL Server є інтеграція з Microsoft. NET Framework 2.0 на рівні наявності Common Language Runtime в самій СУБД. Дана особливість SQL Server 2005 дозволяє створювати серверний код на будь-якому CLR-сумісному мовою програмування, наприклад на C # або Visual Basic. Така можливість багато в чому спрощує створення рішень на базі цієї СУБД – налагодити реалізацію тієї чи іншої функціональності за допомогою клієнтського коду або у вигляді бізнес-об’єкта в середній ланці триланкового додатки, можна легко створити на його основі код тригера або збереженої процедури, не вдаючись до переписування коду на іншій мові програмування. Раніше таку можливість надавали тільки продукти компанії Oracle.

Створення серверного коду можна здійснити за допомогою Visual Studio. NET 2005 – даний продукт, планований до випуску одночасно з SQL Server 2005, буде містити шаблони проектів, призначені для створення збережених процедур, тригерів, функцій, визначених користувачем. Можливо навіть створення визначених користувачем типів даних і визначаються користувачем агрегатних функцій (User Defined Aggregates).

Шаблони проектів для SQL Server 2005 в Visual Studio 2005

Шаблони проектів для SQL Server 2005 в Visual Studio 2005

Серед змін до T-SQL (традиційному мовою для створення серверного коду) у першу чергу варто відзначити появу операторів PIVOT і UNPIVOT, що дозволяють здійснювати перетворення, характерні для OLAP-систем, тригерів, пов’язаних зі зміною метаданих, а також операторів для виведення DDL-операторів.

Нововведення в технології ADO .NET 2.0 (Складової частини. NET Framework 2.0) багато в чому визначаються можливостями SQL Server 2005. З цих нововведень в першу чергу відзначимо підтримку серверних курсорів (вона була присутня в ADO, але була відсутня в колишніх версіях ADO. NET), підтримку асинхронних запитів і повідомлень, можливість отримання множинних наборів даних в результаті одного запиту, підтримку наборів команд SQL, а також новий клас SqlDataTable, призначений для доступу до таблиць і простіший у використанні, ніж відомий. NET-розробникам клас DataTable.

В області підтримки Web-сервісів відзначимо можливість створювати Web-сервіси в самій базі даних, дозволивши СУБД отримувати HTTP-запити до них. Це дозволяє створювати додатки, які звертаються до даних по протоколу HTTP, ініціюють виконання запитів до них, які здійснюють виклики процедур та функцій і при цьому не вимагають для цієї мети HTTP-сервера (такого як Internet Information Services).

З нових об’єктних моделей SQL Server відзначимо SQL Management Objects (SMO), Засновані на керованому коді і призначені для створення додатків, що містять функції адміністрування БД. Об’єкти SMO ​​призначені для заміни об’єктної моделі SQL-DMO, що використовувалася для створення подібних додатків, хоча останню можна застосовувати з цією версією SQL Server.

Засоби бізнес-аналізу


В аналітичних службах та інших засобах, призначених для бізнес-аналізу, з’явилося багато нових інструментів і засобів. Зокрема, аналітичні служби в новій версії SQL Server підтримують описані вище кластери, стійкі до збоїв, кошти резервного копіювання і відновлення даних, засоби підтримки виконання декількох копій сервера аналітичних служб. Із засобів підвищення масштабованості відзначимо віддалену аналітичну обробку даних, створення розподілених OLAP-кубів, випереджаюче кешування даних при обробці кубів з метою запобігання перевантаження запитами вихідної реляційної бази даних.

З коштів, що спрощують створення OLAP-кубів, відзначимо засіб One-Click Cube, Що дозволяє створити куб за допомогою зроблених аналітичними службами припущень про можливі таблицях фактів і вимірювань, а також про можливі заходи майбутнього куба (припущення робляться на основі структури вихідної бази даних), а крім того, суттєві зміни у візуальних засобах створення кубів і моделей. Крім цього інструменту аналітичні служби поповнилися великою кількістю майстрів, що спрощують створення та візуалізацію кубів, моделей Data Mining, звітів.

Аналітикам, проектує OLAP-куби, буде цікаво дізнатися про те, що в SQL Server 2005 з’явилася підтримка багатомовних кубів, Що дозволяє зберігати і в потрібний момент відображати аналітичні дані на різних мовах. Для користувачів технології Data Mining в SQL Server 2005 включено кілька нових алгоритмів, в тому числі алгоритмів інтелектуального аналізу текстів (Text Mining) і нейромережевих алгоритмів (Цим алгоритмам та їх реалізації в даній СУБД ми присвятимо окрему статтю після виходу остаточної версії SQL Server 2005).

Інструмент проектування OLAP-кубів

Інструмент проектування OLAP-кубів

Для аналізу ефективності бізнес-процесів і самого бізнесу в аналітичні служби включено засіб під назвою Key performance indicators (KPIs), Що дозволяє здійснити аналіз розвитку бізнесу, оцінити його тенденції і поточний стан. Засоби відображення Key performance indicators можуть бути використані в якості складових частин (портлетів, веб-частин) корпоративних порталів і бізнес-додатків.

Із змін, цікавих розробникам, відзначимо підтримку збережених процедур у базах даних аналітичних служб, засоби створення скриптів на мові MDX для опису обчислюваних членів вимірювань і обчислюваних осередків. Особливо варто відзначити давно обіцяну підтримку специфікації XML for Analysis (XML/A) для розробки клієнтів аналітичних служб. При цьому зберігається та підтримка колишніх технологій доступу до OLAP-даними OLE DB for OLAP, ADOMD, ADOMD. Net. Для заміни об’єктної моделі SQL DSO призначена модель Analysis Management Objects (AMO), Що підтримує вищеперелічені нововведення аналітичних служб.

Засіб аналізу Key performance indicators

Засіб аналізу Key performance indicators

Особливо варто відзначити засоби інтеграції аналітичних служб з додатками Microsoft Office, службами звітів і технологіями SharePoint. Зокрема, за допомогою служб SharePoint можна підписуватися на звіти, створені службами звітів SQL Server, генерувати їх нові версії, поширювати звіти, відкривати їх в додатках Microsoft Office.

“Маленькі” версії


SQL Server 2000 Express Edition


У минулій статті ми писали про сімейство продуктів Express, орієнтованому на широку аудиторію розробників. У це сімейство, крім засобів розробки додатків Visual Web Developer Express Edition, Visual C # Express Edition, Visual C + + Express Edition, Visual J # Express Edition, Visual Basic Express Edition, входить і СУБД Microsoft SQL Server 2000 Express Edition. Ця версія є подальшим розвитком Microsoft Server 2000 Desktop Engine (MSDE) і, як і остання, є безкоштовною. Даний продукт заснований на тому ж самому ядрі, що й інші версії SQL Server 2005, і для доступу до нього використовуються ті ж самі механізми доступу до даних. Однак цей продукт має певними обмеженнями в порівнянні з комерційною версією SQL Server 2005. SQL Server 2005 може виконуватися на багатопроцесорних серверах, але буде використовувати тільки один процесор; ця СУБД має обмеженням на розмір буферів, рівним 1 Гбайт, і обмеженням на розмір самої бази даних – він не повинен перевищувати 4 Гбайт (зате самих баз даних може бути як завгодно багато). Крім того, у даного продукту відсутні деякі можливості, характерні для комерційних версій SQL Server, а саме: кошти повнотекстового пошуку, підтримка кластерів і віддзеркалення даних, засоби генерації звітів і деякі інші засоби Business Intelligence, SQL Server Management Studio (Замість нього можна використовувати інший інструмент адміністрування – SQL Server Express Manager). В цілому ж для рішення відносно нескладних завдань, що задіюють невеликі бази даних, технічні характеристики даної безкоштовної СУБД видаються вельми привабливими – мабуть, я використовую її в одному зі своїх проектів …

Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition


SQL Server 2005 Mobile Edition, наступна версія SQL Server Windows CE Edition, є рішення для платформ Pocket PC, Tablet PC і для майбутньої версії Microsoft SmartPhone на базі Windows Mobile. Управління цією СУБД можна здійснювати за допомогою SQL Server Management Studio, створивши БД і її об’єкти для мобільного пристрою на настільному комп’ютері або безпосередньо на самому пристрої. За допомогою цієї ж утиліти можна створити підписку на дані зі звичайної серверної БД, виконувати запити до SQL Server 2005 Mobile Edition з настільного комп’ютера, переглядати план і здійснювати оптимізацію цих запитів, а також використовувати з цією СУБД засоби трансформації даних.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*