Використання користувальницьких розширень для робочих елементів TFS, Різне, Програмування, статті

Дуже часто виникає ситуація, коли стандартний набір функцій використовуваної системи перестає задовольняти її користувачів або виникає необхідність “схрестити” поточну систему з іншого. Дана стаття описує додаткові можливості Team Foundation Server, які можна використовувати при створенні і модифікації шаблонів процесів для розширення стандартних можливостей системи.

Введення


Стандартний набір елементів інтерфейсу користувача і його можливості не завжди задовольняють вимогливих користувачів будь-якої системи. І MS Visual Studio Team Foundation Server (TFS), В цьому сенсі, не є винятком. Однак в TFS передбачена можливість створення користувацьких елементів для розширення стандартних властивостей робочих елементів системи. Використання технологій “.NET“Дозволяє просто створювати користувальницькі розширення та інтегрувати їх у свою форму управління робочим елементом. У даній статті описується можливість створення додаткових користувальницьких елементів графічного інтерфейсу на простому прикладі реалізації пов’язаних списків і порівняння зі стандартною можливістю організації пов’язаних списків.


Стандартні списки


Для формування пов’язаних списків нам допоможуть вбудовані глобальні списки (елемент GLOBALLIST). Глобальні списки дуже зручні при роботі з часто змінними списками і великими списками та одні й ті ж списки можуть використовуватися в різних робочих елементах. Для нашого прикладу ми створимо кілька глобальних списків (див. Рисунок 1):Рисунок 1. Глобальні списки


Далі необхідно створити два текстових поля, які буду зберігати в собі інформацію про обрані полях:Рисунок 2. Нові поля


Тепер необхідно для кожного поля визначити список. Особливість в нашому випадку полягає в тому, що для поля “OS Type” повинен бути статичний список, а для поля “OS Version” необхідно визначити динамічний список, які буде міняти свій набір значень в залежності від значення, яке вибрано в полі “OS Type”. Для того щоб підключити список до поля “OS Type”, для нього необхідно вказати правило “ALLOWEDVALUES“І в ньому встановити посилання на глобальний список” Operating systems “як зображено на малюнку нижче (див. Рисунок 3).


Рисунок 3. Підключення списку до поля


Для поля “OS Version” необхідно визначити умови, за якими буде змінюватися вміст його списку. Для цього необхідно для поля визначити правило “WHEN“, Яке виконається при істинності прописаного в ньому вираження. Правило”WHEN“Може відстежувати зміни значення будь-якого поля, яке належить робітникові елементу. Як умова визначимо відповідність значення посилання” CMC.Bug.OSType “, яка визначає поле” OS Type “, кожному значенням з глобального списку “Operating systems” (див. Рисунок 4).

 

Рисунок 4. Визначення умови для поля


Результатом виконання правила повинно бути установка в значення “ALLOWEDVALUES“Найменування необхідного глобального списку (одного з” OS Microsoft Windows “,” OS Linux “і т.д.)


Рисунок 5. Підключення списку до умови

І на останньому кроці необхідно нові поля розмістити на формі робочого елемента, які повинні мати вбудований тип стандартного елемента інтерфейсу користувача “FieldControl“(Див. Рисунок 6). 

Малюнок 6. Визначення полів на формі


Результатом проведених змін на формі повинні бути два спискові поля з залежними значеннями (див. Рисунок 7).


Малюнок 7. Нові поля на формі робочого елемента


У прикладі використовується статичний набір даних для кожного списку. Якщо ж планується використання динамічних даних для глобальних списків, припустимо, з зовнішніх джерел, можна написати зовнішнє додаток, яке буде отримувати інформацію та оновлювати її за допомогою утиліти імпорту глобального списку з командного рядка glimport.


Використання користувальницьких елементів


Не завжди використання вбудованих елементів користувальницького інтерфейсу виконують необхідні умови їх використання. Для розширення можливостей і більш гнучкої роботи з даними рекомендується застосовувати користувальницькі розширення для інтерфейсу. Ось деякі причини, які можуть підштовхнути до використання для користувача елементів для динамічних списків:Підготовка проекту


Для створення і редагування користувальницьких розширень інтерфейсу використовується середу розробки MS Visual Studio 2005 або 2008, Причому, використання одного і того ж розширення допускається в обох версіях MS Visual Studio.


Для нового користувача елементу необхідно створювати проект як “Windows Control Library“(Див. Рисунок 8). 

Рисунок 8. Створення нового проекту


Крім того, клас, який створюється, повинен реалізовувати інтерфейс “IWorkItemControl “. Цей інтерфейс визначений у збірці”Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Controls.dll“, Яка зазвичай знаходиться в каталозі”<Диск>: Program FilesMicrosoft Visual Studio 8Common7IDEPrivateAssemblies“. Також необхідний доступ до збірки”Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client.dll“, В якій знаходиться опис основних класів, які необхідні для роботи з робочим елементом. Для того, щоб отримати доступ до інтерфейсу і до основних класів робочого елемента, необхідно додати посилання на складання “Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Controls.dll“І”Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client.dll“(Див. Рисунок 9) і додати в вихідний код рядки:


using Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client;
using Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Controls;

Малюнок 9. Посилання на складання


Інтерфейс “IWorkItemControl“Має наступні важливі складові (див. Таблиця 1):


Таблиця 1.Елементи інтерфейсу “IWorkItemControlНайменування
 
Тип
 
Опис
 
 WorkItemDatasource  Властивість Визначає доступ до об’єкта робочого елементу. Для використання цієї властивості, його необхідно приводити до типу WorkItem (Визначення цього типу описано в збірці “Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Controls.dll“)
 WorkItemFieldName  Властивість Властивість визначає найменування поля, з яким асоційований користувача елемент. Користувацький елемент може бути асоційований з одним полем або не асоційований зовсім.
 InvalidateDatasource  Метод Цей метод використовується для перемальовування користувача елементу.
 SetSite  Метод Передає покажчик на інтерфейс IServiceProvider. Використовується якщо необхідно отримати доступ сервісів VS Services.
 Clear  Метод Використовується для скидання вмісту користувача елементу.
 Properties  Властивість Дає доступ до всіх атрибутів, які були встановлені для цього користувача елементу при описі робочого елементу.
 BeforeUpdateDatasource  Обробник події Події викликаються перед і після оновлення значень об’єкта WorkItem відповідно. Коли значення, яке встановлено в призначеному для користувача елементі, змінюється, форма робочого елемента виконує для всіх елементів (через виклик методу InvalidateDatasource) Для поновлення їх значень.
 AfterUpdateDatasource  Обробник події
 ReadOnly  Властивість Визначає доступ тільки для читання до призначеного для користувача елементу.
 FlushToDatasource  Метод Користувацький елемент запитується для скидання значення в об’єкт робочого елементу. Зазвичай викликається при операції збереження або коли вийшли з форми робочого елементу. Цей метод можна не використовувати, якщо значення користувача елементу встановлюється в об’єкт робочого елементу відразу після його зміни.

В результаті для нового користувача елементу має вийти лістинг, який наведено нижче.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections.Specialized;
using Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client;
using Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Controls;

namespace DependentComboBox
{
    public partial class DependentComboBoxControl : UserControl, IWorkItemControl
    {
        public DependentComboBoxControl()
        {
            InitializeComponent();            
        }


        #region IWorkItemControl Members
    }
}


Реєстрація користувача елементу


Перед початком використання користувацького розширення та його налагодженням, dll-файл, який містить розширення, необхідно розмістити в певному місці. Всі призначені для користувача елементи для MS Visual Studio 2005 знаходяться в спеціальній папці “MicrosoftTeam FoundationWork Item TrackingCustom Controls“, Місцезнаходження якої система визначає в наступній послідовності:  1. У першу чергу пошук папки проводиться по шляху “Environment.SpecialFolder.CommonApplicationData“;

  2. Далі по дорозі “Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData“.

Якщо Ви використовуєте MS Visual Studio 2008, То для користувача елементи розміщуються в підкаталозі “9.0“Вищенаведеного каталогу. Такий підхід зроблений для тих випадків, коли на одному робочому місці використовуються MS Visual Studio 2005 і MS Visual Studio 2008.


Примітка: Якщо на одному робочому місці використовуються MS Visual Studio 2005 і MS Visual Studio 2008, То важливо пам’ятати, що для користувача розширення необхідно перекомпілювати під кожну середу, в якій воно буде використовуватися. Це пов’язано з різними dll-залежностями для кожної середовища.


Крім цього необхідно визначити для кожного користувача розширення спеціальний (.wicc) Файл, в якому знаходиться опис елемента. Цей файл повинен знаходитися разом з dll-файлом користувача елементу і мати найменування як “<Імя_елемента>. Wicc“. Файл опису розширення являє собою xml-файл і має наступну структуру:


<?xml version=”1.0″?>
<CustomControl xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
  <Assembly>DependentComboBox.dll</Assembly>
  <FullClassName> DependentComboBox.DependentComboBoxControl</FullClassName>
</CustomControl>

Як видно зі структури, файл опису визначає наступне:
Налагодження проекту


Для налагодження користувацького розширення можна використовувати іншу запущену копію MS Visual Studio, В якій це розширення буде використовуватися. Для цього необхідно сконфігурувати опцію налагодження проекту, як це зображено на малюнку нижче (див. Рисунок 10) для MS Visual Studio 2005.Малюнок 10. Конфігурування налагодження для MS Visual Studio 2005

Розміщення елемента на формі


Для редагування форм, складу полів і станів робочого елементу використовуються два підходи:  1. За допомогою спеціального xml-файлу, який використовується для опису робочих елементів, і утиліт імпорту (witimport) і експорту (witexport) робочих елементів з шаблону процесу на сервері. З правилами редагування і складом xml-файлу можна ознайомитися за адресою http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms243849.aspx;

  2. За допомогою графічного редактора шаблону процесу, який входить до складу утиліт Team Foundation Server Power Tools. Завантажити та переглянути повну інформацію про цей продукт можна:


    • Для MS Visual Studio 2005 – http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/aa718351.aspx ;

    • Для MS Visual Studio 2008 – http://msdn.microsoft.com/tfs2008/bb980963.aspx .

Рішення для динамічних списків


Нижче пропонується два з можливих рішень реалізації динамічних списків на формі робочого елементу:  1. Використання одного розширення для кількох полів – в цьому випадку передбачається використання одного користувача елементу, який включає в себе кілька випадаючих списків, для кількох полів робочого елемента;

  2. Використання подій робочого елемента – використовується одне розширення як випадає для кожного поля і для виконання зміни складу списків використовується подія зміни значення поля робочого елемента.

Використання одного елемента для кількох полів


Як говорилося вище, суть даного підходу полягає у використанні одного користувача розширення, який включає декілька випадаючих списків, для кількох полів. У нашому випадку ми реалізуємо два випадають списку (див. Рисунок 11) для двох полів “OS Type” і “OS Version”, які були створені раніше.

 

Малюнок 11. Визначення на формі загального елемента


Вказувати найменування поля при розміщенні такого користувача розширення немає сенсу, тому що він буде встановлювати значення відразу для декількох полів. Також не вказується мітка елемента, тому що все об’єкти вже підписані. Основна ідея цього користувача розширення полягає в тому, що установка нового значення в поля робочого елементу відбувається на подіях зміни обраного індексу випадаючого списку.


string[] OSTypes = { “Microsoft Windows”, “Linux”, “Novell Netware”, “Sun Solaris” };
string[] OSMSVer = { “95”, “98”, “2000”, “Me”, “XP”};
string[] OSLVer = { “Red Hat”, “SuSE”, “Madrake”, “Mandriva”, “Ubuntu” };
string[] OSNovVer = { “NetWare 5”, “NetWare 6” };
string[] OSSunVer = { “Solaris 9”, “Solaris 10” };

/ / Збереження поля “OS Type” і створення списку для версій

private void OpSystem_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (m_workItem == null) return;
        string OSType = OpSystem.Text;

    if (m_workItem.Fields[“OS Type”].Value.ToString() == OpSystem.Text)
        OpVersion.SelectedIndexChanged -= OpVersion_SelectedIndexChanged;

    switch (OSType)
    {
         case “Microsoft Windows”: OpVersion.DataSource = OSMSVer; break;
         case “Linux”: OpVersion.DataSource = OSLVer; break;
         case “Novell Netware”: OpVersion.DataSource = OSNovVer; break;
         case “Sun Solaris”: OpVersion.DataSource = OSSunVer; break;
    }

    if (m_workItem.Fields[“OS Type”].Value.ToString() == OpSystem.Text)
    {
        OpVersion.Text = m_workItem.Fields[“OS Version”].Value.ToString();
        OpVersion.SelectedIndexChanged += OpVersion_SelectedIndexChanged;
    }

    if (m_workItem.Fields[“OS Type”].Value.ToString() != OpSystem.Text)
    {
        m_workItem.Fields[“OS Type”].Value = OpSystem.Text;

        OpVersion.Text = “”;
    }
}

/ / Збереження поля “OS Version” і створення списку для версій

private void OpVersion_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (m_workItem == null) return;

    if (m_workItem.Fields[“OS Version”].Value.ToString() != OpVersion.Text)
        m_workItem.Fields[“OS Version”].Value = OpVersion.Text;
}
 


Результат роботи форми з призначеним для користувача розширенням зображений на малюнку нижче (див. Рисунок 12)Малюнок 12. Користувацький елемент на формі

Використання подій робочого елемента


Другий метод – це використання подій робочого елементу, зокрема обробка події зміни значення для його полів. Для цього в користувальницькому розширенні необхідно встановити обробник події FieldChanged, Коли встановлюється властивість WorkItemDatasource


 

private WorkItem m_workItem;
object IWorkItemControl.WorkItemDatasource
{
    get
    {
        return m_workItem;
    }
    set
    {
/ / Видалення події при обнулення об’єкта
        if (value == null && m_workItem != null)
            m_workItem.FieldChanged -= m_workItem_FieldChanged;


        m_workItem = (WorkItem)value;

        if (m_workItem != null)
        {
            m_workItem.FieldChanged += new WorkItemFieldChangeEventHandler(m_workItem_FieldChanged);
/ / Установка схраненних значень для полів
           if (m_fieldName == “CMC.Bug.OSType”)
                comboBoxCtrl.Text = m_workItem.Fields[“OS Type”].Value.ToString();
            if (m_fieldName == “CMC.Bug.OSVersion”)
            {
                SetVersionSource(m_workItem.Fields[“OS Type”].Value.ToString());
                comboBoxCtrl.Text = m_workItem.Fields[“OS Version”].Value.ToString();
            }
        }
    }
}


Примітка: Важливо щоб обробник подій був вилучений, перед тим як зміниться об’єкт робочого елементу в користувальницькому розширенні (властивість WorkItemDatasource), Тому що користувальницький елемент буде продовжувати отримувати події від об’єкта, навіть якщо форма вже була закрита. Також, користувальницьке розширення не буде вивантажено з пам’яті, поки об’єкт робочого елемента не буде вивантажений, що може привести до витоку пам’яті.


Цей обробник буде викликатися при змінах значень будь-яких полів робочого елементу, тому при обробці події потрібно відстежувати поле-джерело, в нашому випадку поле “OS Type”.


 void m_workItem_FieldChanged(object sender, WorkItemEventArgs e)
{
    if (!this.IsDisposed && e.Field != null && e.Field.Name == “OS Type”
        && this.m_fieldName == “CMC.Bug.OSVersion”)
    {
        SetVersionSource(e.Field.Value.ToString());
    }
}

/ / Установка нових значень для списку версій

private void SetVersionSource(string ostype)
{
    switch (ostype)
    {
        case “Microsoft Windows”: comboBoxCtrl.DataSource = OSMSVer; break;
        case “Linux”: comboBoxCtrl.DataSource = OSLVer; break;
        case “Novell Netware”: comboBoxCtrl.DataSource = OSNovVer; break;
        case “Sun Solaris”: comboBoxCtrl.DataSource = OSSunVer; break;
        default: comboBoxCtrl.DataSource = OSMSVer;
/ * Для нового воркітема за замовчуванням “Microsoft Windows” * /
        break;
    }
}
 


Для кожного користувача елементу на формі встановлюється найменування поля і найменування мітки поля (див. Рисунок 13).


Малюнок 13. Визначення користувача елементу на формі


Висновок


Використання користувальницьких елементів для форм робочих елементів в TFS дозволяє розширити стандартні можливості системи і модифікувати їх під потреби своєї організації. Використання можливостей створення користувальницьких розширень далеко не обмежена створенням об’єктів графічного інтерфейсу, тому що вони дозволяють впроваджувати не тільки елементи графічного інтерфейсу, але й виконувати зовнішні програми, що можна використовувати для інтеграції з різними зовнішніми системами. Крім цього, користувальницькі розширення дозволяють модифікувати логіку поведінки не тільки окремих полів на формі, а й форми робочого елементу в цілому, тому що нічого не заважає створити свою окрему форму для робочого елемента і “перенести” частина логіки поведінки цього елемента на нову форму.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*