Використання програмно-методичних засобів функціонального моделювання систем AllFusion Process Modeler в процесі створення систем управління якістю (СУЯ) відповідно до ISO 9000:2000. Частина 2, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

 

  © Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс”

До теперішнього часу можна вважати загальновизнаним використання програмно – методичних засобів функціонального моделювання в процесі створення системи менеджменту якості (СМЯ) відповідно до ISO 9000:2000[1]. Рис. 1. Фрагмент діаграми А0 функціональної моделі – графічної конверсії ISO 9001:2000 (розділ 6 Управління ресурсами) в форматі IDEF0.Рис. 2. Діаграма А3 функціональної моделі – графічної конверсії ISO 9001:2000. Декомпозиція розділу 6 (див. рис. 1). Декомпозиції наступного ієрархічного рівня – декомпозиції Activities 3.1 та 3.3 (в відміну від інших Activities на діаграмі мають ознаки наявності декомпозиції – не отчеркнуть верхній лівий кут) не наводимо.


Представлення тексту ISO 9001:2000 у вигляді IDEF0 – моделі, дозволяє більш обгрунтовано і більш енергійно вирішити ряд питань проектування СМЯ. Зокрема стає прозорою і обгрунтованої розробка плану робіт зі створення СМЯ. Ця процедура заснована на тому, що будь-яка система, в тому числі і СМК, складається з пов’язаних між собою поелементно:Забезпечення роботи системи вимагає наявності та взаімосвязних (через входи, виходи, управління та механізми) координованого здійснення функцій.


Розробка СМК полягає у формуванні приватної системи, гарантовано виконувати всі функції, передбачені ISO 9001:2000 і забезпечує їх взаємозв’язку відповідно до регламентацією стандарту (по технічного утримання зв’язків та коректності топологічної структури).


Розділене на наведені вище групи інформаційних об’єктів тіло стандарту дозволяє зробити це раціонально і дисципліновано.


Укрупнено можлива технологія цього така:Така дисципліна роботи дозволяє гарантовано повно і зв’язно розробити фрагменти СМК відповідно до тексту стандарту. Нічого не забути і нічого не переплутати. Виходимо з того, що склад функцій, забезпечують роботу СМК, визначається, як необхідний і достатній, – змістом ISO 9001:2000. Таким же чином визначається склад документів, що підтримують роботу СМЯ.


Виклад процедури підготовки цієї матриці наводиться на прикладі побудови її фрагмента тільки для розділу 6 стандарту, текст якого наведено у Додатку.


Генеруємо звіт Diagram Object Report по ФМ (див. [4], розділ 5.15 Звіти AllFusion Process Modeler) в реквізитах і форматі як на рис. 3. В Report Format повинно бути Labeled.Рис. 3. Налаштування генерації звіту Diagram Object Report.


В результаті отримуємо:

Diagram Object Report (Згенерований відповідно до настройками рис.3)


Activity Number: 3


Activity Name: 6 Управління ресурсами


Input Name: 6.2.1 (Визначено) Персонал, який здійснює діяльність, яка впливає на якість продукції


Control Name: ISO 9001:2000 (третє видання)


Output Name: 6.1 a) (ресурси для) впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також безперервного підвищення її результативності Mechanism Name: 6.1 Організація …


Output Name: 6.1 b) (ресурси для) підвищення задоволеності споживача за рахунок виконання його вимог.


Output Name: 6.2.2 d) … впевненість в тому, що (її) персонал усвідомлює необхідність і важливість своєї діяльності,


Output Name: 6.2.2 е) … записи з питань освіти, підготовки кадрів, їх майстерність і досвід (див. 4.2.4).


Output Name: 6.3 a) (необхідні) будівлі, виробничі приміщення і пов’язані з ним об’єкти,


Output Name: 6.3 b) (необхідне) технологічне обладнання (як технічні, так і програмні засоби) і


Output Name: 6.3 c) (необхідні) допоміжні служби (такі як транспорт або зв’язок).


Output Name: 6.4 (Дані) про виробниче середовище, необхідної для відповідності вимог до продукції


Activity Number: 3.1


Activity Name: 6.1 (Забезпечення ресурсами) … визначити і своєчасно забезпечитивиділення ресурсів …


Output Name: 6.1 a) (ресурси для) впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також безперервного підвищення її результативності


Формат Labeled надає інформацію звіту в одновимірному списку з циклічною структурою: Activity Numbers, Activity Names, Input Names, Control Names, Output Names, Mechanism Names. Зважаючи на обмеженість місця наведені дані для Activity Number 3 і, частково, для Activity Number 3.1.


Цей список перетворити в таблицю 2 (засобами MS Word, при налаштуванні відповідно до рис.4).Роздільник – двокрапкаРис. 4. Налаштування перетворення списку, згенерованого в звіті, в форму таблиці 2.


Таблиця 1. Таблиця Diagram Object Report


Імена інформаційних об’єктів звіту по ФМ

Інформація про об’єкти звіту по ФМ

1

2


Activity Number


 3


Activity Name


6 Управління ресурсами


Input Name


6.2.1 (Визначено) Персонал, який здійснює діяльність, яка впливає на якість продукції


Control Name


ISO 9001:2000 (третє видання)


Output Name


6.1 a) (ресурси для) впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також безперервного підвищення її результативності


Mechanism Name


6.1 Організація …
Output Name


6.1 b) (ресурси для) підвищення задоволеності споживача за рахунок виконання його вимог.


Output Name


6.2.2 d) … впевненість в тому, що (її) персонал усвідомлює необхідність і важливість своєї діяльності,


Output Name


6.2.2 е) … записи з питань освіти, підготовки кадрів, їх майстерність і досвід (див. 4.2.4).


Output Name


6.3 a) (необхідні) будівлі, виробничі приміщення і пов’язані з ним об’єкти,


Output Name


6.3 b) (необхідне) технологічне обладнання (як технічні, так і програмні засоби)


Output Name


6.3 c) (необхідні) допоміжні служби (такі як транспорт або зв’язок).


Output Name


6.4 (Дані) про виробниче середовище, необхідної для відповідності вимог до продукції


Activity Number


   3.1


Activity Name


6.1 (Забезпечення ресурсами) … визначити і своєчасно забезпечити виділення ресурсів …


Output Name


6.1 a) (ресурси для) впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також безперервного підвищення її результативності


Поповнити таблицю 1 стовпцями 1, 4-8 (див. Табл. 2) і далі заповнити комірки стовпців 4-8 інформацією, що відбиває поточне положення на підприємстві.


Заповнення таблиці виробляти в гранично конкретному стилі, посилаючись на конкретних осіб, обладнання, програмні засоби, найменування документів, та ін


Записи в осередках, що відображають відсутність забезпечення (також виділені заливкою), дозволяють утворити обгрунтований план робіт. На створення СМЯ.


Таблиця 2. Приклад підготовки плану робіт зі створення СМЯ. Наводиться інформації лише по розділу 6 Управління ресурсами ISO 9001:2000.
№№

Імена інформаційних об’єктів звіту по ФМ

Інформація про об’єкти звіту по ФМ

Стан на підприємстві


Activity Name


Input Name


Control Name


Output Name


Mech.


Name

1

2

3

4

5

6

7

8


1


Activity Number


 32


Activity Name


6 Управління ресурсами


Частково


 


 


 


 


3


Input Name


6.2.1 (Визначено) Персонал, який здійснює діяльність, яка впливає на якість продукціїРабо


ки, служачи – щие,


управ – ленчі


ський пер


Сонал

4


Control Name


ISO 9001:2000 (третє видання)
Вводить


ся
5


Output Name


6.1 a) (ресурси для) впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також безперервного підвищення її результативності

Відсутність про-ству-ють6


Mechanism Name


6.1 Організація …


Та


8


Output Name


6.1 b) (ресурси для) підвищення задоволеності споживача за рахунок виконання його вимог.

Немає9


Output Name


6.2.2 d) … впевненість в тому, що (її) персонал усвідомлює необхідність і важливість своєї діяльності,

Немає10


Output Name


6.2.2 е) … записи з питань освіти, підготовки кадрів, їх майстерність і досвід (див. 4.2.4).

Доку-менти відділу


кадрів11


Output Name


6.3 a) (необхідні) будівлі, виробничі приміщення і пов’язані з ним об’єкти,

Частково12


Output Name


6.3 b) (необхідне) технологічне обладнання (як технічні, так і програмні засоби)

Частково13


Output Name


6.3 c) (необхідні) допоміжні служби (такі як транспорт або зв’язок).

Є14


Output Name


6.4 (Дані) про виробниче середовище, необхідної для відповідності вимог до продукції

Відомі – див ТУ на продукцію15


Activity Number


   3.116


Activity Name


6.1 (Забезпечення ресурсами) … визначити і своєчасно забезпечити виділення ресурсів …


Частково. ОГМ.


 


 


 


 


17


Output Name


6.1 a) (ресурси для) впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також безперервного підвищення її результативності

ЧастковоПорядково в таблиці проводиться аналіз основних фрагментів СМК: вимоги стандарту, – фактичне становище на підприємстві, – склад необхідних доопрацювань.


В функціональної моделі ISO 9001:2000 міститься і інша інформація, розміщена в ній як Definition, Notes і ін Огляд цієї інформації може бути згенерований як RTB – звіт і використаний у подальшій роботі.


Таким чином, функціональна модель, побудована в IDEF0 – методикою, дозволяє:Додаток.


Фрагмент тексту ISO 9001:2000, розділ 6. Управління ресурсами.


6 Управління ресурсами[1]


6.1 Забезпечення ресурсами


Організація повинна визначити і своєчасно забезпечити виділення ресурсів, необхідних для:


a) впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також безперервного підвищення її результативності


b) підвищення задоволеності споживача за рахунок виконання його вимог.


6.2 Людські ресурси


6.2.1 Загальні положення


Персонал, який здійснює діяльність, яка впливає на якість продукції, повинен бути компетентним на основі відповідної освіти, підготовки, майстерності та досвіду.


6.2.2 Компетентність, обізнаність та підготовка кадрів


Організація повинна:


a) визначати необхідну компетентність персоналу, який здійснює діяльність, яка впливає на якість продукції,


b) забезпечувати підготовку кадрів або реалізовувати інші дії для задоволення цих потреб,


c) оцінювати результативність вжитих дій,


d) забезпечувати впевненість у тому, що її персонал усвідомлює необхідність і важливість своєї діяльності, а також те, яким чином він вносить свій внесок у досягнення цілей у сфері якості,


e) вести і зберігати відповідні записи з питань освіти, підготовки кадрів, їх майстерність і досвід (див. 4.2.4).


6.3 Інфраструктура


Організація повинна визначити, створити та підтримувати в робочому стані інфраструктуру, необхідну для досягнення відповідності вимогам до продукції. Інфраструктура включає в себе, де це можливо:


a) будівлі, виробничі приміщення і пов’язані з ним об’єкти,


b) технологічне обладнання (як технічні, так і програмні засоби),


c) допоміжні служби (такі як транспорт або зв’язок).


6.4 Виробнича середу


Організація повинна визначити і управляти виробничим середовищем, необхідної для досягнення відповідності вимог до продукції.


ЛІТЕРАТУРА:


1. “Методи менеджменту якості” № 5, 2005, А.Л. Новицький, Т.Е. Болотіна, Ідентифікація процесів системи менеджменту якості: Створення моделі процесів.


2. Девід А. Марка і Клемент Л. МакГоуен. SADT. Методологія структурного аналізу і проектування. Метатехнологія, 1993.


3. Дубейковскій В.І. Практика функціонального моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1. Де? Навіщо? Як? М.: ДІАЛОГ-МИФИ, 2004.


4. Дубейковскій В. І. Ефективне моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1.4 і AllFusion PM М.: ДІАЛОГ-МИФИ, 2007


5. К. Гейн, Т.Сарсон. Структурний системний аналіз: засоби та методи. М.: Ейтекс, 1993.


6. С. В. Маклаков. BPwin і ERwin. CASE – засоби розробки інформаційних систем. М.: ДІАЛОГ-МИФИ, 1999.


7. С. В. Маклаков. Створення інформаційних систем з AllFusion Modeling Suite. М.: ДІАЛОГ-МИФИ, 2005.


8. С. В. Черемних та ін Структурний аналіз систем: IDEF-технології. М.: Фінанси і статистика, 2001.


9. С. В. Черемних та ін Моделювання та аналіз систем. IDEF-технології: практикум. М.: Фінанси і статистика, 2002.


10. Федеральний стандарт США FIPSPUB 183 (IDEF0).


11. Держстандарт Росії – Р50.1.028 – 2001. Рекомендації по стандартизації. Інформаційні технології підтримки життєвого циклу продукції. Методологія функціонального моделювання.


12.  Дубейковскій В.І. Функціональне моделювання з використанням продукту AllFusion Process Modeler 4.1.4.


[1] У відповідній діаграмі на рис. 2 використана не вся інформація тексту. Частина її введена в діаграми декомпозиції.


Читати Частина 1

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*