Як створити дві різні схеми нумерації сторінок в одному і тому ж документі Microsoft Word 2002, MS Office, Програмні керівництва, статті

У додатку Microsoft Word не передбачена реалізація методу, що дозволяє використовувати дві різні схеми нумерації сторінок в одному і тому ж документі. У цій статті описується, як створити одну схему нумерації сторінок для всього документа та іншу схему – для кожного розділу цього документа.


На початок


Приклад документа

Як приклад розглянемо 10-сторінковий документ, в якому є три розділи, кожен з яких включає наступну кількість сторінок:
4 сторінки в розділі 1 (фізичні номери сторінок з 1 по 4)
2 сторінки в розділі 2 (фізичні номери сторінок з 5 по 6)
4 сторінки в розділі 3 (фізичні номери сторінок з 7 по 10)Шляхом використання методу, розглянутого в даній статті, ви можете створити дві схеми нумерації сторінок, які реалізуються в документі подібно тому, як це описується нижче:

У верхньому колонтитулі схема нумерації представляється наступним чином:
Номер сторінки з Загальна кількість сторінок в розділіУ нижньому колонтитулі схема нумерації представляється наступним чином:
Порядковий номер сторінки в усьому документіОтже, на сторінці 3 розділу 1 (третя фізична сторінка всього документа) у верхньому колонтитулі буде виведено Сторінка 3 з 4, А в нижньому – 3. На сторінці 2 розділу 3 (восьма фізична сторінка всього документа) у верхньому колонтитулі буде відображатися Сторінка 2 з 4, А в нижньому – 8.
ПРИМІТКА: При розгляді даного процесу в цій статті передбачається, що ви працюєте з документом, що має кілька розділів, і знайомі з тим, як вставляти коди полів.Щоб створити схему нумерації з використанням послідовної нумерації сторінок в межах всього документа і разом з нею другу схему нумерацію, відповідно до якої сторінки в межах кожного розділу нумеруються починаючи з 1, використовуйте один з методів, розглянутих нижче.


На початок


Метод 1: Використання полів SEQ
1. Вставте на першу сторінку документа наступні два коди полів:
{SEQ variable1 h {SectionPages}}

{SEQ variable2 h 0}

ПРИМІТКИ:

За параметром “”Слід цифра 0 (нуль), а не буква” O “.
Поля послідовностей включають параметр “h”, форматують їх як приховані. Хоча для відображення прихованого тексту ви можете скористатися кнопкою Недруковані знаки на стандартній панелі інструментів, необхідно відключати відображення прихованого тексту перед виведенням документа на друк, оскільки прихований текст впливає на положення розривів сторінок і може зумовити неправильну нумерацію сторінок.
 

2. Вставте в початок кожного розділу, крім першого, наступні коди полів:
{SEQ variable2 h {={SEQ variable1 c}}}

{SEQ variable1 h {={SectionPages}+{SEQ variable2 c}}}

3. Помістіть курсор у початок документа. У меню Вид виберіть пункт Колонтитули.
4. У верхньому колонтитулі помістіть курсор в те місце, де має бути присутнім номер сторінки, наберіть слово Сторінка і пробіл, після чого натисніть кнопку Номер сторінки на панелі інструментів Колонтитули.
5. У меню Вставка виберіть пункт Номери сторінок і потім натисніть кнопку Формат.
6. У розділі Нумерація сторінок виберіть перемикач почати з (Повинна відобразитися цифра 1 в полі почати з).
7. Натисніть кнопку OK.
8. Помістіть курсор за полем номера сторінки Page, наберіть з (включаючи пробіли перед і після слова “з”) і потім в меню Вставка виберіть пункт Поле. У списку Категорії виберіть елемент (Усі). У списку Поля виберіть елемент SectionPages і потім натисніть OK.
9. Натисніть кнопку Перехід до наступного на панелі інструментів Колонтитули.

ПРИМІТКА: Ви повинні побачити напис Верхній колонтитул-Розділ 2 – в області верхнього колонтитула документа.

10. У меню Вставка виберіть пункт Номери сторінок і потім натисніть кнопку Формат. У розділі Нумерація сторінок виберіть перемикач почати з (Повинна відобразитися цифра 1 в полі почати з).
11. Натисніть кнопку OK.
12. Повторіть виконання пп. 9 – 11 для кожного розділу документа.
13. Натискайте кнопку Перехід до попереднього на панелі інструментів Колонтитули, Поки не буде виведена напис Верхній колонтитул-Розділ 1 – у розділі Верхній колонтитул даного документа. Натисніть кнопку Верхній / нижній колонтитул на панелі інструментів Колонтитули.

ПРИМІТКА: Ви повинні побачити напис Нижній колонтитул-Розділ 1 – в області нижнього колонтитула документа.

14. Щоб відобразити порядковий номер сторінки із загального числа сторінок, що є в документі, вставте в нижній колонтитул следющим код поля:
{={SEQ variable2 c}+{Page}}
15. Натисніть кнопку Закрити на панелі інструментів Колонтитули.

На початок


Метод 2: Використання полів PAGEREF

Щоб створити схему нумерації сторінок з використанням верхнього колонтитула, виконайте дії, розглянуті нижче.

ПРИМІТКА: Нумерація сторінок починається з 1 для кожного розділу, а в поле PAGEREF збирається інформація про кількість сторінок у кожному розділі. Нумерація сторінок виконується шляхом виведення записи “Сторінка X з Y“На кожній сторінці, де X являє собою номер поточної сторінки в поточному розділі, а Y – Загальне число сторінок в поточному розділі.


1. У меню Вид виберіть пункт Колонтитули.
2. У розділі 1 помістіть курсор в те місце, де ви хочете розмістити номер сторінки, і потім клацніть значок Номер сторінки на панелі інструментів Колонтитули.
3. У меню Вставка виберіть пункт Номери сторінок і потім натисніть кнопку Формат.
4. У розділі Нумерація сторінок виберіть перемикач почати з (Повинна відобразитися цифра 1 в полі почати з), Натисніть кнопку OK. Знову натисніть кнопку OK.
5. Натисніть кнопку Закрити на панелі інструментів Колонтитули.
6. Вставте закладку в кінець кожного розділу документа, для чого виконайте нижчеописані дії.

ПРИМІТКА: Якщо в документі три розділи, ви повинні вкласти три закладки.a. Виділіть деякий текст в кінці останньої сторінки розділу.
b. У меню Вставка виберіть пункт Закладка.
c. Введіть ім’я закладки, наприклад Sec1 для розділу 1, і натисніть кнопку Додати.
 

7. Натисніть клавіші “CTRL + HOME” для повернення в початок документа.
8. У меню Вид виберіть пункт Колонтитули і потім виконайте наступні дії:a. Помістіть курсор у позицію за полем Page, яке було вставлено при виконанні п. 2, і потім наберіть з (включаючи пробіли перед і після слова “з”).
b. У меню Вставка виберіть пункт Поле. У списку Категорії виберіть елемент (Усі). В поле списку Поля виберіть елемент PAGEREF. У розділі Властивості поля виберіть ім’я закладки, яку ви раніше вставили для позначки кінця поточного розділу.
c. Натисніть кнопку OK.
d. Натисніть кнопку Перехід до наступного на панелі інструментів Колонтитули.

В області верхнього колонтитула документа ви повинні побачити напис Верхній колонтитул-Розділ 2 –.

Якщо встановлено параметрЯк у попередньому (Ви бачите слова Як у попередньому з правого боку вздовж пунктирної лінії, що обмежує верхній або нижній колонтитул), натисніть кнопку Як у попередньому на панелі інструментів Колонтитули. Слова Як у попередньому з правого боку вздовж пунктирної лінії, що обмежує верхній або нижній колонтитул, тепер відображатися не будуть.

e. У меню Вставка виберіть пункт Номери сторінок і потім натисніть кнопку Формат.
f. У розділі Нумерація сторінок виберіть перемикач почати з (Повинна відобразитися цифра 1 в полі почати з), Натисніть кнопку OK. Знову натисніть кнопку OK. Натисніть кнопку Закрити на панелі інструментів Колонтитули.
g. Якщо відображення кодів полів вимкнено, натисніть клавіші “ALT + F9” для їх відображення. Якщо включено відображення кодів полів, повинен бути виведений код
{PAGE} з {PAGEREF Імя_закладкі * MERGEFORMAT}Тут Імя_закладкі означає ім’я закладки, вставленої при виконанні п. 6.
h. Змініть Імя_закладкі в поле PAGEREF на ім’я закладки, яке ви обрали для поточного розділу.

ПРИМІТКА: Щоб уточнити, в якому розділі документа ведеться робота в даний момент, подивіться відповідний напис у верхньому лівому кутку сторінки у пунктирною лінії кордону верхнього колонтитула.

i. Повторіть виконання пп. d – h для кожного розділу документа.
j. Натисніть кнопку Закрити на панелі інструментів Колонтитули.

ПРИМІТКА: Вам може знадобитися оновити поле (клацнути по полю і потім натиснути клавішу “F9”), щоб забезпечити його коректне відображення.

 
Щоб створити схему нумерації сторінок з використанням нижнього колонтитула, виконайте наступні дії:

1. Помістіть курсор у початок документа. У меню Вид виберіть пункт Колонтитули. Натисніть кнопку Верхній / нижній колонтитул на панелі інструментів Колонтитули.
2. Перебуваючи в розділі 1, натисніть кнопку Номер сторінки на панелі інструментів Колонтитули.
3. Якщо в документі не відображаються коди полів, натисніть клавіші “ALT + F9” для виведення їх на екран. Видаліть всі поля {PAGE} в нижньому колонтитулі.
4. Натисніть кнопку Перехід до наступного на панелі інструментів Колонтитули. (ПРИМІТКА: В області верхнього колонтитула документа ви повинні побачити напис Верхній колонтитул-Розділ 2 –.) Якщо встановлено параметр Як у попередньому (Ви бачите слова Як у попередньому з правого боку вздовж пунктирної лінії, що обмежує верхній або нижній колонтитул), натисніть кнопку Як у попередньому на панелі інструментів Колонтитули.

Слова Як у попередньому з правого боку вздовж пунктирної лінії, що обмежує верхній або нижній колонтитул, тепер відображатися не будуть.

5. Введіть в нижній колонтитул розділу 2 поле
{={PAGE} + {PAGEREF Імя_закладкі (Розділ 1)}}Тут Імя_закладкі означає ім’я закладки, використання якої описувалося в цій статті вище.
6. Натисніть кнопку Перехід до наступного на панелі інструментів Колонтитули і виконайте наступні дії:


a. В області верхнього колонтитула документа ви повинні побачити напис Верхній колонтитул-Розділ 3 –. Якщо встановлено параметр Як у попередньому (Ви бачите слова Як у попередньому з правого боку вздовж пунктирної лінії, що обмежує верхній або нижній колонтитул), натисніть кнопку Як у попередньому на панелі інструментів Колонтитули. Слова Як у попередньому з правого боку вздовж пунктирної лінії, що обмежує верхній або нижній колонтитул, тепер відображатися не будуть.
b. Якщо в документі не відображаються коди полів, натисніть клавіші “ALT + F9” для виведення їх на екран.
c. Змініть вміст поля наступним чином:
{={PAGE} + {PAGEREF Імя_закладкі (Розділ 1)} + {PAGEREF Імя_закладкі (Розділ 2)}}
7. Повторіть виконання п. 6 для кожного розділу документа.

ПРИМІТКА: Ви повинні відредагувати поле в нижньому колонтитулі для кожного додаткового розділу шляхом додавання в кінець існуючого поля перед двома завершальними фігурними дужками ({})
+ {PAGEREF Імя_закладкі (Попередній розділ x)}Тут x являє собою номер попереднього розділу.

Наприклад, при наявності в документі чотирьох розділів код поля в нижньому колонтитулі для розділу 4 буде виглядати подібно наступного:
{={PAGE} + {PAGEREF Імя_закладкі (Розділ 1)} + {PAGEREF Імя_закладкі (Розділ 2)} + {PAGEREF Імя_закладкі (Розділ 3)}}

8. Натисніть кнопку Закрити на панелі інструментів Колонтитули.

На початок


Інформація в даній статті застосовна до:

Microsoft Word 2002 Standard Edition

На початок

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*